1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi
Download 6,03 Mb.
bet10/50
Sana19.02.2024
Hajmi6,03 Mb.
#158953
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50
Bog'liq
yakudza xxxxxx elektronika sxemalar
1. Anketa (talabalar), 3-mavzu, conference, 12 labaratoriya ishi, Маълумотлар тузилмаси ва алгоритмлар узб, Abduvositaka, Saralash algoritmlari, Akademik yozuv 2 Omonboyev Rashidbek 12, kontakt hodisalar, golosariy, Operatsion tizimlar uz, 1 - lesson (internet), 2-маруза мавзуси Симулятор, dars tahlili, 6666666666666666666666666666666666666
Test topshirig’i

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob


Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ..... xizmat qiladi

*asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun

asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun

bazadan noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun

bazadan asosiy zaryad tashuvchilarni ekstrak-siyalash uchun


Analog signallarga ishlov berganda bipolyar tranzistor qaysi rejimda ishlaydi?

*aktiv

berk

to’yinish

invers


Arsenid galliyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*1,43 eV

>3 eV

1,12 eV

0,67 eV


Asosiy zaryad tashuvchilarda ishlaydigan diodni ko’rsating.

*shottki baryerli diod

gann diodi

tunnel diod

o’girilgan diod


Baza zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.

*uzatish uchuninjeksiyalash uchun

ekstraksiyalash uchun

to’plash uchun


Bipolyar tranzistor

*elektr o’zgartiruvchi asbob

elektr yoritgich asbob

fotoelektrik asbob

termoelektrik asbob


Bipolyar tranzistor...

*ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega

bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega

bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega

faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q


Bipolyar tranzistor... ishlatiladi.

*elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun

issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Bipolyar tranzistor o’tishlarining effektiv
tasirlashuvi
qanday ta’minlanadi?

*baza qalinligi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan kichik bo’lishi kerak

baza qalinligi noasosiy zaryad tashuvchilar diffuziya uzunligidan katta bo’lishi kerak

baza n-turli bo’lishi kerak

baza p-turli bo’lishi kerak


....... bipolyar tranzistorning aktiv rejimi amalga oshadi

*emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda

ikkala o’tish to’g’ri yo’na-lishda silji-tilganda

ikkala o’tish teskari yo’na-lishda silji-tilganda

emitter o’tish teskari, kollektor o’tish ham teskari siljitilganda


...... bipolyar tranzistorning berk rejimi amalga oshadi

*ikkala o’tish teskari yo’nalishda siljitilganda

emitter o’tish teskari, kollek-tor o’tish ham teskari siljitilganda

emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda

ikkala o’tish to’g’ri yo’nalishda siljitilganda


...... bipolyar tranzistorning invers rejimi amalga oshadi

*emitter o’tish teskari, kollek-tor o’tish to’g’ri siljitilganda

emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda

ikkala o’tish to’g’ri yo’na-lishda silji-tilganda

ikkala o’tish teskari yo’nalishda silji-tilganda


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida p-n o’tishlar toklarining bir-biriga tasiri yo’q?

*berk

invers

aktiv

to’yinish


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter toki bilan boshqariladi?

*aktivto’yinish

berk

invers


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokiga sust bog’liq?

*to’yinish

berkinversaktiv


Bipolyar tranzistorning qaysi ish rejimida kollektor toki emitter tokini boshqaradi?

*invers

aktiv

to’yinish

berk
Bipolyar tranzistorning qaysi soasida kiritmalar konsentrasiyasi eng katta bo’ladi?

*emitter

baza

kollektor

barcha soxalarda teng


Bipolyar tranzistorning qaysi sohasida kiritmalar konsentrasiyasi eng kichik bo’ladi?

*baza

barcha soxalarda teng

emitter

kollektor


...... bipolyar tranzistorning to’yinish rejimi amalga oshadi.

