1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi
Download 6,03 Mb.
bet3/50
Sana19.02.2024
Hajmi6,03 Mb.
#158953
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Bog'liq
yakudza xxxxxx elektronika sxemalar
1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666
Bog’lanish turlariTransformatorli
Ichki sig’imli
Tashqi sig’imli
AvtotransformatorliJavoblar:А@. 1-m 2-n 3-p 4-q

381.Nomustaqil boshlang’ich shartlarni aniqlang.JavoblarА@. ;382. Zanjirning bir jinsli differentsial tenglamasini ko’rsating.Javoblar:
B@.

383.Zanjirning bir jinsli differentsial tenglamasini ko’rsatingJavoblar
B@.

384.Klassik usul bilan hisoblashda to’g’ri ketma-ketlikni ko’rsating.
m. Nomustaqil boshlang’ich shartlarni aniqlash maqsadida kommutatsiyadan oldingi zanjirni hisoblash.
n. Umumiy ko’rinishda differentsial tenglamalarni yechish.
r. Integrallash doimiylarini aniqlash.
q. Kommutatsiyadan keyingi zanjir uchun differentsial tenglama tuzish.
Javoblar: B@. (q, n, r, m)
385.Induktivlikli tarmoqdagi o’tish tokining ifodasini ko’rsating.Javoblar:
А@.386. Zanjirning vaqt doimiysi . Rэ ni aniqlang.
Javoblar:V@.
387. Agar E = 10 V bo’lsa, kommutatsiyadan keyingi hol uchun kuchlanishning majburiy tashkil etuvchilari uC1maj , uC2maj larni hisoblang.Javoblar:
А@. (10 В ва 10 В)388.Zanjirning holatlar o’zgaruvchilarini ko’rsating.
Javoblar: A@. uL va iL
399.Kirxgofning 2-konuni bo’yicha tuzilgan operator ko’rinishdagi tenglamani ko’rsating.Javoblar:
V@. 1. Elektr zanjirlari deb nimaga aytiladi?

+Elektr tokini xosil qiluvchi va uning oqib o‘tishini ta’minlash uchun berk yo‘l hosil qiladigan qurilmalar yig‘indisiga aytiladi.

 1. Eng sodda elektr zanjir qanday asosiy elementlardan iborat.

+Tok manbaidan, elektr energiyasini qabul qiluvchi iste’molchi va tutashtiruvchi simlardan iborat bo‘ladi.

 1. ..... deb tok manbaini quvvatining tok kuchiga bo‘lgan nisbatiga aytiladi.

+elektr yurituvchi kuch

 1. Elektr tokini yahshi o‘tkazadigan moddalar nima deb ataladi.

+Elektr o‘tkazgichlar deyiladi.

 1. Zanjirdan o‘tayotgan tokning yo‘nalishi va qiymati vaqt davomida o‘zgarmas bo‘lsa qanday tok deyiladi.

+O‘zgarmas tok.

 1. kontrol o‘lchov asboblarini ko’rsating.

+ampermetrlar, voltmetrlar, schyotchiklar

 1. Electronics Workbench dasturiy kompleksining Instruments pfneli nechta uskunani o’z ichiga oladi.

+7 ta

 1. - bu qanday element.

+Rezistor

 1. Transient… — o‘tish jarayonlarini hisoblash. Qaysi minyuda joylashgan.

+Analysis menyusida.

 1. Zanjirdan o‘tayotgan elektr tokining qiymati nimaga teng.

+

 1. Elementning elektr zanjiridan energiya iste’mol qilib, uni boshqa tur energiyaga aylantirish xususiyati nima deyiladi.

+Qarshilik

 1. O‘zinduksiya deb nimaga aytiladi.

+Elementning tok o‘tganda o‘zining magnit maydonini xosil qilish xususiyati.

