1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi
Download 6,03 Mb.
bet1/50
Sana19.02.2024
Hajmi6,03 Mb.
#158953
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Bog'liq
yakudza xxxxxx elektronika sxemalar
1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666

1.Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ..... xizmat qiladi


*asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun
2.Analog signallarga ishlov berganda bipolyar tranzistor qaysi rejimda ishlaydi?
a) *aktiv
3. Arsenid galliyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *1,43 eV
4. Asosiy zaryad tashuvchilarda ishlaydigan diodni ko’rsating.
a) *shottki baryerli diod
5. Baza zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.
a) *uzatish uchun
6. Bipolyar transistor
a) *elektr o’zgartiruvchi asbob
7. Bipolyar tranzistor...
a) *ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega
8. Bipolyar tranzistor... ishlatiladi.
a) *elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
9. Bipolyar tranzistor o’tishlarining effektiv tasirlashuvi qanday ta’minlanadi?
a) *baza qalinligi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan
10. ....... bipolyar tranzistorning aktiv rejimi amalga oshadi
a) *emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda
11. ...... bipolyar tranzistorning berk rejimi amalga oshadi
a) *ikkala o’tish teskari yo’nalishda siljitilganda
12. ...... bipolyar tranzistorning invers rejimi amalga oshadi
a) *emitter o’tish teskari, kollek-tor o’tish to’g’ri siljitilganda
13. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida p-n o’tishlar toklarining bir-biriga tasiri yo’q?
a) *berk
14. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?
a) *aktiv
15. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokiga sust bog’liq?
a) *to’yinish
16. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokini boshqaradi?
a) *invers
17. Bipolyar tranzistorning qaysi soasida kiritmalar konsentrasiyasi eng katta bo’ladi?
a) *emitter
18. Bipolyar tranzistorning qaysi sohasida kiritmalar konsentrasiyasi eng kichik bo’ladi?
a) *baza
19. ...... bipolyar tranzistorning to’yinish
a) *ikkala o’tish
20. Varikapning ishchi rejimi qachon amalga oshadi?
a*teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish
21. Volt-amper xarakteristikasida manfiy differensial qarshilikka ega diod turi?
a) *tunnel diod
22. Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *0,67eV
23. Diodli tiristor...
a) *uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
24. Diffuziya - bu……….
a) *kosentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati
25. Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi
a) *tok hosil bo’lishiga diod p-n o’tishining qo’shgan hissasini
26. Diodning issiqlik teshilishi - bu
a) *p-n o’tish qiziganda teskari tokning boshqarilmay-digan qaytmas jarayon natijasida ortishi

27. Diodning ko’chkili teshilishi - bu


a) *p-n o’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi
28. Diodning tunnel teshilishi - bu
a) *valent elektronlarning p-sohadan n -sohaga tunnel o’tishi natijasida tokning keskin ortib ketishi
29. Dielektrik – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi
a) *absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi
30. Dielektrikning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *>3 eV
31. Invers rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ...... xizmat qiladi
a) *bazadan noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun
32. Injeksiya-bu………..
a) *n-p o’tish to’g’ri ulanganda elektronlar oqimi n sohadan p sohaga harakatlanadi, kovaklar esa teskari yo’nalishda harakatlanadi
33. Kollektor zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.
a) *to’plash uchun
34. Kompensasiyalangan yarimo’tkazgich - bu
a) *donor kirish-malar konsen-trasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich
35. Kremniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.
a) *1,12 eV
36. Kuchlanishni barqarorlashtirishda qo’llaniladigan diod turi?
a) *stabilitron
37. Maydoniy tranzis-torning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o’zgarishi hisobiga amalga oshadi?
a) *zatvori p-no’tish bilan boshqarila-digan maydoniy tranzistor
38. Metall-yarimo’tkazgich o’tishli diod turi?
a) *shottki diodi
39. Nurlanuvchi diod
a) *elektr yoritgich asbob
40. Nurlanuvchi diod nurining to’lqin uzunligi ...... bog’liq
a) *diod tayyorlangan materialga
41. Nurlanuvchi diod... ishlatiladi.
a) *elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun
42. Rezistor volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
43. Rekombinasiya –bu……...
a) *erkin zaryad tashuv-chilarning yo’qolish hodisasi
44. Signallarni uzatishda zanjirlarni uzish uchun (tranzistor eng katta qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
a) *berk rejim
45. Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun (tranzistor eng kichik qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
a) *to’yinish rejimi
46. Signalni buzilmagan holda kuchaytirish uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?
a) *aktiv rejim
47. Stabilitronning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).
a) *elektr teshilish rejimi
48. Stabistorning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).
a) *to’g’ri siljitilgan
49. Sxemalarda varikap ... ishlatiladi.
a) *elektr kondensator sifatida

