1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi
Download 6,03 Mb.
bet9/50
Sana19.02.2024
Hajmi6,03 Mb.
#158953
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50
Bog'liq
yakudza xxxxxx elektronika sxemalar
1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666
Test topshirig’i

To’g’ri javob


Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ..... xizmat qiladi

*asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun


Analog signallarga ishlov berganda bipolyar tranzistor qaysi rejimda ishlaydi?

*aktiv


Arsenid galliyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*1,43 eV


Asosiy zaryad tashuvchilarda ishlaydigan diodni ko’rsating.

*shottki baryerli diod


Baza zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.

*uzatish uchun


Bipolyar tranzistor

*elektr o’zgartiruvchi asbob


Bipolyar tranzistor...

*ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega


Bipolyar tranzistor... ishlatiladi.

*elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Bipolyar tranzistor o’tishlarining effektiv tasirlashuvi
qanday ta’minlanadi?

*baza qalinligi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan kichik bo’lishi kerak


....... bipolyar tranzistorning aktiv rejimi amalga oshadi

*emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda


...... bipolyar tranzistorning berk rejimi amalga oshadi

*ikkala o’tish teskari yo’nalishda siljitilganda


...... bipolyar tranzistorning invers rejimi amalga oshadi

*emitter o’tish teskari, kollek-tor o’tish to’g’ri siljitilganda


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida p-n o’tishlar toklarining bir-biriga tasiri yo’q?

*berk


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?

*aktiv
Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokiga sust bog’liq?

*to’yinish


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokini boshqaradi?

*invers
Bipolyar tranzistorning qaysi soasida kiritmalar konsentrasiyasi eng katta bo’ladi?

*emitter


Bipolyar tranzistorning qaysi sohasida kiritmalar konsentrasiyasi eng kichik bo’ladi?

*baza


...... bipolyar tranzistorning to’yinish rejimi amalga oshadi.

*ikkala o’tish to’g’ri yo’nalishda siljitilganda


Varikapning ishchi rejimi qachon amalga oshadi?

*teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish


Volt-amper xarakteristikasida manfiy differensial qarshilikka ega diod turi?

*tunnel diod


Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*0,67eV


Diodli tiristor...

*uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega


Diffuziya - bu……….

*kosentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati


Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi

*tok hosil bo’lishiga diod p-n o’tishining qo’shgan hissasini


Diodning issiqlik teshilishi - bu

*p-n o’tish qiziganda teskari tokning boshqarilmay-digan qaytmas jarayon natijasida ortishi


Diodning ko’chkili teshilishi - bu

*p-n o’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi


Diodning tunnel teshilishi - bu

*valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o’tishi natijasida tokning keskin ortib ketishi


Dielektrik -bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi

*absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi


Dielektrikning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*>3 eV


Invers rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ... xizmat qiladi

*bazadan noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun


Kollektor zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.

*to’plash uchun


Kompensasiyalangan yarimo’tkazgich - bu

*donor kirish-malar konsen-trasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich


Kremniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*1,12 eV


Kuchlanishni barqarorlashtirishda qo’llaniladigan diod turi?

*stabilitron


Maydoniy tranzis-torning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o’zgarishi hisobiga amalga oshadi?

*zatvori p-no’tish bilan boshqarila-digan maydoniy tranzistor


Metall-yarimo’tkazgich o’tishli diod turi?

*shottki diodi


Nurlanuvchi diod

*elektr yoritgich asbob


Nurlanuvchi diod nurining to’lqin uzunligi ...... bog’liq

*diod tayyorlangan materialga


Nurlanuvchi diod... ishlatiladi.

*elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun


Rezistor volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*


Rekombinasiya –bu……...

*erkin zaryad tashuv-chilarning yo’qolish hodisasi


Signallarni uzatishda zanjirlarni uzish uchun (tranzistor eng katta qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

*berk rejim


Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun (tranzistor eng kichik qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

*to’yinish rejimi


Signalni buzilmagan holda kuchaytirish uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

*aktiv rejim


Stabilitronning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).

*elektr teshilish rejimi


Stabistorning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).

*to’g’ri siljitilgan


Sxemalarda varikap ... ishlatiladi.

*elektr kondensator sifatida


Sxemalarda stabistor ... ishlatiladi.

*kuchlanishni stabilizasiya-lash uchun


Sxemalarda yarimo’tkazgichli diod ... ishlatiladi.

*o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun


Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi.

*signallarni quvvatini kuchaytirish uchun


Sxemalarda MDYa- tranzistor... ishlatiladi.

*kuchlanish kuchaytirgichi sifatida


Sxemalarda zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan tranzistor... ishlatiladi.

*kuchlanish kuchaytirgichi sifatida


Termorezistor

*termoelektrik asbob


..... termorezistor toki qiymati o’zgaradi

*atrof muxit temperaturasi o’zgarishi bilan


Teskari ulangan fotodiod toki

*yoritilganlik ortishi bilan ortadi


Tetrodli tiristor...

*uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega


Tiristor ...

*uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega


To’g’irlovchi diod

*elektr o’zgartiruvchi asbob


To’g’irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).

*to’g’ri va teskari siljitishlar-ning davriy almashishi


Fotodiod

*fotoelektrik asbob


Fotodiod ... ishlatiladi.

*optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Fotodiod .... o’zgartiradi

*optik signalni elektr signalga


Fotorezistor

*fotoelektrik asbob


..... fotorezistor fototoki qiymati o’zgaradi

*yoritilganlik o’zgarishi bilan


Fototranzistor ... ishlatiladi.

*optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Xususiy yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.

*


Xususiy yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

*elektronlar va kovaklar


Elektrovakuumli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*


Elektrovakuumli triod volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*


Emitter zaryad tashuvchilarini ... xizmat qiladi.

*injeksiyalash uchun


Yarimo’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi

*absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi


Yarimo’tkazgichli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*


Yarimo’tkazgichli diod .. ishlatiladi.

*elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Yarimo’tkazgichli diod...

*bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega


O’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi

*absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi


O’zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo’llaniladigan diod turi?

*varikap


Qaysi tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo’llaniladi?

*MDYa tranzistorda


Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan va kambag’allashgan rejim amalga oshadi?

*kanali qurilgan MDYa maydoniy tranzistor


Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan rejim amalga oshadi?

*kanali induksiyalangan MDYa maydoniy tranzistor


Qanday bipolyar tranzistor eng tezkor ishlaydi?

*baza kengligi kichik, unda n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan


p-yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?

*kovaklar


p-n o’tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?

*elektronlar va kovaklar


p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...

*bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega


p-n o’tish to’g’ri siljitilganda tashqi kuchlanishning ...

*manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi


p-n o’tish teskari siljitilganda tashqi kuchlanishning ...

*musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi


p-n o’tish to’g’ri ulanganda ...

*uning kengligi kamayadi, baryer sig’imi esa ortadi


p-n o’tish teskari ulanganda ...

*uning kengligi ortadi, baryer sig’imi esa kamayadi


p-n o’tish baryer sig’imi ... aniqlanadi.

*uning kengligi bilan


p-n o’tish kengligi nimalarga bog’liq?

*teskari ulangan kuchlanishga bog’liq


p-turdagi yarimo’tkazgich - bu

*akseptor kirishmali yarimo’tkazgich


p- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.

*


n- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.

*


n- turdagi yarimo’tkazgich - bu

*donor kirishmali yarimo’tkazgich


n- turdagi yarimo’tkazgich - bu

*donor kirishmali yarimo’tkazgich


n- yarimo’tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy hisoblanadi?

*elektronlar


n- yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

*elektronlar


n-p-n turli bipolyar tranzistorning chegaraviy chastotasi nima bilan aniqlanadi?

*elektronlarning bazadan uchib o’tish vaqti.


Elementning zaryadlar to‘plash yoki elektr maydoni hosil qilish xususiyati deb nimaga aytiladi.

Sig‘imga
Tugun toklar tenglamasini yozish uchun tugunga qarab yo‘nalgan toklar qanday ishora bilan olinadi.

Musbat


O‘zinduksiya deb nimaga aytiladi.

Elementning tok o‘tganda o‘zining magnit maydonini xosil qilish xususiyati.


Eng sodda elektr zanjir uchta asosiy elementlardan ……………… iborat bo‘ladi

tok manbaidan, elektr energiyasini qabul qiluvchi iste’molchidan va tutashtiruvchi simlardan


Elektr tokini xosil qiluvchi va uning oqib o‘tishini ta’minlash uchun berk yo‘l hosil qiladigan qurilmalar yig‘indisi nma deb ataladi.elektr zanjir


.................... deb tok manbaini quvvatining tok kuchiga bo‘lgan nisbatiga aytiladi.

elektr yurituvchi kuch


Sig‘im C - elektr zanjirida nima vazifani bajaradi ?

elementning zaryadlar to‘plash yoki elektr maydoni hosil qilish xususiyati.


Sxemasining shoxobchasi deb nimaga aytiladi.

Sxemasining shoxobchasi deb nimaga aytiladi.


Zanjir tarkibiga kiruvchi alohida qurilmalar, elektr zanjirining ………………. deb ataladi.

Elementlari


Tugundagi toklarning algebraik yig‘indisi nolga teng Bu qaysi qonun

Kirxgofning birinchi qonuni


Ketma - ket bog‘lanish deb….?

har bir elementdan o‘tayotgan tokning qiymati bir xil bo‘lgan holatdagi bog‘lanishga aytiladi


O‘zgaruvchan tokning amplituda qiymati deb....

O‘zgaruvchan tokning maksimal qiymati


Kontrol o‘lchov asboblarini ko’rsating.

ampermetrlar, voltmetrlar, schyotchiklar


Manbada issiqlikka aylanadigan energiya.

W = U· I·t


Electronics Workbench dasturiy kompleksining Instruments paneli nechta uskunani o’z ichiga oladi.

7 ta


Oniy qiymatlari bir xil vaqt oralig‘ida takrorlanuvchi o‘zgaruvchan toklar ……………….. toklar deyiladi.

Davriy o‘zgaruvchan


Zanjirning elektr energiyasini hosil qiluvchi elementlari- manbalari, uni iste’mol qiluvchi elementlar, … deb ataladi.

Iste’molchilar
Parallel bog‘lanishda ekvivalent o‘tkazuvchanlik nimaga teng

Zanjirdagi barcha tarmoqlar o‘tkazuvchanlik larining yig‘indisiga teng


Kirxgofning birinchi qonuni to’g’ri keltirilgan javobni toping

Tugunga qarab yo‘nalgan toklar yig‘indisi undan chiqayotgan toklar yig‘indisiga teng


Kontur toklar usuli kim tomonidan ishlab chiqilgan

J.Maksvell


O‘zgaruvchan tokning amplituda qiymati deb....

O‘zgaruvchan tokning yarim davr davomidagi eng katta qiymatiga


Oniy qiymatlari bir xil vaqt oralig‘ida takrorlanuvchi o‘zgaruvchan toklar ……………….. toklar deyiladi.

Davriy o‘zgaruvchan


Elementning zaryadlar to‘plash yoki elektr maydoni hosil qilish xususiyati deb nimaga aytiladi.

Sig‘imga


Tugun toklar tenglamasini yozish uchun toklar qanday ishora bilan olinadi

Tugunga qarab yo‘nalgan toklar musbat, tugundan chiqayotgan toklar esa manfiy ishora bilan olinadi


Rezistorlar o’tkazuvchanlik qatlamiga qarab …. ajratiladi.

Suyuq, qattiq,gazsimon.


Zanjirdan o‘tayotgan tokning yo‘nalishi va qiymati vaqt davomida o‘zgarmas bo‘lsa, bunday tok … tok deyiladi.

o’zgarmas tok


Har qanday yopiq konturda barcha EYUKlarning algebraik yig‘indisi o‘sha konturdagi qarshiliklarda yuzaga kelgan barcha kuchlanishlar tushishlarining algebraik yig‘indisiga teng. Bu qaysi qonun

Kirxgofning ikkinchi qonuni


Oniy qiymat deb nimaga aytiladi.

O‘zgaruvchan tokning ixtiyoriy paytidagi qiymati


Elektr tokini xosil qiluvchi va uning oqib o‘tishini ta’minlash uchun berk yo‘l hosil qiladigan qurilmalar yig‘indisi nma deb ataladi.

elektr zanjir


Zanjir tarkibiga kiruvchi alohida qurilmalar, elektr zanjirining ………………. deb ataladi.

Elementlari


Kondensator- elektr zanjirida.......xosil qilish uchun ishlatiladi.

Sig’im


Manbada issiqlikka aylanadigan energiya.

W0= U0·I·t


Sxemasining shoxobchasi deb nimaga aytiladi.

Zanjirning shunday qismiga aytiladiki, uning ixtiyoriy bo‘lagida tokning miqdori doimo bir xil bo‘ladi.