 1. Elementning zaryadlar to‘plash yoki elektr maydoni hosil qilish xususiyati deb nimaga aytiladi.

+Sig‘imga

 1. Sig‘imning to‘g‘ri yozilgan formulasini ko‘rsating.

+

 1. Salt ishlash rejimi deganda qanday holat tushuniladi.

+ tashqi zanjir manbadan ajratilgan va uning qarshiligi amalda cheksizga teng bo‘lib (RI = ¥)

 1. Tashqi zanjir rezistorining qarshiligi iste’molchining qarshiligi RI ga teng bo‘lsa, undagi tok va kuchlanish qanday bog‘lanad

+ U=RII, Manbaning foydali ish koeffitsienti

 1. Istemolchidagi zaryadlarni ko‘chirishda bajarilgan ish qfrday topilad

+ A=E·I·t

 1. Manbada issiqlikka aylanadigan energiya.

+ W0= U0·I·t

 1. Tashqi zanjirda sarf qilinadigan energiya formulasini toping

+ W = U· I·t

 1. manbaning quvvati nimaga teng

+

 1. iste’molchining quvvati formulasini toping

+

 1. isrof bo‘lgan quvvat nimaga teng

+

 1. Ketma-ket ulangan qismlardan tashkil topgan zanjirning ekvivalent qarshiligi nimaga teng.

+ barcha qarshiliklarning yig‘indisiga teng.

 1. Rezistorlar ketma-ket ulanganda tok kuchi nimaga teng bo‘ladi.

+ Zanjirning barcha qismlarida bir xil bo‘ladi.

 1. Tugun deb nimaga aytiladi

+ Elektr zanjirning uchta va undan ortiq qismlari bir-biriga ulanadigan nuqtasiga aytiladi.

 1. Bir necha shoxobchalardan o‘tgan ixtiyoriy berk yo‘l nima deb ataladi.

+ kontur

 1. Sxemasining shoxobchasi deb nimaga aytiladi.

+ Zanjirning shunday qismiga aytiladiki, uning ixtiyoriy bo‘lagida tokning miqdori doimo bir xil bo‘ladi.

 1. Tugunga qarab yo‘nalgan toklar yig‘indisi nimaga teng

+ Tunundan chiqayotgan toklar yig‘indisiga teng

 1. Har qanday yopiq konturda barcha EYUKlarning algebraik yig‘indisi o‘sha konturdagi qarshiliklarda yuzaga kelgan barcha kuchlanishlar tushishlarining algebraik yig‘indisiga teng. Bu qaysi qonun

+ Kirxgofning ikkinchi qonuni

 1. Tugundagi toklarning algebraik yig‘indisi nolga teng Bu qaysi qonun

+ Kirxgofning birinchi qonuni

 1. Tugun toklar tenglamasini yozish uchun toklar qanday ishora bilan olinadi

+ Tugunga qarab yo‘nalgan toklar musbat, tugundan chiqayotgan toklar esa manfiy ishora bilan olinadi.

 1. Parallel bog‘lanishda ekvivalent o‘tkazuvchanlik nimaga teng

+ Zanjirdagi barcha tarmoqlar o‘tkazuvchanlik larining yig‘indisiga teng

 1. Kontur toklar usuli kim tomonidan ishlab chiqilgan

+ J.Maksvell

 1. Tenglama tuzilayotgan tugun potensiali (ja ) shu tugunga ulangan shoxchalarning o‘tkazuvchanliklari yig‘indisiga ko‘paytiriladi va bu kupaytma musbat ishora bilan olinadi. Bu qoida qaysi usulga tegishli

+ Tugun potensiallari usuliga

 1. Tugun potensiallari usuli deb nimaga aytiladi

+ Noma’lum miqdor sifatida sxema tugunlarining potensiallari olinib va ular orqali elektr zanjirlarini hisoblashga aytiladi.

 1. O‘zgaruvchan tokning bitta tebranish vaqti nima deb ataladi.

+ Davr

 1. CHastota deb nimaga aytiladi.

+ Bir sekunddagi davrlar soniga

 1. Oniy qiymat deb nimaga aytiladi

+ O‘zgaruvchan tokning ixtiyoriy paytidagi qiymati

 1. O‘zgaruvchan tokning amplituda qiymati deb....

+ O‘zgaruvchan tokning yarim davr davomidagi eng katta qiymatiga

 1. Sinusoidal tokning amaliy qiymati amplituda qiymatidan qanchaga kichik

+

 1. Sinusoidal tokning maksimal kuchlanishi nimaga teng

+ UM=U

 1. Burchak tezligi nimaga teng

+

 1. Tokning amplituda qiymati nimaga teng

+

 1. Induktivlikning reaktiv qarshiligi to‘g‘ri yozilgan qatorni toping

+

 1. Sig‘imning reaktiv qarshiligi to‘g‘ri yozilgan qatorni toping

+

 1. Z qanday ifoda

+ Zanjirning to‘la qarshiligi

 1. Dinistorning shartli belgisini kursating.

+

 1. Bir operatsiyali tiristorning shartli belgisini kursating.

+

 1. Fototiristorning shartli belgisini kursating.

+

 1. Ikki operatsiyali tiristorning shartli belgisini kursating.

+

 1. p-n-p tipidagi tranzistorning shartli belgisini kursating.