50. Sxemalarda stabistor ... ishlatiladi.


a) *kuchlanishni stabilizasiya-lash uchun
51. Sxemalarda yarimo’tkazgichli diod ... ishlatiladi.
a) *o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun
52. Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi.
a) *signallarni quvvatini kuchaytirish uchun
53. Sxemalarda MDYa- tranzistor... ishlatiladi.
a) *kuchlanish kuchaytirgichi sifatida
54. Sxemalarda zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan tranzistor... ishlatiladi.
a) *kuchlanish kuchaytirgichi sifatida
55. Termorezistor
a) *termoelektrik asbob
56. ..... termorezistor toki qiymati o’zgaradi
a) *atrof muxit temperaturasi o’zgarishi bilan
57. Teskari ulangan fotodiod toki
a) *yoritilganlik ortishi bilan ortadi
58. Tetrodli tiristor...
a) *uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega
59. Tiristor ...
a) *uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
60. To’g’irlovchi diod
a) *elektr o’zgartiruvchi asbob
61. To’g’irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).
a) *to’g’ri va teskari siljitishlar-ning davriy almashishi
62. Fotodiod
a) *fotoelektrik asbob
63. Fotodiod ... ishlatiladi.
a) *optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
64. Fotodiod .... o’zgartiradi
a) *optik signalni elektr signalga
64. Fotodiod .... o’zgartiradi
a) *optik signalni elektr signalga
65. Fotorezistor
a) *fotoelektrik asbob
66. ..... fotorezistor fototoki qiymati o’zgaradi
a) *yoritilganlik o’zgarishi bilan
67. Fototranzistor ... ishlatiladi.
a) *optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
68. Xususiy yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.
a) *
69. Xususiy yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?
a) *elektronlar va kovaklar
70. Elektrovakuumli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
71. Elektrovakuumli triod volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
72. Emitter zaryad tashuvchilarini ... xizmat qiladi.
a) *injeksiyalash uchun
73. Yarimo’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi
a) *absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi
74. Yarimo’tkazgichli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.
a) *
75. Yarimo’tkazgichli diod .. ishlatiladi.
a) *elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun
76. Yarimo’tkazgichli diod...
a) *bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega
77. O’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi
a) *absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi
78. O’zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo’llaniladigan diod turi?
a) *varikap
79. Qaysi tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo’llaniladi?
a) *MDYa tranzistorda
80. Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan va kambag’allashgan rejim amalga oshadi?
a) *kanali qurilgan MDYa maydoniy tranzistor
81. Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan rejim amalga oshadi?
a) *kanali induksiyalangan MDYa maydoniy tranzistor
82. Qanday bipolyar tranzistor eng tezkor ishlaydi?
a) *baza kengligi kichik, unda n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan
83. p-yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?
a) *kovaklar
84. p-n o’tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?
a) *elektronlar va kovaklar
85. p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...
a) *bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega
86. p-n o’tish to’g’ri siljitilganda tashqi kuchlanishning ...
a) *manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi
87. p-n o’tish teskari siljitilganda tashqi kuchlanishning ...
a) *musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi
88. p-n o’tish to’g’ri ulanganda ...
a) *uning kengligi kamayadi, baryer sig’imi esa ortadi
89. p-n o’tish teskari ulanganda ...
a) *uning kengligi ortadi, baryer sig’imi esa kamayadi
90. p-n o’tish baryer sig’imi ... aniqlanadi.
a) *uning kengligi bilan
91. p-n o’tish kengligi nimalarga bog’liq?
a) *teskari ulangan kuchlanishga bog’liq
92. p-turdagi yarimo’tkazgich - bu
a) *akseptor kirishmali yarimo’tkazgich
93. p- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.
a) *
94. n- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.
a) *
95. n- turdagi yarimo’tkazgich - bu
a) *donor kirishmali yarimo’tkazgich
