• Óbudai Egyetem
 • Nappali tagozat, 2011/12 tanév I. félév
 • A tananyag
 • Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer
  Download 40.45 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi40.45 Kb.

  Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer

  Óbudai Egyetem

  Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

  Mikroelektronikai és Technológia Intézet


  Tantárgy neve és kódja: Elektronika II. KMEEL21TNC Kreditérték: 2

  Nappali tagozat, 2011/12 tanév I. félév


  Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak

  Tantárgyfelelős oktató:

  Dr. Turmezei Péter PhD.


  Oktatók:

  Dr. Turmezei Péter, Molnár Ferenc, Somlai Tamás

  Előtanulmányi feltételek:

  Elektronika I. gyak. KMEEL12TNC

  Heti óraszámok:

  Előadás: 2

  Tantermi gyak.: 0

  Laborgyakorlat: 0

  Konzultáció:

  Számonkérés módja (s,v,f):

  v

  A tananyag


  Oktatási cél:

  Diszkrét és integrált félvezető eszközökből épített áramkörök működésének megértése és a méretezésének az elsajátítása

  A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.


  Tematika:

  Műveleti erősítők alkalmazása. Többfokozatú erősítők, végerősítők. LC és RC oszcillátorok. Analóg és kapcsolóüzemű feszültségszabályozók. Analóg szorzók. Impulzustechnikai áramkörök. A teljesítményelektronika alapjai.  Témakör:

  Hét

  Óra

  Műveleti erősítők alkalmazása, mérőerősítők.

  Precíziós egyenirányítók. Csúcsértékmérők. Kétutas egyenirányítók műveleti erősítővel. Mérőerősítő kialakítása egy műveleti erősítővel. Közös feszültségelnyomási tényező. Három műveleti erősítős mérőerősítő. Alkalmazási szempontok.  1., 2.

  4

  Többfokozatú erősítők.

  Többfokozatú erősítők csatolási módjai, közvetlencsatolt erősítők. Kaszkód kapcsolás. Többfokozatú visszacsatolt erősítők. Fázishasító kapcsolás.  3.

  2

  Végerősítők I..

  Nagyteljesítményű bipoláris és térvezérlésű tranzisztorok. A végerősítők jellemző paraméterei. Aszimmetrikus nagyjelű erősítők. Ellenütemű végerősítők. A és B osztályú beállítás.  4.

  2

  Végerősítők II..

  A végerősítők kapcsolási megoldásai. A végerősítők védőáramkörei. Végerősítők torzítása. Integrált teljesítményerősítők.  5.

  2

  LC oszcillátorok I.

  Az oszcillátor feladata, berezgés, amplitudó- és fázisfeltétel. A rezgőkör, jósági tényező, impedancia-transzformáció. A kvarckristály.  6.

  2

  LC oszcillátorok II.

  A Meissner, Hartley, Colpitts, Clapp oszcillátor. A stabil amplitudó beállítása. Kvarcoszcillátorok. Pierce, Butler oszcillátor.  7.

  2

  RC oszcillátorok.

  RC hálózatok tulajdonságai, amplitudó- és fázismenet. A fázismenet és a frekvenciastabilitás kapcsolata. Amplitudóbeállítás nemlineáris és kvázilineáris elemekkel. Fázistoló, Wien-hidas, áthidalt T oszcillátor.  8.

  2

  Analóg feszültségszabályozók.

  Párhuzamos és soros feszültségszabályozás. Hatásfok. Diszkrét analóg feszültségszabályozók. Univerzális integrált analóg feszültségszabályozók. A feszültségszabályozók védelme. Túláramvédelem, visszahajló karakterisztika.  9.

  2

  Analóg szorzók

  Feszültségvezérelt áramosztókból felépített szorzók. Áramvezérelt áramosztókból felépített szorzók. Feszültségvezérelt négynegyedes szorzók. Integrált szorzók jellemző paraméterei. Integrált analóg szorzók alkalmazása: osztó áramkör, négyzetre emelő áramkör, gyökvonó áramkör. Modulátorok.  10., 11.

  4

  Félvezetők kapcsolóüzeme.

  Diódák, tranzisztorok és FET-ek kapcsolóüzeme. Kapcsolási idők. Induktív és kapacitív terhelés hatása. A félvezető eszközök védelme. Alkalmazási példák.  12.

  2

  Kapcsoló üzemű feszültségszabályozók.

  Az induktivitás mint energiatároló elem. Feszültségcsökkentő, feszültségnövelő, polaritásváltó kapcsolások. Integrált áramkörös kapcsolóüzemű feszültségszabályozók.  13.

  2

  Impulzustechnikai áramkörök.

  Astabil, bistabil, monostabil multivibrátorok. Időzítő áramkörök. Kapcsolási és számítási példák időzítő áramkörök alkalmazására. A teljesítményelektronika alapjai. A teljesítményelektronika félvezető eszközei: DIAC, tirisztor, TRIAC. Jellemzők, karakterisztikák. Teljesítményelektronikai eszközök alkalmazása. Alkalmazási példák.  14.

  2

  Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)

  A tantervben előírt előadások látogatása kötelező.

  A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi jegy megszerzése az Elektronika II. labor, KMEEL22TNC kódú tárgyból.


  A pótlás módja: Lásd az Elektronika II. labor KMEEL22TNC kódú tárgynál.

  A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.

  Vizsga a teljes félévi anyagból írásban, a hallgatók az előadásokon és a laborgyakorlatokon megismert tananyagból írásban vizsgáznak.

  A vizsga két részből áll.

  Az első részben alapkérdéseket kell megválaszolni. A második rész csak az első rész eredményes teljesítése esetén értékelhető. A második részben áramköri számításokat kell végezni és elméleti témát kidolgozni.  Irodalom:

  Kötelező:

  Molnár Ferenc: Elektronikus áramkörök I/B 49 200/I. B.

  Dr. Bársony András – Csopaki Katalin – Molnár Ferenc: Elektronikus áramkörök II/B. KKVMF 1045


  Ajánlott:

  Dr. Hainzmann János – Dr. Varga Sándor – Dr. Zoltai József: Elektronikus áramkörök.


  Nemzeti tankönyvkiadó Bp. 2000

  Egyéb segédletek:

  A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok).


  Download 40.45 Kb.
  Download 40.45 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Részletes tantárgyprogram és követelményrendszer

  Download 40.45 Kb.