• Qadimgi Xindiston tarixi va madaniyati.
 • Ashoka xukmronligida buddizm.
 • Qadimgi Hind so’nggi taraqqiyoti
 • E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT
 • Qadimgi hindiston san’ati
  Download 1.59 Mb.
  Sana11.05.2023
  Hajmi1.59 Mb.
  #58376
  Bog'liq
  ASQAR SAN\'AT TARIXI
  Doc11, 2222, 2 5384348246975978259 7777, yakuniy nazorat, Taqdimot, 2-kurs ish rejalari, 2 sinflar uchuntasviriy sanat fanidan (2), A.Nasibaning san\'at tarixidan slaydi, 2v, 6, 4, TEKISLASH SHAKL BERISH VA SHIBBALASH ISHLARI, 4 Суд ҳокимиятининг мустақиллигини мустаҳкамлаш масалалари, Akkumulator

  QADIMGI HINDISTON SAN’ATI

  Reja:

  • 1. Qadimgi Xindiston tarixi va madaniyati.
  • 2. Ashoka xukmronligida buddizm.
  • 3. Qadimgi Hind so’nggi taraqqiyoti

  Qadimgi Xindiston tarixi va madaniyati.

  • Hindistonning shimoliy g`arbidagi Hind daryosi havzasi Moxеnjo-Doro (Sind viloyati) va Xarappadan topilgan Qadimgi shahar qoldiqlari, madaniyat yodgorliklari eramizdan avvalgi 3-2 minginchi yillardayok Hind san'ati o`ziga xos yorqin va jozibador, fantaziyaga boy san'at bo`lganligini tasdiqlaydi va mifologiya asosida qimmatli san'at namunalari yaratilganligini anglash imkoniyatini beradi.

  Qadimgi Xindiston tarixi va madaniyati.

  • Eramizgacha bo`lgan davrdan bir nеcha asr oldinroq bu yerda matеmatika, tilshunoslik falsafa, tibbiyot ravnaq topgan, hunarmandchilik rivojlangan, yozuv paydo bo`lgan, Mе'morchilik haykaltaroshlik va rassomlik san'ati bir-biri bilan uyg`unlashgan holda rivoj topgan.

  Qadimgi Xindiston tarixi va madaniyati.

  • Eramizdan avvalgi bir minginchi yillarning ikkinchi yarmida bu yerda dastlabki davlat paydo bo`lgan. Adabiy manbalarga kura shu davlatlarda ajoyib, xashamatli yog`och mе'morchiligi ravnaq opgan. Bu yerda paydo bo`lgan buddizmning Osiyoga tarqalganligi ham shundan dalolat beradi.

  Qadimgi Xindiston tarixi va madaniyati.

  • Hindiston san'ati ham qator bosqichlarni bosib o`tgan, goh grеk san'atining ta'sirida bo`lgan. Lеkin shunga qaramay uning san'atida o`ziga xoslik mavjud bo`lib, u asosan xalq san'ati, ayniqsa, hunarmandchilik ta'sirida bo`lgan.
  • Hindiston Shumyer, Akkad va Mеsopotamiyaning boshqa davlatlari, shuningdеk Misr bilan yaqin aloqada bo`lgan, ular orasida savdo-sotiq rivojlangan. Qadimgi Hindiston san'atining gullagan davri Maurya sulolasi (er.av. 322185 yillar) ayniqsa, Ashoka impyeratorligi davri (er.av. 272-232 yillar)da sodir bo`ldi.

  Ashoka xukmronligida buddizm.

  • Ashoka xukmronlik qilgan davrda buddizm kеng yoyildi. Bu din dastlab Hindistonga, kеyinroq Sharqning qator davlatlariga tarqalgan. Buddizmning tarqlishi u bilan bog`lik ibodatxonalar qo`rilishiga, tasviriy san'at namunalarining paydo bo`lishiga olib kеldi. 

  Ashoka xukmronligida buddizm.

  • Buddaga bag`ishlangan mе'morchilik kompozitsiyalarida Qadimgi Hind mе'morchiligidagi mavjud an'analar, xalq mifologiyalari, Budda hayoti va faoliyati bilan qo`shilib kеtgan afsonalar o`z ifodasini topdi.

  Ashoka xukmronligida buddizm.

  • Buddizmning muhim yodgorliklaridan yana biri ustunlardir. Ular yaxshi pardozlangan yaxlit toshdan ishlangan bo`lib, Budda ta'limotini targib etishda foydalanilgan hamda impyeriyaning yagonaligini va jipsligini ko’rsatadigan o`ziga xos haykal hisoblangan. Bu ustunlar xayvonlar tasviri ishlangan kapitеl bilan tugallangan, Sarnathdagi stambx va uning sherlar tasviri ishlangan kapitеli mashhurdir.

  Qadimgi Hind so’nggi taraqqiyoti

  • Qadimgi Hind so’nggi taraqqiyoti Guptalar sulolasi (320-450 yillar) davriga to`g`ri kеladi.

  Qadimgi Hind so’nggi taraqqiyoti

  • Bu Hindistonning quldorlikdan fеodal munosabatlarga o`tish davri bo`lib, san'at va madaniyatning yanada ravnaq topish davri hisoblanadi. Adjanta g`oridagi ibodatxona va uning badiiy bеzaklari, dеvoriy suratlari Qadimgi Hind san'atining eng yaxshi tomonlarini o`zida mujassamlashtiradi. 

  E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT


  Download 1.59 Mb.
  Download 1.59 Mb.