• Elementlar Xarakteristikalari
 • B.@ N sh = 6
 • А.@ I 4 – I 1 - J 5 = 0
 • Javoblar
 • Elementlar Ularni ifodalovchi ifodalar
 • Sxemalar Tenglamalar
  Download 6,03 Mb.
  bet2/50
  Sana19.02.2024
  Hajmi6,03 Mb.
  #158953
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
  Bog'liq
  yakudza xxxxxx elektronika sxemalar
  1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666
  Sxemalar

  Tenglamalar  m.

  n.

  p. u=e

  q. i=j

  z. u=R*i

  Javoblar:
  A. 1 – m

  B. 1 – n

  V. 1 – p

  G.@ 1 – z

  2 – n

  2 – p

  2 – q

  2 – m

  3 – p

  3 – q

  3 – z

  3 – n

  4 – q

  4 - z

  4 – m

  4 – q

  5 – z

  5 – m

  5 – n

  5 – p

  1. Elementlar bilan ularning xarakteristikalari orasidagi moslikni ko’rsating.

  Elementlar

  Xarakteristikalari

  Javoblar:
  A. @1 – m

  B. 1 – n

  V. 1 – p

  G. 1 – q

  2 – n

  2 – p

  2 – q

  2 – z

  3 – p

  3 – q

  3 – z

  3 – m

  4 – q

  4 - z

  4 – m

  4 – n

  5 – z

  5 – m

  5 – n

  5 – p


  1. Berilgan zanjir uchun shaxobchalar soni Nsh, tugunlar soni Nt va bosh konturlar soni Nk ni ko’rsating.  Javoblar:


  А. Nsh = 8

  B.@ Nsh = 6

  V. Nsh= 4

  G. Nsh= 7

  NT = 5

  NT= 4

  NT = 3

  NT = 6

  Nк = 3

  Nк = 3

  Nк = 5

  Nк = 5

  307. I kontur uchun Kirxgofning II - qonuniga ko’ra tenglamani ko’rsating.  Javoblar:

  A.

  B.

  V.

  G@.

  308. 3- tugun uchun Kirxgofning I- qonuni bo’yicha tenglmani ko’rsating.  Javoblar:

  А.@ I4 – I1 - J5 = 0

  B.

  V.

  G.

  309. O’zgarmas tok zanjirini ko’rsating.

  310. Sxemalar va ularning ekvivalent qarshiliklari tenglamalari orasidagi moslikni aniqlang.

  Sxemalar

  Ekvivalent qarshiliklar

  Javoblar:  p.

  V@. 1-q, 2-p

  q.

  311. Berilgan Е= 8, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом tok kuchini toping.
  Javoblar: B@. 2 А
  312. a va b nuqtalar orasidagi kuchlanishni toping. E = 8 В, R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом
  Javoblar: G@. 4,8 В
  313.Jamlash usulidan foydalanib, I tokni hisoblang. E1=24 В, E2=48 В, R1=6 Ом, R2=3 Ом, R3=6 Ом.
  Javoblar: B@. 6 А;
  314.Jamlash usuli yordamida I tokni aniqlang.
  Javoblar: А.@ ;
  315. Kontur toklar usuli bilan elektr zanjirini hisoblash tartibini to’g’ri ko’rsating.
  p. Sxema shaxobchalaridagi toklarni topish. (4)
  n. Konturlarni tanlash va tartib raqamlar qo’yish. (1)
  q. Tuzilgan tenglamalarni yechish va nomalumlarni topish. (3)
  m. Kontur toklar uchun tenglamalar tuzish. (2)
  Javoblar: B@. (n, m,q, p)
  316. I33 tokli kontur uchun kontur toklar usuli bilan to’g’ri tuzilgan tenglamani ko’rsating.  Javoblar: V@.
  317. I22 tokli kontur uchun kontur toklar usuli bilan to’g’ri tuzilgan tenglamani ko’rsating.  Javoblar:


  B@. -I11R3 + I22 (R3 + R4 ) – JR4 = E5  318.Shaxobchadagi I tokni kontur toklar orqali to’g’ri ifodalang.  Javoblar: V@. I = I11 - J  319. Tuguniy kuchlanishlar usuli bilan hisoblashning to’g’ri tartibini ko’rsating.
  m. tenglamalarni yechish va noma'lumlarni topish. (3)
  n. tuguniy kuchlanishlar uchun tenglamalar tuzish. (2)
  p. tugunlarni raqamlab, bittasini bazis deb tanlash. (1)
  q. sxema shaxobchalaridagi kuchlanishlarni topish. (4)
  Javoblar: V@. (p, n, m, q)
  320. 1 - tugun uchun tuguniy kuchlanishlar usuli bilan to’g’ri tuzilgan tenglamani ko’rsating.  Javoblar:


  G@.  321. 1-tugun uchun tuguniy kuchlanishlar usuli bilan tenglama tuzing.  Javoblar:
  А.
  B.
  V.
  G.

  322. Berilgan sxemani to’la hisoblash uchun lozim bo’lgan qo’shimcha tenglamani ko’rsating.
  Javoblar:G.@

  323. Ekvivalent generatorning Eэкв va Rэкв parametrlarini aniqlang.
  Жавоблар: G@.
  324. I(0) tokning ifodasini kompensatsiya prinsipi asosida yozing. uc(0) ma'lum.
  Javoblar: G@.
  325. IL(0) ma'lum bo’lsa, I(0) tokning ifodasini kompensatsiya printsipi asosida yozing.
  Javoblar:А@.
  326. Yarimo’tkazgichli elementlar bilan ularning chiziqli ekvivalent almashtirish sxemalari orasidagi moslikni ko’rsating.

  Yarimo’tkazgichli elementlar

  Chiziqli ekvivalent sxemalari

  1.

  m.

  2.

  n.

  3.

  p.

  Javoblar: V@. 1 – m; 2 – n; 3 – p;

  327.Kuchlanish oniy qiymatining grafik tarzda berilgan shaklining analitik ifodasini ko’rsating.
  Javoblar: А@.
  328.Tok oniy qiymatining grafik tarzda berilgan shaklining analitik ifodasini ko’rsating. Javoblar: B@.
  329.Nomi va shartli belgilanishi orasidagi moslikni ko’rsating.

  Nomi

  Shartli belgilanishi

  Amplituda

  n. j (3)

  Oniy qiymat

  p. (w1t Q j) (4)

  Faza

  q. Um (1)

  Boshlang’ich faza

  z. U (2)

  330. Tokning tasir etuvchi I qiymatini aniqlang.
  Javoblar: B. @Iq=5;
  331.Tokning oniy qiymati , A bo’lsa, kompleks tokni toping.
  Javoblar: А.@
  332.Kompleks kuchlanish berilgan bo’lsa, uning oniy qiymatini yozing.
  Javoblar: А@.
  333.Vektor diagrammaga doir kompleks kuchlanishning ifodasi ni yozing.
  Javoblar: V@.
  334.Vektor diagramma mos bo’lgan simvolik shakldagi element tenglamasini ko’rsating.
  Javoblar: B@.
  335.Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing.
  Javoblar: B@. ;
  336. Simvolik usulda hisoblash tartibini ko’rsating.
  m. Kuchlanish va toklar kompleks tasvirlaridan oniy qiymatlariga o’tish (4)
  n. Sxemaning simvolik shaklini chizish. (2)
  p. Kuchlanish va toklarning oniy qiymatlaridan kompleks tasvirlariga o’tish. (1)
  q. Kerakli kompleks kuchlanishlar va toklarni hisoblash. (3)
  Javoblar: B@. (р,n,q,m);
  337.Zanjirning kompleks qarshiligini ko’rsating.
  Javoblar: А@. .
  338.Zanjir bo’lagining kompleks qarshiligini ko’rsating.
  Javoblar: А@.
  339.Zanjir bo’lagining kompleks o’tkazuvchanligini ko’rsating.
  Javoblar: А.@
  340. Elementlarning ketma-ket ulanishidan parallel ulanishga va aksincha, o’tishda elementlar va ularning ifodalari orasidagi moslikni ko’rsating.