+

 1. n-p-n tipidagi tranzistorning shartli belgisini kursating.

+

 1. Zatvori izolyasiyalangan maydon tranzistorining shartli belgisini kursating.

+

 1. p-n utishli va p-tip kanalli maydon tranzistorining shartli belgisini kursating.

+

 1. Kuchaytirgich o‘tkazish soha-sini kengaytirish qanday amalga oshiriladi?

+Kuchaytirgich-ning sxemasiga maxsus zanjirlar kiritish bilan

 1. O‘zgarmas tok kuchaytirgich-larining past-ki chegaraviy chastotasi qanaqa?

+0 Gs

 1. Analog texnikaning asosini nimalar tashkil etadi?

+Oldindan quv-vatli signal-larni kuchay-tiruvchi qu-rilmalar tashkil qiladi

 1. Elektron kuchaytirgichning vazifasi nimadan iborat?

+Juda kichik elektr signal-larini, tok, kuchlanish va quvvat bo‘yicha tashqi elektr manbai yordamida kuchaytirib berishdan iborat

 1. Kuchaytirgich vazifasini bajaruvchi aktiv va passiv elementlardan tashkil topgan sxema qanday nomlanadi?

+Kuchaytirish kaskadi deb

 1. Kuchaytirgichlar kuchaytirish xu-susiyatlariga ko‘-ra necha kaskad-li bo‘ladi?

+Bir kaskadli va ko‘p kaskadli bo‘ladi

 1. Kuchaytirgich-lar vazifasiga qarab qanday ku-chaytirgichlarga bo‘linadi?

+Hamma javob to‘g‘ri

 1. Zamonaviy ku-chaytirgichlarda, asosan, qanday elementlar qo‘llaniladi?

+Tranzistorlar, mikrosxemalar, rezistorlar va kondensatorlar

 1. YUqori chastotali kuchaytir-gichlarlarning kuchaytirish chastotasi sohasi qancha bo‘ladi?

+O‘nlab MGs dan YUzlab MGs gacha

 1. Kuchaytirgich-larda tinch xolat tokining vazifasi nimadan iborat?

+ Kommutatsion va nochiziqli buzilishlarni kamaytirish

 1. Analog elektron qurilmalar vazifasi nimadan iborat?

+ Uzluksiz konuniyat bilan o‘zgaruvchan signallarni kuchaytirish, ishlov berish va o‘zgartirishdan

 1. Filtrlar qanday turlarga bo‘linadi?

+ Aktiv va passiv

 1. “p-n-p” tipli tranzistorlar-ini elektron kalit sifatida ishlatilganda, tranzistorni ochiq xolatga o‘tkazish uchun uning bazasiga qanaqangi potensial beriladi?

+ Manfiy potensial

 1. “n-p-n” tipli tranzistorlari-ni elektron kalit sifatida ishlatilganda, tranzistorni ochiq xolatga o‘tkazish uchun uning bazasiga qanaqangi po-tensial beri-ladi?

+ Musbat potensial

 1. Analogli mikrosxema deb qanaqangi mikrosxemaga aytiladi?

+ uzluksiz funksiya ko‘ri-nishida ifo-dalangan sig-nallarni qay-ta ishlovchi va o‘zgartiruvchi mikrosxemaga

 1. Raqamli mikrosxema deb qanaqangi mikrosxemaga aytiladi?

+ ikkilik yoki boshqa raqam-li kodlarda ifodalangan signallarni qayta ishlovchi va o‘zgartiruv-chi mikrosxe-maga

 1. Xususiy yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

+ elektronlar va kovaklar

 1. n- yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

+ elektronlar

 1. p- yarimo‘tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?

+ kovaklar

 1. p-n o‘tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?

