YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA
Download 197.99 Kb.
bet2/2
Sana10.04.2017
Hajmi197.99 Kb.
1   2

2.2. YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

Stol o’rtasida ruchka”o’yinini o’tkazish metodi:

Ish uchun zarur:

1.alohida qoozga yozilgan savollar

2.ikkita toza qooz,ruchka

3.ishchi daftar

Ishning borishi:

1.O’yinning umumiy vaqti-45minut

2.Hamma talaba guruxlari qur’a bilan 4 tadan 3 ta guruxchaga bo’linadi

3.Har bir guruxcha alohida stolga o’tirishi va toza qooz bilan ruchka oladi

4. Qoozga sana,gurux raqami,fakultet,F.I-o’yin nomi

5.Vazifa topshiriladi:bitta savolga butun guruxcha javob beradi.

6.Har bir talaba qoozga o’zini familiyasini yozadi va bitta javob variant bilan yonidagiga uzatadi,o’z vaqtida ruchka stol markazida siljiydi.

7.Pedagogguruxni ishini va undagi qatnashuvchilarni nazorat qilib boradi.Umumiy to’ri javob daftarga yozi boriladi

8.Savolga to’ri va to’liq javob berganga maksimal baxo-86 dan 100%gacha.Ikkinchi o’rinni olgan talabaga 71dan 85,9% reyting.Uchinchi o’rinni olganga 65 dan 70,9% reytingacha.

9. Javoblar varaqasiga pedagog baxo va imzo qo’yadi.

10. Talaba olgan baxosi joriy mashulotga qo’yiladi

11. Pastki bo’sh o’ng tomonga o’yinni olib borilganligi to’risida starosta imzo bilan belgilaydi

12. Dars beruvchilarda talabalar ishi saqlanadi.

Stol markazidagi ruchka

Metod maqsadi-barcha gruppalarni qatnashishga qaratish

Gruppalarga bitta vazifaga birgalikda javob berishni tavsiya qilish(diagnostika savollari,tibbiy yordamni ko’rsatish evakuatsiyasi)

Bitta qoozga har bir talaba 1ta variantli javob yozib yonidagiga uzatadi.Javob yo’qligida ruchka talabada qoladi.

Diagnoz:Naplm bilan termik kuyish 30%/II-IVdar.yuz,tana,o’ng qo’l kuyishi.Yonish bilan yuqori nafas yo’llarini kuyishi.Kuyish shoki II-darajasi

Klinikasi:1-talaba:nafas olishni qiyinlashishi,tezkor siquvchi oriqlarga shikoyati:

2. Ko’ruvda terini kuyishi nekrozlangan oxirlarni bo’lishi bilan

3. Kuyish maydoni “to’qqiz”prinsipi asosida tekshirganda 30%.

4. Oizda kuyish bilan nekrozlangan to’qima ko’chishi belgilari

5. Nafas olish va chiqarishda qiynalish

6. Paypaslaganda kuygan soxalarda kuchli oriq

7. A/D 90/60 mm.s.us

8. Yarador kiyimida napalm izlari

9. Davolash

1.Shikastlovchi agentni to’xtatish

2.Aseptik bolam qo’yish

3.Bemorga qulay holatda immobilizatsiya qilish

4.Analgetiklarni tomir ichiga yuborish

5.Asfiksiya belgilarida traxeotomiya o’tkazish

6.Tomir orqali fiziologik suyuqliklarni yuborish

7.Jaroxatga yoli- namli bolamlar qo’yish

8.Lozim bo’lganda nekroektomiya qilish.

Hamma javoblar birgalikda muxokama qilinib.to’ri va noto’ri javoblar analiz qilinadi .ruchka 8 chi nomerdagi talabada qoladi.