Tugun deb nimaga aytiladi.

Elektr zanjirning uchta va undan ortiq qismlari bir-biriga ulanadigan nuqtasiga aytiladi.


Tashqi zanjirda sarf qilinadigan energiya formulasini toping

W = U· I·t


Ketma-ket ulangan qismlardan tashkil topgan zanjirning ekvivalent qarshiligi nimaga teng.

barcha qarshiliklarning yig‘indisiga teng.


Tugun potensiallari usuli deb nimaga aytiladi.

Noma’lum miqdor sifatida sxema tugunlarining potensiallari olinib va ular orqali elektr zanjirlarini hisoblashga aytiladi.


Tugun toklar tenglamasini yozish uchun toklar qanday ishora bilan olinadi

Tugunga qarab yo‘nalgan toklar musbat, tugundan chiqayotgan toklar esa manfiy ishora bilan olinadi.


Elektr tokini xosil qiluvchi va uning oqib o‘tishini ta’minlash uchun berk yo‘l hosil qiladigan qurilmalar yig‘indisi nma deb ataladi.

elektr zanjir


Elementning elektr zanjiridan energiya iste’mol qilib, uni boshqa tur energiyaga aylantirish xususiyati nima deyiladi.

Qarshilik


O‘zgaruvchan tokning amplituda qiymati deb....

O‘zgaruvchan tokning ixtiyoriy paytidagi qiymati


Ketma - ket bog‘lanish deb….?

har bir elementdan o‘tayotgan tokning qiymati bir xil bo‘lgan holatdagi bog‘lanishga aytiladi


Sxemasining shoxobchasi deb nimaga aytiladi.

Zanjirning shunday qismiga aytiladiki, uning ixtiyoriy bo‘lagida tokning miqdori doimo bir xil bo‘ladi.


Elektr zanjirning uchta va undan ortiq qismlari bir-biriga ulanadigan………. tugun deyiladi.

Tugun


Tugun deb nimaga aytiladi.

Elektr zanjirning uchta va undan ortiq qismlari bir-biriga ulanadigan nuqtasiga aytiladi.


Tugun toklar tenglamasini yozish uchun tugunga qarab yo‘nalgan toklar qanday ishora bilan olinadi.

Musbat


..................... deb tok manbaini quvvatining tok kuchiga bo‘lgan nisbatiga aytiladi.

elektr yurituvchi kuch


Kontrol o‘lchov asboblarini ko’rsating.

ampermetrlar, voltmetrlar, schyotchiklar


Rezistorlar ketma-ket ulanganda tok kuchi nimaga teng bo‘ladi.

Zanjirning barcha qismlarida bir xil bo‘ladi.


Elektr zanjiri deb ………..?

Elektr tokini hosil qiluvchi va uning oqib o‘tishini ta’minlash uchun berk yo‘l hosil qiladigan qurilmalar yig‘indisiga aytiladi


Zanjirdan o‘tayotgan tokning yo‘nalishi va qiymati vaqt davomida o‘zgarmas bo‘lsa qanday tok deyiladi.

O‘zgarmas tok.


Zanjir tarkibiga kiruvchi alohida qurilmalar, elektr zanjirining ………………. deb ataladi.

Elementlari


Sig‘imning to‘g‘ri yozilgan formulasini ko‘rsating.

q=CU


Parallel bog‘lanishda ekvivalent o‘tkazuvchanlik nimaga teng

Zanjirdagi barcha tarmoqlar o‘tkazuvchanlik larining yig‘indisiga teng


Rezistorlar o’tkazuvchanlik qatlamiga qarab ….. ajratiladi.

Suyuq, qattiq,gazsimon.


Xususiy yarim o’tkazgichlarda fermi-energetik sathi qayerda joylashgan?

* Taqiqlangan zona o’rtasida
n-tur yarim o’tkazgichda Fermi energetik sathi qayerda joylashgan?

* Donor sathi va valent zonasi tepasining o’rtasida


Vaqt o’tishi bilan yarim o’tkazgichda zaryad tashuvchilar konsentrasiyasining o’zgarishi nimaga asoslangan

* zaryad tashuvchlar rekombinasiyasi, diffuziyasi va dreyf ta’siriga


Ichki fotoeffekt deb nimaga aytiladi?

.*Yorug’lik ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi


Kovak nima?

*Elektron bo’lmagan o’rni va musbat zaryadlangan kvazizarracha


p-n kambagallashgan sohalar kengligi

*


p-n o’tishning to’liq potensiallar farqi

*


p-n o’tishda injeksiya…..

*p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish


o’tishning elektr sig’imi

*


o’tishda teshilish mexanizmining turlari?

*Ko’chki, issiqlik va tunnel


Tranzistorlarni ulash sxermalari?

*Umumiy baza, umumiy kollektor, umumiy emitter


Umumiy baza asosida ulangan ikki qutbli tranzistorga qanday kuchlanish berilganda aktiv rejimda ishlatiladi

*Emmiterli o’tishga to’g’ri, kollektorli o’tishga teskari


Yarim o’tkazgichli stabilitronning ishlatilishi

* Kuchlanishni doimiy saqlab turishda


Qaysi diodning V.A.X.si N-simon bo’lib V.A.X.-si manfiy differensial qarshilikka ega

*Tunnel diodi


Varikap nima ?

*Teskari ulangan sigimi maydon kuchlanganligiga bog’liq asbob


Maydonli tranzistorining ishlash jarayoni nimaga asoslangan

*Yarim o’tkazgichning elektr qarshiligi, shu materialga ko’ndalang qo’yilgan maydon bilan boshqarilib, elektr toki tashishda bir xildagi zaryad tashuvchilari shtiroki.


Elektr maydonda elektronga ta’sir etuvchi asosiy kuch?

*Kulon kuchi


Elektron qurilmaning aktiv elementlariga nimalar kiradi?

*Diod, tranzistor, tiristor va h


Elektron qurilmalarning passiv elementlariga nimalar kiradi?

*Rezistor, kondensator, induktiv galtak


Hajmiy zaryad sohasi….

* p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha


p- turdagi o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan soha hosil qilish uchun kremniyga qanday aralashmalar kiritish mumkin?

*In, Ga, Al;
Diffuziya yo’li bilan p-n o’tish olishda diffuziyaviy qatlam chuqurligining qiymati qaysi kattaliklar bilan aniqlanadi?

*Aralashma konsentrasiyasi, diffuziya koeffisiyenti, diffuziya vaqti va harorati;


Integrasiya darajasi lgN=5 bo’lgan IMS larda elementlar soni qancha?

* 100000;


Quyidagi ifodalardan qaysi biri p-n o’tishning to’siq sig’imini ifodalaydi?

* (A-p-n o’tishning yuzasi, W-uning kengligi;


Shottki diodi …………dan iborat. (nuqtalar o’rniga mos keluvchi javobni qo’ying..

*Metall – yarim o’tkazgich;
Shottki diodning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

*Ochilish kuchlanishi past, tezkor


Integrasiya darajasi qanday oraliqda bo’lgan IMS lar katta IMS lar deyiladi?

* 5≥ lgN>2


Eng ko’p ishlatiladigan yarim o’tkazgichli materyallarlarga nimalar kiradi.

*Kremniy va germaniy
Yarim o’tkazgichli materiallarda asosiy zaryad tashuvchilarni ko’rsating?

*Elektronlar, kovaklar
Berilgan tengliklardan qaysi biri xususiy yarim o’tkazgichlarga xos?

*ni= pi


Integral mikrosxemaning turlari.

*Gibrid va yarimo’tkazgich


Yarim o’tkazgichnining temperaturasi ko’tarilganda uning qarshiligi qanday o’zgaradi?

*kamayadi
Tunnel diodida p-n o’tishning qanday yarim o’tkazgichlardan yasalgan bo’ladi

*aynigan yarim o’tkazgichlardan
Tranzistor nechta rejimda ishlaydi?

*4


Tranzistorning ishlash jarayoni qanday omillarga asoslangan

*zaryad tashuvchilar injeksiyasi, diffuziyasi va rekombinasiyasiga


Agar tranzistorning emitterga to’g’ri yo’nalishda kollektorga teskari yo’nalishda kuchlanish qo’yilsa, u qanday rejimda ishlaydi

*aktiv
Maydonli tranzistorlarning qarshiligi qanday elektr maydoni bilan boshqariladi?

*ko’ndalang
Qanday maydonli tranzistor mavjud?

*boshqariladigan p-n – o’tishli va metall – dielektrik – yarim o’tkazgich


Uchta va undan ortiq p-n o`tishlarga hamda ikkita ulash uchiga ega bo`lgan elektron sxemalarida elektr tokini katta ulashda elekron kalit vazifasini bajaradigan yarim o`tkazgichli asbobga ...... deyiladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying

*Tiristor
Yarim o’tkazgich elektr qarshiligining elektromagnit nurlar ta’sirida o’zgarish hodisasi ...... deb ataladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying

*fotoo’tkazuvchanlik
Yorug’lik diodi nurlanadigan p-n – o’tishdan iborat bo’lib, bunda nimaning hisobiga nurlanish chiqariladi.

*zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasi


p – n – o’tish asosida yaratilgan chiziqlimas kondensatorlar nima deb ataladi

*varikaplar.
Kirish kuchlanishining nisbiy o’zgarishini chiqish kuchlanishining, ya’ni stabilizasiya kuchlanishining nisbiy o’zgarishiga nisbati nima deb ataladi

*stabilizasiya koeffisiyenti
Ko’chkili diod deb qanday diodga aytiladi?

*teskari rejimda ishlovchi va o’ta yuqori chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlar


Tiristorlarda qanday teshilish turlarini kuzatish mumkin

* barcha javoblar to’g’ri


p-n o’tishda issiqlikka aylanayotgan elektr quvvatini haroratga bog’liqligi qaysi ifodada keltirilgan

*


Optotiristorning trinistorga nisbatan afzalligi qanday?

*optik bog’langan va elektrik uzilganligi har xil elektrik shovqinlardan xalos qiladi va uning o’llanilish sohalarini oshiradi


Quyidagi gapda nuqtalar o’rniga to’g’ri keladigan javobni tanlang: rux xalkogenlari, kadmiy va simob elementlari ...... tipidagi yarim o’tkazgichli birikmalar hisoblanadi.

*AIIBVI


Donorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.

*Asosan elektronlar;


Akseptorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.

*Asosan kovaklar;


Yarim o’tkazgichlarda tashqi ta’sir natijasida ………..generasiya jarayoni deyiladi.

*Zaryad tashuvchilarning paydo bo’lishiga;


Yarim o’tkazgichlarda elektronlarning kovaklar bilan birikib yo’qolish jarayoniga ……… deyiladi.

*Rekombinasiya;


Varikap sig’imining temperaturaviy koyeffisiyenti?
o’tishda ekstraksiya hodisasi deb nimaga aytiladi?

* o’tishda asosiy zaryad tashuvchilarning elektr maydon ta’sirida so’rib olinishiga


Akseptorli aralashma nima?

*elektronlarni qabul qiluvchi, erkin kovaklar vujudga keltiruvchi aralashma.


o’tishni qaysi usullar bilan olish mumkin?

* Diffuziya, epitaksiya va eritish.


o’tishga qaysi yo’nalishda kuchlanish qo’yilganda stabistorlar kuchlanishni stabillashda ishlatiladi?