+ elektronlar va kovaklar

 1. VAX da to‘g‘rilagich diodning ishchi sohasini ko‘rsating

+ S-O-A-V

 1. YArimo‘tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi …

+ absolyut nol temperatura-da nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi

 1. O‘tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi

+ absolyut nol tempe-raturada maksimal qiymatga ega va tempera-tura ortishi bilan kamayadi

 1. Dielektrik – bu kristall qattiq jism, uning elektr o‘tkazuvchanligi

+ absolyut nol temperatura-da nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi

 1. n- turdagi yarimo‘tkazgich – bu …

+ donor kirishmali yarimo‘tkazgich

 1. r-turdagi yarimo‘tkazgich – bu …

+ akseptor kirishmali yarimo‘tkazgich

 1. Kompensatsiyalangan yarimo‘tkazgich – bu …

+ donor ki-rishmalar konsentra-siyasi akseptor kirishmalar konsentra-siyasigi teng yarimo‘tkazich

 1. Diodning ko‘chkili teshilishi – bu …

+ r- n o‘tishda to‘qnashib ionlashti-rish natijasida tokning keskin ortib ketishi

 1. Diodning tunnel teshilishi – bu …

+ valent elektronlarning r-soha-dan n -sohaga tunnel o‘tish natijasida tokning keskin ortib ketishi

 1. Diodning issiqlik teshilishi – bu …

+ r- n o‘tish qiziganda teskari tokni boshqarmay qaytmas jarayon natijasida ortishi

 1. ..... termorezistor toki qiymati o‘zgaradi

+ atrof muxit temperatura-si o‘zgarishi bilan

 1. ..... fotorezistor fototoki qiymati o‘zgaradi

+ yoritilgan-lik o‘zgarishi bilan

 1. ....... bipolyar tranzistorning aktiv rejimi amalga oshadi

+ emitter o‘tish to‘g‘ri, kollektor o‘tish esa teskari sil-jitilganda

 1. ...... bipolyar tranzistor ishlaganda berk rejim amalga oshadi

+ ikkala o‘tish teskari yo‘na-lishda silji-tilganda

 1. ...... bipolyar tranzistorning to‘yinish rejimi amalga oshadi

+ ikkala o‘tish to‘g‘ri yo‘na-lishda silji-tilganda

 1. Teskari ulangan fotodiod toki

+ yoritilgan-lik ortishi bilan ortadi

 1. Fotodiod .... o‘zgartiradi

+ optik signalni elektr signalga

 1. Nurlanuvchi diod nurining to‘lqin uzunligi ...... bog‘liq

+ diod tayyorlangan materialga

 1. Signalni buzilmagan holda kuchaytirish uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

+ aktiv rejim

 1. Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun (tranzistor eng kichik qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

+ to‘yinish rejimi

 1. Signallarni uzatishda zanjirlarni uzish uchun (tranzistor eng katta qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

+ berk rejim

 1. Maydoniy tranzistorning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o‘zgarishi hisobiga amalga oshadi?

+ zatvori r- n o‘tish bilan boshqarila-digan maydoniy tranzistor

 1. n- yarimo‘tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy hisoblanadi?

+ elektronlar

 1. Diffuziya - bu……….

+ kotsentra-siyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati

 1. YArim o‘tkazgichli to‘g‘rilagich diodning sxemada shartli belgilanishini ko‘rsating

+

 1. Optronning shartli grafik belgilanishini ko‘rsating

+

 1. Tetrodli tiristor-bu……...

+4ta chiqish va bir necha p-n o‘tishga ega qurilma

 1. UB ulanish sxemasini ko‘rsating

+

 1. UK ulanish sxemasini ko‘rsating

+

 1. UE ulanish sxemasini ko‘rsating

+

 1. BT UB ulangan sxemasining kirish elektrod harakteris-tikasini ko‘rsating

+

 1. BT UK ulangan sxemasining kirish elektrod harakteris-tikasini ko‘rsating

+

 1. Stabilitronning elektrod (volt-amper) harakteristikasini ko‘rsating

+

 1. Baza zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.

+ uzatish uchun

 1. Bipolyar tranzistor

+ elektr o‘zgartiruvchi asbob

 1. Bipolyar tranzistor...

+ ikkita p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

 1. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?

+ aktiv

 1. Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokiga sust bog‘liq?

