Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia Limit skupiny xa neurochirurgia
Download 0.8 Mb.
bet1/7
Sana28.03.2020
Hajmi0.8 Mb.
#9226
  1   2   3   4   5   6   7Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia
Limit skupiny XA NeurochirurgiaSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

PODSKUPINA ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

iNDIKAčNé


OBMEDZENIA

Množstvový

limit


XA1

SYSTÉMY NA TERAPIU HYDROCEPHALU

XA1.2 Neprogramovateľný ventil set s ventrikulárnym a distálnym katétrom a príslušenstvom na zavedenie

pre pacientov s obmedzenou dobou prežitia spravidla menej ako 6 mesiacov, závažné malformácie mozgu
XA1.4 Neprogramovateľný ventil samostatný

pre pacientov s obmedzenou dobou prežitia spravidla menej ako 6 mesiacov, závažné malformácie mozguXA2

SYSTÉMY NA INTRAKRANIÁLNY MONITORING

XA2.1 Snímač intrakraniálneho tlaku intracerebrálny

Je určený pre pacientov s GCS menej ako 9 s pozitívnym CT nálezom v zmysle IC expanzieXA2.2 Snímač intrakraniálneho tlaku intraventikulárny

Je určený pre pacientov s GCS menej ako 9 s pozitívnym CT nálezom v zmysle IC expanzieXA2.3.1 Systémy na intrakraniálny monitoring neinvazívne


 • na intrakraniálnom cievnom riečisku u aneuryziem mozgových ciev, cievnych malformáciách a bypassov

 • u pacientov v sediacej polohe počas operačného výkonu a/alebo extrémne polohy hlavy s rizikom hypoperfúzie mozgu

 • operácie hrudnej aorty

 • operácie so zastavením cirkulácie

 • komplexné korekcie VCC, resp. operácie so zastavením cirkulácie

 • pre rekonštrukčné výkony na karotických artériach (anatomické a extraanatomické)

 • transplantácie pečene peroperačne a pooperačne

 • cerebrálne endovaskulárne výkony vykonávané v celkovej anestézii

 • výkony v riadenej hypotenzii a hypotermii

 • monitorovanie pacientov v kóme s kraniocerebrálnymi úrazmi liečenými nechirurgicky

 • pediatrická a neonatologická intenzívna starostlivosť monitorovanie lokálnej rSO2 pečene a splanchnika pri renálnom a hepatálnom zlyhávaní, nekrotizujúca enterokolitídaXA3

PROGRAMOVATEĽNÉ NEUROSTIMULÁTORY MOZGU

XA3.1 Programovateľný neurostimulátor mozgu

 1. Chronické bolesti centrálneho pôvodu:

- fantómové bolesti

- bolesti pri NCMP

- anestesia dolorosa


 1. Pohybové poruchy

 2. Parkinsonizmus

 3. DMO (spascitita, dystonické stavy)

 4. farmakorezistentná epilepsia

Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie mozgu :
 1. Implantáciu neurostimulátora mozgu je možné použiť len ak boli vyčerpané všetky iné dostupné liečebné možnosti.

 2. U pacienta pred implantáciou musí byť vykonané neurologické vyšetrenie a diagnóza musí byť potvrdená multidisciplinárnym tímom (vrátane psychologického vyšetrenia).

 3. Pred implantáciou musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne imlantovaných elektród (potlačenie intenzity bolesti, prerušenie trasu atď.)

 4. Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, nevyhnutné skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť, sú zabezpečené testačným a kontrolným zariadením.