* To’g’ri


Adhamjon, [1/31/2024 7:26 PM]


I:
S: Kuchaytirgich deb nimaga ataladi?
+: Diskret element funksiyasini bajaruvchi, lekin montajdan avval mustaqil mahsulot bo‘lgan IMSning bo‘lagiga aytiladi.
-: Kichik quvvatli o‘zgaruvchan signalning parametrlarini buzmasdan doimiy kuchlanish manbaining quvvati hisobiga kuchaytirib beruvchi qurilmaga aytiladi.
-: Ixtiyoriy zanjirdan avvaldan belgilangan qiymatli tok oqishini ta’minlovchi elektron qurilma
-: Elektr jihatdan o‘zaro bog‘langan elektr radiomateriallar majmui bo‘lib, yagona texnologik siklda bajariladi, ya’ni bir vatqning o‘zida yagona konstruksiyada ma’lum axborotni qayta ishlash funksiyasini bajaradi.
I:
S: Qanday sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich bosqichi eng keng tarqalgan.
+: Umumiy emiter
-: Umumiy kollektor
-: Umumiy baza
-: Umumiy istok
I:
S: Quyidagi sxemani taxlil qiling.
+: Signal manbai yoki qarshilik RG bilan ketma – ket ulangan ideal kuchlanish manbai EG ko‘rinishida ifodalash mumkin.
-: Qarshilik RG bilan parallel ulangan ideal tok manbai EG ko‘rinishida ifodalanishi mumkin.
-: Signal manbai yoki qarshilik RG bilan paralel ulangan ideal kuchlanish manbai EG ko‘rinishida ifodalash mumkin.
-: Qarshilik RG bilan ketma-ket ideal tok manbai EG ko‘rinishida ifodalanishi mumkin.
I:
S: kuchlanish bo‘yicha kuchaytirish koeffitsienti nimaga teng.
+:
-:
-:
-:
I:
S: Quyidagi rasmda qanday sxema keltirilgan
+:Umumiy emitter sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich sxemasi.
-: Umumiy baza sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich sxemasi.
-:Umumiy kollektor sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich sxemasi.
-: Umumiy istok sxemada ulangan bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich sxemasi.
I:
S: Nochiziqli buzilishlarni kamaytirish va kuchaytirish koeffitsientini temperaturaviy barqarorligini oshirish maqsadida kuchaytirgich bosqichiga qanday aloqa kiritiladi.
+: Manfiy teskari aloqa
-: Musbat teskari aloqa
-: Maxalliy aloqa
-: Umumiy aloqa
I:
S: Teskari aloqa deb nimaga aytiladi.
+: CHiqishdagi yoki biror oraliq zveno qurilmasi chiqishidagi energiyaning bir qismini uning kirishiga uzatishga aytiladi.
-: Kirish zanjirini yuklamaga ulangan kuchlanish manbai ko‘rinishida ifodalashga aytiladi.
-:Kollektor toki faqat UBE kuchlanishiga emas, balki UKE kuchlanishiga ham bog‘liqligiga aytiladi.
-:Kollektor tokiga proporsional bo‘lib, har bir tranzistorning individual xossalariga bog‘liqligiga aytiladi.
I:
S: Kirish signali fazasi bilan teskari aloqa signali fazalari bir – biriga mos keladi va ularning amplitudalari ko‘shiladi – bunday teskari aloqa nima deb ataladi.
+: Musbat teskari aloqa
-: Manfiy teskari aloqa
-: Maxalliy aloqa
-: Umumiy aloqa
I:
S: Fazalar teskari bo‘lib, amplitudalar bir - biridan ayiriladi – bunday teskari aloqa qanday nomlanadi.
+: Manfiy teskari aloqa
-: Musbat teskari aloqa
-: Maxalliy aloqa
-: Umumiy aloqa
I:
S: Kuchaytirgichlarda qanday teskari aloqa qo‘llaniladi.
+: Manfiy teskari aloqa
-: Musbat teskari aloqa
-: Maxalliy aloqa
-: Umumiy aloqa
I:
S: Manfiy teskari aloqaning kiritilishi nimalarga sabab bo‘ladi.
+: Signal kuchayishini kamaytiradi, lekin parametrlarning barqarorligi ortadi va nochiziqli buzilishlar kamayadi.
-: Kirish signali fazasi bilan teskari aloqa signali fazalari bir – biriga mos keltiradi va nochiziqli buzilishlar kamayadi
-: Signalni kuchaytiradi, lekin parametrlarning barqarorligi kamayadi va nochiziqli buzilishlar ko‘payadi.
-: Kirish signallari fazalari bir biriga mas keladi, nochiziqli buzilishlar ko‘payadi.
I:
S: rasmda qanday kuchaytirgich sxemasi keltirilgan.
+: n – kanalli r–n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorda yasalgan kuchaytirgich bosqichi keltirilgan.
-: p – kanalli r–n o‘tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistorda yasalgan kuchaytirgich bosqichi keltirilgan.
-: p-n-p tipli bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich bosqichi keltirilgan.
-: n-p-n tipli bipolyar tranzistorda yasalgan kuchaytirgich bosqichi keltirilgan.
#Elektr tokining issiqlik energiyasidan qaysi elektr qurilmalarda unumli foydalaniladi.
+elektrdazmollarda
-elektrodvigatellarda
-generatorlarda
-transformatorlarda
#Quyida keltirilgan manbalardan qaysi biri o‘zgaruvchan elektr tok manbai hisoblanadi.
+~220 V manba
-akkumulyator
-galvanik element
-fotoelement
#O‘zgaruvchan tokni o‘garmas tokga aylantirish uchun … foydalaniladi:
+to‘g‘rilagichlardan
-elektrodvigatellardan
-isitkich qurilmalaridan
-yorug‘lik qurilmalaridan
#Transformatorning vazifasi:
+o‘zgaruvchan tokni, chastotasini o‘zgartirmagan holda kuchlanish miqdorini oshiradi
yoki tushuradi
-o‘zgarmas tokni o‘zgaruvchan tokga aylantirib beradi
-o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas tokga aylantirib beradi
-transformator chiqishidagi tokning tebranish chastotasini o‘zgartirib beradi
#Tok kuchining o‘lchov birligini ko‘rsating.
+Amper
-Om
-Vatt
-Volt
#Kuchlanishning o‘lchov birligini ko‘rsating.
+Volt
-Om
-Vatt-Amper
#Qarshilikning o‘lchov birligini ko‘rsating.
+Om
-Vatt
-Amper
-Volt
#Elektr quvvatning o‘lchov birligini ko‘rsating.
+Vatt
-Amper
-Volt
-Om
#O‘tkazuvchanlikning o‘lchov birligini ko‘rsating.
+Simens
-Om
-Amper
-Volt
#Yuklamada iste’mol qilinadigan tokni o‘lchash uchun “Ampermetr” zanjirga qanday
ulanadi?
+yuklama qarshiligiga ketma-ket
-yuklama qarshiligiga parallel
-yuklama qarshiligiga perpendikulyar
-aralash
#Elektr sig‘im (kondensator) quyidagi vazifani bajaradi.
+elektr maydon energiyasini yig‘adi
-magnit maydon energiyasini yig‘adi
-elektr energiyasini issiqlik energiyasiga aylantiradi
-elektr tokni kuchaytiradi#Kuchlanishni o‘lchash uchun “Voltmetr” o‘chov asbobini elektr zanjiriga qanday ulash
lozim?
+yuklama qarshiligiga parallel
-yuklama qarshiligiga ketma-ket
-yuklama qarshiligi ichiga
-aralash
#Elektr zanjir bu - …
+elektr tokini o‘tkazish uchun xizmat qiladigan elementlar yig‘indisi
-qurilma yoki zanjirlarni modellashtirish, o‘rganish va taxlil qilish uchun mo‘ljallangan
dasturiy ta’minot
-elektr toki oqib o‘tmaydigan elementlar yig‘indisi
-yorug‘lik energiyasini isiqlik energiyaga aylantiruvchi optik qurilma
#Rezistiv element quyidagi xossalar yordamida ifodalanadi.
+volt-amper xarakteristikasi
-veber-amper xarakteristikasi
-genri-amper xarakteristikasi
-kulon-volt xarakteristikasi
#Zanjirning uch va undan ortiq shaxobchalar ulangan joyi – … deb ataladi.
+tugun
-mustaqil kontur
-shaxobcha
-kontur
#Zanjirning, faqat bitta tok oqib o‘tadigan qismi qanday ataladi?
+shaxobcha
-kontur
-tugun
-mustaqil kontur
#Zanjirni kontur toklar usuli bilan hisoblashda qaysi qonunlar qo‘llaniladi:
+Kirxgofning birinchi va ikkinchi qonuni
-Faradeyning birinchi va ikkinchi qonuni
-Djaulning birinchi va ikkinchi qonuni
-Amperning birinchi va ikkinchi qonuni#O‘zgaruvchan tok zanjiridagi aktiv quvvat P qanday xususiyatga ega?
+elektr energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantirish xususiyatiga
-reaktiv elementlar va energiya manbai orasida elektromagnit maydonlar almashinuvi
xususiyatiga
-reaktiv elementlar va energiya manbai orasida elektr maydonlar almashinuvi
xususiyatiga
-elektr quvvatni boshqa energiya turlariga o‘rtalashtirish xususiyatiga
#Elektr zanjiridagi aktiv quvvat P ning o‘lchov birligi qanday?
+Vatt (Vt)
-Volt-Amper reaktiv (VAR)
-Volt-Amper (VA)
-Makrovatt
#Elektr zanjiridagi reaktiv quvvat Q ning o‘lchov birligi qanday?
+Volt-Amper reaktiv (VAR)
-Vatt (Vt)
-Volt-Amper (VA)
-Makrovatt
#Elektr zanjiridagi to‘la quvvat S ning o‘lchov birligi qanday?
+Volt-Amper (VA)
-Volt-Amper reaktiv (VAR)
-Vatt (Vt)
-Makrovatt
#Elektr o‘tkazgich deb …… aytiladi:
+erkin elektronlari mavjud bo‘lgan moddalarga
-qattiq kristall panjarali moddalarga
-neytral moddalarga
-erkin fotonlari bo‘lgan moddalarga
#O‘zgarmas elektr toki yo‘nalishi quyidagicha belgilanadi:
+musbat qutbdan manfiy qutbga
-neytral zarralarning harakati orqali-manfiy zaryadlangan zarralarning harakati orqali
-manfiy zaryadlangan fotonlarning harakati orqali
#Tok kuchiga ta’rif bering.
+vaqt birligi ichida o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan oqib o‘tgan elektr ------
miqdoriga aytiladi
-protonlar va neytronlar miqdoriga aytiladi
-atomdagi protonlar miqdoriga aytiladi-
-adrodagi elektronlar miqdoriga aytiladi
#O‘zgarmas tok bu …
+tebranishlar chastotasi f=0 bo‘lgan elektr toki
-tebranishlar chastotasi f>0 bo‘lgan elektr toki
-tebranishlar chastotasi f<0 bo‘lgan elektr toki
-tebranishlar chastotasi f=50 Hz bo‘lgan elektr toki
#Tok kuchini o‘lchash uchun ampermetr zanjirga quyidagicha ulanadi:
+tok kuchi o‘lchanadigan elementga ketma-ket
-tok kuchi o‘lchanadigan elementga parallel
-tok manbaiga parallel
-aralash
#Kuchlanishni o‘lchashda voltmeter zanjirga qanday ulanadi:
+kuchlanishni o‘lchash kerak bo‘lgan elektr energiya qabul qiluvchisiga parallel
-tok manbaiga ketma-ket
-zanjirdagi iste’molchiga ketma-ket
-aralash
#To‘g‘ri javobni ko‘rsating.
+
-
-
-
#O‘tkazgichdagi tok kuchi …
+o‘tkazgich qarshiligiga teskari proparsional-o‘tkazgich qarshiligiga to‘g‘ri proparsional
-o‘tkazgich kesimiga to‘g‘ri proparsional
-o‘tkazgich kesimiga nisbatan nochiziqli
#Asosiy elektr energiya manbalari bu …
+issiqlik, atom va gidroelektro-stansiyalar
-to‘g‘rilagichlar
-issiqlik asboblari
-yoritgich asboblari
#Transformatorning asosiy vazifasi quyidagicha:
-o'zgaruvchan elektr tokini, chastotasini o‘zgartirmagan holda, kuchlanishni pasaytiradi
yoki oshiradi
-o‘garmas tokni o‘zgaruvchan tokka aylantirib berish
-o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmas aylantirib berish
