Stråling, Beskyttelse, Hygiejne
Download 1.17 Mb.
bet1/22
Sana25.03.2017
Hajmi1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Stråling, Beskyttelse, Hygiejne


&

Håndtering af radioaktive isotoper
september 2005


Stråling, Beskyttelse, Hygiejne 1

september 2005 21 Del A: Stråling og Radioaktivitet 9

1.1 Fysik principper 9

1.1.1 Hvad er ….? Vigtig terminologi – kort sagt 9

Stråling: 9

Radioaktiv: 9

En elektron volt (eV): 9

1.1.2 Det Elektromagnetiske spektrum 10

1.1.3 Atomet 11

1.1.4 Isotoper 13

1.1.5 Stabile og ustabile isotoper 14

1.1.6 Henfald og radioaktivitet 14

1.1.6.1 Radioaktivt henfald 15

1.1.6.2 Henfaldssandsynlighed 16

1.1.6.3 Halveringstid: (T½) 17

1.1.7 Vekselvirkning af stråling med stof 18

1.1.7.1 Vekselvirknings processor 18

1.1.7.2 Gennemtrængning og afskærmning 23

1.1.7.3 Biologiske virkninger 26

1.2 Dosimetri og måling 33

1.2.1 Absorberet dosis: den fysiske enhed – gray (Gy) 33

1.2.2 Dosishastigheden 33

1.2.3 Dosishastigheden ved afstand 33

1.2.4 Ækvivalent dosis – sievert (Sv) 34

1.2.5 Effektiv (helkrops) dosis 35

1.2.6 Historiske enheder 36

1.2.7 Eksterndosimetri 37

1.2.8 Interndosimetri 38

1.2.9 Risiko ved arbejde med radioaktivitet 40

1.2.10 Fysiske principper bag detektorer 41

1.2.10.1 Detektorer typer 41

1.2.10.2 Gas detektorer 41

1.2.10.3 Radiosensitive filmdetektorer 45

1.2.10.4 Valg af strålings måleudstyr 46

1.2.10.5 Måling og tælletal 50

1.3 Nuklearmedicinske isotoper og radioaktive lægemidler 53

1.3.1 General oversigt over isotoperne der bruges til nuklearmedicinske undersøgelser 55

1.3.

General (lot. generalis - umumiy, bosh) - qurolli kuchlardagi harbiy unvon (daraja). Dastlab, 16-a.da Fransiyada joriy qilingan. Rossiyada 17-a.ning 2-yarmidan maʼlum. Oʻzbekiston qurolli kuchlarida G.
2 Isotoper på vor afdeling 57

1.3.2.1 99mTc henfald 57

1.3.2.2 131I henfald 58

1.3.2.3 125I henfald 59

1.3.2.4 I-123 henfald 59

1.3.2.5 Cr-51 henfald 59

1.4 Behov for strålingsbeskyttelse 61

1.4.1 Stråling – naturlige og kunstige kilder 61

1.4.1.1 Årlig baggrundsdosis 61

1.4.1.2 Erhvervs doser 64

Erhvervs brug af stråling kan deles op i forskellige kategorier, f.eks. medicinsk, industri eller forsknings anvendelse af stråling. I Danmark overvågner SIS elleve forskellige grupper der arbejder med stråling (se Figur 1-29). Visse personer modtager større bestrålingsdoser end andre. Fra Figur 1-29 kan det tydelige ses at personale der arbejder indenfor nuklearmedicin, elle industriel radiografi, modtager betydningsfulde doser pga. deres arbejde (1 mSv/år), i forhold til alle andre strålingsarbejderes grupper (< 0,1 mSv/år). For én der arbejder med stråling, skal disse erhvervs effektive doser lægges til baggrundsdosisen for at give den totale årlige bestrålingsdosis til personen. Bemærk at disse tal viser gennemsnitlige modtaget doser for arbejdsgrupperne; arbejdere indenfor disse grupper kan godt modtage individuelle doser der er langt større end dem der vises her. 64

