• Braille Star 80 Brukerhåndbok Versjon 3.41, februar 2005. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10
 • E-post: post handytech.no Innholdsfortegnelse 1. Generelt 8
 • 4. Bruke punktsystemet - en kort oversikt 19
 • 5. Bruke punktsystemet - en grundig innføring 22
 • 7. Dataoverføring til og fra punktsystemet 59
 • 8. Punktsystem som leselist 69
 • 9. Håndtering av batteriene 77
 • 13. Opphavsrett 93
 • Røahagan 1B 0754 oslo e-post: post handytech no
  Download 0.97 Mb.
  bet1/13
  Sana01.04.2020
  Hajmi0.97 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13  Braille Star 80

  Brukerhåndbok

  Versjon 3.41, februar 2005.
  Handy Tech Elektronik GmbH

  Brunnenstraße 10

  D-72160 Horb a. N. Germany

  Oversatt til norsk av Handy Tech Norge AS http://www.handytech.no

  Røahagan 1B

  0754 OSLO
  E-post: post handytech.no

  Innholdsfortegnelse


  1. Generelt 8

  1.1. Innledning 8

  1.2. Selve enheten 8

  1.2.1. Braille Star 80 - en kort oversikt 8

  1.2.2. Programvaren HTCom 10

  1.3. Konvensjoner som er brukt i denne håndboken 10  2. Installasjon 11

  2.1. Innhold i pakken 11

  2.2. Strømtilkobling 11

  2.3. Tilkobling av kommunikasjonskabel 11

  2.4. Tilkobling av eksternt tastatur 12

  2.5. Pc-modus med to pc-er 13

  2.6. Installasjon av programvaren HTCom 13

  2.7. Tekniske spesifikasjoner 15  3. Komme i gang 16

  3.1. Info om denne versjonen 16

  3.2. Slå på strømmen 16

  3.3. Grunnleggende betjening 17

  3.3.1. Oppstartsmodi for punktsystemet 17

  3.3.2. Lagring 17

  3.3.3. Begrepet "akkord" 17

  3.3.4. Lydsignal 17

  3.3.5. Systemmeldinger 18

  3.3.6. Avkryssingsbokser 18

  3.3.7. Radioknapper (1 av x) 18

  3.3.8. Filsystemet 18

  3.3.8.1. Systemfiler 19

  3.3.9. Energisparefunksjoner 19  4. Bruke punktsystemet - en kort oversikt 19

  4.1. Punktsystemet som leselist 19

  4.2. Punktsystemet som noteringsenhet 20

  4.2.1. Bla i menyen 20

  4.2.2. Skrive et notat 20

  4.2.3. Lagre notater 20

  4.2.4. Åpne en fil 21

  4.2.5. Overføre en fil fra punktsystemet til en pc 21

  4.2.6. Overføre en fil fra en pc til punktsystemet 21

  5. Bruke punktsystemet - en grundig innføring 22

  5.1. Menysystemet 22

  5.1.1. (F)il 22

  5.1.1.1. Ny fil 22

  5.1.1.2. Forrige fil 22

  5.1.1.3. Fillisten 23

  5.1.1.3.1. (R)ediger 23

  5.1.1.3.2. (V)is (les) 23

  5.1.1.3.3. (S)lett 23

  5.1.1.3.4. fil(A)ttributter 23

  5.1.2. (A)vtalebok 24

  5.1.2.1. Ny oppføring 24

  5.1.2.2. Opprette og redigere avtaler 24

  5.1.2.3. Opprette oppføringer med variabler (gjentakende oppføringer) 25

  5.1.2.4. Noen kommentarer til det å opprette avtaler 26

  5.1.2.5. Avtalelisten 26

  5.1.2.6. Fulltekstsøk i avtalene 28

  5.1.2.7. Menyen for en oppføring 28

  5.1.2.8. Informasjon om passerte avtaler 29

  5.1.2.9. Ressursbruk 29

  5.1.3. (K)lokke 29

  5.1.3.1. (V)is dato og tid 29

  5.1.3.2. Sett (A)larm 29

  5.1.3.3. Stille (K)lokka 30

  5.1.3.4. (S)toppeklokke 30

  5.1.3.5. (N)edtellingsur 30

  5.1.4. (P)c-modus 30

  5.1.5. Punkt(T)abeller 31

  5.1.5.1. Lage en punkttabell 31

  5.1.5.2. Laste punkttabeller 31

  5.1.5.3. Finne og velge en punkttabell 31

  5.1.5.4. S(L)ett valgt punkttabell 32

  5.1.6. (I)nfo 32

  5.1.6.1. (M)inneforbruk 32

  5.1.6.2. (B)atteristatus 33

  5.1.6.2.1. (K)apasitet 33

  5.1.6.2.2. (S)penning 33

  5.1.6.2.3. St(A)tus 33

  5.1.6.3. (T)astaturdefinisjon 34