-kirishdagi tokning tebranish chastotasini o‘zgartirib berish
#Elektrotexnikada diodlar foydalaniladi:
+to‘g‘rilagichlarda
-isitgich asboblarida
-transformatorlarda
-elektro-dvigatellarda
#Elektr energiyasi elektr uzatuvchi liniyalar orqali yuqori kuchlanish yordamida uzatiladi,
chunki …
+energiyani uzatishda sim (o‘tkazgich) larda yo‘qotish kamroq bo‘lishi uchun
-yuqori kuchlanish nisbatan xavfsiz
-yuqori elektr uzatish liniyalarini qurish nisbatan osonroq
-yuqori kuchlanishdan foydalanish qulay
#Signal chastotasini o‘lchaydigan asbob:
+chastotamer
-ampermetr
-vattmetr
-voltmetr
#Elektr energiya iste’molchisi:+elektrodvigatellar
-generatorlar
-transformatorlar
-elektr energiyani hisoblagichlar
#Elektr tokining elektromagnit harakatidan foydalaniladigan texnik qurilmalar:
+elektr dvigatellar va generatorlar
-yoritgich asboblari
-isitgich asboblari
-elektr uzatish liniyalari
#Elektr signallarining fazasini o‘lchaydigan asbob bu ...
+fazometr
-vattmetr
-chastotamer
-ampermetr
#Quvvat … da o‘lchanadi.
+Vatt
-Volt
-Amper
-Om
#Elektromagnit – bu …
+po‘lat o‘zakli induktiv g‘altak
-spiral ko‘rinishli o‘tkazgich
-alyuminiy o‘tkazgichli g‘altak
-spiralli g‘altak
#Elektr tokining elektromagnit harakati quyidagi qurilmalarda ishlatiladi:
+relelarda
-batareyalarda
-stol lanpasida
-akkumulyatorda
#Manfiy ion bu – …+bir yoki bir nechta elektronlarni olgan atom
-qo‘shimcha ionlarni olgan atom
-qo‘shimcha neytronlarni olgan atom
-bitta yoki bir nechta elektronlarni yo‘qotgan atom
#Musbat ion bu – …
+bir yoki bir nechta elektronlarni yo‘qotgan atom
-qo‘shimcha ionlarni olgan atom
-qo‘shimcha neytronlarni olgan atom
-bitta yoki bir nechta elektronlarni olgan atom
#Elektr zaryadi bir joydan boshqasiga ko‘chirish … natijasida sodir bo‘ladi.
+zaryadlangan zarrachalarning tartibli harakati
-o‘tkazgichning qizishi
-zaryadlangan zarralarning tartibsiz harakati
-zaryadlangan zarralarning xaotik harakati
#Zanjirda tok kuchini sozlash uchun … ishlatiladi.
+ampermetr
-voltmatr
-reostat
-galvanometr
#Qaysi javobda birlamchi elektr manbalar keltirilgan?
+galvanik elementlar, batareyalar, akkumulyatorlar
t-o‘g‘rilagichlar
-impuls ta’minlovchi manbalar
-kuchlanish stabilizatorlari
#Zanjirda qurilmalarning bog‘lanish usullari tasvirlangan chizmalar … deyiladi.
+sxema
-grafik
-eskiz-diogramma
#Elektr qarshilikning o‘lchov birligi …
+Om
-Amper
-Vatt
-Volt
#Sanoat elektr tarmog‘iga parallel ulanadigan iste’molchilar, … mo‘ljallangan bo‘lishi
lozim.
+sanoat elektr tarmog‘i kuchlanishiga
t-urlicha kuchlanishlarga
-12 V kuchlanishga
-36 V kuchlanishga
#Atom umumiy holda – … bo‘ladi.
+neytral
-manfiy zaryadlangan
-musbat zaryadlangan
-molekulalardan tashkil topgan
#Qanday moddalar elektr tokining o‘tkazgichi bo‘lib xizmat qiladi?
+erkin elektronlari bo‘lgan moddalar
-qattiq kristall panjarasi bo‘lgan moddalar
-dielektriklar
-suyuq kristall panjarali moddalar
#To‘liq zanjir uchun Om qonuni qaysi javobda keltirilgan?
+
-
-
-
#Ossilograf bu …
+o‘lchov asbobi
-kuchaytirish asbobi-yoritish asbobi
-fotoelektrik asbobi
#Reaktiv qarshilikli zanjir – bu …
+Induktivlik yoki kondensatorlari bo‘lgan zanjir
-istalgan o‘zgarmas tok zanjiri
-rezistiv zanjiri bo‘lgan zanjir
-istalgan o‘zgarmas tok yopiq zanjiri
#Agar kuchlanish o‘zgarmagan holda, kondensator qatlamlari orasidagi masofa ortsa,
kondensatorning zaryadi …
+kamayadi
-ortadi
-o‘zgarmaydi
-chiziqlikka intiladi
#Quyidagi sanab o‘tilgan metallardan qaysi biri yuqori elektr o‘tkazuvchanlikga ega?
+mis
-alyuminiy
-volfram
-po‘lat
#Kondensatorning sig‘imi … bog‘liq.
+plastinalar yuzasi va ular orasidagi masofaga
-ketma-ket ulangan yuk qarshiligiga
-zanjirdagi tok kuchiga
-qutblardagi kuchlanishga
#Elektr energiyasini mexanik energiyaga aylantiruvchi qurilma … deyiladi.
+elektrodvigatel
-transformator
-generator
-induktiv g‘altak
#Sig‘imning reaktiv qarshiligini ifodalovchi formulani toping.
+-
-
-
#Qaysi holda resistor, kondensator va induktivlikli zanjirlarda faqat qarshilik mavjud?
+induktiv va kondensator qarshiliklari o‘zaro teng
-qolgan elementlar bilan taqqoslaganda resistor qarshiligi minimal
-resistor qarshiligi induktivlik va kondensator qarshiligidan ko‘p marta katta
-induktivlik va sig‘imdagi qarshiliklar o‘zaro teng emas
#Bitta rezistorga ikkinchisi ketma-ket ulanganda, umumiy qarshilik …
+ortadi
-o‘zgarmaydi
-kamayadi
-0 ga teng bo‘ladi
#O‘tkazgichlarga tegishli bo‘lmagan maddani ko‘rsating.
+kremniy
-alyuminiy
-oltin
-mis
#Elektr o‘tkazuvchanligi bo‘yicha o‘tkazgich va dielektriklar orasidagi o‘rinni egallovchi
modda bu …
+yarim o‘tkazgichlar
-paramagnetiklar
-izolyatorlar
-metallar
#Tok o‘tayotganda o‘tkazgichda ajratiladigan issiqlik miqdori nimaga bog‘liq?
+tok, o‘tkazgich qarshiligiga va o‘tish vaqtiga
-o‘tkazgich parametrlariga
-xona haroratiga
-sig‘imiga
#Elektromagnit jarayonlar elektr toki, kuchlanish va elektr yurituvchi kuch tushunchalari
orqali ifodalanadigan, elektr tokining o‘tishi uchun yo‘l hosil qiladigan qurilma va obyektlar
yig‘indisi qanday nomlanadi?+elektr zanjir
-EYUK manbai
-tugun
-elektr zanjir shaxobchasi
#Zanjirdagi kuchlanishni qaysi asbob o‘lchaydi va bu asbob qanday ulanadi?
+Voltmetr, parallel
-Ampermetr, ketma-ket
-Ommetr, ketma-ket
-Vattmetr, parallel
#Dielektrik bilan ajratilgan ikkita o‘tkazgichdan tashkil topgan qurilma qanday nomlanadi?
+kondensator
-rezistor
-induktiv g‘altak
-o‘lchov transformatori
#O‘zgaruvchan kattalik o‘zining o‘zgarishlarini to‘liq amalga oshiradigan vaqt qanday
ataladi?
+davr
-chastota
-amplituda
-burchak chastotasi
#n ta element parallel ulanganda kuchlanish (U) quyidagicha … hisoblanadi.
+
-
-
-
#Elektr zanjirning tugunidagi toklarning algebraik yig‘indisi 0 ga teng. Bu qaysi qonunga
tegishli ta’rif?
+Kirxgofning birinchi qonuni
-Kirxgofning ikkinchi qonuni
-Om qonuni
-Djoul – Lens qonuni#O‘zbekistonda qanday chastotali o‘zgaruvchan sinusoidal tokdan foydalaniladi?
+50 Hz
-60 Hz
-75 Hz
-100 Hz
#Qarshilikning o‘lchov birliklarini ko‘rsating.
+Om, kOm, MOm
-F, mF, mkF
-V, mV, mkV
-A, mA, mkA
#Sig‘im ning o‘lchov birliklarini ko‘rsating.
+F, mF, mkF
-Om, kOm, MOm
-V, mV, mkV
-A, mA, mkA
#Tok kuchining o‘lchov birliklarini ko‘rsating.
+A, mA, mkA
-F, mF, mkF
-Om, kOm, MOm
-V, mV, mkV
#Elektr kuchlanishining o‘lchov birliklarini ko‘rsating.
+V, mV, mkV
-A, mA, mkA
-F, mF, mkF
-Om, kOm, MOm
#Induktivlikning o‘lchov birliklarini ko‘rsating.
+G, mG, mkG
-A, mA, mkA
-F, mF, mkF
-Om, kOm, MOm#Elektr zanjirda tok kuchining o‘lchov birligi nimada o‘lchanadi?
+Amper
-Volt
-Vatt
-Om
#Ikkita p-n o‘tishga va uchta elektrodga ega bo‘lgan, signallarni tok, kuchlanish va quvvat
bo‘yicha kuchaytiruvchi yarimo‘tkazgichli asbob qanday ataladi?
+bipolyar tranzistor
-unipolyar tranzistor
-diod
-stablitron
#Yuqori va o‘ta yuqori chastotali qurilmalarda ishlatish uchun mo‘ljallangan diodlar
qanday nomlanadi?
+yuqori chastotali diodlar
-to‘g‘rilovchi diodlar
-impulsli diodlar
-tunelli diodlar
#Diffuziya tokiga qarama-qarshi yo‘nalgan va kuchlanganlik ta’siri ostidagi noasosiy
zaryad tashuvchilarning harakatini ifodalovchi tok qanday ataladi?
+dreyf
-teshikli
-teskari
-elektron
#Yarimo‘tkazgichli asboblarni ko‘rsating.
+diod, tiristor, tranzistor
-induktivlik, qarshilik, stablitron
-kodensator, transformator, simistor
-induktivlik, kodensator, MDYa tranzistor
#Ikkita kirishidagi signallar farqini kuchaytirish uchun mo‘ljallangan qurilma qanday
ataladi?+differensial kuchaytirgich
-tok takrorlovchi
-kuchlanish takrorlovchi
-tanlov kuchaytirgich
#O‘nlab gersdan o‘nlab kilogersgacha diapazonda uzluksiz, davriy signallarni
kuchaytirishga xizmat qiluvchi qurilma bu - …
+past chastota kuchaytirgichi
-impulsli kuchaytirgich
-doimiy tok kuchaytirgichi
-yuqori chastotali kuchaytirgich
#Elektr zanjirida tok kuchi qaysi harf bilan ifodalanadi?
+I
-U
-F
-R
#Elektr zanjirida kuchlanish qaysi harf bilan ifodalanadi?
+U
-I
-R
-L
#Elektr zanjirida aktiv qarshilik qaysi harf bilan belgilanadi?
+R
-U
-I
-C
#Elektr zanjirida kondensator qaysi harf bilan belgilanadi?
+C
-L
-R
-U
#Elektr zanjirida induktiv g‘altak qaysi harf bilan belgilanadi?+L
-C
-R
-U
#Elektr zanjirida EYUK manbasi qaysi harf bilan belgilanadi?
+E
-L
-R
-I
#Elektr zanjirida tok manbai qaysi harf bilan belgilanadi?
+J
-E
-C
-R
#Metall o‘tkazgichlar qanday belgilar bilan xarakterlanadi?
+tarkibidagi erkin elektronlar bilan
-tarkibidagi erkin ionlar bilan
-tarkibida erkin elektronlar va ionlarning yo‘qligi bilan
-tarkibidagi erkin elektronlar va ionlar bilan
#Elektr zanjirining parallel qismida:
+kuchlanish bir xil
-qarshilik bir xil
-tok bir xil
-quvvat bir xil
#O‘zgarmas elektr toki qaysi tomonga oqadi.
+Potensiyali katta nuqtadan potensiali kichik nuqtaga tomon
-Potensiali kichik nuqatadan potensiali katta nuqtaga tomon
-Potensial kattaligiga bog‘liq bo‘lmagan holda, erkin yo‘nalishda-Potensial kattaligiga bog‘liq bo‘lmagan holda, berilgan yo‘nalishda
# “Statik elektr energiya” nima?
+Tabiatda paydo bo‘luvchi elektr energiya (chaqmoq, razryad)
-Dvigatel ishlab chiqaruvchi elektr energiya
-AES da ishlab chiqaruvchi elektr energiya
-GES da ishlab chiqaruvchi elektr energiya
#Afsonaviy serb olimi Nikola Tesla elektr energiyani … yordamida uzoq masofalarga
uzatish ustida ishlagan.
+o‘zgaruvchan tok
-statik elektrlash
-doimiy tok
-impuls tok
#Tomas Edison – dunyodagi birinchi … yaratuvchisi.
+cho‘g‘lanma lampalarining
-atom elektro-stansiyalarining
-yarimo‘tkazgichli diodning
-tranzistorning
#MDH standarti bo‘yicha tokning sanoat chastotasi qiymati qanday?
+50 Hz
-50 MHz
-100 Hz
-60 Hz