+ to‘yinish

 1. Volt-amper xarakteristikasida manfiy differensial qarshilikka ega diod turi?

+ tunnel diod

 1. Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

+ 0,67eV

 1. Diodli tiristor

+ uchta p-n o‘tish va ikkita elektrodga ega

 1. Kollektor zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.

+ to‘plash uchun

 1. Kremniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

+1,12eV

 1. Kuchlanishni barqarorlashtirishda qo‘llaniladigan diod turi?

+ stabilitron

 1. Maydoniy tranzis-torning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o‘zgarishi hisobiga amalga oshadi?

+ zatvori r- n o‘tish bilan boshqarila-digan maydoniy tranzistor

 1. Metall-yarimo‘tkazgich o‘tishli diod turi?

+ shottki diodi

 1. Nurlanuvchi diod

+ elektr yoritgich asbob

 1. Nurlanuvchi diod... ishlatiladi.

+ elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun

 1. Sxemalarda varikap ... ishlatiladi.

+ elektr kondensator sifatida

 1. Sxemalarda stabistor ... ishlatiladi.

+ kuchlanishni stabilizatsiya-lash uchun

 1. Sxemalarda yarimo‘tkazgichli diod ... ishlatiladi.

+ o‘zgaruvchan tokni o‘zgarmasga aylantirish uchun

 1. Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi

+ signallarni quvvatini kuchaytirish uchun

 1. Sxemalarda MDYA- tranzistor... ishlatiladi

+ kuchlanish kuchaytirgichi sifatida

 1. Sxemalarda zatvori p-n o‘tish bilan boshqariladigan tranzistor... ishlatiladi.

+ kuchlanish kuchaytirgichi sifatida

 1. Termorezistor

+ termoelektrik asbob

 1. Teskari ulangan fotodiod toki

+ yoritilganlik ortishi bilan ortadi

 1. Tetrodli tiristor...

+ uchta p-n o‘tish va to‘rtta elektrodga ega

 1. Tiristor ...

+ uchta p-n o‘tish va uchta elektrodga ega

 1. To‘g‘irlovchi diod

+ elektr o‘zgartiruvchi asbob

 1. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining to‘la qarshiligini ifodalayd

+

 1. O‘tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:

+ O‘tkazgich bo‘ylab zaryadlangan zarrachalarning tartibli xarakati.

 1. Elektr kuchlanishi deb nimaga aytilad

+ Ikki nuqta orasidagi potensiallar farqi.

 1. Qanday xolda reaktiv qarshilik manfiy bo‘lad

+

 1. Agar ketma-ket ulangan RL zanjirga o‘zgarmas tok manbaci bersak, zanjirning to‘la qarshiligi nimaga teng bo‘lad

+

 1. RL elementlari ketma-ket ulangan zanjirning faza burchagi qanday bo‘lad

+

 1. Elementlari mos ulangan sxemada zanjir to‘la qarshiligi qanday o‘zgarad

+ Oshadi

 1. Qanday quvvat Volt Amper (VA) o‘lchanad

+ S

 1. Quyidagi keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjirning bir qismi uchun Om qonunini to‘g‘ri ifodalayd

+ U=R×I

 1. O‘lchov birliklaridan qaysi biri induktivlikka tegishl

+ G

 1. Quyidagi xarflardan qaysi biri ilashgan magnit oqimining shartli belgisi hisoblanad

+y

 1. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr zaryadlari to‘planishi mumkin:

+ Kondensator (S)

 1. Quyidagi o‘lchov asboblaridan qaysi birining yordamida elektr tokining quvvati o‘lchanad

+ Vattmetr

 1. Bir megagers necha gersga teng:

+

 1. Sinusoidal tok va kuchlanish orasidagi faza siljishi burchagining umumiy tartibda qabul qilingan belgisini ko‘rsating:

+

 1. O‘zgaruvchan tokning burchak chastotasi quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko‘rsatilad

+

 1. Quyidagi ifodalarning qaysi biri g‘altakning induktiv qarshiligini ni ifodalayd

+ L

 1. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining to‘la o‘tkazuvchanligini ifodalayd

+

 1. Quyidagi ifodalarning qaysi biri kondensatorning sig‘im qarshiligi ni ifodalayd

+

 1. Quyidagi o‘lchov asboblaridan qaysi birining yordamida tok chastotasi o‘lchanad

+ CHastotomer

 1. Qanday xolda reaktiv qarshilik musbat bo‘lad

+

 1. RC elementlari ketma-ket ulangan zanjirning faza burchagi farqi qanday bo‘ladi

+

 1. Elementlari qarama-qarshi ulangan sxemada butun zanjir qarshiligi qanday o‘zgarad

+ Kamayadi

 1. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining reaktiv qarshiligini ifodalayd

+

 1. Kaysi quvvat Var da o‘lchanad

+ Q

 1. Elektr zaryadining o‘lchov birligini ko‘rsating:

+ Kl

 1. Quyida keltirilgan formulalardan qaysi biri zanjir uchun Kirxgofning I-qonunini ifodalayd

+

 1. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr maydoni xosil bo‘lad

+ Kondensator (S)

 1. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining reaktiv o‘tkazuvchanligini ifodalayd

+

 1. O‘zgaruvchan tokning davri quyidagi belgilashlarning qaysi biri bilan ko‘rsatilad

+ T.