96. n- turdagi yarimo’tkazgich - bu
a) *donor kirishmali yarimo’tkazgich
97. n- yarimo’tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy hisoblanadi?
a) *elektronlar
98. n- yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?
a) *elektronlar
99. n-p-n turli bipolyar tranzistorning chegaraviy chastotasi nima bilan aniqlanadi?
a) *elektronlarning bazadan uchib o’tish vaqti.
100. Xususiy yarim o’tkazgichlarda fermi-energetik sathi qayerda joylashgan?
a) * Taqiqlangan zona o’rtasida
101. n-tur yarim o’tkazgichda Fermi energetik sathi qayerda joylashgan?
a) * Donor sathi va valent zonasi tepasining o’rtasida
102. Vaqt o’tishi bilan yarim o’tkazgichda zaryad tashuvchilar konsentrasiyasining o’zgarishi nimaga asoslangan
a) * zaryad tashuvchlar rekombinasiyasi, diffuziyasi va dreyf ta’siriga
103. Ichki fotoeffekt deb nimaga aytiladi?
a) .*Yorug’lik ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi
104. Kovak nima?
a) *Elektron bo’lmagan o’rni va musbat zaryadlangan kvazizarracha
105. p-n kambagallashgan sohalar kengligi
a) *
106. p-n o’tishning to’liq potensiallar farqi
a) *
107. p-n o’tishda injeksiya…..
a) *p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish
108. Qarshiliklari teng bo’lgan ikkita fotorezistor o’zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Fotorezistorlarning biri yoritish natijasida zanjirdagi tok kuchi bir yarim marta oshgan bo’lsa, uning qarshiligi necha marta kamaygan.
a) *3
109. o’tishning elektr sig’imi
a) *
110. o’tishda teshilish mexanizmining turlari?
a) *Ko’chki, issiqlik va tunnel
111. Tranzistorlarni ulash sxermalari?
a) *Umumiy baza, umumiy kollektor, umumiy emitter
112. Umumiy baza asosida ulangan ikki qutbli tranzistorga qanday kuchlanish berilganda aktiv rejimda ishlatiladi
a) *Emmiterli o’tishga to’g’ri, kollektorli o’tishga teskari
113. Yarim o’tkazgichli stabilitronning ishlatilishi
a) * Kuchlanishni doimiy saqlab turishda
114. Qaysi diodning V.A.X.si N-simon bo’lib V.A.X.-si manfiy differensial qarshilikka ega
a) *Tunnel diodi
115. Varikap nima ?
a) *Teskari ulangan sigimi maydon kuchlanganligiga bog’liq asbob
116. Maydonli tranzistorining ishlash jarayoni nimaga asoslangan
a) *Yarim o’tkazgichning elektr qarshiligi, shu materialga qo’yilgan maydon bilan boshqarilib, elektr toki tashishda bir xildagi zaryad tashuvchilar ishtirokiga
117. Elektr maydonda elektronga ta’sir etuvchi asosiy kuch?
a) *Kulon kuchi
118. Elektron qurilmaning aktiv elementlariga nimalar kiradi?
a) *Diod, tranzistor, tiristor va h
119. Elektron qurilmalarning passiv elementlariga nimalar kiradi?
a) *Rezistor, kondensator, induktiv galtak
120. * p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha
a) * p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha
121. p- turdagi o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan soha hosil qilish uchun kremniyga qanday aralashmalar kiritish mumkin?
a) *In, Ga, Al;
122. Diffuziya yo’li bilan p-n o’tish olishda diffuziyaviy qatlam chuqurligining qiymati qaysi kattaliklar bilan aniqlanadi?
a) *Aralashma konsentrasiyasi, diffuziya koeffisiyenti, diffuziya vaqti va harorati;
123. Integrasiya darajasi lgN=5 bo’lgan IMS larda elementlar soni qancha?
a) * 100000;
124. Quyidagi ifodalardan qaysi biri p-n o’tishning to’siq sig’imini ifodalaydi?
a) * (A- p-n o’tishning yuzasi, W – uning kengligi;
125. Shottki diodi …………dan iborat. (nuqtalar o’rniga mos keluvchi javobni qo’ying..
a) *Metall – yarim o’tkazgich
126. Shottki diodning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:
a) *Ochilish kuchlanishi past, tezkor
127. Integrasiya darajasi qanday oraliqda bo’lgan IMS lar katta IMS lar deyiladi?
a) * 5≥ lgN>2
128. Eng ko’p ishlatiladigan yarim o’tkazgichli materyallarlarga nimalar kiradi.
a) *Kremniy va germaniy
129. Yarim o’tkazgichli materiallarda asosiy zaryad tashuvchilarni ko’rsating?
a) *Elektronlar, kovaklar
130. Berilgan tengliklardan qaysi biri xususiy yarim o’tkazgichlarga xos?
a) *ni= pi
131. Integral mikrosxemaning turlari.
a) *Gibrid va yarimo’tkazgich
132. Yarim o’tkazgichnining temperaturasi ko’tarilganda uning qarshiligi qanday o’zgaradi?
a) *kamayadi
133. Tunnel diodida p-n o’tishning qanday yarim o’tkazgichlardan yasalgan bo’ladi
a) *aynigan yarim o’tkazgichlardan
134. Tranzistor nechta rejimda ishlaydi?