Baholash mezoni:


Maksimal ball 20-17,2

17-14,2 ball

14-11 ball

10,8-7,4 ball

7,2 ball

A’lo

Yaxshi

O’rta

Qoniqarsiz

Yomon


100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% va undan kam2.3. MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN O'Z-O'ZINI NAZORAT SAVOLLARI

1 Haroratli ta’sir etuvchi qurollar turini ayting?

2. Kuyish kasalligini davrlari?

3. Xaroratli kuyishlarda ShTE bosqichlarida maqsad va vazifalari?

4. Aralashgan kuyishlarda ShTE bosqichlarida maqsad va vazifalari?

5. Aralashgan kuyishlarda sanitar feldsher yordami?

6. Kimyoviy qurollar turlari?

7. Kimyoviy kurollardan shikastlanishlarda birinchi tibbiy yordam?

8. Nur kasalligining kuyish darajalari?

9. Nur kasalligida 2-bosqichda shifokor yordami?

10. Haroratli va radiastiya kuyishlarning bir-biridan farqi nimalardan iborat?

Baholash mezoni:


100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% va undan kam

10-8,6 A’lo

8,5-7,1- Yaxshi

7-5,5- O’rta

5,4-3,7- Qoniqarsiz

3,6 va undan kam-yomon


3. TAHLILIY QISM

3.1. Grafikli organayzer: Termik kuyish bo’yicha T – jadval

T – jadval - bita konstepstiya (ma’lumot)ning jihati o’zaro solishtirish yoki ularni (ha/yo’q, ha/qarshi) uchun. Tanqidiy mushohada rivojlantiradi. T – jadval qoidalari tanishiladi. Yakka tartibda rasmiylashtiriladi. Ajratilgan vaqt oralig’ida tartibda (juftlikda) to’ldiradi, uning chap tomoniga sabablari yoziladi, o’ng tomoniga esa chap tomonda ifoda qarama – qarshi g’oyalar, omillar va shu kabilar.

Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
Jadvallar juftlikda (guruhda) taqqoslanishi to’ldirilishi. Barcha o’quv guruhi yagona T – tuzadi.


Termik kuyishda klinikasi

Kimyoviy kuyishda klinikasi

1. o’tkir og’riq

2.nafas olishni qiyinligi

3. Taxikardiya

4. kuygan yaralar (po’stloq)

5. pufaklar

6. terida qizarish1. o’tkir og’riq

2. nafas olishni qiyinligi

3. vezikulyar nafas

4. jarohaatlovchi agent ta’siriga bog’liq holda teri rangini o’zgarishi (kis-ta, iprid, luizid)
Baholash mezoni:


Maksimal ball15-12,9

12,75-10,65 ball

10,5-8,25 ball

8,1-5,55 ball

5,4 ball

100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% va undan kam3.2.VAZIYATLI MASALALAR VA TESTLARNING KOMPLEKSI
1. Hozirgi zamon urushlarda termik kuyishlarni tasnifi:

 1. Ikkinchi darajali kuyish

 2. Uchinchi darajali kuyish

 3. To’rtinchi darajali kuyish

 4. Beshinchi darajali kuyish

 5. Oltinchi darajali kuyish

2. Kuyishning 3"b" darajali kuyish bu: 1. giperemiya

 2. giperemiya va shish

 3. qizarish yuzasida pufakchalar bo’lishi

 4. yumshoq kul rang oqish rangli po’stloq bilan qoplangan

 5. qoramtir po’stloq bilan qoplanishi

3. . Kuyishning 3"b" darajali kuyishda og’riqqa sezuvchanlik bo’ladi: 1. bir oz pasaygan

 2. pasaygan

 3. oshgan

 4. saqlangan

 5. szuvchanlik pasaygan

4. Kuyish kasalligining 3 davrida (septikotoksemiya) kuzatiladi: 1. plazma yo’qotish va gemokonstentrastiya

 2. eritrostitlar gemolizi

 3. gipovolemiya

 4. metabolik astidoza

 5. kuygan yarani yiiringlashi

5. Qaysi bosqichda kuygan yarada birlamchi ishlov beriladi: 1. birlamchi tibbiy yordam

 2. birinchi shifokorgacha tibbiy yordam

 3. birlamchi shifokor yordam

 4. malakali shifokor yordam

 5. ixtisoslashagn

6. Malakali shifokor yordam bosqichida hayotiy ko’rsatmaga ko’ra qilinmaydi: 1. Yaraga birlamchi jarroxlik ishlovi berish