1.4.1.3 Medicinske doser 66

1.4.2 Årlig bestrålingsdosis til personale i Herning og Holstebro 66

1.4.2.1 Radioaktive kilder på afdelingen 66

1.4.2.2 Bestrålingsdoser til personalet fra nuklearmedicinske undersøgelser 69

1.4.2.3 Årlige middeldoser 69

1.4.3 Strålingsbeskyttelse 74

1.5 Lov krav 75

1.5.1 Bekendtgørelser og vejledninger 75

1.5.2 Ansvarlige 76

1.5.3 Krav til personale 76

2 Del B: Strålingsbeskyttelse i praksis 78

2.1 Principper for strålingsbeskyttelse 79

2.2 Strålingsbeskyttelse i praksis 79

2.2.1 Hvordan nedsætter man bestrålingsdosis? 79

2.2.1.1 Afstand 79

2.2.1.2 Tid 79

2.2.1.3 Afskærmning 80

2.2.1.4 Strålehygiejne 80

2.2.1.5 Radioaktivt affald 81

2.2.1.6 Transport af radioaktive stoffer 82

2.2.2 Overvågning af personale dosis 83

2.2.2.1 Filmbadges 83

2.2.2.2 Elektronik persondosimeter 84

2.2.3 Advarsel 85

2.3 Praktisk strålehygiejne – personale 86

2.3.1 Den gravide arbejder 86

2.4 Strålingsbeskyttelse af patienterne 88

2.4.1 Risk vs gain 88

2.4.2 Optimering af patient doser 88

2.4.3 Den gravide patient 88

2.4.4 Nuklearmedicinske undersøgelser af børn 89

2.4.5 Maksimum undersøgelses doser 92

2.5 Strålingsbeskyttelse – pårørende 92

2.5.1 Graviditet 93

2.6 Strålingsbeskyttelse – enkelt person i befolkningen 93

2.7 Strålingsbeskyttelses udstyr – hvad findes der på vor afdeling? 93

2.7.1 Dosis måling udstyr 93

2.7.2 Strålingsbeskyttelses udstyr 93

2.7.3 Kvalitetssikring procedurer 93

2.8 Interne vejledninger 98

2.8.1 Hvor finder man vejledninger og hvilke vejledninger findes på afdelingen? 98

2.8.2 Vejledninger der handler om stråling / håndtering af isotoper mm. 98

2.9 Dokumentation 100

2.10 Afsluttende ord og opsummering … 1002.11 Videre information, og hvor man kan finde den … 101

3 Reference 102


I. Liste over figurer:

1-1.

Elektromagnetiskspektrum ………………………………………………………...
1-2.

Atomet ……………………………………………………………………………..
1-3.

Henfaldskanaler
1-4.

Aktivitet i forhold til henfaldskonstant
1-5.

Eksponentielt henfald og halveringstid
1-6.

Fotoelektrisk effekt
1-7.

Compton spredning
1-8.

Parproduktion
1-9.

Bremsstrahlung fotoner
1-10.

Foton energi vs. antal protoner phasespace for vekselvirknings processer
1-11.

Gammafoton attenuation i en absorber
1-12.

Attenuationskoefficienter for bly og blød-væv
1-13.

Halverings- og tiendedelstykkelse
1-14.

Strålingsskade i DNA
1-15.

Lav og høj LET stråling
1-16.

Produktionen af biologiske skade i væv fra ioniserende gammafotoner
1-17.

Dosishastighed ved afstand – invers kvadratisklov
1-18.

Gas detektoren og hvordan den fungerer
1-19.

Karakteristiske V/I kurver for gas detektorer
1-20.

Scintillations detektor
1-21.

Dosis og energi responskurver for radiosensitiv film
1-22.

Signifikans intervaller for tællestatistik
1-23.

Radioaktivt henfald – 99Mo & 99mTc
1-24.

Radioaktivt henfald – 131I
1-25.

Radioaktivt henfald – 125I
1-26.

Radioaktivt henfald – 51Cr
1-27.

Årlig baggrundsdosis til den danske befolkning
1-28.

Radon koncentrations fordeling i Danmark
1-29.

Årlige erhvervsdoser i Danmark
1-30.

10 år trend i antallet brugersteder i Danmark; medicinsk stråleanvendelse
1-31.

10 år trend i antallet strålingsarbejdere i Danmark; medicinsk stråleanvendelse
1-32.

10 år trend i årlige erhvervsdoser til personale der arbejder med stråling; medicinsk stråleanvendelse
1-33.

Årlige effektive doser til arbejdere der arbejder på en dansk nuklearmedicinsk afdeling
1-34.

Månedsdosis registrering for personale ansat på nuklearmedicinsk afdeling i Herning og Holstebro
1-35.

Bioanalytiker månedsdosis registrering – Herning
1-36.

