• Temadag: Biorest til landbruket – ressurs eller utfordring 13. august 2014 kl.10.00 Arrangører
 • Onsdag 13. august
 • Torsdag 14. august
 • Temadag: Biorest til landbruket – ressurs eller utfordring? 13. august 2014 kl. 10. 00 Arrangører
  Download 7.66 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi7.66 Kb.

  avfallnorgebioforsk_logo_frgc:\users\apeaok\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\cchw5tyn\nlr_logo.jpg


  Temadag: Biorest til landbruket – ressurs eller utfordring?
  13. august 2014 kl.10.00
  Arrangører: Bioforsk, Avfall Norge og Norsk Landbruksrådgiving

  Sted: Bioforsk Øst Apelsvoll, Kapp, Østre Toten

  Påmelding: innen fredag 8. august til Apelsvoll (tlf. 03246),

  annbjorg.kristoffersen@bioforsk.no eller på Avfall Norge sin hjemmeside (www.avfallnorge.no)


  r:\apelsvoll\annbjorg\sommer 2014\2014-05-16\143.jpg
  Bakgrunn:

  Restproduktet etter biogassproduksjon med matavfall som råstoff, er et næringsrikt produkt. I enkelte områder fungerer bruken av biorest som gjødsel i landbruket godt, mens andre steder er det flere utfordringer knyttet til bruken av biorest som gjødsel.
  Avfall Norge har siden 2012 hatt et rammeprosjekt for økt bruk av kompost og biorest finansiert av FoU-midler og anleggseiere direkte. Prosjektet har blant annet resultert i Delprosjektet "Økt kunnskap omkring bruk av biorest og kompost".


  I samarbeid med landbruksrådgivningen er demofelt anlagt med kompost og biorest fra behandlingsanleggene og det er arrangert lokale markdager med gårdeiere for å spre kunnskapen om bruken av kompost og biorest. Bioforsk har over tid bygget seg opp en betydelig forskning på bruk av biorest og kompost. En god del av denne aktiviteten foregår på forskningsstasjonen Apelsvoll på Kapp. En del av samlingen innebærer markvandring, dvs. besøk av forsøksfelt. Målgruppen for temadagen er anleggseiere, landbruksrådgivere, forskere og andre interesserte i spørsmål om bruk av biorest.

  Onsdag 13. august:

  Oppmøte og kaffe fra kl. 9.30. Programmet starter 10.00 og slutter 15.00.

  Servering av lunsj midt på dagen.

  Følgende tema vil bli belyst av ledende fagpersoner på området:
  1. Avfallsbransjen som leverandør av kvalitetssikrede gjødselvarer

  - hvilke fraksjoner inngår i bioresten og hvilke fraksjoner inngår ikke.

  2. Presentasjon av nye faktaark om biorest som gjødsel

  3. Betydning av tilførsel av organisk materiale

  4. Gjødselkalkulator for biogjødsel

  5. Orientering om storskalaforsøk på Østlandet

  6. Økokornprosjektet – befaring i kornfelt

  a. Gjødseleffekt av biorest året etter spredning

  b. Gjødseleffekt av biorest fra HRA og Mjøsanlegget, sammenlignet med Fullgjødsel,

  c. Gjødselresponsen for økende mengde biorest

  7. Erfaringer fra anleggseier og mottaker av biorest – det gode samarbeidet

  8. Ulike spredeteknikker ved gjødsling med biorest

  9. Hva er de største utfordringene i forhold til bruken av biorest i landbruket i fremtiden?

  - hva mener forskningen?

  - hva mener rådgivningstjenesten?

  - hva mener anleggseiere?

  - andre meninger?
  Torsdag 14. august:

  Dagen etter (torsdag 14. aug.) arrangerer Bioforsk Øst Apelsvoll sin årlige markdag. Biorest vil ikke være tema denne dagen. Det er flere muligheter for overnatting i området for de som ønsker å være med på begge dagene. For de som vil overnatte, kan det anbefales en tur med Skibladner fra Kapp (18.00) til Gjøvik (18.45) onsdag ettermiddag (www.skibladner.no).  Velkommen til Apelsvoll!
  r:\apelsvoll\mai\div apelsvoll\apelsvoll\flyfoto av apelsvoll001.jpg

  Download 7.66 Kb.
  Download 7.66 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Temadag: Biorest til landbruket – ressurs eller utfordring? 13. august 2014 kl. 10. 00 Arrangører

  Download 7.66 Kb.