 2. Bosh suyagini dekompressiyali trepanastiya

 3. Qon to’tatish

 4. anaerob infekstiya sababli jarrohlik amaliyoti

 5. ko’krak va qorin jarohatlarida torakotomiya va laparotomiya

7. Omuxta shikastlanishlariga kiradi: 1. tanani bitta snaryad parchalari bilan shikastlanishi

 2. bir nechta snaryad parchalari bilan tanani ko’plab shikastlanishi

 3. bir nechta omillar: olov, mexanik ta’sir

 4. bir bo’shlig’ida bir nechta a’zolarni shikastlanishi

 5. bir vaqtning o’zida mushak, suyak, qon tomir va nervlarni shikastlanishi

8. Ko’rsatilgan shikastlanilardan qaysilari omuxta hmsoblanadi: 1. bilak, son va boldir shikastlari

 2. bosh miya va qorin sohasini o’q otar qurollardan shikastlanishi

 3. o’ng son, yuz sohasi kuyishi

 4. ko’krak qafasini o’q otar quroldan va 210 dozali rentgen nurdan kuyishi

 5. elka suyagini yuifokal parchalanib sinishi

9. Yuzaki kuyishlaDlya uchun xarakterli: 1. po’stloq bo’lishi

 2. teridapufak va shish bo’lishi

 3. taranglashgan serozli pufaklar bo’lishi

 4. taranglashgan qonli pufaklar bo’lishi

 5. o’kish va qizg’ish namlangan

10. ShTE qaysi bosqichida yaradorlar kuyish shokidan iqariladi? 1. PTP

 2. BTB

 3. ShShF

 4. rotali rayon

 5. jang maydonida

11.Kuyish shokini tasnifini asosida qaysi klinik belgilar hisobga olingan: 1.taxikardiya; 2. es xushi; 3. diurez miqdori; 4. nafas soni. 1. 1,3,4

 2. 1,2,4

 3. 2,3,4

 4. 1,2,3

 5. 2,3

Vaziyatli masala
1- vaziyatli masala.

Vaziyatli masala N-1 Jang maydonida yarador topilgan, unda kuchli, kuydiradigan o’ng qo’l soxasidagi oriq aniqlangan. Sanitar darxol uni ko’rib, kiyimini eng soxasi yonganini bildi, qo’l barmoqlarni yuqori soxasi va elka qismi giperemiyalangan pufaklar hisobiga.
 • Sizning taxminiy tashhisingiz

 • Yaradorni qaysi kategoriyali jabrlanuvchilar bo’yicha olib ketiladi?

 • Bemorga qanday tibbiy yordam ko’rsatilishi kerak?

 • Qanday chora tadbirlar bemor axvolini engillashtiradi?

2- vaziyatli masala.

Jang maydonidagi yonayotgan binodan yarador olib kelindi. Yaradorni ko’rganda: ko’krak sohasida yongan kiyim uni o’chirgandan keyin nekrozlangan och jigarrangdagi atroflari giperemiyalangan teri aniqlandi. AB 90/60mm.sm.ust. • Sizning taxminiy tashxisingiz?

 • Yaradorni qaysi jabrlanuvchilar kategoriyasi bo’yicha olib ketiladi?

 • Transportirovka turi?

 • Keltirilgan yordamning qanday chora tadbiri jabrlanayotgan yaradorga yengillik beradi?


Baholash mezoni:


Maksimal ball 15-12,9

12,8-10,65 ball

10,5-8,25 ball

8,1-5,55 ball

5,4 ball

A’lo

Yaxshi

O’rta

Qoniqarsiz

Yomon


100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% va undan kam


4.AMALIY QISM
4.1. AMALIY KO’NIKMA MAVZUSI:

Amaliy ishning bajarilishi.

Ko’krak qafasi kuyganda yaradorga birinchi yordam ko’rsatish.

Amaliy ishning bajarilishi.

Maqsad: Jang maydonida ko’krak qafasi kuygan yaradorga birinchi yordam ko’rsatish texnikasi. Bajariladigan bosqichlar

Kerakli anjomlar: Valanter, kushetka, asseptik va bint bog’lami.
Chora-tadbirlar

Bajarilmadi

To’liq to’ri bajarildi

1.

Shikastlovchi agentni o’chirish va yonayotgan kiyimni o’chirish

0

20

2.

Shokka qarshi profilaktika. Analgetiklar yuborish (narkotikyoki nonarkotik)

0

20

3.