*ikkala o’tish to’g’ri yo’nalishda siljitilganda

ikkala o’tish teskari yo’nalishda siljitilganda

emitter o’tish teskari, kollektor o’tish ham teskari siljitilganda

emitter o’tish to’g’ri, kollektor o’tish esa teskari siljitilganda


Varikapning ishchi rejimi qachon amalga oshadi?

*teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish

elektr teshilish rejimi

to’g’ri va teskari siljitishlarning davriy almashishito’g’ri siljitilgan


Volt-amper xarakteristikasida manfiy differensial qarshilikka ega diod turi?

*tunnel diod

shottki diodi

varikap

stabilitron


Germaniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.*0,67eV

1,43eV

>3eV

1,12eV


Diodli tiristor...

*uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega

uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega

uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega

bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega


. A Diffuziya - bu……….
B.
C.
D.

*kosentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati

elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilar-
ning harakati

erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo’lish hodisasi

erkin zaryad tashuvchilar-
ning yo’qolish hodisasi


Diodning ideallashgan VAX si…. e’tiborga olmaydi

*tok hosil bo’lishiga diod p-n o’tishining qo’shgan hissasini

diod r-bazasidagi asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasini

diod n – bazasidagi asosiy zaryad tashuvchilar konsentra-siyasini

diod ikkala bazasidagi asosiy bo’lma-gan zaryad tashuvchilar konsentrasiyasini


Diodning issiqlik teshilishi - bu

*p-n o’tish qiziganda teskari tokning boshqarilmay-digan qaytmas jarayon natijasida ortishi

diod to’g’ri ulanganda tokning keskin ortishi

p-no’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi

valent elektron-larning
p-sohadan
n -sohaga tunnel o’tish natijasida tokning keskin ortib ketishi


Diodning ko’chkili teshilishi - bu

*p-n o’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi

valent elektronlarning p-sohadan n-sohaga tunnel o’tish natijasida tokning keskin ortib ketishi

p-no’tish qiziganda teskari tokni boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishi

diod to’g’ri ulanganda tokning keskin ortishi


Diodning tunnel teshilishi - bu

*valent elektronlarning p-sohadan
n -sohaga tunnel o’tishi natijasida tokning keskin ortib ketishi

p-no’tish qiziganda teskari tok boshqarilmay qaytmas jarayon natijasida ortishidiod to’g’ri ulanganda tokning keskin ortishi

p-no’tishda to’qnashib ionlashtirish natijasida tokning keskin ortib ketishi


Dielektrik – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi

*absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi

absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi

absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi

absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi


Dielektrikning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*>3 eV

1,12 eV

0,67 eV

1,43 eV


Invers rejimda bipolyar tranzistorning emitteri ...... xizmat qiladi

*bazadan noasosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun

bazadan asosiy zaryad tashuvchilarni ekstraksiyalash uchun

asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injek-siyalash uchun

asosiy zaryad tashuvchilarni tranzistor bazasiga injeksiyalash uchun


Injeksiya-bu………..

*n-p o’tish to’g’ri ulanganda elektronlar oqimi n sohadan p sohaga harakatlanadi, kovaklar esa teskari yo’nalishda harakatlanadi

p-n o’tish teskari ulanganda asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning harakati

erkin zaryad tashuvchilarning xaotik issiqlik harakati

konsentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilarning harakati


Kollektor zaryad tashuvchilarni ... xizmat qiladi.

*to’plash uchun

uzatish uchun

injeksiyalash uchun

ekstraksiyalash uchun


Kompensasiyalangan yarimo’tkazgich - bu

*donor kirish-malar konsen-trasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich

donor kirishmali yarimo’tkazgich

akseptor kirishmali yarimo’tkazgich

kirishmasiz yarimo’tkazgich


Kremniyning taqiqlangan zonasi kengligi ... tashkil etadi.

*1,12 eV

0,67 eV

1,43 eV

>3 eV


Kuchlanishni barqarorlashtirishda qo’llaniladigan diod turi?