a) *4
135. Tranzistorning ishlash jarayoni qanday omillarga asoslangan
a) *zaryad tashuvchilar injeksiyasi, diffuziyasi va rekombinasiyasiga
136. Agar tranzistorning emitterga to’g’ri yo’nalishda kollektorga teskari yo’nalishda kuchlanish qo’yilsa, u qanday rejimda ishlaydi
a) *aktiv
137. Maydonli tranzistorlarning qarshiligi qanday elektr maydoni bilan boshqariladi?
a) *ko’ndalang
138. Qanday maydonli tranzistor mavjud?
a) *boshqariladigan p-n – o’tishli va metall – dielektrik – yarim o’tkazgich
139. Uchta va undan ortiq p-n o`tishlarga hamda ikkita ulash uchiga ega bo`lgan elektron sxemalarida elektr tokini katta ulashda elekron kalit vazifasini bajaradigan yarim o`tkazgichli asbobga ...... deyiladi.
Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying
a) *Tiristor
140. Yarim o’tkazgich elektr qarshiligining elektromagnit nurlar ta’sirida o’zgarish hodisasi ...... deb ataladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying
a) *fotoo’tkazuvchanlik
141. Yorug’lik diodi nurlanadigan p-n – o’tishdan iborat bo’lib, bunda nimaning hisobiga nurlanish chiqariladi.
a) *zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasi
142. p p – n – o’tish asosida yaratilgan chiziqlimas kondensatorlar nima deb ataladi
a) *varikaplar
143. Kirish kuchlanishining nisbiy o’zgarishini chiqish kuchlanishining, ya’ni stabilizasiya kuchlanishining nisbiy o’zgarishiga nisbati nima deb ataladi
a) *stabilizasiya koeffisiyenti
144. Kirish va chiqish qismi elektr izolyasiyali optik bog’lanishga ega bo’lgan nurlanish manbai va qabul qiluvchi (fotopriyomnik. dan tashkil topgan yarim o’tkazgichli optoelektron qurilma hisoblanadi.
Bu qanday qurilma?
a) *optopara
145. Ko’chkili diod deb qanday diodga aytiladi?
a) *teskari rejimda ishlovchi va o’ta yuqori chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga
146. Tiristorlarda qanday teshilish turlarini kuzatish mumkin
a) * barcha javoblar to’g’ri
147. p-n o’tishda issiqlikka aylanayotgan elektr quvvatini haroratga bog’liqligi qaysi ifodada keltirilgan
a)
148. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying. Mikrozarrachalarning (elektronlarning) to’liq energiyasi potensial to’siq balandligidan kichik bo’lsa ham, shu to’siq bo’ylab o’z energiyasini o’zgartirmasdan o’tib ketishiga …. deb ataladi
a) *Tunnel effekti
149. Optotiristorning trinistorga nisbatan afzalligi qanday?
a) *optik bog’langan va elektrik uzilganligi har xil elektrik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi
150. Quyidagi gapda nuqtalar o’rniga to’g’ri keladigan javobni tanlang: rux xalkogenlari, kadmiy va simob elementlari ...... tipidagi yarim o’tkazgichli birikmalar hisoblanadi.
a) *AIIBVI
151. Donorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.
a) *Asosan elektronlar;
152. Akseptorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.
a) *Asosan kovaklar;
153. Yarim o’tkazgichlarda tashqi ta’sir natijasida ………..generasiya jarayoni deyiladi.
a) *Zaryad tashuvchilarning paydo bo’lishiga;
154. Yarim o’tkazgichlarda elektronlarning kovaklar bilan birikib yo’qolish jarayoniga ……… deyiladi.
a) *Rekombinasiya;
155. Varikap sig’imining temperaturaviy koyeffisiyenti?
a)
156. o’tishda ekstraksiya hodisasi deb nimaga aytiladi?
a) * o’tishda asosiy zaryad tashuvchilarning elektr maydon ta’sirida so’rib olinishiga
157. p-n o’tishda injeksiya…..
a) *p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish
158. Akseptorli aralashma nima?
a) *elektronlarni qabul qiluvchi, erkin kovaklar vujudga keltiruvchi aralashma.
159. o’tishni qaysi usullar bilan olish mumkin?
a) * Diffuziya, epitaksiya va eritish
160. o’tishga qaysi yo’nalishda kuchlanish qo’yilganda stabistorlar kuchlanishni stabillashda ishlatiladi?
a) * To’g’ri
161. Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing …..
a)
162. Reaktiv qarshilik ifodasini ko’rsating.
a) *
163. Zanjirning R qarshilikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi aktiv oniy quvvat ifodasini yozing.
a) *p = u × I
164. Zanjirning L induktivlikdan iborat bo’lgan bo’lagidagi oniy quvvat ifodasini yozing.
a) *p = U × I (1+ cos 2w1t)
165. Kompleks quvvat ifodasini ko’rsating.
a) *
166. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri sinusoidal o’zgaruvchan tok uchun noto’g’ri yozilgan:
a) *