Indikačné obmedzenie farmakorezistentná epilepsia za podmienok:


Implantáciu neurostimulátora mozgu u pacientov s farmakorezistentnou epilepsiou je možné použiť, ak boli vyčerpané iné dostupné liečebné možnosti:

 1. pacient musí byť pred indikovaním zariadenia kompletne vyšetrený na pracovisku zaoberajúcom sa komplexným riešením farmakorezistentných epilepsií (včítane epileptochirurgie - kompletná diagnostika včítane MRI, neuropsychologického vyšetrenia, potvrdenia epileptického charakteru záchvatov (vylúčenie neepileptických záchvatových stavov) dlhodobým video EEG monitoringom neinvazívnym (minimálne kontinuálne snímanie 72 hodín),  v prípade nutnosti semiinvazívnym video-EEG monitoringom (s implantáciou elektród foramen ovale alebo sfenoidálnych) a/alebo invazívnym video-EEG monitoringom (s implantáciou intrakraniálnych elektród), funkčnými zobrazovacími metódami ( PET, fMRI) a v indikovaných prípadoch IAT ( Wadov test) a extraoperačná stimulácia kortexu, a dokázanej nemožnosti poskytnúť pacientovi epileptochirurgickú resekčnú liečbu, pracovisko zároveň poskytuje liečbu implantáciami systému VNS.

 2. Po schválení komisiou pre epileptochirurgické výkony na pracovisku

 3. Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, nevyhnutné skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť, sú zabezpečené testačným a kontrolným zariadenímXA4

PROGRAMOVATEĽNÉ NEUROSTIMULÁTORY MIECHY

XA4.1 Programovateľný neurostimulátor miechy,

XA4.1.1 Programovateľný neurostimulátor miechy nízkofrekvenčný nedobíjateľný

XA4.1.2 Programovateľný neurostimulátor miechy dobíjateľný multifrekvenčný


 1. Syndróm bolesti chrbta (failed back syndrom - FBS) – ak sa prejavuje intenzívnou chronickou bolesťou, ktorá vzniká ako dôsledok po jednej alebo viacerých operáciách chrbtice. Indikáciou je chronická a neutíšiteľná bolesť, ktorú u nie je možné ovplyvniť ďalším medikamentóznym ani chirurgickým výkonom.

 2. Reflexívna sympatická dystrofia (reflex sympathetic dystrophy – RSD), vyskytujúca sa po úraze. Indikáciou je bolesť charakterizovaná vasomotorickými a inými autonómnymi poruchami, poškodením funkcie a trofickými zmenami, ktoré sa nedajú ovplyvniť chirurgickým výkonom.

 3. Nestíšiteľné chronické bolesti inej etiológie - postischemická, postherpetická, fantómová bolesť končatín, kauzalgie a iné neuropatické bolesti.

 4. Angina pectoris (refraktérna)

Podmienky pre schválenie implantácie:
 1. Odporučenie z ambulancie pre chronickú bolesť.

 2. Neurologické, neurofyziologické a neurochirurgické vyšetrenie. V prípade angina pectoris kardiologické a neurochirurgické vyšetrenie.

 3. Psychologické vyšetrenie.

 4. Vyšetrenie CT a NMR chrbtice.

Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie miechy :
 1. Implantáciu neurostimulátora miechy alebo mozgu je možné použiť len ak boli vyčerpané všetky iné dostupné liečebné možnosti.

 2. U pacienta pred implantáciou musí byť vykonané neurologické vyšetrenie a diagnóza musí byť potvrdená multidisciplinárnym tímom - algeziológ, neurochirurg, (vrátane psychologického vyšetrenia). Pri angine pectoris je nevyhnutné stanovisko kardiológa (vrátane psychologického vyšetrenia).

 3. Pred implantáciou musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne implantovaných elektród (potlačenie intenzity bolesti, prerušenie trasu atď.)

 4. Špecializované pracovisko musí spĺňať kritéria, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, nevyhnutné skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť, sú zabezpečené testačným a kontrolným zriadením.

Implantáciu vykonáva neurochirurg v spolupráci s algeziológom.XA4.2 Neurostimulačný systém na stimuláciu sakrálneho nervu


Implantácia:

Implantáciu a následnú starostlivosť uskutočňuje urológ v spolupráci s neurochirurgom.


