• Témakör Alaktan Javasolt óraszám 67
 • Ismeretek/fejlesztési feladatok
 • Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)
  Download 463.67 Kb.
  bet4/44
  Sana23.12.2020
  Hajmi463.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Javasolt tevékenységek

  • a szlovák helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példák segítségével,

  • szóelemzés,

  • különböző stílusú szövegek olvasása  Témakör 

  Alaktan

  Javasolt óraszám

  67

  Tanulási eredmények


  A tanuló:

  • értő, elemző módon használja a szófajokat;

  • felismeri a ragozható szavak variánsaiban rejlő jelentés- és helyesírásbeli különbséget;

  • megtapasztalja a szófajok mondatbeli és szövegbeli szerepét.

  Ismeretek/fejlesztési feladatok 

  A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, teljes jelentésű szavak, nem teljes jelentésű szavak, ragozható és nem ragozható szavak.

  A ragozható szavak – a főnév, a melléknév, a számnév, a névmás és az ige – nyelvtani kategóriái, fajtái.

  A melléknevek fokozása.

  A nem ragozható szófajok – a határozószók, az elöljárószók, a kötőszók, a módosítószók, az indulatszók – fajtái.

  A határozószók fokozása.             


  Fogalmak

  teljes jelentésű szó, nem teljes jelentésű szó, ragozható szó, nem ragozható szó, nyelvtani kategória  Download 463.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Download 463.67 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

  Download 463.67 Kb.