167. R,L va C elementlari ketma-ket ulangan sinusoidal tok zanjiriga yozilgan tenglamalarning qaysi birida xato bor:
a) *
168. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a) *
169 Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *
170. Quyidagi tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *ILC
171. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *
172.
a) *157 rad/s;25 Gs
173. Berilgan =628 rad/s uchun davr «T» nimaga teng:
a) *T=0,01 s;
174. Zanjirning aktiv quvvati aniqlansin:
a) * 500 Vt
175. Zanjirning reaktiv quvvati (Var) topilsin:
a) *40
176. Berilgan sinusoidal (B) funksiyaning kompleks ta’sir etuvchi (effektiv) ifodasi yozilsin:
a) * В
177. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to’g’ri kelmaydi:
a) *
178. T-?
a) * 0,01 c
179. L=16 mGn; f=50 Gs;
a) *5,024 Om
180. =628 rad/c; T-?
a) * 0,01 s
181. O’tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:
a) *O’tkazgich bo’ylab zaryadlangan zarracha-larning tartibli xarakati.
182. p Elektr kuchlanishi deb nimaga aytiladi:
a) *Ikki nuqta orasidagi potensiallar farqi.
183. Qanday xolda reaktiv qarshilik manfiy bo’ladi:
a) *
184. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o’zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to’la qarshiligi nimaga teng bo’ladi:
a) *
185. RLC elementlari ketma-ket ulangan zanjirda vektor diagrammani qurish qaysi vektordan boshlanadi:
a) *
186. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to’la qarshiligi qanday o’zgaradi:
a) *Oshadi.
187. Qanday quvvat Volt Amper (VA) o’lchanadi:
a) *S
188. Kondensator sig’imining o’lchov birligini ko’rsating:
a) *F
189. Quyidagi keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjirning bir qismi uchun Om qonunini to’g’ri ifodalaydi:
a) *U=R×I
190. O’lchov birliklaridan qaysi biri induktivlikka tegishli:
a) *G
191. Quyidagi xarflardan qaysi biri ilashgan magnit oqimining shartli belgisi hisoblanadi:
a) *y
192. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr zaryadlari to’planishi mumkin:
a) *Kondensator (C)
193. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri algebraik tarzda ifodalangan:
a) *
194. Kompleks qarshilik Z ning ko’rsatkichlik tarzida yozilgan formulasini ko’rsating:
a) *
195. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida kuchlanish o’lchanadi:
a) *Voltmetr
196. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining quvvati o’lchanadi:
a) *Vattmetr
197. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining kuchi o’lchanadi:
a) *Ampermetr
198. Quyidagi formulalardan qaysi biri kommutasiyaning birinchi qonunini ifodalaydi:
a) *
199. Quyidagi formulalardan qaysi biri kommutasiyaning ikkinchi qonunini ifodalaydi:
a) *
200. Bir megagers necha gersga teng:
a) *
201. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida qashilik o’lchanadi:
a) *Reostat
202. Sinusoidal tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi burchagining umumiy tartibda qabul qilingan belgisini ko’rsating:
a) *
203. O’zgaruvchan tokning burchak chastotasi quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi:
a) *
204. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g’altakning induktiv qarshiligini ni ifodalaydi:
a) * L
205. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining to’la o’tkazuvchanligini ifodalaydi:
a) *
206. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a) *
207. Kompleks quvvatning simvolik ko’rinishda yozilgan to’g’ri javobini ko’rsating:
a) *
208. Quyidagi ifodalarning qaysi biri kondensatorning sig’im qarshiligi ni ifodalaydi:
a) *
209. Quyidagi o’lchov asboblaridan qaysi birining yordamida tok chastotasi o’lchanadi:
a) *Chastotomer
210. Qanday xolda reaktiv qarshilik musbat bo’ladi:
a) *
211. RLC elementlari parallel ulangan zanjirda vektor diagrammasini qurish qaysi vektordan boshlanadi:
a) *
212. RC elementlari ketma-ket ulangan zanjirning faza burchagi farqi qanday bo’ladi:
a) *
213. Elementlari qarama-qarshi ulangan sxemada butun zanjir qarshiligi qanday o’zgaradi:
a) *Kamayadi
214. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalaydi:
a) *
215. Qaysi quvvat Vatt da o’lchanadi:
a) *Q
216. Elektr zaryadining o’lchov birligini ko’rsating:
a) *Kl
217. Quyida keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjir uchun Kirxgofning I-qonunini ifodalaydi:
