Razred: 1d bodovi
Download 13.28 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi13.28 Kb.

Pismeni ispit iz Osnova elektrotehnike – elektrostatika – 1D razred – 15.02.2018.

Učenik:

Razred: 1D

Bodovi:

Ocjena: 1. Temeljni zakon elektrostatike je ____________________ koji definira silu između naboja. (1) 1. Relativna dielektrična konstanta εr, je broj koji nam pokazuje _________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(3) 1. Crtežom prikažite smjer sile između dvaju pozitivnih točkastih naboja. Kakva je sila? (2) 1. Ukupnu količinu naboja na tijelu označavamo velikim slovom ______a jedinica za mjerenje je _______________________________________________________________ (2)

 2. Kako glasi Coulombov zakon? Napišite matematički izraz.

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(3)

 1. Crtežom prikažite sile između dvaju raznoimenih naboja. Kakva je sila? (2) 1. Izračunajte silu kojom se dva elektrona odbijaju u zraku na udaljenosti 1 (mm).(Naboj elektrona je Q= -1,6x10-19 C) (4) 1. Kako će se promijeniti Coulombova sila kojom međusobno djeluju dvaju naboja ako njihovu udaljenost povećamo 4 puta? (zaokruži ispravan odgovor) (1)

a) Povećati 16 puta b) smanjiti 16 puta c) ostati ista

 1. Izračunajte silu kojom se elektron i proton privlače u vodi (εr=80) na udaljenosti od 1 cm. (Qe=-1,6x10-19 C, Qp=1,6x10-19 C). (4) 1. Homogeno električno polje je __________________________________________________ ________________________________________________________________________ (2) 1. Električno polje između dvije paralelne nabijene plohe je: (zaokruži točan odgovor) (1)

a) homogeno b) nehomogeno

 1. Dielektrična ili probojna čvrstoća dielektrika je ona______________, električnog polja pri kojoj dolazi do ____________________________________________________________ (2)

 2. Nacrtajte električno polje negativnog točkastog naboja. (2) 1. Napišite izraz kojim se računa jakost polja između dviju paralelnih nabijenih ploha:

________________________________________________________________________ (2)

 1. Tri kondenzatora kapaciteta C1=36 (µF), C2=72 (µF) i C3=12 (µF) spojena su serijski na napon U=72 (V). Izračunajte ukupni kapacitet, naboj i napone na pojedinim kondenzatorima. (5) 1. Tri kondenzatora kapaciteta C1=4 (µF), C2=6 (µF) i C3=10 (µF) spojena su paralelno na napon U=100 (V). Izračunajte ukupni kapacitet, ukupni naboj i napon na pojedinom kondenzatoru.

(5)

Kriterij ocjenjivanja:00-16 bodova

17-22

23 - 29

30 - 35

36 - 41

Nedovoljan (1)

2

3

4

5

Download 13.28 Kb.
Download 13.28 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaRazred: 1d bodovi

Download 13.28 Kb.