 1. Keltirilgan elementlarning qaysi birida elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanad

+ Rezistor (r)

 1. Kaysi quvvat Vat da o‘lchanad

+ R

 1. Ideal e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko‘rinish

+ Abssissa o‘qiga parallel

 1. Ideal tok manbasining voltamper U(I) tavsifi ko‘rinish

+ Ordinata o‘qiga parallel

 1. Real e.yu.k. manbasining voltamper U(I) tavsifi ko‘rinish

+ Abssissa o‘qiga nisbatan qiya

 1. Real tok manbasining voltamper U(I) xarakteristikasini ko‘rinish

+ Ordinatalar o‘qiga nisbatan qiya

 1. Kuchlanishni aktiv tashkil etuvchis

+ Tok fazasi bilan mos tushadi

 1. Aktiv R qarshilikda:

+ Kuchlanish va tok fazalari mos tushadi

 1. L induktiv elementida:

+ Kuchlanish fazasi tok fazasiga nisbatan ilgarilaydi

 1. S sig‘im elementida:

+ Tok fazasi kuchlanish fazasiga nisbatan ilgarilaydi

 1. Qaysi tushuncha sinusoidal kattaliklarga tegishli ema

+ Energiya manbasining ichki qarshiligi

 1. Quvvat koffitsent

+ Aktiv quvvatni to‘la quvvatga nisbati

 1. Aktiv qarshilik elementida iste’mol qilanayotgan manba enegiyas

+ Issiqlik enegiyasiga aylanadi

 1. Elektr zanjiriga ampermetr qanday ulanishi kerak:

+ YUklama qarshiligiga ketma-ket

 1. Elektr zanjiriga voltmetr qanday ulanishi kerak:

+ YUklama qarshiligiga parallel

 1. Transformatorlar qaerlarda qo‘llanilad

+ YUqorida sanab o‘tilgan barcha soxalarda

 1. Transformatorning ishlash prinsip

+ Elektromagnit induksiyasi qonuniga asoslangan

 1. Kondensator elementida xosil bo‘luvchi asosiy energiya formasini ko‘rsating:

+ Elektr maydoni energiyasi

 1. Induktiv g‘altak elementida xosil bo‘luvchi asosiy energiya formasini ko‘rsating:

+ Magnit maydoni energiyasi

 1. Filtrlarning tartibi n qancha katta bo‘lsa:

+ O‘tish oralig‘ida A(f) kuchsizlanish xarakteristikasi tikligi kattaroq

 1. Nochiziqli elektr zanjirlarda teskari bog‘lanishning quyidagi ko‘rinishi qo‘llanad

+ YUqorida keltirilganlarning xammasi

 1. O‘zgarmas tok ketma-ket ulangan RLC zanjirida to‘g‘ri javobni ko‘rsating:

+ I=O

 1. Elektr zanjiri sxemasida ulash va ulanish deb quyidagiga aytilad

+ O‘tish jarayonlariga;

 1. Zanjirning bir barqaror xolatdan ikkinchi barqaror xolatga o‘tish deb quyidagiga aytilad

+ O‘tish jarayonlariga;

 1. Kommutatsiyadan keyingi dastlabki ondagi sxemaning toki va kuchlanishlari qiymatlari quyidagicha atalad

+ Boshlang‘ich shartlarga;

 1. Kommutatsiyadan keyingi dastlabki onda induktivlikdagi tok va sig‘imdagi kuchlanishlar quyidagicha atalad

+ Mustaqil boshlag‘ich shartlarga;

 1. Ketma-ket tebranish konturining asilligi Q=10, V=10 bo‘lsa, sig‘imdagi kuchlanish:

+100V

 1. Ketma-ket tebranish konturining kirishidagi kuchlanish 1V, asilligi 100 bo‘lsa induktivlikdagi rezonans paytidagi kuchlanishni ko‘rsating:

+100V

 1. Parallel tebranish konturining to‘la qarshiligi qiymati rezonans paytida:

+ Eng katta

 1. Ketma-ket tebranish konturining o‘tkazish oralig‘i qiymat

+

 1. Uzgarmastok va kuchlanishini ulchaydigan asboblar sistemasini toping?

+ Elektrodinamik

 1. Kuvvat koeffitsientini oshirish uchun nima kilish kerak?

+ nagruzkani ortirish emas

 1. Liniya kuchlanishi 380 V uch fazali tarmokning faza kuchlanishi necha volt buladi?

+220

 1. Xalk xujaligida ishlatiladigan uzgaruvchan tokning chastotasi necha gersga teng?

+50 gs

 1. Elektr tarmogiga kanday nagruzka ulanganda foydali ish bajariladi?

+ Aktiv

 1. Transformatorning pulatidagi isrofga kaysi isroflar kiradi?

+ pulatidagi isrof

 1. Asixron elektor dvigatellrida juft kutiblar soni 2 ga teng bulsa magnit maydoning aylanish tezligi nechaga teng buladi.

+1500

 1. Uch fazali asixron dvigatellarini kondensator bilan bir fazali tarmokka kanday usullarda ulanadi.

+ yulduz va uch burchak usulida

 1. Rezistorlarning asosiy parametrlarini sanang.

+ Karshilikning nominal kattaligi, tayyorlashda karshilikni nominal kattalikdan ruxsat etilgan chetga chikishi, karshilikning temperatura koefitsenti, sochilish kuvvatining ruxsat etilgan kiymati

 1. YArim utkazgichlardagi energetik zonalarni sanang?

+ takiklangan zona, utkazuvchanlik zonasi, valent zonasi

 1. Kuchaytirgichlar signallar chastotasining diopazoniga kura kanday klasifikatsiyalanadi?

+ PCHK, YUCHK va RCHK

 1. Kuchaytirgichlar kuchaytirish elementiga kura kanday klassifikatsiyalanadi?

+ Lampali, tranzistorli, IMSli

 1. Rekombinatsiya deb nimaga aytiladi?

+ elektroni kaytib kelib uz urnini egallashiga

 1. Triod lampasida nechta tur bor?

+1ta

 1. Tebranish konturi nimadan iborat?

+ karshilik, induktivlik va ekvivalent karshilikdan iborat

 1. Sigim karshiligi bulgan uzgaruvchan tok zanjirida tok kanday formula bilan aniklanadi.

+

 1. Avtotransformatorning ikkilamchi chulgamidagi kuchlanish kanday formula bilan aniklanadi?

+ U2=

 1. Asinxron dvigatellarida magnit maydonining aylanishi tezligi kanday formula bilan aniklanadi?

+ p=

 1. Bipolyar tranzistorning kirish xarakteristikasi deganda nima tushuniladi?

+ Chiqish kuchlanishi o’zgarmagan xolda kirish tokining kirish kuchlanishiga bulgan bog’liqligi

 1. Kuchaytirish xususiyatiga ega bo’lgan qurilmalarda bipolyar tranzistorning qaysi ulanish sxemasida ?

+ umumiy emitter

 1. Maydon tranzistori asosidagi kuchaytirgichda qaysi element siljitish kuchlanish xosil qiladi va ishchi nuqtani stabillashtiradi?

+ Kuchaytirgichning istok zanjiridagi qarshilik

 1. Bipolyar tranzistorni qanday usulda ulanganda, u eng kichik kirish qarshiligiga ega bo’ladi?

+ Tranzistorning umumiy emitter ulanishida

 1. Tranzistorlar qanday ulanish sxemasi ?

+ UE ulanish sxemasida

 1. p-n-p turli bipolyar tranzistorlarda kollektor tokiri qanday zaryad tashuvchilar xosil qiladi?

+ Kavaklar

 1. n-p-n tipli bipolyar tranzistorlarda kollektor tokini qanday zaryad tashuvchilar xosil qiladi

+ Elektronlar

 1. Bipolyar tranzistorning chiqish xarakteristikasi deganda nima tushuniladi?

+ Kirish toki o’zgarmagan xolda chiqish tokini chiqish kuchlanishiga bo’lgan bog’liqligi

 1. Maydon tranzistori chiqish xarakteristikasi deganda nima tushuniladi?

+ Zatvor-istok kuchlanishi o’zgarmagan xolda zatvor tokini stok-istok kuchlanishiga bo’lgan bog’liqligi