a) *
218. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri ko’rsatkichlik tarzda ifodalangan:
a) *
219. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr maydoni xosil bo’ladi:
a) *Kondensator (С) Rezistor (r)
220. Quyidagi formulalarning qaysi biri o’zgaruvchan tok zanjirining reaktiv o’tkazuvchanligini ifodalaydi:
a) *
221. O’zgaruvchan tokning davri quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko’rsatiladi:
a) *T.
222. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi:
a) *Rezistor (r)
223. Keltirilgan kompleks miqdorlarning qaysi biri trigonometrik tarzda ifodalangan:
a) *
224. Kompleks qarshilik Z ning algebraik tarzda yozilgan formulasini ko’rsating:
a) *Z=r+jx
225. Ideal e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) *Abssissa o’qiga parallel
226. Ideal tok manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) *Ordinata o’qiga parallel
227. Real e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko’rinishi:
a) *Abssissa o’qiga nisbatan qiya
228. Real tok manbasining voltamper U(I) xarakteristikasini ko’rinishi:
a) *Ordinatalar o’qiga nisbatan qiya
229. Kuchlanishni aktiv tashkil etuvchisi:
a) *Tok fazasi bilan mos tushadi
230. Aktiv R qarshilikda:
a) *Kuchlanish va tok fazalari mos tushadi
231. L induktiv elementida:
a) *Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi
232. C sig’im elementida:
a) *Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi
233. Qaysi tushuncha sinusoidal kattaliklarga tegishli emas:
a) *Energiya manbasining ichki qarshiligi
234. berilgan ifodada oniy qiymat nima bilan belgilanadi:
a) * i
235. Quvvat koffisenti:
a) *Aktiv quvvatni to’la quvvatga nisbati
236. Aktiv qarshilik elementida iste’mol qilanayotgan manba enegiyasi:
a) *Issiqlik enegiyasiga aylanadi
237. Elektr zanjiriga ampermetr qanday ulanishi kerak:
a) *Yuklama qarshiligiga ketma-ket
238. Elektr zanjiriga voltmetr qanday ulanishi kerak:
a) *Yuklama qarshiligiga parallel
239. «kuchlanish» va «potensiallar farqi» atamalari orasida qanday bog‘liqlik bor?
a) *bir hil qiymatga ega
240. Teng elektr potensialli yuzalar ... deyiladi.
a) *elektr maydoni kuchlanganligi chiziqlarini to‘g‘ri burchak ostida kesib o‘tuvchi yuzalar
241. Zaryad q ning U ga nisbati jismning ... deyiladi
a)* elektr sig‘imi
242. Kondensator deb nimaga aytiladi?
a) *Elektr sig‘imlarida ishlatish uchun maxsus tayorlangan geometrik parametrlarga va absolyut dielektrik ɛ singdiruvchanligiga bog‘liq jismlar tizimiga aytiladi
243. Elektr zanjirlari deb ...
a) *elektromagnit jarayonlarini ifodalanishda elektr yurituvchi kuch, tok va kuchlanish tushunchalaridan foydalanish mumkin bo‘lgan, elektr toki oqishi uchun yo‘llarni hosil qiluvchi qurilmalar va ob’ektlar majmualariga aytiladi.
244. Elektr zanjirlarining asosiy elementlariga ...kiradi.
a) *elektromagnit energiyasi manbalari elektromagnit energiyani uzatish, qayta ishlash va qabul qiluvchi qurilmalar
245. Elektromagnit energiyani uzatish elementlariga nimalar kiradi?
a) * barcha javoblar to‘g‘ri
246. Elektr zanjirining elektromagnit energiyasi manbalari ta’sir etayotgan qismini … deb nomlaymiz
a) *zanjirning aktiv qismi
247. Elektr zanjiri elektromagnit energiyasi manbalari bo‘lmagan qismini ... deb ataymiz
a) *zanjirning passiv qismi
248. Elektr zanjirining manbalari necha turga bo‘linadi?
a)* 2
249. Elektr zanjirining manbalari to‘g‘ri ko‘rsatilgan qatorni toping?
a)* kuchlanish va tok manbalari
250. Rezistor deb nimaga aytiladi?
a) *elektr energiyasi sarflanib, uning hususiyatlari U=R·i yoki i=G·Ubog‘lanishlar bilan ifodalangan elementga aytiladi
251. Elektromagnit energiyani zahiralash xossasiga ega bo‘lgan, fizikxususiyatlari Ψ=L·i tenglama bilan ifodalanuvchi induktiv g‘altakning ideallashtirilgan elementi ... deyiladi.
a)* induktivlik elementi
252. Elektr zanjiri kontu-ri deb, ... .
a)* bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy berk yo‘lga aytiladi.
253. ikki qutblik deb, ... .
a)* Ikki klemma (qutb)ga ega bo‘lgan elektr zanjiriga ataladi
254. Tarkibida elektr energiya manbasiga ega bo‘lsa, ...deyiladi
a)* aktiv ikki qutblik
255. ... deb tarkibida elektr energiya manbalari bo‘lmagan ikki qutblikka aytiladi.
a) *passiv ikki qutblik
256. Kirxgofning birinchi qonunini yana qanday nomlar bilan atashadi?