  Elementlar

  Ularni ifodalovchi ifodalar

  Javoblar: A.@ 1-m; 2-n; 3-p; 4-q
  341. Reaktiv qarshilik ifodasini ko’rsating.
  Javoblar: А@. ;
  342.Zanjirning R qarshilikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi akgiv oniy quvvat ifodasini yozing.
  Javoblar: А@. p = u × I
  343.Zanjirning L induktivlikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi oniy quvvat ifodasini yozing.
  Javoblar: B@. p = U × I (1+ cos 2w1t)
  344.Zanjir bo’lagi bilan undagi oniy aktiv quvvat grafigi orasidagi moslikni ko’rsating. Zanjir bo’lagi  1. R qarshilikdan iborat (m)

  2. L induktivlikdan iborat (n)

  3. C sig’imdan iborat (p)

  Javoblar: A@. 1-m; 2-n; 3-p;

  345.Tok, kuchlanish va quvvatning vaqt ichida o’zgarish chiziqlariga qarab yuk turini aniqlang.
  Javoblar: B@. Тоza aктiv
  346.Kompleks quvvat ifodasini ko’rsating.
  Javoblar:A@
  347. Aktiv quvvatlar muvozanati tenglamasini keltiring.
  Javoblar: А@.
  348. Maksimal aktiv quvvat sharti bajariladigan yuk qarshiligini ko’rsating.
  Javoblar: B@.
  349. Induktiv bog’langan g’altaklarning ulanish turiga mos tenglamani ko’rsating.
  Javoblar: А. @
  350. Havo transformatori ideal bo’ladigan uchta shartni ko’rsating.
  1. Chulg’amlar qarshiliklari nolga intiladi.
  2. Chulg’amlar qarshiliklari cheksizga intiladi. (+)
  3. Induktivliklar nolga intiladi.
  4. Induktivliklar cheksizga intiladi. (+)
  5. Chulg’amlar orasidagi aloqa koeffitsienti (MG'L1L2) nolga intiladi. (+)
  6. Chulg’amlar orasidagi aloqa koeffitsienti (MG'L1L2) birga intiladi.
  Javoblar: B@. (2, 4, 5)
  351. Havo transformatori tenglamasini ko’rsating.  Javoblar:
  А.@

  352. Ideal transformator sxemasini ko’rsating.
  Javoblar: A@,
  363. Kuchlanishlar rezonansi shartini yozing.  Javoblar:
  V@.

  364.Toklar rezonansi shartini yozing.  Javoblar:
  А. B.
  V. G.

  365.Kuchlanishlar rezonansi bo’lishi mumkin bo’lgan sxemani ko’rsating.
  Javoblar: B@,
  366.Rezonans vaqtida konturning qarshiligi ni ko’rsating.
  Javoblar: B@.
  367.Agar U=10 B, URO = 10 B, Q = 10 bo’lsa, rezonans vaqtida sig’imdagi kuchlanish Uco ni hisoblang.
  Javoblar: V@.
  372. Konturning tanlashi eng katta bo’lgan holda yuk qarshiligining qiymatini ko’rsating.
  Javoblar:B@. Rюк = R
  373. Konturning tanlashi eng yuqori bo’ladigan shartni ko’rsating.
  Javoblar: А@.
  374.Bog’langan tebranish konturlari orasida moslik o’rnating.

  Sxemalar


  Download 6,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
  Download 6,03 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Sxemalar Tenglamalar

  Download 6,03 Mb.