Yaraga aseptic bolam qo’yish

0

20

4.

Jang maydonidan olib chiqish

0

20

5.

Evakuatsiyaning keying bosqichiga yaradorni zambilda transportirovka qilish

0

20
Jami
100


Baholash mezoni:100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% va undan kam

40-34,4-a’lo

34-28,4-yaxshi

28-22-o’rta

21,6-14,8-qoniqarsiz

14,4 va undan kam5. Malaka, ko’nikma va bilimlarni tekshirish usullari

- Og’zaki javob

- Bahsda aktiv ishtrok etish- Yozma javob natijalari

- Vazyatli masalalarini va test echish

- Amaliy ko’nikmalarni bajarish

- OSKI savollari.

- Ko’rgazmali materiallar.

- Tarqatma materiallar.5.1. Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha talabalar bilimi, ko’nikma va maxoratini baholashda qo’llaniladigan nazorat mezonlari

Baho

A’lo

Yaxshi

o’rta

qoniqarsiz

Yomon
O’zlashtirish % hisobida

100%-86%

85%-71%

70-55%

54%-37%

36% va undan kam

1.

1.1.


Nazariy qism:

Yangi pedagogik tehnologiya


20-17,2 ball17-14,2 ball14-11 ball10,8-7,4 ball7,2 ball


1.2.

Mustaqil ish uchun nazorat savollari

10-8,6 ball

8,5-7,1 ball

7-5,5 ball

5,4-3,7 ball

3,6 ball


2

2.1.


Tahliliy qism:

Loyiha proyekti


15-12,9 ball


12,75-10,65 ball


10,5-8,25 ball


8,1-5,55 ball


5,4 ball


2.2.

Test

15-12,9 ball

12,75-10,65 ball

10,5-8,25 ball

8,1-5,55 ball

5,4 ball

3.

Amaliy ko’nikma

40-34,4 ball

34-28,4

Ball


28-22

ball


21,6-14,8 ball

14,4 ball


5.2 Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha talabalar bilmi, ko’nikma va maxoratini baholashda qo’llaniladigan nazorat mezonlariO’zlashtirish % hisobida

Baho


Talabaning bilim darajasi

1

96-100%

A’lo

"5”


Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savollarga to’liq va to’g’ri javob beradi.

Javob dastur me’yoridandan yuqori, qo’shimcha adabiyotlardan foydalangan holda yuqori sifatda va ijodiy yondoshgan holda berilgan.

Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
Mustaqil ravishda savolni tahlil qiladi va ijodiy fikrlaydi, xulosa qiladi.

Holatiy masalalarni eng yuqori darajada echadi. Interfaol o’yinlarda faol qatnashadi va to’g’ri xulosa va yakun yasaydi. Masalalarni yuqori darajada tahlil qiladi. Mustaqil ishlarni to’liq va ortig’i bilan bajargan.

Amaliy ko’nikmalarni yuqori darajada va mustqil bajaradi.2

91-95%

A’lo "5"

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savollarga to’liq javob beradi. Javob dastur me’yoridandan yuqori, qo’shimcha adabiyotlardan foydalangan holda yuqori sifatda va ijodiy yondoshgan holda berilgan . Mustaqil ravishda savolni tahlil qiladi va ijodiy fikrlaydi, xulosa qiladi.

Holatiy masalalarni eng yuqori darajada echadi.Interfaol o’yinlarda faol qatnashadi va to’g’ri xulosa va yakun yasaydi. Masalalarni yuqori darajada taxlil qiladi. Mustaqil ishlarni to’liq bajargan.

Amaliy ko’nikmalarni to’liq bajargan.


3

86-90%

A’lo

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savollarga to’liq, lekin 1-2 xatoliklar bilan javob berilgan. Mustaqil ravishda savolni tahlil qiladi. Holatiy masalalarni to’g’ri yo’nalishda, lekin bir qancha xatoliklar bilan echadi Interfaol o’yinlarda faol qatnashadi va to’g’ri xulosa va yakun yasaydi. Mustaqil ishlarni to’liq bajargan.