 1. Maydon tranzistorning stok-zatvor xarakteristikasi deganda nima tushuniladi?

+ Stok-istok kuchlanishi o’zgarmagan xolda stok tokini zatvor-istok kuchlanishiga bo’lgan bog’liqligi

 1. Mavjud bo’lgan tranzistorlarni qanday ulanish sxemalarida kirish qarshiligi eng katta qiymatga ega bo’ladi?

+ Maydon tranzistori umumiy stok sxemasi bo’yicha

 1. Umumiy istok sxemasi bo’yicha ulangan maydoniy tranzistorni yopish uchun nima qilish kerak?

+ Zatvor – istok kuchlanishini teskari yo’nalish bo’yicha oshirish kerak

 1. Quyida keltirilgan bog’liqliklardan qaysi biri bipolyar tranzistorni umumiy baza sxemasi uchun kirish xarakteristikasi bo’ladi?

+ Kollektor-baza kuchlanishi o’zgarmagan xolda emitter tokining emitter-baza kuchlanishiga bo’lgan bog’liqligi

 1. Maydon tranzistori umumiy stok sxemasi ulanganda qanday kirish va chiqish qarshiliklarga ega?

+ kirish qarshiligi katta chiqish qarshiligi kichik

 1. MDYa – tranzsitorining kirish qarshiligi nima uchun katta?

+ Kanal zatvoridan izolyasiyalanganligi uchun

 1. Maydon tranzi-storning qaysi ulanish sxemasida kuchaytirgich kaskadi quvvatni maksimal kuchaytirishni ta’minlaydi?

+ Umumiy istok ulanishida bilan

 1. Bipolyar tranzistorni qanday usulda ulanganda, u eng katta kirish qarshiligiga ega bo’ladi?

+ Tranzistorning umumiy kollektor ulanishida

 1. Nima uchun UK sxemadagi kuchaytirgichni emitter takrorlagich deb ataladi?

+ Chiqish sig-nalining qiymati kirish signaliga yaqinroq, faza bo’yicha chiqish sig-nali kirish signalini takrorlanadi

 1. Qanday kuchaytirgichlarda kirish qarshiligi katta chiqish qarshiligi kichik?

+ Tok kuchaytirgichlarida

 1. Nima uchun MDYa tranzistorlarda kanal zatvordan izolyasiyalanadi?

+ MDYa tran-zistorini kirish qarshiligini oshirish uchun

 1. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri sinusoidal o‘zgaruvchan tok uchun noto‘g‘ri yozilgan:

+

 1. R,L va C elementlari ketma-ket ulangan sinusoidal tok zanjiriga yozilgan tenglamalarning qaysi birida xato bor:

+

 1. Quvvatni ifodalovchi formulalarning qaysi biri hato yozilgan:

+

 1. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to‘g‘ri kelmaydi

+

 1. Quyidagi tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to‘g‘ri kelmaydi

+ ILC

 1. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri kuchlanishlar rezonansiga to‘g‘ri kelmayd

+

 1. Berilgan ifoda uchun va¦topilsin:

+157 rad/s; 25 Gts;

 1. Berilgan =628 rad/s uchun davr «T» nimaga teng:

+ T=0,01 s;

 1. Keltirilgan tengliklardan qaysi biri toklar rezonansiga to‘g‘ri kelmayd

+

 1. L=16mGn; f=50 Gts;

+5,024 Om

 1. =628 rad/c; T-?

+0,01 s

 1. Quyidagi formulalarning qaysi biri o‘zgaruvchan tok zanjirining to‘la qarshiligini ifodalayd

+

 1. O‘tkazgichdagi elektr toki deganda nimani tushunasiz:

+ O‘tkazgich bo‘ylab zaryadlangan zarrachalarning tartibli xarakati.

 1. Elektr kuchlanishi deb nimaga aytilad

+ Ikki nuqta orasidagi potensiallar farqi.

 1. Past chastotali filtr uchun A(f) kuchsizlanish tavsifini ko‘rsating:c

+

 1. Yuqori chastotali filtr uchun A(f) kuchsizlanish tavsifini ko‘rsating:

+

 1. Oraliq filtr uchun A(f) kuchsizlanish tavsifini ko‘rsating:

+

 1. To‘suvuchi filtr uchun A(f) kuchsizlanish tavsifini ko‘rsating:

+

 1. O‘tkazish oralig‘ida filtrning kuchsizlanishi ΔA(f) quyidagidan katta ema

+3dB


 1. Download 6,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Download 6,03 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi

Download 6,03 Mb.