1. Refraktérna non-neurogénna hyperaktivita močového mechúra bez inkontinencie moču
2. Refraktérna non-neurogénna hyperaktivita močového mechúra s urgentnou inkontinenciou

moču
3. Refraktérna non-neurogénna chronická retencia moču bez morfologickej obštrukcie močovej

rúry a krčka močového mechúra
Podmienky pre schválenie implantácie:
1. Urologické a urodynamické vyšetrenie

2. Neurologické a neurochirurgické vyšetrenie

3. Gynekologické vyšetrenie u žien

4. CT vyšetrenie malej panvy a sakrálnej kosti


Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie sakrálnych nervových koreňov S3:
1. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností prvej a druhej línie anticholinergickej liečby hyperaktívneho močového mechúra.
2. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností intermitentnej katetrizácie močového mechúra u chronickej retencie moču.
3. U pacienta musí byť vylúčená morfologická obštrukcia močovej rúry a krčka močového mechúra spôsobená ochorením prostaty u muža alebo ochorením panvového dna u ženy.
4. U pacienta musí byť potvrdená non-neurogénna hyperaktivita močového mechúra s inkontinenciou moču alebo bez inkontinencie moču alebo non-neurogénna chronická retencia moču.
5. Pred implantáciou musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne implantovaných elektród (viac ako 50 % zmiernenie symptómov hyperaktívneho močového mechúra alebo viac ako 50 % zníženie počtu cievkovaní intermitentnou katetrizáciou).
6. Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť.
Implantácia:

Implantáciu a následnú starostlivosť uskutočňuje chirurg na pracovisku so skúsenosťami z koloproktológie.
 1. Neurogénna inkontinencia stolice

 2. Idiopatická inkontinencia stolice

Podmienky pre schválenie implantácie:
 1. Proktologické vyšetrenie

 2. Neurologické vyšetrenie

 3. Gynekologické vyšetrenie

 4. RTG vyšetrenie „transit-time“ 

 5. Video proktografia

 6. Vyšetrenie anorektálnej fyziológie – anorektálna manometria

 7. CT vyšetrenie malej panvy a sakrálnej kosti

Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie sakrálnych nervových koreňov:
 1. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov je možné použiť  v prípade 2 epizód inkontinencie v priebehu týždňa, v trvaní viac ako 6 mesiacov, alebo viac ako 12 mesiacov po pôrode.

 2. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov je možné použiť  až pri vyčerpaní liečebných možností liečby inkontinencie stolice (loperamid), pri dodržiavaní dietetických opatrení.

 3. U pacienta musí byť vylúčená kongenitálna malformácia anorekta.

 4. Pacient nesmie byť liečený pre zápalové črevné ochorenie – Crohnovu chorobu alebo ulceróznu kolitídu.

 5. U pacienta nie sú prítomné postiradiačné zmeny na panvových orgánoch.

 6. Inkontinencia nie je spôsobená transverzálou léziou miechy.

 7. V prípade pridruženej lézie vonkajšieho zvierača nesmie byť defekt väčší ako 90 stupňov.

 8. Pred implantáciou permanentných elektród musí byť dokázaný efekt neurostimulácie pomocou dočasne implantovaných elektród (viac ako 50% zlepšenie frekvencie epizód inkontinencie pre stolicu).

 9. Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť.


XA4.3 Neurostimulačný systém na stimuláciu predných koreňov sakrálneho nervu Brindley metódou

Indikácie:

 1. neurogénny močový mechúr na podklade suprasakrálnej spinálnej lézie s inkontinenciou moču

Podmienky pre schválenie implantácie:

 1. Neurologické a neurochirurgické vyšetrenie

 2. Urologické a urodynamické vyšetrenie

 3. Gynekologické vyšetrenie u žien

 4. CT vyšetrenie malej panvy a sakrálnej kosti

Kritériá pre výber pacientov na liečenie pomocou neurostimulácie sakrálnych nervových koreňov S3 (Brindley):

 1. Dôkaz aspoň troch zo štyroch sakrálnych reflexov (bulbokavernózneho, análneho, achilárneho a reflexnej erekcie)

 2. Dôkaz reflexnej aktivity detruzora (nárast detruzorového tlaku pri cystometrii minimálne o 30 cm H20)

 3. Maximálna kapacita močového mechúra väčšia ako 200 ml

 4. Pozitivita cystometrického testu ľadovou vodou – potvrdenie intaktného sakrálneho reflexu močového mechúra

 5. Schopnosť vykonávať intermitentnú katetrizáciu močového mechúra

 6. Indikácia na neurostimuláciu minimálne 12 mesiacov po úraze

 7. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 (Brindley) je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností anticholinergickej liečby neurogénnej hyperaktivity detruzora s inkontinenciou moču