Amaliy ko’nikmalarni to’liq, lekin o’qituvchi ko’magida bajargan4

81-85%


Yaxshi “4"


Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savollarga to’liq, lekin 2-3 xatoliklar bilan javob berilgan. Javoblarni amaliyotda qo’llay oladi, savol mag’zini anglab etadi, tassavurga ega. Holatiy masalalarnito’g’ri echilgan, lekin mavzu darajasida etarli emas. Holatiy masalalarni echishda faol qatnashadi va to’g’ri yo’nalishda echadi.

Mustaqil ishlarni to’liq , lekin 1-2 ta kamchiliklar bilan bajargan

Amaliy ko’nikmalarni to’liq, lekin kamchiliklar bilan bajargan.


5

76-80%


Yaxshi “4"


Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savollarga noto’liq javob berilgan. Talaba mavzuni biladi, ammo uni to’liq anglab etmaydi. Savol mag’zini tushinadi, javob beradi, tasavvurga ega. Interfaol o’yinlarda faol ishtrok etadi. Holatiy masalalarni noto’liq echadi. Mustaqil ishlar etarli darajada bajarilmagan.

Amaliy ko’nikmalarni noto’liq, 2-3 ta xatoliklar bilan bajarilgan6

71-75%Yaxshi

“ 4”


Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savolga to’g’ri, lekin noto’liq javob berilgan.Talaba mavzuni o’zlashtirgan, lekin savollarga to’liq javob bermaydi. Savol mag’zini tushinadi, etarli aniqlikda javob beradi, tasavvurga ega. Holatiy masalalarni noto’liq echadi. Mustaqil ishlar etarli darajada bajarilmagan, 3dan ortiq xatoliklar mavjud. Amaliy ko’nikmalarni noto’liq, 4 dan ortiq xatoliklar bilan bajarilgan.

7

66-70%

Qoniqarli “3”

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning yarmiga javob berilgan.

Talaba mavzuni o’zlashtirgan, lekin savollarga noto’liq,ba’zilariga javob beradi. Holatiy masalalarni to’g’ri echgan, lekin javob asoslanmagan. Mustaqil ishlar bajarishda kamchiliklarga yo’l qo’yilgan. Mustaqil ishlar etarli darajada bajarilmagan, sifatsiz. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.8

61-65%

Qoniqarli “3”

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning yarmiga javob berilgan.

Savollarga noto’liq, xatoliklar bilan javob beradi. Mavzuning ba’zi yo’nalishlari xaqida tasavvurga ega, noaniq tushunchaga ega. Mustaqil ishlarni bajarishda kamchiliklarga yo’l qo’yilgan. Mavzu asoslanmagan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.9

55-60%

Qoniqarli “ 3”

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning yarmiga javob berilgan.

Savollarga noto’liq, xatoliklar bilan javob beradi. Mavzuning ba’zi yo’nalishlari xaqida tasavvurga ega, noaniq tushunchaga ega. Holatiy masalalar va testlar noto’g’ri echilgan. Mustaqil ishlar bajarishda kamchiliklarga yo’l qo’yilgan, mavzu ochib berilmagan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.10

50-54%

Qoniqarli “ 3”

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning 1/3 noto’liq va xatoliklar bilan javob berilgan.Talaba mavzuni bilmaydi va holatiy masalalar va testlar echilmagan. Interfaol o’yinlar xaqida tassavur va tushunchaga ega emas. Mustaqil ishlar noto’liq va kamchiliklir bilan bajarilgan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.

11

46-49%

Qoniqarsiz "2"

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha qo’yilgan savollarning 1/4 noto’liq va xatoliklar bilan javob berilgan.Talaba mavzuni bilmaydi va holatiy masalalar va testlar echilmagan.Interfaol o’yinlarda mutloq ishtrok etmaydi. Mustaqil ishlar bajarilmagan. Amaliy ko’nikmalarni bajarishda kamchiliklarga va xatoliklarga yo’l qo’yilgan.

12

41-45%

Qoniqarsiz "2"

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha 1/5 qo’yilgan savollarga javob beradi. Talaba mavzuni bilmaydi. Savollarga noto’liq va noto’g’ri javob beradi. Holatiy masalalar ko’plab xatoliklar bilan va noto’g’ri echilgan. Mustaqil ishlar qo’yilgan 1/5 masala bo’yichagina hal qilingan. Amaliy ko’nikmalar o’zlashtirilmagan, bajarilmaydi.