Bioanalytiker månedsdosis registrering – Holstebro

2-1.

Film dosimetri for personlig dosisovervågning
2-2.

Elektronik persondosimeter
2-3.

Advarselsskilte for radioaktivitet

B2-1.

Dannelsen af røntgen stråling
II. Liste over tabeller:

1.

Elektronvolt enheder
2.

Strålings typer og henfaldskanaler
3.

Halveringstykkelser og attenuationskoefficienter for gammafotoner i absorberer
4.

Cellens og vævs radiofølsomhed
5.

Tærskelsdoser for bestrålingsskade til mennesker
6.

Fostrets radiofølsomhed
7.

Strålings vægtfaktorer (wR) for ækvivalent dosis
8.

Væv vægtfaktorer (wT) for effektiv dosis
9.

Væv vægtfaktorer (wT) for effektiv dosis – nye ICRP 2005 anbefalinger
10.

Omregningsfaktorer for dosimetriske enheder
11.

Gammakonstanter til eksterndosis beregning
12.

Dødsrisiko – 1:1 million
13.

Fordele og ulemper for radiosensitiv film
14.

Tekniske detaljer for detektorer der findes på vor nuklearmedicinsk afdeling
15.

Detektor type valg for strålingsmålinger
16.

Liste over isotoper der anvendes i nuklear medicin
17.

Liste over isotoper der findes på nuklearmedicinsk afdelingen i Ringkjøbing amt
18.

Fysiske egenskaber for typiske nuklearmedicinske isotoper
19.

Liste over naturlige og kunstige strålingskilder
20.

Den danske årlige baggrundsdosis
21.

Effektive doser fra medicinske procedurer
22.

Bioanalytiker bestrålingsdoser forbundet med nuklearmedicinske procedurer
23.

Liste over strålingskilderne der findes på nuklearmedicinsk afdeling – Herning og Holstebro afsnitter
24.

Lovkrav fra Sundhedsstyrelsens Bekendtgørelse 954
25.

Årlige bestrålings dosisgrænser for strålingsarbejdere i Danmark
26.

Klassifikation af radioaktivt affald
27.

Liste over arbejdsopgaver for gravide arbejdere
28.

Maksimal aktivitetsmængde for kvinder der arbejder med radioaktivitet når de ammer
29.

Anbefalede, og maksimale, doser brugt til nuklearmedicinske undersøgelser
30.

Strålemålings udstyr der findes på vor afdeling
31.

Strålebeskyttelses udstyr der findes på vor afdeling
32.

Liste over emner der findes i afdelingens metodebog
33.

Liste over emner, der har med radioaktivitet at gøre, i afdelingens metodebog
III. Introduktion til denne guidelines
Intention to provide a comprehensive source for information on radiation / radiation safety and RP – so is easy to access info you need at any time. . Includes departments policy on RS & RP. Good start place for those not familiar with RP terminology – with knowlede of unerlying principles should be able to form answers to quesitons on how safe it is to work with radiation / NM department. Of course not everything written here, internal dosimetri is beyond the scope of this report – also included a book list / sources of further information as start place for those who want to learn more.
(Introduction / definitions of the most important / most used dosimetry quantities – not meaning to give lots of mathematical derivations, or all terms used …. mathematical equations kept to a minimum, those given as definitions, not derived: concepts such as gamma constant, air kerma, or exposure etc will not be covered – these can be found in any text book on radiation safety / units etc)
Intended as general reference for whole department, so people of whole range of knowledge can use it, from newly hired who have not worked with radiation before, to those who just need a reference source of the policy found in the department. Therefore for practical purposes is split in two parts:
Del A – gives useful information on radiation in general / basic physic principles / radiation dosismetri terms which might come accross.

Disscussion on legal requirements – what is required / what we have to do.


Del B – practical guide which discusses RP in practice – general procedures and specifics to our department. What equipment we have / instructions / procedures we have. Copies of up to date (jan 2004) vejledninger for various RS & RP procedures included in appendices.
For those who know everything about radiation, Del A probably too basic, so can skip to Del B where there is given hopefully a comprehensive coverage of RP in the department – practical information. If something missing, or subject matter not covered in enough detail, always welcome to discuss with physicist / overlæge – can possibly be included in future revisions of this guideline.
There is not given comprehensive literature references through the text, list of sources found in section 3 , references,


Download 1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Download 1.17 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaStråling, Beskyttelse, Hygiejne

Download 1.17 Mb.