#Qanday qutblanishda diod orqali elektr toki o‘tadi?
+to‘g‘ri
-aralash
-to‘g‘ri emas
-teskari
# “Sinusoida” qaysi tok turiga tegishli?
+o‘zgaruvchan
-to‘g‘rilangan-doimiy
-impuls
#Qaysi material ko‘proq tok o‘tkazadi?
+kumush
-mis
-alyuminiy
-po‘lat
#Aktiv qarshilikka ega zanjirda manba energiyasi qaysi energiyaga aylanadi?
+issiqlik
-elektr maydon
-magnit maydon
-magnit, elektr maydoni, issiqlik
#Sinusoidal tokning ta’sir etuvchi qiymati uning amplituda qiymatidan necha marta
kichik?
+0,707 marta
-2 marta
-0,5 marta
-0,637 marta
#Ideal kuchlanish manbasi – Bu shunday elektr manbasiki ... .
+chiqishdagi kuchlanish, undagi tok miqdorining o‘zgarishiga bog‘liq emas
-undagi tok, kuchlanish o‘zgarishiga bog‘liq emas
-undagi tokning qiymati, u yerdagi ichki o‘tkazuvchanlik bilan xarakterlanadi
-undagi tok qiymati, u yerdagi elektr yurituvchi kuch va ichki qarshilik bilan
xarakterlanadi
#Burchak chastotaga ta’rif bering.
+2π oralig‘idagi siklik tebranishlar soniga aytiladi
-π oralig‘idagi siklik tebranishlar soniga aytiladi
-π /2 oralig‘idagi siklik tebranishlar soniga aytiladi
-1 sekund oralig‘idagi siklik tebranishlar soniga aytiladi#Zanjirdagi shaxobchalarning tutashgan nuqtasi ... deb ataladi?
+tugun
-shaxobcha
-zanjir
-kontur
#Bir xil tok oqib o‘tadigan zanjirning qismi qanday nomlanadi?
+shaxobcha
-tugun
-kontur
-mustaqil kontur
#Zanjirning bir qismi uchun, Om qonuni formulasini to‘g‘ri yozilgan variantni ko‘rsating:
+
-
-
-
#Tebranishning to‘liq fazasi ko‘rsatilgan kattalik ... .
+
-
-
-
#Zanjirning qarshiligi o‘zgarmas bo‘lgan qismida, tok miqdori ortsa, u holda kuchlanish …
.
+ortadi
-o‘zgarmaydi
-nolga teng bo‘ladi
-kamayadi
#Ikkita elektr energiya qabul qiluvchisi ketma-ket ulangan holda, zanjirning istalgan
qismidagi tok kuchi ... bo‘ladi.
+bir xil
-zanjir bo‘lagidagi toklar yig‘indisiga teng,-zanjir bo‘lagidagi toklar farqiga teng,
-quyidagi kattalikka teng,
#Kondensator qutblarida kuchlanish miqdori ortsa, uning plastinalaridagi sig‘im va
zaryad miqdori qanday o‘zgaradi?
+Sig‘im o‘zgarmaydi, zaryad esa ortadi;
-Sig‘im va zaryad bir xilda ortadi;
-Sig‘im o‘zgarmaydi, zaryad esa kamayadi;
-Sig‘im kamayadi, zaryad ortadi;
#Zanjirdagi barcha toklarni topishda, Kirxgoffning nirinchi qonunini qo‘llagan xolda,
sxemada qancha … bo‘lsa shuncha tenglama tuzish lozim.
+shaxobcha
-tugun
-qarshilik (rezistor)
-kontur
#Induktivlik elementi L da …
+kuchlanish faza bo‘yicha tokga nisbatan ga ilgarilaydi
-kuchlanish va tok teskari fazada bo‘ladi
-kuchlanish faza bo‘yicha tokga nisbatan ortda qoladi
-kuchlanish faza bo‘yicha tok bilan ustma-ust tushadi
#Aktiv qarshilik R da …
+kuchlanish faza bo‘yicha tok bilan ustma-ust tushadi
-kuchlanish faza bo‘yicha tokga nisbatan ga ilgarilaydi
-kuchlanish va tok teskari fazada bo‘ladi
-kuchlanish faza bo‘yicha tokga nisbatan ortda qoladi
#Kondensator C da…
+kuchlanish faza bo‘yicha tokga nisbatan ortda qoladi
-kuchlanish faza bo‘yicha tok bilan ustma-ust tushadi
-kuchlanish faza bo‘yicha tokga nisbatan ga ilgarilaydi
-kuchlanish va tok teskari fazada bo‘ladi
#Quyida keltirilgan manbalarning qaysi biri o‘zgarmas tok manbai hisoblanadi?
+akkumulyatorlar
-220 V li sanoat tarmog‘i-380 V li uch fazali sanoat tarmog‘i
-o‘zgarmas tokda ishlovchi elektro-dvigatellar
#Quvvat balansi sharti ...
+Manbadan chiqayotgan energiya miqdori , yuklamada hosil bo‘layotgan energiya
miqdoriga teng.
-Manbadan chiqayotgan energiya miqdori, yuklamada hosil bo‘layotgan energiya
miqdoridan katta
-Manbadan chiqayotgan energiya miqdori, yuklamada hosil bo‘layotgan energiya
miqdoridan kichik
-Manbadan chiqayotgan energiya miqdori, yuklamada hosil bo‘layotgan energiya
miqdoriga teng emas
#Tok rezonansi vaqtida quvvat uchun qaysi tenglama o‘rinli
+Q=0
-Q=S
-P=0
-Q=P
#Kuchaytirgichlarda quyidagi elementlardan qay biri qo‘llanilmaydi
+diodli tiristorlar
-maydoniy tranzistorlar
-bipolyarn tranzistorlar
-integral mikrosxemalar
#Kuchlanishni to‘g‘rilagich sxemasida stabilitron qanaqa vazifani bajaradi …
+kushlanishni barqarorlash uchun qo‘llaniladi
-C – filtr sifatida qo‘llaniladi
-L – filtr sifatida qo‘llaniladi
-tokni kuchaytirish uchun qo‘llaniladi
#Aktiv o‘tkazuvchanlik qanday aniqlanadi?
+ , aktiv qarshilikka teskari nisbat
- , tokning kvadratini qarshilikka ko‘paytmasi
- , kuchlanishni tokka ko‘paytmasi
- , kuchlanishni qarshilikka nisbati
#Quyida keltirilgan manbalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok manbai?
+~220 V li sanoat tarmog‘i
-akkumulyator-galvanik element
-o‘zgaruvchan tokda ishlovchi elektrodvigatel
#Zanjirda EYUK va , qarshiliklar ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tokni qiymatini toping.
+4 A
-1 A
-6 A
-9 A
#Zanjirda EYUK va , qarshiliklar ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tokni qiymatini toping.
+2 A
-1 A
-6 A
-9 A
#Zanjirda EYUK va , qarshiliklar ketma-ket ulangan. Zanjirdagi tokni qiymatini toping.
+2,4 A
-1 A
-6 A
-9 A
#Bipolyar tranzistorning asosiy ulanish sxemalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi:
+umumiy zatvor
-umumiy emitter
-umumiy kollektor
-umumiy baza
#Maydoniy tranzistorning asosiy ulanish sxemalariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi:+umumiy baza
-umumiy zatvor
-umumiy stok
-umumiy istok
#Bipolyar tranzistorning aktiv ish rejimida:
+Chiqish toki kirish tokiga to‘g‘ri proporsional
-Chiqish toki kirish qarshiligiga to‘g‘ri proporsional
-Chiqish toki kirish sig‘imiga to‘g‘ri proporsional
-Chiqish kuchlanishi kirish qarshiligiga to‘g‘ri proporsional
#Umumiy emitter ulanish (UE) sxemasida chiqish xarakteristikasi – bu:
+Baza tokini o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor emitter kuchlanishiga
bog‘liqligidir.
-Baza tokini o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, baza emitter kuchlanishiga
bog‘liqligidir.
-Baza tokini o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga
bog‘liqligidir.
-Emitter tokini o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga
bog‘liqligidir.
#Har birining induktivligi L=9 Hn ga teng uchta induktivlik g‘altaklari o‘zaro parallel
ulangan umumiy induktivlikni toping.
+3 Hn
-100 Hn
-50 Hn
-45 Hn
#Har birining induktivligi L=36 Hn ga teng to‘rta induktivlik g‘altaklari o‘zaro parallel
ulangan umumiy induktivlikni toping.
+9 Hn
-98 Hn
-50 Hn
-45 Hn
#Maydoniy tranzistorni quyidagicha tasavvur etish mumkin:
+kuchlanish yordamida boshqariladigan elektron asbob
-tok yordamida boshqariladigan elektron asbob-kuchlanish xamda tok yordamida boshqariladigan elektron asbob
-kuchlanish yordamida boshqarilmaydigan elektron asbob
#Bipolyar tranzistor p-n o‘tish va elektrodlar soni nechta?
+ikkita bir biriga qarama qarshi ulangan p-n o‘tish va uchta elektrod
-ikkita bir biriga to‘g‘ri ulangan p-n o‘tish va ikkita elektrod
-uchta bir biriga qarama qarshi ulangan p-n o‘tish va uchta elektrod
-ikkita bir biriga qarama qarshi ulangan p-n o‘tish va to‘rtta elektrod
#Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida (EO‘) emitter o‘tish to‘g‘ri, kollektor o‘tish (KO‘)
teskari siljitilgan (yo‘naltirilgan) bo‘ladi?
+aktiv rejimida
-invers rejimda
-berk rejimda
-to‘yinish rejimida
#Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida (EO‘) emitter o‘tish hamda kollektor o‘tish (KO‘)
to‘g‘ri, siljitilgan (yo‘naltirilgan) bo‘ladi?
+to‘yinish rejimi
-aktiv rejimida
-invers rejimda
-berk rejimda
#Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida (EO‘) emitter o‘tish xamda kollektor o‘tish
teskari siljitilgan (yo‘naltirilgan) bo‘ladi?
+berk
-invers
-aktiv
-to‘yinish
#Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida (EO‘) emitter o‘tish teskari, kollektor o‘tish
to‘g‘ri siljitilgan (yo‘naltirilgan) bo‘ladi?
+invers
-aktiv
-to‘yinish
-berk
#Umumiy emitter ulanish (UE) sxemasida kirish xarakteristikasi – bu:
+kollektor emitter kuchlanishining o‘zgarmas miqdorida, baza tokini, baza emitter
kuchlanishiga bog‘liqligidir.-baza tokini o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, baza emitter kuchlanishiga
bog‘liqligidir
-baza emitter kuchlanishining o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza
kuchlanishiga bog‘liqligidir.
-emitter tokini o‘zgarmas miqdorida, kollektor tokini, kollektor baza kuchlanishiga
bog‘liqligidir.
#Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimi avariya holatiga olib keladi?
+teshilish rejimi
-aktiv rejimi
-berk rejimi
-to‘yinish rejimi
#Bipolyar tranzistorning aktiv ish rejimida (KO‘) kollektor p-n o‘tish ... potensial to‘siq
hosil qiladi:
+faqat asosiy zaryad tashuvchilar uchun
-faqat noasosiy zaryad tashuvchilar uchun
-barcha zaryad tashuvchilar uchun
-barcha zaryadlar uchun
#UK (umumiy kollektor ) ulanish sxemasi uchun kirish signali bu …
+baza va kollektor orasidagi kuchlanish
-baza va emitter orasidagi kuchlanish
-emitter va kollektor orasidagi kuchlanish
-zatvor va kollektor orasidagi kuchlanish
#Dinistor bu – yarimo‘tkazgichli asbob bo‘lib ... tashkil topgan:
+Uchta p-n o‘tishdan
-ikkita p-n o‘tishdan
-bitta p-n o‘tishdan
-to‘rtta p-n o‘tishdan
#Operatsion kuchaytirgichning differensial kirishi deb ... aytiladi
+inverslovchi va inverslamaydigan kirishlar orasidagi kuchlanishlar farqiga
-inverslovchi va umumiy kirishlar orasidagi kuchlanishlar farqiga
-umumiy kirish va inverslamaydigan kirishlar orasidagi kuchlanishlar farqiga
-inverslovchi va inverslamaydigan kirishlar orasidagi kuchlanishlar yig‘indisiga#Simistor bu – yarimo‘tkazgichli ... asbob:
+har xil o‘tkazuvchanlik tipidagi, besh qatlamli va boshqaruvchi elektrodiga ega
-har xil o‘tkazuvchanlik tipidagi, uch qatlamli va boshqaruvchi elektrodiga ega