  5.1.6.4. (P)rogramversjon 34

  5.1.7. (O)ppsett 34

  5.1.7.1. (6)-punkts punktskrift 34

  5.1.7.2. S(P)ringtaster aktiverer menyvalg 34

  5.1.7.3. (V)is springtast 34

  5.1.7.4. (B)ytt lesetaster 34

  5.1.7.5. Vis s(Y)stemfiler 34

  5.1.7.6. S(M)art redigering 35

  5.1.7.7. Fil(A)ttributter 35

  5.1.7.8. Bytt Automatisk til e(K)sternt tastatur 35

  5.1.7.9. (S)tart i... 35

  5.1.7.9.1. (H)ovedmeny 35

  5.1.7.9.2. (N)y fil 35

  5.1.7.9.3. (F)orrige fil 36

  5.1.7.9.4. (P)c-modus 36

  5.1.7.10. Ly(D)signaler 36

  5.1.7.10.1. (I)ngen 36

  5.1.7.10.2. (F)eil 36

  5.1.7.10.3. (A)dvarsler 36

  5.1.7.10.4. (B)ekreftelser 36

  5.1.7.11. (T(idsformat 36

  5.1.7.12. (I)ndiker inntastingsmodus 37

  5.1.7.13. (F)abrikkoppsett 37

  5.2. Editoren 38

  5.2.1. Oversikt over funksjonene i editoren 38

  5.2.2. Dialoger og bekreftelser 38

  5.2.3. Skrive inn og slette tekst 39

  5.2.4. Lese tekst 39

  5.2.5. Flytte markøren 40

  5.2.6. Redigeringsmodi (spc-24 = akkord-i) 41

  5.2.7. Vise status (spc-2347) 41

  5.2.8. Sette bokmerke (b-f) 41

  5.2.9. Gå til et bokmerke (spc-134 = akkord-m) 42

  5.2.10. Slette bokmerker (b-f) 42

  5.2.11. Blokkfunksjoner 42

  5.2.11.1. Merke begynnelsen av en blokk 42

  5.2.11.2. Kopiere (spc-14 = akkord-c) 43

  5.2.11.3. Klippe ut (spc-1346 = akkord-x) 43

  5.2.11.4. Lime inn (spc-1236 = akkord-v) 43

  5.2.11.5. Bytte om merke og markør (spc-78) 44

  5.2.11.6. Slette en tekstblokk (spc-13467 = akkord-X, = akkord-b) 44

  5.2.11.7. Lagre en blokk i en fil (spc-234 = akkord-s) 44

  5.2.12. Søk 44

  5.2.12.1. Økende søk (spc-124 = akkord-f) 44

  5.2.12.2. Søk ved å oppgi søkestreng 45

  5.2.12.3. Søk bakover (spc-1247 = akkord-F) 45

  5.2.13. Erstatt (spc-1235 = akkord-r 45

  5.2.14. Åpne flere filer 46

  5.2.15. Bytte mellom åpne filer (spc-568 eller spc-237) 46

  5.2.16. Sette editoren i ventemodus (spc-123456) 46

  5.2.17. Lagre filer (spc-234 = akkord-s) 47

  5.2.18. Lukke en fil, og forlate editoren (spc-15 = akkord-e) 48

  5.2.19. Aktivere pc-modus fra editoren (spc-1234 = akkord-p) 48

  5.2.20. Hjelp (spc-125 = akkord-h) 48

  5.2.21. Editorens oppsettmeny (spc-136 = akkord-u) 49

  5.2.21.1. Vindusrulling (global) 49

  5.2.21.2. Tidsavbrudd for dialoger (global) 49

  5.2.21.3. Tidsavbrudd for advarselsmeldinger (global) 49

  5.2.21.4. Finn eksakt (global) 50

  5.2.21.5. Marghendelse (global) 50

  5.2.21.6. Høyre marg (global) 50

  5.2.21.7. Linjelengde (global) 50

  5.2.21.8. Hele ord 50

  5.2.21.9. Tab-modus (global) 50

  5.2.21.10. Tab-stopp (global) 51

  5.2.21.11. Tab-lengde (global) 51

  5.2.21.12. Linjeslutt (filspesifikk) 51

  5.2.21.13. Sett-inn-markør (global) 52

  5.2.21.14. Redigeringsmodus (filspesifikk) 52

  5.2.21.15. Bla-hastighet (global) 52

  5.2.21.16. Lagre posisjon (filspesifikk) 52

  5.2.21.17. Visningsmodus (filspesifikk) 52

  5.2.21.18. Steglengde (global) 52

  5.2.21.19. Treffkolonne (global) 53

  5.2.22. Viktig informasjon om editoren 53

  5.3. Betjene en pc med tastaturet på punktsystemet (spc-127) 54

  5.3.1. Oversikt over tastetrykk for betjening av en pc 55  6. Eksternt tastatur 57

  6.1. Grunnleggende 58

  6.2. Bruk av eksternt tastatur 58

  6.2.1. Alfanumeriske tastetrykk 58

  6.2.2. Det numeriske tastaturet 58

  6.2.3. Funksjonstastene 58

  6.2.4. Flyttetaster 58

  6.2.5. Spesielle taster 59

  6.2.6. Statusindikatorer 59

