• Oppgave 1 (vekt 50%)
 • Oppgave 2 (vekt 50%)
 • Universitetet I oslo
  Download 172.45 Kb.
  bet1/2
  Sana31.12.2019
  Hajmi172.45 Kb.
    1   2

  UNIVERSITETET I OSLO

  ØKONOMISK INSTITUTT
  Øvelsesoppgave i: ECON1210 – Forbruker, bedrift og marked
  Dato for utlevering: Mandag 25. september 2006
  Dato for innlevering: Torsdag 12. oktober -06 kl. 10:00-12:00
  Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter, 1. etg.
  Øvrig informasjon:

  • Denne øvelsesoppgaven er obligatorisk. Kandidater som har fått den obligatoriske øvelsesoppgaven godkjent i et tidligere semester skal ikke levere på nytt. Merk: Frem til og med våren -04 var øvelsesoppgaven frivillig. Dersom det er kandidater som leverte frivillig øvelsesoppgave, og som ønsker å avlegge eksamen på nytt, må de levere obligatorisk oppgave før de kan avlegge eksamen. Dette gjelder også i tilfeller der kandidaten ikke har bestått eksamen.

  • Denne oppgaven vil IKKE bli gitt en tellende karakter. En evt. karakter er kun veiledende

  • Du må benytte en ferdig trykket forside som du finner på http://www.oekonomi.uio.no/info/EMNER/Forside_obl_nor.doc

  • Det skal leveres individuelle besvarelser. Det er tillatt å samarbeide, men identiske besvarelser (direkte avskrift) vil ikke bli godkjent!

  • Det er viktig at øvelsesoppgaven blir levert innen fristen (se over). Oppgaver levert etter fristen vil ikke bli rettet.*)

  • Alle øvelsesoppgaver må leveres på innleveringsstedet som er angitt over. Du må ikke levere øvelsesoppgaven direkte til emnelæreren eller ved e-post.

  • Dersom øvelsesoppgaven ikke blir godkjent, vil du få en ny mulighet ved at du får en ny oppgave som skal leveres med en svært kort frist. Dersom heller ikke dette forsøket lykkes, vil du ikke få anledning til å avlegge eksamen i dette emnet. Du vil da bli trukket fra eksamen, slik at det ikke vil bli et tellende forsøk.

  *) Dersom en student mener at han eller hun har en god grunn for ikke å levere oppgaven innen fristen (for eksempel pga. sykdom) bør han/hun diskutere saken med emnelærer, og søke om utsettelse. Normalt vil utsettelse kun bli innvilget dersom det er en dokumentert grunn (for eksempel legeerklæring).  Besvarelsen bør ikke overstige tilsvarende 6 maskinskrevne sider.


  Oppgave 1 (vekt 50%)


  Utdanningsinstitusjonen Burgosinstituttet produserer forskningsartikler og undervisning. Til dette arbeidet benytter instituttet både professorer og universitetslektorer. For enkelhets skyld begrenser vi analysen til å omhandle en representativ professor og en representativ universitetslektor. Tabellen under viser hvor mange arbeidstimer professoren og universitetslektoren bruker for å produsere en enhet undervisning og en enhet forskning.

  Professor

  Lektor

  Forskning

  4

  8

  Undervisning

  1

  1

  (a) Forklar hva som menes med komparative fortrinn, og gjør rede for om Burgosinstituttet kan benytte seg av eventuelle komparative fortrinn i produksjonen.


  (b) Ta utgangspunkt i en arbeidsdag på 8 timer, og tegn opp produksjonsmulighetskurven for professoren og universitetslektoren hver for seg i en figur med antall enheter ”forskning” (F) på den horisontale aksen, og antall enheter ”undervisning” (U) på den vertikale aksen. Konstruer også instituttets produksjonsmulighetskurve i dette tilfellet.
  (c) Anta at myndighetene krever at instituttet skal produsere minst 8 undervisningsenheter per dag. På hvilken måte bør instituttet innrette seg dersom ressursene skal brukes på en effektiv måte? (En effektiv allokering av ressursene innebærer at det ikke er mulig å øke produksjonen av F eller U uten å redusere produksjonen av det andre godet.)


  Oppgave 2 (vekt 50%)


  (a) Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode er gitt ved
  ,

  der p er prisen per enhet i tusen kroner og x er produsert kvantum. Grensekostnaden (MC) ved produksjonen av godet er konstant lik 10 000 kroner for alle produsenter, slik at markedets tilbudskurve er gitt ved


  Finn markedslikevekten under fri konkurranse.  (b) Anta nå at produksjonen medfører forurensning. Den samfunnsøkonomiske marginale forurensningskostnaden er gitt ved


  Download 172.45 Kb.
    1   2
  Download 172.45 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Universitetet I oslo

  Download 172.45 Kb.