-bir xil o‘tkazuvchanlik tipdagi, uch qatlamli va boshqaruvchi elektrodiga ega
-bir xil o‘tkazuvchanlik tipdagi, ikki qatlamli va boshqaruvchi elektrodiga ega
#Tiristor bu – ... asbob.
+Uchta p-n o‘tishdan iborat uch elektrodli elektron
-to‘rta p-n o‘tishdan iborat uch elektrodli elektron
-to‘rta p-n o‘tishdan iborat uch elektrodli elektron
-uchta p-n o‘tishdan iborat ikki elektrodli elektron
#… - bu bitta p-n o‘tish va ikkita elektroddan tashkil topgan yarimo‘tkazgichli asbobdir.
+diod
-tranzistor
-MDYa
-tiristor
#Kuchaytirish kaskadi qachon diffirensial deb ataladi:
+Qachonki kirish signallar farqini kuchaytirsa
-Qachonki kirish signallar yig‘indisini kuchaytirsa
-Qachonki kirish signallar hosilasini kuchaytirsa
-Qachonki kirish signallar integralini kuchaytirsa
#Uchta p-n o‘tishdan iborat va uch elektrodli elektron asbob …
+tiristor
-diod
-stablitron
-kondensator
#Zanjirda induktivlik elementi ...
+magnit maydoni energiyasini hosil qiladi
-elektr maydon hosil qiladi
-elektr toki zaxirasini hosil qiladi
-elektr kuchlanishini zaxirasini qiladi#Konturga ta’rif bering.
+Bir necha shaxobcha va tugunlarni o‘z ichiga olgan zanjirning berk qismi
-Zanjirning ikki nuqta orasidagi qismi
-Zanjirning shunday qismiki undan bir xil tok oqib o‘tadi
-Shaxobchalarning tutatish nuqtasi
#Zanjirni hisoblashda shahobcha toki ishorasi manfiy chiqsa, ...
+tok yo‘nalishi noto‘g‘ri tanlangan
-hisob kitob noto‘g‘ri bo‘lgan
-sxema noto‘g‘ri tuzilgan
-kontur tokini yo‘nalishi noto‘g‘ri olingan
#Zanjirni hisoblashda tok ishorasi manfiy chiqsa, ...
+tokni yo‘nalishini teskari tomonga almashtirish lozim
-sxemani o‘zgartirish lozim
-hisob kitobni tekshirish lozim
-hisob kitob noto‘g‘ri bo‘lgan
#Elektr zanjirlarni tugun potensiallari usulida hisoblashda tayanch nuqta potensiali
qanchaga teng qilib olinadi.
+nolga teng qilib olinadi
-0.5 ga teng qilib olinadi
-cheksizlikka teng kilib olinadi
-minus birga teng qilib olinadi
#Real kuchlani manbai bu – ...
+ichki qarshilikka ega bo‘lgan elektr yurituvchi kuch
-ichki qarshilikka ega bo‘lmagan elektr yurituvchi kuch
-tok, kuchlanishga bog‘liq bo‘lmagan elektr manbai
-kuchlanishi chiqish tokiga bog‘liq bo‘lmagan elektr manbai
#Ideal tok manbai bu …
+chiqishdagi elektr toki kuchlanishga bog‘liq bo‘lmagan manba
-chiqishdagi elektr toki kuchlanishga bog‘liq bo‘lgan manba
-chiqishdagi elektr kuchlanishi u erdagi tokga bog‘liq bo‘lmagan manba
-chiqishdagi elektr toki u erdagi qarshilikka bog‘liq bo‘lgan manba#Ketma ket tebranish konturida qanaqa rezonans xosil bo‘ladi?
+kuchlanish rezonansi
-quvvat rezonansi
-tok rezonansi
-sig‘im va induktivlik rezonansi
#Paralel tebranish konturida qanaqa rezonans xosil bo‘ladi?
+Tok rezonansi
-Quvvat balansi
-Tugun potensiali rezonansi
-Kuchlanish rezonansi
#Shaxobchaga ta’rif bering:
+Bir nechta elementlar ulangan zanjirning shunday qismiki undan bir xil tok oqib o‘tadi.
-Zanjirning berk qismi
-Zanjirdagi uchta va undan ortiq elementlarning tutashgan nuqtasi
-Ikkita va undan ortiq shaxobchalarning ulangan nuqtasi
#Tugun deb nimaga aytiladi?
+uchta va undan ortiq shaxobchalarning tutashgan nuqtasi.
-elektr manba va yuklamani ulangan joyi
-ikki va undan ortiq konturlarni ulangan joyi
-ketma-ket ulangan qarshiliklar to‘plami
#Paralel ulangan deb ... ga aytiladi.
+bir juft tugunga ulangan shaxobchalar
-bitta tugunga ulangan shaxobchalar
-har xil tugunga ulangan shaxobchalar
-uchta va undan ortiq shaxobchalarning ulangan nuqtasi
#Kirxgoffning birinchi qonuniga asosan:
+tugunga kiruvchi toklar musbat ishorali.
-tugunga kiruvchi toklar manfiy ishorali
-tugundan chiquvchi toklar musbat ishorali
-tugunga kiruvchi va chiquvchi toklarning ishoralari inobatga olinmaydi
#Har birining induktivligi L=5 Hn ga teng uchta induktivlik g‘altaklari o‘zaro ketma-ket
ulangan ummumiy induktivlikni toping.+15 Hn
-100 Hn
-50 Hn
-45 Hn
#Har birining induktivligi L=10 Hn ga teng uchta induktivlik g‘altaklari o‘zaro ketma-ket
ulangan ummumiy induktivlikni toping.
+30 Hn
-100 Hn
-50 Hn
-45 Hn
#Har birining induktivligi L=50 Hn ga teng ikkita induktivlik g‘altaklari o‘zaro ketma-ket
ulangan ummumiy induktivlikni toping.
+100 Hn
-76 Hn
-68 Hn
-42 Hn
#Har birining sig‘imi C=40 mkF ga teng ikkita kondensatorlar o‘zaro ketma-ket ulangan
ummumiy sig‘imni toping.
+20 mkF
-72 mkF
-47 mkF
-51 mkF
#Har birining sig‘imi C=10 mkF ga teng ikkita kondensatorlar o‘zaro ketma-ket ulangan
ummumiy sig‘imni toping.
+5 mkF
-7 mkF
-41 mkF
-18 mkF
#Har birining sig‘imi C=25 mkF ga teng ikkita kondensatorlar o‘zaro parallel ulangan
ummumiy sig‘imni toping.
+50 mkF
-79 mkF
-41 mkF-18 mkF
#Har birining sig‘imi C=10 mkF ga teng uchta kondensatorlar o‘zaro parallel ulangan
ummumiy sig‘imni toping.
+30 mkF
-89 mkF
-31 mkF
-28 mkF
#Har birining sig‘imi C=20 mkF ga teng uchta kondensatorlar o‘zaro parallel ulangan
ummumiy sig‘imni toping.
+60 mkF
-9 mkF
-1 mkF
-13 mkF
#Arsenid galiyning taqiqlangan zonasi ... ga teng.
+1,43eV
->3eV
-1,12eV
-0,67eV
#Germaniy elementining taqiqlangan zonasi ... ga teng.
+0,67eV
-1,43eV
->3eV
-1,12eV
#Dielektriklarning taqiqlangan zonasi ... ga teng.
+>3eV
-1,12eV
-0,67eV
-1,43eV
#Kremniy elementining taqiqlangan zonasi ... ga teng.
+1,12eV->3eV
-0,67eV
-1,43eV
#n - turdagi yarimo‘tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar ...
+elektronlar
-kovaklar
-musbat ionlar
-manfiy ionlar
#n - turdagi yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok xosil qiladi?
+elektronlar
-kovaklar
-musbat ionlar
-manfiy ionlar
#p- turdagi yarimo‘tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar.
+kovaklar
-musbat ionlar
-manfiy ionlar
-elektronlar
#p- turdagi yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok xosil qiladi?
+kovaklar
-musbat ionlar
-manfiy ionlar
-elektronlar
#p- turdagi yarimo‘tkazgich bu ...
+akseptorli yarimo‘tkazgich
-to‘liqsiz yarimo‘tkazgich
-donor kirishmalar konsentratsiyasi akseptor kirishmalar konsentratsiyasiga teng
yarimo‘tkazich
-donorli yarimo‘tkazgich
#i- turdagi yarim o‘tkazgich bu …+xususiy yarimo‘tkazgich
-akseptorli yarimo‘tkazgich
-donor kirishmalar konsentratsiyasi akseptor kirishmalar konsentratsiyasiga teng
yarimo‘tkazich
-donorli yarimo‘tkazgich
#n-turdagi yarimo‘tkazgich bu ...
+donorli yarimo‘tkazgich
-xususiy yarimo‘tkazgich
-akseptorli yarimo‘tkazgich
-donor kirishmalar konsentratsiyasi akseptor kirishmalar konsentratsiyasiga teng
yarimo‘tkazich
#Qaysi element elektr maydon energiyasini o‘ziga zaxira qilish qobiliyatiga ega?
+Kondensator
-Transformator
-Generator
-Rezistor
#Ketma-ket ulangan nominali 9 Om dan bo‘lgan 3 ta bir xil rezistorning umumiy
qarshiligini toping.
+27 Om
-3 Om
-36 Om
-18 Om
#Paralel ulangan nominali 9 Om dan bo‘lgan 3 ta bir xil rezistorning umumiy qarshiligini
toping.
+3 Om
-27 Om
-36 Om
-18 Om
#Zanjirda kuchlanish o‘zgarmas bo‘lganda, qarshilikning qiymati ikki marta kamaysa,
tokning qiymati …
+2 marta ortadi
-2 marta kamayadi
-o‘zgarmaydi
-4 marta ortadi
# “Inpendans” so‘zining ma’nosi bu …
+zanjirning ikki tugun orasidagi kompleks qarshiligi
-zanjirning berk qismi uchun tok qiymati-zanjirda kuchlanishni keskin ortib ketishi
-zanjirda kuchlanishni keskin kamayib ketishi
185
#Tugunga 4 ta shaxobcha ulangan, agar kiruvchi toklar qiymati bo‘lsa, chiquvchi tok
qiymati qanchaga teng?
+-10A
-25A
-0 A
-20 A
#Tugunga 4 ta shaxobcha ulangan, agar kiruvchi toklar qiymati bo‘lsa, chiquvchi tok
qiymati qanchaga teng?
+-18A
-10A
-0 A
-20 A
#Tugunga 4 ta shaxobcha ulangan, agar kiruvchi toklar qiymati bo‘lsa, chiquvchi tok
qiymati qanchaga teng?
+-8A
-13A
-15 A
-20 A
#Kontur manbasining kuchlanishi U=20 V, ketma ket ulangan tebranish konurida,
rezonans paytida, qarshilik: R=10 Om , L=100 mGn va C=100 mkF bo‘lganda tok
miqdori qanchaga teng?
+2A
-1A
-2,5A
-0,5A
#Aktiv qarshilik R=10 Om, kondensatorning sig‘imi C=100 mkF va induktivlik galtagi
L=100 mGn ketma ket ulangan. Zanjirda kuchlanish rezonansi bo‘lganda, zanjirning
to‘liq qarshiligini Z toping.
+Z=10 Om
-Z=200 Om
-Z=100 Om
-Z=210 Om
#Aktiv qarshilik R=5 Om, kondensatorning sig‘imi C=100 mkF va induktivlik galtagi
L=100 mGn ketma ket ulangan. Zanjirda kuchlanish rezonansi bo‘lganda, zanjirning
to‘liq qarshiligini Z toping.
+Z=5 Om
-Z=202 Om
-Z=101 Om-Z=210 Om
#Beshta rezistor o‘zaro paralel ulangan. Qaysi rezistordan eng katta tok oqib utadi?
+ dan
- dan
-hammasidan bir xil
- va dan
#Beshta rezistor o‘zaro paralel ulangan. Qaysi rezistordan eng kam tok oqib utadi?
+ dan
- dan
-hammasidan bir xil
- va dan
#Sirusoidal kuchlanishning ta’sir etuvchi qiymati 100 V bo‘lsa, uning amplituda qiymati
qancha?
+141V
-120V
-220V
-380V
#Sinusoidal kuchlanishning amplitudasi 100 V bo‘lsa, uning ta’sir etuvchi qiymati qancha?
+70,7V
-120V
-220V
-141V
#Sinusoidal tokning chastotasi 50 Hz bo‘lsa, uning davri qanchaga teng bo‘ladi.
+0,02 sek
-0,002 sek
-0,2 sek
-2 sek
#Sinusoidal tokning chastotasi 100 Hz bo‘lsa, uning davri qanchaga teng bo‘ladi.
+0,01 sek
-0,002 sek
-0,2 sek
-2 sek#O‘tkazgichning qarshiligi 10 Om, undagi tok kuchi 5 A bo‘lsa, u erdagi kuchlanish
kanchaga teng?
+50V
-32V
-73V
-91V
#Rezonans paytda, ketma-ket ulangan tebranish konurining qutblaridagi kuchlanish
miqdori U=100 V, qarshilik miqdori R=100 Om, L=10 mGn va C=10 mkF bo‘lsa, u yerdagi
tok miqdori qanchaga teng?
+1A
-2A
-2,5A
-0,5A
#Rezonans paytda, ketma-ket ulangan tebranish konurining qutblaridagi kuchlanish
miqdori U=10 V, qarshilik miqdori R=5 Om, L=10 mGn va C=10 mkF bo‘lsa, u yerdagi
tok miqdori qanchaga teng?
+2A
-2,6A
-3,6A
-7,9A
#O‘tkazgichning qarshiligi 100 Om, undagi tok kuchi 6 mA bo‘lsa, u erdagi kuchlanish
kanchaga teng?
+0,6V
-50V
-5V
-30Vb