a)* B va C javoblar to‘g‘ri
257. Kirxgofning birinchi qonuni ... ga asoslanadi.
a)* elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
258. Kirxgofning birinchi qonuni ... ga asoslanadi.
a) *elektr zanjirining tugunlari uchun qo‘llaniladi va elektr tokining uzluksizligi prinsipiga
259. Kirxgof birinchi qonuniniga ko‘ra ... .
a)* elektr zanjirining tugunidagi toklar algebraik yig‘indisi nolga teng
260. Kirxgofning ikkinchi qonunini yana qanday nomlar bilan atashadi?
a) Kirxgofning konturlar uchun qonuni
261. Kirxgofning ikkinchi qonuni
a) *elektr zanjirining ixtiyoriy berk konturdagi barcha shoxobchalari kuchlanishlar pasayu-vining yig‘indisi shu konturga ta’sir etayotgan energiya manbalari EYuKlarining yig‘indsiga teng
263 Omning umumlashtirilgan qonuni tenglamasini toping
a) *B va C javoblar to‘g‘ri
264. Elektr zanjiri elementidagi tok va kuchlanish orasidagi bog‘lanish Uab = r · i … deyiladi
a)* zanjirning bir zanjirning bir qismi uchun Om qonuni
265. Davr T ga teskari qiymat, yani vaqt birligi (1 sekund)dagi davrlar soni ν =1/ T … deb ataladi.
a) *chastota
266. Agar liniyadan i = Im sinwt toki oqib o‘tayotgan bo‘lsa, unda generatorning kuchlanishi qanday bo‘ladi
a)* u = ur+uL=ir+Ldi/dt
267. elektr zanjirining garmonik funksiyalari uchun Kirxgof qonunlari bo‘yicha qurilgan ... tuzish mumkin.
a) *differensial tenglamalarga mos keluvchi kompleks algebraik tenglamalarini
268. To‘la quvvat
a) *U kuchlanish va tokning effektiv (ta’sir etuvchi) qiymatlari ko‘paytmasiga teng
269. o‘zaro induktiv bog‘langan elementlardan birining bir qisqichi ixtiyoriy ravishda … deb qabul qilinadi
a) *boshi
270. Garmonik funksiyalar oniy qiymatlarining yig‘indisini vektorlar tasvirlarining yig‘indisi orqali… .
a) *almashtirish mumkin
271. Amerikalik olim Shteynmets tomonidan mukammal qilib ishlab chiqilgan kompleks usulini barcha elektrotexniklar qabul qilganlar. Bu usulni … deb xam ataladi.
a)* simvolik usul
272. Bu kattalik tok va kuchlanish ta’sir etuvchi (effektiv) qiymatlari ko‘paytmalarini ular orasidagi faza burchagining sinusiga ko‘paytirilganiga teng:
a)* Reaktiv quvvat
273. Bu qiymat kompleks kuchlanishning va tutash kompleks tokning ko‘paytmalari bilan aniqlanadi:
a) *Kompleks quvvat
274. Kuvvat balansi (muvozanati)
a)* Energiyaning saqlanish qonuniga binoan, xar qanday zanjir uchun ixtiyoriy onda quvvat balansi saqlanadi, ya’ni shu zanjirga uzatilayotgan barcha quvvatning oniy qiymati zanjirda istemol qilinayotgan barcha quvvatlar oniy qiymati (r) ga teng.
275. Kirxgof birinchi qonunini simvolik shaklda yozing
a) * ;
276. Maksimal quvvatni uzatish shartlari
a) *Energiyaning uzatilishiga qo‘yiladigan talablar - signallarni uzatish bilan bog‘liq bo‘lgan telekommunikatsiya tizimlarida va energiya uzatishga mo‘ljallangan energetik tizimlarida - bir biridan tubdan farq qiladi.
277. is te’molchining kirish qarshiligi va manbaning ichki qarshiligi tengligi shartiga ... deyladi.
a) *muvofiqlash sharti
278. Muvofiqlashtirish -
a) *manba bilan iste’molchi orasiga transfarmator kiritish bilan amalga oshirilishi mumkin.
279. faqat birinchi konturdan oqayotgan tokka (i1≠0; i2=0) proporsional bo‘lgan qiymatli magnit oqimiga ikkinchi kontur ilashadi:
a)* Sh21 = M21·i1
280. birinchi kontur bilan ulashgan magnit oqim Sh11 shu kontur toki va chulg‘am induktivligi L1 ning ko‘paytmasiga teng:
a)* Sh11=L1·i1
281. tok faqat ikkinchi konturda mavjud bo‘lsa, birinchi kontur bilan ilashgan oqim
a) *Sh12 = M12·i2
282. Ikkinchi konturning oqim ilashuvi
a)* Sh22 = L2·i2
283. Agar faqat birinchi konturda tok o‘zgarayotgan bo‘lsa, ikkinchi konturda e.yu.k. induktivlanadi:
a) *e2 = -dSh21/dt =-M21di1/dt.
284. agar tok faqat ikkinchi konturda o‘zgarsa, birinchisida e.yu.k. induktivlanadi:
a) *e1 =- dSh12/dt =- M12di2/dt.
285. Agar tok birinchi konturda ham, ikkinchi konturlarda ham oqayotgan bo‘lsa, to‘la magnit ilashuvi hususiy induktivlik va o‘zaro induktivlik hosil qilgan magnit ilashuvlarining ... teng bo‘ladi
a) *algebrik yig‘indisiga
286. Induktiv bog‘langan elementlar uchlarini belgilash
a) *O‘zinduksiya magnit ilashuvi L1·i1 (yoki L2·i2)ga o‘zaro induktivlik M·i2 (yoki M·i1) magnit ilashuvining algebraik qo‘shilishi ishorasini aniqlash uchun, induktiv bog‘langan elementlarning qisqichlari (boshi va keti)ni belgilash zarur.