  7. Dataoverføring til og fra punktsystemet 59

  7.1. Programmet HTCom 59

  7.1.1. Starte HTCom og velge enhet 60

  7.1.2. Bruke HTCom 60

  7.1.2.1. Send fil 60

  7.1.2.2. Send fra utklippstavle 61

  7.1.2.3. Sen vevside 61

  7.1.2.4. Motta fil 61

  7.1.3. Velge og bekrefte en kortskriftsprofil 62

  7.1.4. Filoverføring fra Microsoft Word 62

  7.1.5. Filoverføring fra Windows utforsker 62

  7.1.6. Menysystemet i HTCom 62

  7.1.6.1. Filmenyen 62

  7.1.6.2. Verktøymenyen 63

  7.1.6.2.1. Oppdater enhetsliste (f5) 63

  7.1.6.2.2. Skjermvisning (ctrl-m) 63

  7.1.6.2.3. Last punkttabell... 63

  7.1.6.2.4. Tøm bokormminnet 64

  7.1.6.2.5. Gjenopprett fabrikkinnstillinger 64

  7.1.6.2.6. Innstillinger for kortskrift trinn 2... 64

  7.1.6.2.7. Velg språk... 64

  7.1.6.2.8. Oppsett... 64

  7.1.6.3. Menyen "?" eller 65

  7.1.7. Dataoverføring fra kommandolinjen 65

  7.2. Oppdatere internprogramvaren 65

  7.2.1. Teknisk bakgrunnsstoff 65

  7.2.2. Foreta en oppdatering 66

  7.2.2.1. Før du starter 66

  7.2.2.2. Oppdateringen av internprogramvaren 66

  7.2.3. Lasting av meldingsfilen 67

  7.3. Integrere HTCom i MS Word 67

  7.4. Litt om seriekommunikasjon 67

  7.5. Unngå kommunikasjonsproblemer 68

  8. Punktsystem som leselist 69

  8.1. Skjermleser under Windows, f.eks. JAWS 69

  8.1.1. Generelt 69

  8.1.2. Oversikt over JAWS 70

  8.2. Talks: Skjermleser for mobiltelefoner 70

  8.2.1. Komme i gang 71

  8.2.2. Liste over identifikasjonsbokstaver 71

  8.2.3. Liste over punktkommandoer 71

  8.2.4. Nyttige tips ved bruk av Talks og punktskrift 73

  8.3. BW-PRO for DOS 73

  8.3.1. Generelt 73

  8.3.2. Komme i gang 73

  8.3.3. Oversikt 73

  8.3.4. Starte BW-PRO 74

  8.3.5. Avslutte BW-PRO 74

  8.3.6. Bruke BW-PRO 74

  8.3.7. Beskrivelse av funksjonstastene 75

  8.3.7.1. og 75

  8.3.7.2. <7>, følg hardmarkøren 75

  8.3.7.3. <3>, følg mykmarkøren 75

  8.3.7.4. <2>, finn oppgitt søkestreng 75

  8.3.7.5. <1>, flytt til merkede posisjoner 76

  8.3.7.6. <4>, attributtvisning 76

  8.3.7.7. <5>, merk gjeldende skjermposisjon 76

  8.3.7.8. <6>, bytt markørrepresentasjon 76

  8.4. Konfigureringsmodus 76  9. Håndtering av batteriene 77

  9.1. Batteritype 77

  9.2. Ladingen 78

  9.3. Visning av batterikapasitet 78

  9.4. Automatisk overvåking av lav spenning 78

  9.5. Bytte batterier 79  10. Viktig informasjon 80

  10.1. Oppstartsprosedyrer 80

  10.1.1. Test av filsystemet 80

  10.1.2. Lagring av data ved fatal feil 81

  10.2. Sikkerhetsinformasjon 81

  10.3. Håndtering av punktsystemet 82

  10.4. Garantibestemmelser 82

  10.5. Brukerstøtte 82  11. Kommandooversikt 83

  11.1. Navigering i menysystemet 83

  11.2. Editor-funksjoner 83

  11.3. Taster i pc-modus 85

  11.4. Faste definisjoner for eksternt tastatur 85

  11.5. Funksjoner under oppstart 87  12. Feilmeldinger 87

  12.1. Engelskspråklige feilmeldinger 87

  12.1.1. Alvorlige feil 87

  12.1.2. Generelle feil 88

  12.1.3. Advarsler og meldinger 89

  12.2. Feilmeldinger fra meldingsfilen 90

  12.2.1. Generelle meldinger 90

  12.2.2. Meldinger som har med filsystemet å gjøre 90

  12.2.3. Meldinger som har med editoren å gjøre 91

  13. Opphavsrett 93  Download 0.97 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
  Download 0.97 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Røahagan 1B 0754 oslo e-post: post handytech no

  Download 0.97 Mb.