Kvantlash turiga qarab …….. elektron qurilmalar impulsli, releyli va


raqamli guruhga bo’linadi
Disrket
…….. usulda ifodalanayotgan kattalik, har biri berilgan kattalikning
bitta raqamiga mos keluvchi bir nechta signallar ketma – ketligi
ko’rinishida ifodalanadi
Raqamli
……… jarayoni asos sirtida uning kristall tuzilishini takrorlovchi
yupqa monokristal ishchi qatlamlar hosil qilish uchun ishlatiladi.
Epitaksiya
operatsion kuchaytirgichlarga …………. teskari aloqa zanjirlari
kiritiladi.
musbat va manfiy
Agar signal operatsion kuchaytirgichning ………….. kirishga
berilsa, u holda chiqishdagi signal kirish signali bilan bir xil fazada
bo’ladi.
inverslamaydigan
temperaturaviy barqarorlikni va keng dinamik diapazonni
ta’minlash uchun amalda elektrodlari tutashtirilgan …………
tranzistor ishlatiladi
kollektor – baza
………… fotodiod kabi yorug‘lik nuridan foydali va sifatli kuchlanish
hosil qilishda ishlatiladi.
Fototranzistor
…….bosqich asboblari:
rezistorlar, induktivlik
g‘altaklari, magnitlar,
kondensatorlar,
elektromexanik asboblar(qayta ulagichlar, rele va
shunga o‘xshash) passiv
elementlardan iborat edi.
Birinchi
………… boliqligi amplituda uzatish xarakteristikasi deb ataladi.
chiqish kuchlanishining kirish kuchlanishiga
integral mikrosxema integratsiya koeffisienti K =1 bo`lsa –
oddiy
……… elektr signallarni optik signallarga o’zgartirish uchun xizmat
qiladi
nulanuvchi diod
…………. deb, analog signallar ustidan turli amallarni bajarishga
mo’ljallangan, differensial kuchaytirish prinsipiga asoslangan,
kuchlanish bo’yicha katta kuchaytirish koeffisientiga ega bo’lgan
integral o’zgarmas tok kuchaytirgichiga aytiladi.
operatsion kuchaytirgich
Musbat mantiqli BTli invertor kirishiga mantiqiy «1» ga mos signal
berilsa tranzistor …… rejimda ishlaydi
to`yinish
Nurlanuvchi diod ......
elektr yoritgich asbob
8 – bitli katalik ….. deb ataladi.
Bayt
Kodlash turli ma’lumotlar (harflar, tovushlar, ranglar, komandalar
va boshqalar)ni ma’lum standart shaklda, masalan ……….
simvollari ko’rinishida ifodalash imkonini beradi.
Ikkilik
Fotorezistorlar ….. turga bo‘linadi
IkkitaKichik asosga ega bo’lgan sanoq tizimidan katta asosga ega
bo’lgan sanoq tizimiga o’tish
Mumkin
Fotoranzistor- qattiq jismli yarimo‘tkazgichli fotoelektron asbob
bo‘lib, …… qatlamga ega
Uchta
…………. optik diapazondagi elektromagnit tebranishlarni
kuchaytirish va generasiyalash uchun xizmat qiluvchi kvant asbob.
Lazer
KMDYA elektron kalit……iborat
n

MDYA
p – MDYA
...........–
fizik, konstruktiv

texnologik va sxemotexnik
usullardan foydalanib yangi
turdagi elektron asboblar

integral mikrosxemalar va
ularning qo’llanish
prinsiplarini ishlab
chiqish
yo’lida izlanishlar olib
borayotgan elektronikaning
bir yo’nalishidir
Mikroelektronika
…….. uzatuvchi optik modulning bosh elementi
nulanuvchi diod
operatsion kuchaytirgich funksional sxemasi - ………dan iborat
uch kaskad
………….optik aloqa liniyalarida, indikasiya qurilmalarida,
optoelektron juftliklarda va yaqin kelajakda elektr yoritgich
asboblarni almashtirishda qo‘llaniladi.
nurlanuvchi diodlar…………… bosqich
Dj. Bardin, V. Bratteyn
va V. Shoklilar
tomonidan 1948 yilda
elektronikaning asosiy
aktiv elementi bo‘lgan
bipolyar tranzistorning
ixtiro etilishi bilan
boshlandi.
Uchinchi
Nurlanuvchi diodlarning energetik xarakteristikasi sifatida
…………….. dan foydalaniladi.
kvant chiqishi
……… optik modul elektr signallarni optik signallarga o’zgartirish
uchun xizmat qiladi.
Uzatuvchi
integral mikrosxemalarda elementlar bir – biri bilan ……… yo’li
bilan ulanadi
metallash
…………… birlamchi analog signalni zinasimon funksiyaga
o’zgartiradi.
releyli elektron qurilmalar
…. analog elektron qurilmalar kamchiligi
xalaqitbardoshlikning kichikligi
qalin pardali integral mikrosxemalar qalinligi
10 mkmdan yuqori
Qaysi IC katta deb ataladi
2
Bir funksiya argumentlarini boshqa funksiya argumentlari bilan
almashtirish amali …………. deb ataladi.
Superpoztsiya………. sxemasida: 1 ta transistor, 1 ta resistor, 1 ta BTG va unga
parallel ulangan resistor, 2 ta manbai mavjud
kuchlanish sathini siljituvchi universal sxema
…….. usulida monokristal ifloslantiruvchi kiritmalardan qo’shimcha
tozalanadi
zonali eritish
Nochiziqli buzilishlarni kamaiytirish uchun tranzistorlarning
………… elektrodlariga siljituvchi kuchlanish beriladi
Baza
Fotodiod ...... o‘zgartiradi
optik signalni elektr signalga
…………. deb, konstruksiyasi bo’yicha kristall yoki asosdan
ajralmaydigan, elektroradioelementlar funksiyasini bajaruvchi
integral mikrosxemaning qismiga aytiladi.
Element
Quvvat kuchaytirgichlarning chiqish kaskadlarida ……… dan
foydalaniladi.
tarkibiy tranzistorlar
…………qo’llash yordamida tranzistor – tranzistorli mantiq
elementining tezkorligi oshirilgan
Shottki diodli tranzistorlarini
…………….– bitta p-n o‘tishga ega bo‘lgan, elyektr energiyani
nokogerent yorug‘lik nuriga o‘zgartuvchi yarimo‘tkazgich
nurlanuvchi elektron asbobdir
nurlanuvchi diodlar
……. hosil qilish uchun ixtiyoriy p–n o’tish: kollektor – asos, baza –
kollektor, emitter – baza, yashirin n+ - qatlam – izolyatsiyalovchi p
– soha ishlatilishi mumkin.
integral kondenstorlar…….. - cheksiz katta kuchaytirish koeffisientiga, katta kirish
qarshiligi va nolga teng bo’lgan chiqish qarshiligiga ega
ideal kuchaytirgich
………. bosqich integral
mikrosxemalar asosida
elektron qurilma hamda
tizimlar yaratish bilan
boshlandi va
mikroelektronika
davri deb ataldi
to'rtinchi
Kombinatsion qurilmalar - ikkita vaqt momentiga ega bo’lgan,
………… mantiqiy qurilmalar
Xotirasiz
integral mikrosxema elementlar soni > 10 000 ko`p bo`lsa –
o’ta katta
Optik aloqa tizimlari …….. ……….. optik modullarga ega
uzatuvchi va qabul qiluvchi
………….raqamli va impuls qurilmalarda, analog signallarni
uzatuvchi qurilmalarda, avtomatika tizimlarida yuqori voltli
ta’minlash manbalarida kontaktsiz boshqarish va boshqalar uchun
qo‘llaniladi.
Optojuftliklar
Tranzistor – tranzistorli mantiq asosidagi raqamli integral
mikrosxemalarning mantiq elementlarida ……….. qo’llanladi.
ko’p emitterli
Aktiv rejimda …………sxemada ulangan BTning chiqish
xarakteristikasi ideal tok generatori VAXiga yaqin bo’ladi
UB
integral mikrosxema integratsiya koeffisienti K =2 bo`lsa –
o’rtachaAgar signal operatsion kuchaytirgichning inverslamaydigan
kirishiga berilsa, u holda chiqishdagi signal …… fazada bo’ladi.
bir xil
Yarimo’tkazgich, uning sirtidagi oksidlar va boshqa birikmalarni
kimyoviy moddalar hamda ularning aralashmalari yordamida eritib
tozalash jarayoniga …………. deyiladi.
Yemirish
………..deb shunday elektron qurilmaga aytiladi-ki, uning
kirishdagi boshqaruv kuchlanishi qiymatiga bog’liq holda ikkita
turg’un holatdan birida: uzilgan yoki ulangan bo’lishi mumkin.
elektron kalit
…….. qabul qiluvchi optik modulning bosh elementi
Fotodiod
Integral –injektsion mantiq asosidagi raqamli integral
mikrosxemalarning mantiq elementlarida ……….. qo’llanladi.
ko’p kollektorli tranzistorlar
…………… sxemasi: 1 ta manba, ko`p emitterli transistor,
bipolyar transistor, 2 ta resistor, chiqish elektrodi dan tashkil
topgan.
invertorli tranzistor – tranzistorli mantiq ME
……………larning asosiy vazifasi – raqamli hamda analog signal
uzatuvchi va qabul qiluvchilarni samarali galvanik ajratishdir.
Optron1965 yildan buyon
mikroelektronikaning
rivoji ………. Qonuniga
muvofiq bormoqda,
ya’ni har ikki yilda
zamonaviy integral
mikrosxemalardagi
elementlar soni ikki
marta ortmoqda.
G. Mur
Bitta p-n o‘tishga ega bo‘lgan fotoelektrik asbob ………..deb
ataladi.
Fotodiod
integral mikrosxema elementlar soni 11÷100 bo`lsa –
o’rtacha
…… - amplitudalari teng va fazalari bir xil bo`ladi
sinfaz signallar
Agar signal operatsion kuchaytirgichning ………….. kirishga
berilsa, u holda chiqishdagi signal kirish signali bilan bir xil fazada
bo’ladi.
Inverslamaydigan
Uzluksiz signalni ma’lum nuqtalardagi qiymatlari bilan
almashtirishga ……….deyiladi.
Kvantlashfotorezistor - yarimo‘tkazgichli asbob (datchik) bo‘lib, yorug‘lik nuri
ta’sirida ……………..o‘zgartiradi
o‘z ichki qarshiligini
Musbat mantiqli BTli invertor kirishiga mantiqiy «0» ga mos signal
berilsa tranzistor …… rejimda ishlaydi
Berk
Hisoblash va axborot texnikasi evolusiyasi qurilmalar o’rtasida
axborot almashinish uchun ……. – bitli kattalikni paydo qildi
8
Bipolayar tranzistorli elektron kalit
Invertor
Kvantlash turiga qarab disrket elektron qurilmalar uch guruhga
bo’linadi: ………
impulsli, releyli va raqamli
komplementar MDYA –invertorlarda ….. qo`laniladi
n-MDYA va p-MDYA
kuchaytirgich chiqish signali amplitudasini kirish signali
amplitudasiga nisbatini chastotaga bog’liqligi ..............
xarakteristikasi deb ataladi
amplituda chastota
Integral mikrosxema ……… deb, diskret element funksiyasini
bajaruvchi, lekin montajdan avval mustaqil mahsulot bo’lgan
integral mikrosxemaning bo’lagiga aytiladi.Komponenti
Sodda ……sxemasida: 2 ta transistor, 2 ta resistor, 2 ta
kuchlanish manbai mavjud
barqaror tok generatori
…….. -inverslaydigan va inverslamaydigan kirishlarga, bir xil
signal berilganda nolga teng bo’lgan chiqish kuchlanishiga va
cheksiz katta keng o’tkazish polosasiga ega
ideal kuchaytirgich
…….. tranzistorlarning baza yoki emitter sohasini hosil qilish
operatsiyasi bilan bir vaqtda tayyorlanadi.
integral rezistorlar
……. integral mikrosxema deb umumiy dielektrik asosda
joylashgan pardali passiv va diskret aktiv elementlar
kombinatsiyasidan iborat mikrosxemaga aytiladi.
Gibrid
Axborotni …… usulda uzatish mumkin
analog va raqamli
Ishlatilgan tranzistor turiga muvofiq yarimo’tkazgich integral
mikrosxemalar ………. integral mikrosxemalarga ajratiladi.
BT va MDYA………sanoq tizimida ixtiyoriy sonni 0 yoki 1 raqamlari yordamida
yozish mumkin ekan
Ikkilik
analog ko’rinishdagi birlamchi axborotlarni raqamli usullarda
qayta ishlash uchun …….. lozim
kvantlash va kodlash
Elektron qurilmalar, jumladan komputerlarda qayta ishlanayotgan
ma’lumotlar, natijalar va boshqa axborotlar ko’p hollarda
………….ko’rinishida ifodalanadi.
elektr signallar
integral mikrosxema integratsiya koeffisienti K < 1 bo`lsa –
oddiy
Ishlash prinsipiga ko’ra …… MElarga bo’linadi
kombinatsion va ketma-ketli(tadriji)
Qaysi oddiy IS kichik deb ataladi
K<=1
kuchaytirgich chiqishidagi tebranishlar fazasini kirishdagi
tebranishlar fazasiga nisbatan siljishini chastotaga bog’liqligi
.............. xarakteristikasi deb ataladi
faza chastota
………..ning vazifasi kirish kuchlanishi va yuklama qiymati
o’zgarganda chiqish toki qiymatini o’zgarmas saqlashdan iborat
barqaror tok generatoriintegral mikrosxema integratsiya koeffisienti K =3 bo`lsa –
katta
……….. deb, analog signallar ustidan turli amallarni bajarishga
mo’ljallanganqurilma
operatsion kuchaytirgich
integral mikrosxema integratsiya koeffisienti 2 < K ≤ 4 bo`lsa –
katta
…….. usulda ifodalanayotgan kattalik, unga proporsional bo’lgan
bir signal ko’rinishida ifodalanadi.
Analog
yupqa pardali integral mikrosxemalar qalinligi
1-2 mkm
Kvantlash natijasida signal ixtiyoriy emas, balki aniq, ………. deb
ataluvchi qiymatlarni oladi
Diskret
mantiqiy ko’paytirish bu ….
HAM amali
……. texnologiyada elementlar p – yoki n – turli yarimo’tkazgich
asosda hosil qilinadi.
Planar
…………. integral tranzistor asosida hosil qilinadi
integral diodlar................da birlamchi signal vaqt bo’yicha kvantlanadi va odatda
o’zgarmas chastotadagi impulslar ketma – ketligiga o’zgartiriladi.
impulsli elektron qurilmalar
integral mikrosxema elementlar soni 10 tagacha bo`lsa –
oddiy
Funksiya qiymatlarini ifodalovchi jadval ………. jadvali deb
ataladi.
Haqiqiylik
………. texnologiyasida elementlar asos sirtiga o’stirilgan
epitaksial qatlamda hosil qilinadi.
planar – epitaksial
…………. sinf kuchaytirgichlar katta nochiziqli buzilishlarga ega
B
komplementar BT – invertorlarda ….. qo`laniladi
n-p-n va p-n-p
Agar signal operatsion kuchaytirgichning …………… kirishiga
berilsa, u holda chiqishdagi signal 1800 ga siljidi
Inverslaydigan
Elementlari yarimo’tkazgich asosning sirtiga yaqin qatlamda hosil
qilingan mikrosxemalar …….. integral mikrosxema deb ataladi.
yarimo’tkazgichKMDYA tranzistorli elektron kalit nechta tranzistordan iborat
Ikkita
Analog elektron qurilma ………signallarni qabul qilish, o’zgartirish
va uzatish uchun mo’ljallangan elektron qurilmalar
Analog
mantiqiy qo’shish bu ….
YOKI amali
Ketma – ketli (tadrijiy) qurilmalar - kirish o’zgaruvchilarining kelish
tartibi bilan belgilanadigan ………… mantiqiy qurilmalar
Xotirali
…………. qo’shish, ayirish, ko’paytirish, bo’lish, integrallash,
differensiallash, masshtablash kabi matematik amallarni
bajarishga mo’ljallangan
operatsion kuchaytirgich
…………deb kirish signallari ustida aniq bir mantiqiy amal
bajaradigan elektron qurilmaga aytiladi
Ikki
……………. qurilmalar yoki avtomatlar deb, chiqish signallari
kirish o’zgaruvchilari kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, hozirgi
va oldingi vaqt momentlari uchun, ya’ni kirish o’zgaruvchilarining
kelish tartibi bilan belgilanadigan, xotirali mantiqiy qurilmalarga
aytiladi.
ketma – ketli(tadriji)……. optik signalni elektr signalga aylantirish uchun xizmat qiladi
Fotodiod
Ixtiyoriy zanjirdan avvaldan belgilangan qiymatli tok oqishini
ta’minlovchi elektron qurilma ………… deb ataladi.
barqaror tok generatori
operatsion kuchaytirgichda …………. qutbli kuchlanish manbai
qo’llaniladi.
pozitsion va nopozitsion
………………..da birlamchi analog signal ham vaqt bo’yicha, ham
kattaligi bo’yicha kvantlanadi.
raqamli elektron qurilmalar
mantiqiy inkor bu ….
EMAS amali
Elementlari dielektrik asos sirtida parda ko’rinishida hosil qilingan
mikrosxemalar ……… integral mikrosxema deb ataladi.
Pardali
Kaskad kuchaytirish koeffisienti va DK kirish qarshiligini sezilarli
oshirish maqsadida …………dan foydalaniladi.
tarkibiy tranzistorlar
………. sxemasida: 3 ta transistor, 2 ta resistor, 2 ta manbai
mavjud
Uilson tok ko’zgusiixtiyoriy rang (RGB)
operatsion kuchaytirgich ……….. kirishga ega
ikkita
………… elektron qurilma uzluksiz signallarni qabul qilish,
o’zgartirish va uzatish uchun mo’ljallangan
Analog
Qaysi IC o‘ta katta deb ataladi
K>3
…….. - kichik signal rejimida kuchaytirgichning tokni uzatish
koeffisienti
h21e
Yarimo’tkazgich hajmiga kiritmalarni kiritish jarayoni ………… deb
ataladi.
Legirlash
integral mikrosxemalarning, shu
jumladan mikroprosessorlar va xotira
mikrosxemalarining asosiy aktiv
elementi bo’lib kremniyli
………– tranzistorlar xizmat qiladi.
MDYAIntegral mikroelektronika va nanoelektronika bilan bir vaqtda
………….. rivojlanmoqda.
funksional elektronika
Fotorezistorlar……… asoslangan bo`ladi
ichki va tashqi fotoeffektga
analog signalni raqamli signalga o`zgartirish uchun …… lozim
kvantlash va kodlash
integral mikrosxema integratsiya koeffisienti K ≥ 4 bo`lsa –
o’ta katta
………… qurilmalar deb, chiqish signallari kirish o’zgaruvchilari
kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, ikkita vaqt momentiga ega
bo’lgan, xotirasiz mantiqiy qurilmalarga aytiladi.
Kombinatsion
kvantlangan signal bir necha elementar signallardan tuzilgan
shartli kombinatsiyalar ko’rinishida ifodalash ……….. deb atalad
kodlash
differensial kuchaytirgichning asosiy parametrlaridan biri - …….
Hisoblanadi
sinfaz signallarni so’ndirish koeffisienti
…………. o‘lchamlari
0,1 dan 100 nm gacha
bo‘lgan yarimo‘tkazgich
tuzilmalar elektronikasibo‘lib, mikroelektronikaning mikrominiatyurlash yo‘lidagi mantiqiy
davomi hisoblanadi.
nanoelektronika
operatsion kuchaytirgich kirish va chiqish qarshiliklari har doim
ham asosiy parametrlar tarkibiga kiritilmaydi, ularni kirish va
chiqish ……..qiymatlaridan aniqlash mumkin
tok
integral mikrosxema integratsiya koeffisienti 1 < K ≤ 2 bo`lsa –
o’rtacha
analog elektron qurilmalar kamchiligi bu….
axborotlarni uzoq muddat saqlashning murakkabligi
differensial kuchaytirgichda ………. kirishlari mavjud
invers va noinvers
integral mikrosxema elementlar soni 101÷10 000 tagacha bo`lsa