13

36-40%

Qoniqarsiz "2"

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha 1/10 qo’yilgan savollarga, noto’g’ri yo’nalishda javob berilgan. Mavzuni bilmaydi, savollarga javobni almashtirib beradi. Mavzu mutloqo o’zlashtirilmagan, holatiy masalalar va testlar echilmagan. Amaliy ko’nikmalar o’zlashtirilmagan, umuman bajarilmaydi.


14

31-35%

Qoniqarsiz "2"

Hozirgi zamon urushlarda haroratli shikastlar. Aralashgan radiasion va kimyoviy shikastlar, bosqichlarda davolash va ko’chirish mavzusi bo’yicha savollarga mutloqo javob berilmaydi. Mavzuni bilmaydi. Holatiy masalalar va testlar echilmagan. Mustaqil ishlar va amaliy ko’nikmalar mutloqo bajarilmagan.


TMI- Postgematransfuzion shok. Futlyarli novokain bilan blokadalash.

Nazorat uchun savollar:

1. Postgematransfuzion shok. turini aytib bering?

2. Postgematransfuzion shokda birinchi tibbiy yordam?

3. Postgematransfuzion shokda 1-shifokor yordami?

4. Futlyarli novokain bilan blokadalash texnikasi?

5. Futlyarli novokain bilan blokadalashga mko’rsatma?


6. Adabiyotlar


 1. Yumashev G.
  Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)
  S «Travmatalogiya I ortopediya» M., «Meditsina» 1990. - 575s.

 2. Muslatov X.A. «Travmatalogiya I ortopediya» M., « Meditsina » 1995. -s.

 3. Boevaya xirurgicheskaya travma: Metodicheskie ukazaniya / S.A.Jidkov, V.E.Korik, V.G.Bogdan; pod red. S.A.Jidkova. - Mn.: 2007. - 36 s.

 4. Boevыe povrejdeniya konechnostey: P.G.Bryusov, V.M.Shapovalov, A.A.Artemev - M.: GEOTAR, 1996.

 5. Voenno-polevaya xirurgiya: Uchebnik / Pod red. S.A.Jidkova i S.N.Shnitko. - Mn.: BGMU, 2008. - 350 s.

 6. Voenno-polevaya xirurgiya. Uchebnik / Pod red. N.A.Efimenko. - M.: Medistina, 2002. - 528 s.

 7. Voenno-polevaya xirurgiya: Uchebnik / Pod red. prof. E.K.Gumanenko. - SPb.: OOO "Izdatelstvo Foliant", 2008. - 464 s.

 8. Musalatov X.A. Xirurgiya katastrof. Uchebnik. - M.: Medistina, 1998. - 592 s.

 9. Popov V.A. Fiziologicheskie osnovы voenno-polevoy i neotlojnoy xirurgii. Metodicheskoe posobie dlya praktikuyuщix vrachey. - SPb.: ELBI, 2003. - 304 s.

 10. Ravskoy A.K., Lyufing A.A., Voynovskiy E.A., Klipak V.M. Ognestrelnыe raneniya jivota i taza: Rukovodstvo. - M.: Medistina, 2000. - 320 s.

 11. Xirurgiya minno-vzrыvnыx raneniy / Pod red. L.N.Bisenkova. - SPb.: Akropol, 1993. - 320 s.

 12. Shappo V.V., Boyarinstev V.V., Ozerestkovskiy L.B., Xolikov I.V. Sovremennыe predstavleniya o ranevoy ballistike i ee gumanitarno-pravovыe aspektы. - T.329. - № 2. - 2008. - S. 4-12.

WWW.ejbjs.org WWW.jbjs org.uk WWW.traumatic.ru WWW.trauma.bd.ru
O’zRSSV sayti WWW.minzdrav.uz. TTA sayti - WWW.tma.uz. va kafedra sayti-E_mail: travmo_tma@mail.ru. da keltirilgan mavzular bo’yicha ma’ruzalardan foydalanilgan

Download 197.99 Kb.
1   2
Download 197.99 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaYANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

Download 197.99 Kb.