• OTROŠKI VRTEC: VZGOJITELJICA: SKUPINA
 • GLOBALNI CILJI: doživljanje in razvijanje veselja do različnih načinov izražanja spodbujanje besednega izražanja, pripovedovanja
 • OBLIKE: individualna OPERATIVNI CILJI: UMETNOST
 • LITERATURA ZA VZGOJITELJICO
 • GLAVNI DEL: del
 • Pripravila: mag. Silva Karim, učiteljica likovne vzgoje na OŠ Col
  Download 12.98 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi12.98 Kb.
  UČNA PRIPRAVA


  Pripravila: mag. Silva Karim, učiteljica likovne vzgoje na OŠ Col


  OTROŠKI VRTEC:


  VZGOJITELJICA:

  SKUPINA:


  DATUM:

  PODROČJE: UMETNOST ( literarna, likovna)

  VSEBINA:

  • izdelava svojega portreta

  GLOBALNI CILJI:

   • doživljanje in razvijanje veselja do različnih načinov izražanja

   • spodbujanje besednega izražanja, pripovedovanja

   • razvijanje estetskega zaznavanja

   • spodbujanje likovne domišljije

   • razvijanje psihomotoričnih spretnosti

  METODE:

  • pogovor

  • demonstracija

  • metoda praktičnega dela

  UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI:

  • Cicido 2 (2009/10), rubrika o Andyju Warholu

  • po potrebi tudi primeri drugih Warholovih slik (računalnik, projekcija)

  • materiali za risanje in slikanje (npr. flomastri)

  • fotokopirni stroj
  OBLIKE:

  • individualna

  OPERATIVNI CILJI:

  UMETNOST

  Otroci:

  • se srečajo z moderno likovno umetnostjo,

  • navajajo se na zbrano poslušanje vrstnikov in vzgojiteljice

  • opredelijo pojem slika,

  • razvijajo sposobnost za miselno in čustveno sodelovanje,

  • odkrivajo možnosti izražanja, ki jih omogočajo barvni flomastri

  • razvijajo svojo domišljijo

  • razvijajo motorične spretnosti (predvsem fino motoriko)

  LITERATURA ZA VZGOJITELJICO:

  Cicidojeva rubrika »Podoba slavne lepotice« (sept. 2009)

  DIDAKTIČNA IZVEDBA


  MOTIVACIJA:

  • Otrokom pokažemo sliko Marilyn Monroe, ki je objavljena v reviji Cicido.

  • Pogovarjamo se o pisanih barvah, ki jih je umetnik uporabil na sliki.

  • Povemo, da takšne umetnine spadajo v moderno umetnost.


  GLAVNI DEL:

  1. del

  • Pogovarjamo se o svojih razpoloženjih: enkrat smo veseli, drugič otožni, enkrat smo nasmejani, drugič resni …

  • Otroci pripovedujejo o svojih razpoloženjih, izkušnjah, kako se počutijo ob različnih dogodkih …

  • Otroke spodbujamo k pripovedovanju in zbranemu poslušanju.
  1. del

  • Tudi mi bomo slikali na način, ki ga je na svojih slikah uporabil Andy Warhol.

  • S svinčnikom ali temnejšim flomastrom na manjši list papirja narišemo svoj portret – avtoportret.

  • Risbice fotokopiramo v poljubno število izvodov.

  • Otroci fotokopije izrežejo in jih pobarvajo z izbranimi barvami. Pri tem skušajo z barvami upodobiti različna razpoloženja.

  1. del

  • Dokončane sličice nalepimo na enotno podlago.


  ZAKLJUČEK:

  • Pripravimo razstavo.

  • Pogovorimo se o izkušnjah, ki smo si jih pridobili, kako nam je bilo, kaj bi lahko izboljšali, nove ideje …


  OPOMBA: V tej učni pripravi smo kot likovni motiv izbrali avtoportret. Na tak način lahko otroci upodabljajo tudi druge motive, kot so portreti staršev, prijateljev, cvetlični ali živalski motivi …
  Viri in literatura:

  Cicido 1, sept. 2009

  Download 12.98 Kb.
  Download 12.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pripravila: mag. Silva Karim, učiteljica likovne vzgoje na OŠ Col

  Download 12.98 Kb.