katta
Sanoq tizimlarining …….. turlari mavjud
pozitsion va nopozitsion
ko’p emitterli tranzistor asosidagi sxema
tranzistor – tranzistorli mantiq…………….- qattiq jismli yarimo‘tkazgichli fotoelektron asbob
bo‘lib, uchta qatlamga ega
Fototranzistor
operatsion kuchaytirgichlar rivojlanishning ……. bosqichidan
o’tdilar
uch
………… qurilmalar deb, chiqish signallari kirish o’zgaruvchilari
kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, hozirgi va oldingi vaqt
momentlari uchun, ya’ni kirish o’zgaruvchilarining kelish tartibi
bilan belgilanadigan, xotirali mantiqiy qurilmalarga aytiladi.
ketma – ketli (tadrijiy)
………. sxemasida: 2 ta transistor, 3 ta resistor, 2 ta manbai
mavjud
Aktiv tok transformatori
Yarimo‘tkazgichli elementlarning elektr qarshiligi
……………………larda qo‘llaniladi.
Fototrezistor
…… integral mikrosxema elementlarini elektr jihatdan ulash
hamda rezistorlar, kondensatorlar va gibrid ISlarda elementlar
orasidagi izolyatsiyani amalga oshirish uchun qo’llaniladi.
Pardalar
…………. analog va raqamli qurilmalarda kuchaytirish, cheklash,
ko’paytirish, chastotani filtrlash, generatsiyalash, signallarni
barqarorlashda qo’llaniladi
operatsion kuchaytirgichintegral mikrosxema integratsiya koeffisienti K =4÷5 bo`lsa –
o’ta katta
Sheffer elementi
2HAM-EMAS
Agar signal operatsion kuchaytirgichning inverslaydigan kirishiga
berilsa, u holda chiqishdagi signal ……ga siljidi
1800
…………… yordamida axborotni yozish va o’qish, o’chirish va
qayta tiklash, hamda saqlanayotgan axborotni indikatsiya qilish
mumkin.
Triggerlar
………….. yetarli energiyagacha tezlatilgan kiritma ionlarini
niqobdagi tirqishlar orqali kristalga kiritish bilan amalga oshiriladi.
ion legirlash
Statik holatda KMDYA-tranzistorlarda bajarilgan elementlar
quvvat iste’mol ……
Qilmaydi
Bir turdagi MDYA – tranzistorlarda hosil qilingan kalitlarning
kamchiligi shundaki, tranzistor ochiq bo’lgan statik rejimda
kalitdan doim ….. oqib o’tadi.
TokMEning asosiy statik xarakteristikasi chiqish kuchlanishining kirish
kuchlanishiga boliqligi …………xarakteristikasi deb ataladi.
amplituda uzatish
…………….. bosqich Li de Forest
tomonidan 1906 yilda triod
lampasining ixtiro qilinishidan
boshlandi.
Ikkinchi
……………….– axborotlarni qabul qilish, uzatish va qayta
ishlashda yorug‘lik signallarni elektr signallarga va aksincha
o‘zgartirish bilan bajariladigan elektron qurilmalar ishlab chiqish,
yaratish va amaliy qo‘llash bilan shug‘ullanadi.
Optoelektronika
……….. – integral elektron qurilma bo’lib, raqamli signal
ko’rinishida berilgan axborotlarni talab etilgan holda o’zgartirishga
mo’ljallangan.
raqamli itegral sxema
…………. asboblarda ferromagnit materiallar ishlatiladi
Magnitoelektron
…………….. qurilmalar yoki avtomatlar deb, chiqish signallari
kirish o’zgaruvchilari kombinatsiyasi bilan belgilanadigan, ikkita
vaqt momentiga ega bo’lgan, xotirasiz mantiqiy qurilmalarga
aytiladi.
Kombinatsion………… sxemasi asosida 2HAM-EMAS funksiyasini amalga
oshirish mumkin
tranzistor – tranzistorli mantiq
…… kremniy sirtida oksid (SiO2) qatlam (parda) hosil qilish
maqsadida sun’iy yo’l bilan oksidlashdan iborat jarayon.
termik oksidlash
ko’p kollektorli tranzistor asosidagi sxema
integral –injektsion mantiq
Yarimo’tkazgich …………. eng
yuqori chastotali tranzistorlar,
lazerlar, hamda inegral sxemalar
(chiplar) yaratishning asosi bo’ldi.
Geterotuzilmalar
ME tezkorligini oshirish muammosi Philips va IBM firmalari
tomonidan BT asosida ………….. negiz elementi yaratilishiga
sabab bo’ldi.
integral –injektsion mantiq
……. bosqich asboblari:
rezistorlar, induktivlik
g‘altaklari, magnitlar,
kondensatorlar,
elektromexanik asboblar
(qayta ulagichlar, rele va
shunga o‘xshash) passiv
elementlardan iborat edi.
Birinchi……… integral mikrosxemalarda signal uzluksiz funksiya sifatida
o’zgaradi.
Analog
operatsion kuchaytirgichning………… uning kirish kaskadi va
chiqish kaskadlarini bog`laydi
muvofiqlashtiruvchi kaskadi
Qaysi IC o‘rtacha deb ataladi
1
……. operatsion kuchaytirgichlarning kirish kaskadlari sifatida
ishlatiladi
differensial kuchaytirgich
O’zgarmas tok qiymatini cheksiz katta dinamik qarshilikka ega
bo’lgan …………ta’minlashi mumkin
ideal tok Manbai

Download 6,03 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   50
Download 6,03 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi

Download 6,03 Mb.