 8. Implantáciu neurostimulátora sakrálnych koreňov S3 (Brindley) je možné použiť až po vyčerpaní liečebných možností intermitentnej katetrizácie močového mechúra s inkontinenciou moču alebo urosepsou

 9. U pacienta musí byť vylúčená morfologická obštrukcia močovej rúry a krčka močového mechúra spôsobená ochorením prostaty u muža alebo ochorením panvového dna u ženy

Špecializované pracovisko musí spĺňať kritériá, ktoré zohľadňujú prístrojové vybavenie, vyškolený personál, skúsenosti pre presnú diagnostiku, pre implantáciu a pre následnú starostlivosť.XA5

IMPLANTOVATEĽNÉ INFÚZNE LIEKOVÉ PUMPY PROGRAMOVATEĽNÉ

XA5.1 Implantovateľná intratekálna infúzna lieková pumpa programovateľná s príslušenstvom a katétrami

 1. Generalizovaná ťažká spasticita s maximom prejavov na dolných končatinách (spinálny typ spasticity po poraneniach miechy, extenčno - flekčná spasticita pri sclerosis multiplex a pod.).

 2. Zlyhanie madikamentóznej perorálnej liečby – neefektívnosť, nežiadúce účinky, potreba kombinácie viacerých typov myorelaxancií (je potrebné vyskúšať p.o. podanie baclofenu v maximálnej tolerovanej dávke okolo 100 – 150 mg denne).

 3. Zákrok, ktorý indikujú neurologické pracoviská a pracoviská odboru FLBR, musí byť posúdený indikačnou komisiou neurochirurgického pracoviska. Po schválení zákroku je pacientovi navrhnutá intratekálna liečba baclofenom.

 4. Dôležité indikačné kritérium je klinický test na bolusové podanie baclofenu intratekálne, ktorý je vykonaný pred definitívnym rozhodnutím. Jednorazove je pri lumbálnej punkcii ktorý je vykonaný pred definitívnym rozhodnutím. Jednorazove je pri lumbálnej punkcii aplikované intratekálne 50, 75 alebo 100 µq baclofenu alebo zavedeným katétrom je postupne zvyšovaná dávka baclofenu o 10-20 µq za 24 hod., podľa klinickej odpovede.

Kontraindikácie:

závažné interné ochorenie (akátny infarkt myokardu, hepatálne a obličkové zlyhávanie, nádorové ochorenie, diabetes mellitus),

akútne infekcie,

ťažká porucha GiT-u,

epilepsia,

extrémna obezita,

ťažký kognitívny deficit,

imunitné poruchy,

nehojace sa dekubity.


Objektivizácia a kvantifikácia spasticity, algoritmus sledovanie efektu liečby:

 1. Modifikovaná stupnica spasticity podľa Ashwortha.

 2. Hodnotenie tonusu adduktorov.

 3. Stanovenie frekvencie spazmov.

 4. Stupeň parézy (svalový test).

 5. Hodnotiaca škála bolesti – vizuálna analógová škála (VAS).

 6. Dotazník kvality života (SF-36).

Podmienka:

Po implantácii je vykonávajúce pracovisko povinné predkladať zmluvnej pobočke poisťovne časový harmonogram vyšetrení u pacienta ktorému bola implantovaná Implantabilná infúzna pumpa programovateľná s príslušenstvom a katétrami.
XA7

STIMULÁTORY NERVUS VAGUS

XA7.1 Stimulátor nervus vagus


Farmako rezistentná epilepsia s opakovanými a zhoršujúcimi sa epileptickými záchvatmi, ktoré nereagujú na liečbu antiepileptikami.Download 0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Download 0.8 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaLimitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia Limit skupiny xa neurochirurgia

Download 0.8 Mb.