• A newtoni mechanika elemei
 • Energia – munka – teljesítmény – hatásfok
 • Folyadékok és gázok mechanikája
 • Osztályozó és javító vizsga követelményei: 10. osztály fizika Elektrosztatika
 • Egyenáram, mágneses mező
 • Osztályozó és javító vizsga követelményei: 11. osztály fizika Rezgések és hullámok
 • Elektromágneses jelenségek
 • Osztályozó és javító vizsga követelményei: osztály fizika Mozgástan
  Download 19.11 Kb.
  Sana29.03.2020
  Hajmi19.11 Kb.
  #9329

  Osztályozó és javító vizsga követelményei: 9. osztály fizika

  Mozgástan

  A mozgás hely szerinti jellemzése

  A mozgás időbeli jellemzése, a sebesség fogalma

  A gyorsulás fogalma

  Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

  Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

  A szabadesés

  Az egyenletes körmozgás


  A newtoni mechanika elemei
  A tehetetlenség törvénye

  Párkölcsönhatások

  A testek rugalmassága

  Ütközések

  A tömeg

  Lendület, lendületmegmaradás  Az erő

  Newton II. törvénye

  Newton III. törvénye

  A dinamika alapegyen­lete

  Erőtörvények

  A nehézségi erő

  A rugóerő

  Rugalmas nyújtás, Hooke-féle törvény

  A súrlódási erő

  A közegellenállási erő

  Newton gravitációs erőtörvénye

  Az egyenletes körmoz­gás dinamikai leírása

  Égitestek mozgása

  A pontszerű és a merev test egyensúlya

  A forgatónyomaték

  Az eredő erő meghatá­rozása

  Egyensúlyi helyzetek

  Emelők, csigák, lejtő


  Energia – munka – teljesítmény – hatásfok
  A munka

  Az energia

  A munkák fajtái, a moz­gási energia

  Feladatmegoldás

  Kölcsönhatási energiák

  A magassági energia

  Két pontszerű test kö­zötti gravitációs köl­csönhatás energiája

  Rugalmas energia (ru­góenergia)

  A mechanikai energia-megmaradás törvénye

  A teljesítmény

  A hatásfok
  Folyadékok és gázok mechanikája
  A nyomás fogalma, a hidrosztatikai nyomás, a légnyomás és mérése

  Nyomásviszonyok folyadékokban, felhajtóerő, úszás

  Folyadékok modellje, a folyadékrészecskék között fellépő erők (kohéziós- és adhéziós

  erők), felületi feszültség, hajszálcsövesség

  Áramló folyadékok és gázok

  Osztályozó és javító vizsga követelményei: 10. osztály fizika

  Elektrosztatika
  Elektrosztatikus állapot, elektromos kölcsönhatás

  Coulomb-törvény

  Elektromos mező

  Elektromos érővonalak

  Elektromos mező munkája, feszültség

  Vezetők elektrosztatikus térben

  Kondenzátorok, kapacitás

  Egyenáram, mágneses mező

  Az elektromos áram, az áramerősség, az egyenáram

  Az elektromos ellenállas, Ohm törvénye

  Fajlagos ellenállás

  Az áram hő- es élettani hatása

  Fogyasztók kapcsolása

  Áram- es feszültség mérés. Az áram vegyi hatása.

  Áramforrások

  A mágneses mező

  Az áram mágneses mezője

  Erőhatások mágneses mezőben

  Áramvezetés gázokban es vákuumban  Hőtani folyamatok
  A hőmérséklet és a hőmennyiség

  A szilárd testek hőtágulása

  A folyadékok hőtágulása

  A gázok állapotjelzői. A gázok állapotváltozása állandó hőmérsékleten

  A gázok állapotváltozása állandó nyomáson

  A gázok állapotváltozása állandó térfogaton

  Egyesített gáztörvény, az ideális gáz állapotegyenlete
  Termodinamika
  Kinetikus gázelmélet, a gáz nyomása es hőmérséklete

  A gázok belső energiája. A hőtan I. főtetele

  A termodinamikai folyamatok energetikai vizsgálata

  A hőtan II. főtetele

  Körfolyamatok. A hőtan III. főtétele

  Olvadás, fagyás

  Párolgás, forrás, lecsapódás

  Halmazállapot-változások a természetben

  A hő terjedése

  Hőtan az otthonunkban  Osztályozó és javító vizsga követelményei: 11. osztály fizika

  Rezgések és hullámok
  Harmonikus rezgőmozgás leírása

  Kinematikai függvények

  Feladatmegoldás

  Rezgésidő, fonálinga

  A rezgési energia. Rezgések a valóságban

  Hullámok leírása

  Hullámok visszaverődése, törése

  Hullámok találkozása, állóhullámok, elhajlás

  Hangtan I.

  Hangtan II.  Elektromágneses jelenségek
  A mágneses mező

  Áram mágneses mezője

  A Lorentz-erő

  Szabad töltésekre ható erő

  Elektromágneses indukció

  Kétféle elektromágneses indukció

  Az önindukció

  A váltakozó áram

  A váltakozó áramú áramkör

  Elektromágneses rezgés

  Elektromágneses hullámok I.

  Elektromágneses hullámok II.  Optika
  A fényről általában

  A fényvisszaverődés

  A fénytörés

  Tükrök és lencsék képalkotása I.

  Tükrök és lencsék képalkotása II.

  Optikai eszközök

  Hullámoptika

  A fény polarizációja  Atomfizika
  Az atom és az elektron

  Modern fizika születése

  Speciális relativitáselmélet

  Fényelektromos hatás

  A foton

  Első atommodellek és a Rutherford-kísérlet

  Bohr-modell

  Elektron hullámtermészete  Magfizika
  Atommag összetétele

  Radioaktivitás

  Radioaktivitás alkalmazása

  Maghasadás és láncreakció 1.

  Maghasadás és láncreakció

  Magfúzió

  Ionizáló sugárzások

  Energiaalternatívák

  Paksi atomerőművünk
  Csillagászat
  A Naprendszer 1.

  A Naprendszer 2.

  Csillagok és galaxisok

  Kozmológia

  Fekete lyuk

  Az űrkutatás eredményei és távlatai

  Download 19.11 Kb.
  Download 19.11 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Osztályozó és javító vizsga követelményei: osztály fizika Mozgástan

  Download 19.11 Kb.