287. Zanjirning R qarshilikdan iborat bo‘lgan bo‘lagidagi akgiv oniy quvvat ifodasini yozing.


a) *p = u × I
288. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:
a) *
289. O‘tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:
d) *O‘tkazgich bo‘ylab zaryadlangan zarrachalarning tartibli xarakati.
290. Ikki induktiv bog‘langan zanjirlarni ketma-ket ulash.
a)* Bu xolda induktiv elementlarni «mos» yoki «qarama-qarshi» ulanganliklarining farqini ko‘rish zarur.
291. Bir mega gers necha gersga teng:
a) *
292. Chastotalar shkalasi.
a)* Uni, aksariyat, logarifmik masshtabda quriladi
293. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g‘altakning induktiv qarshiligini ni ifodalaydi:
a) * L
294. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalaydi:
a) *
295. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o‘zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to‘la qarshiligi nimaga teng bo‘ladi:
a) *
296. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to‘la qarshiligi qanday o‘zgaradi:
a) *Oshadi.
297. Nosinusoidal tokli zanjirda induktivlik va sig‘im.
a) *Induktiv reaktiv qarshiligi chastotaga (garmonika raqamiga) proporsional ravishda ortadi
298. O‘rtacha qiymatning har xil turlari.
a) *Aksariyat, davriy funksiyalarning uch xil o‘rtacha qiymatlari, ularning muhim tavsiflarini namoyon qiladi
299. Kuchlanish rezonansi.
a) *Zanjirda L, r, C elementlar ketma-ket ulangandagi rezonans shunday nomlanadi
300. Kuchlanish impulsi.
a) *Agar vaqt doimiysidan kichik bo‘lgan oraliqda kuchlanish u noldan farq qilsa, u holda bo‘lganda zanjirdagi rejim faqat kuchlanish impulsi
301. Ichida tok potentsiali kichik nuqtadan potentsiali kattaroq nuqtaga qarab o’tadigan elementni ko’rsating.Javoblar:
A,
@B,  1. Tok ifodasi bilan elektr zanjiri turi orasidagi moslikni ko’rsating.

Tok ifodalari

Elektr zanjiri turi

1. i = I0

m. O’zgarmas tok zanjiri

2. i = I(t+T)

n. Garmonik tok zanjiri

3. i = Im cos(wt + ф)

r. Davriy tok zanjiri

Javoblar:
A. 1 – r

B. 1 – n

V. @1 – m

G. 1 – m

2 – n

2 – m

2 – r

2 – r

3 – m

3 – r

3 – n

3 – n

303. Elementlar bilan ularning tenglamalari orasidagi moslikni aniqlang


Download 6,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Download 6,03 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi

Download 6,03 Mb.