*stabilitron

tunnel diod

shottki diodi

varikap


Maydoniy tranzis-torning qaysi turida stok toki faqat kanal sohasi kengligining o’zgarishi hisobiga amalga oshadi?

*zatvori p-no’tish bilan boshqarila-digan maydoniy tranzistor

p – kanali qurilgan MDYa- tranzistorda

n – kanali induksiyalangan MDYa tranzistorda

MDYa- tranzistor


Metall-yarimo’tkazgich o’tishli diod turi?

*shottki diodi

varikap

stabilitron

tunnel diod


Nurlanuvchi diod

*elektr yoritgich asbob

fotoelektrik asbob

termoelektrik asbob

elektr o’zgartiruvchi asbob


Nurlanuvchi diod nurining to’lqin uzunligi ...... bog’liq

*diod tayyorlangan materialga

diodga berilgan teskari kuchlanish qiymatiga

diodga berilgan to’g’ri kuchlanish qiymatiga

diodning geometrik o’lchamlariga


Nurlanuvchi diod... ishlatiladi.

*elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun

issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Rezistor volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*
Rekombinasiya –bu……...*erkin zaryad tashuv-chilarning yo’qolish hodisasi

kosentrasiyalar farqi tufayli zaryad tashuvchilar-ning harakati

elektr maydon ta’sirida zaryad tashuvchilar-
ning harakati

erkin zaryad tashuvchilarning paydo bo’lish hodisasi


Signallarni uzatishda zanjirlarni uzish uchun (tranzistor eng katta qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

*berk rejim

invers rejim

aktiv rejim

to’yinish rejimi


Signallarni uzatishda zanjirlarni ulash uchun (tranzistor eng kichik qarshilikka ega) tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

*to’yinish rejimi

berk rejim

invers rejimaktiv rejim


Signalni buzilmagan holda kuchaytirish uchun tranzistorning qaysi rejimi ishlatiladi?

*aktiv rejim

to’yinish rejimi

berk rejim

invers rejim


Stabilitronning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).

*elektr teshilish rejimi

to’g’ri va teskari siljitishlar-ning davriy almashishi

to’g’ri siljitilgan

teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish


Stabistorning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).

*to’g’ri siljitilgan

teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish

elektr teshilish rejimi

to’g’ri va teskari siljitishlarning davriy almashishi


Sxemalarda varikap ... ishlatiladi.

*elektr kondensator sifatida

barcha javoblar to’g’ri

o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun

kuchlanishni stabilizasiyalash uchun


Sxemalarda stabistor ... ishlatiladi.

*kuchlanishni stabilizasiya-lash uchun

elektr kondensator sifatida

o’zgarmasga aylantirish uchun o’zgaruvchan tokni

o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun


Sxemalarda yarimo’tkazgichli diod ... ishlatiladi.

*o’zgaruvchan tokni o’zgarmasga aylantirish uchun

induktivlik
sifatida

tok
stabilizasiya-lash uchun

elektr saqlagich sifatida


Sxemalarda bipolyar tranzistor... ishlatiladi.

*signallarni quvvatini kuchaytirish uchun

signallarni
kechiktirish
uchun

signallarni so’ndirish
uchun

signallarni ajratish uchun


Sxemalarda MDYa- tranzistor... ishlatiladi.

*kuchlanish kuchaytirgichi
sifatida

signallarni
kechiktirish
uchun

signallarni so’ndirish
uchun

signallarni ajratish uchun


Sxemalarda zatvori p-n o’tish bilan boshqariladigan tranzistor... ishlatiladi.

*kuchlanish kuchaytirgichi
sifatida

signallarni
kechiktirish
uchun

signallarni so’ndirish
uchun

signallarni ajratish uchun


Termorezistor

*termoelektrik asbob

elektr o’zgartiruvchi asbob

elektr yoritgich asbob

fotoelektrik asbob


..... termorezistor toki qiymati o’zgaradi

*atrof muxit temperaturasi o’zgarishi bilan

atrof muxit temperaturasi ortishi bilan

atrof muxit temperaturasi kamayishi bilan

yoritilganlik o’zgarishi bilan


Teskari ulangan fotodiod toki

*yoritilganlik ortishi bilan ortadi

yoritilganlik va teskari kuchlanish ortishi bi-lan ortadi

teskari kuchlanish ortishi bilan ortadi

teskari kuchlanish ortishi bilan kamayadi


Tetrodli tiristor...

*uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega

bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega

uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega

uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega


Tiristor ...

*uchta p-n o’tish va uchta elektrodga ega

uchta p-n o’tish va to’rtta elektrodga ega

bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega

uchta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega


To’g’irlovchi diod

*elektr o’zgartiruvchi asbob

elektr yoritgich asbob

fotoelektrik asbob

termoelektrik asbob


To’g’irlovchi diodning ishchi rejimini belgilang(ko’rsating).

*to’g’ri va teskari siljitishlar-ning davriy almashishi

to’g’ri siljitilgan

teshilish rejimiga o’tmagan teskari siljitish

elektr teshilish rejimi


Fotodiod

*fotoelektrik asbob

termoelektrik asbob

elektr o’zgartiruvchi asbob

elektr yoritgich asbob


Fotodiod ... ishlatiladi.

*optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun

issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Fotodiod .... o’zgartiradi

*optik signalni elektr signalga

issiqlik signalni elektr signalga

elektr signalni elektr signalga

elektr sig-nalni optik signalga


Fotorezistor

*fotoelektrik asbob

termoelektrik asbobelektr o’zgartiruvchi asbob

elektr yoritgich asbob


..... fotorezistor fototoki qiymati o’zgaradi

*yoritilganlik o’zgarishi bilan

atrof muxit temperaturasi o’zgarishi bilan

atrof muxit temperaturasi ortishi bilan

atrof muxit temperaturasi kamayishi bilan


Fototranzistor ... ishlatiladi.

*optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun

issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Xususiy yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.

*
Xususiy yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

*elektronlar va kovaklar

kovaklar

manfiy ionlar

musbat ionlar


Elektrovakuumli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*
Elektrovakuumli triod volt-amper xarakteristikasini belgilang.

*

Emitter zaryad tashuvchilarini ... xizmat qiladi.

*injeksiyalash uchun

ekstraksiyalash uchun

to’plash uchun

uzatish uchun


Yarimo’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi

*absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi

absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi

absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi

absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi


Yarimo’tkazgichli diod volt-amper xarakteristikasini belgilang.*
Yarimo’tkazgichli diod .. ishlatiladi.

*elektr signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

optik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun

elektr signallarni optik signallarga aylantirish uchun

issiqlik signallarni elektr signallarga aylantirish uchun


Yarimo’tkazgichli diod...

*bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega

bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega

ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega

faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q


O’tkazgich – bu kristall qattiq jism, uning elektr o’tkazuvchanligi

*absolyut nol temperaturada maksimal qiymatga ega va temperatura ortishi bilan kamayadi

absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan o’zgarmaydi

absolyut nol temperaturada nolga teng va temperatura ortishi bilan ortadi

absolyut nol temperaturada nolga teng emas va temperatura ortishi bilan kamayadi


O’zgaruvchan elektr kondensator sifatida qo’llaniladigan diod turi?

*varikap

stabilitron

tunnel diod

shottki diodi
Qaysi tranzistor tuzilmasida dielektrik qatlam qo’llaniladi?

*MDYa
tranzistorda

barcha javoblar noto’g’ri

n-p-n
bipolyar tranzistorda

p-n-p
bipolyar tranzistorda


Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan va kambag’allashgan rejim amalga oshadi?

*kanali qurilgan MDYa maydoniy tranzistor

p-n-p
bipolyar tranzistorda

n-p-n
bipolyar tranzistorda

kanali induksiyalan-gan MDYa maydoniy tranzistor


Qaysi tranzistorda kanali boyitilgan rejim amalga oshadi?

*kanali induksiyalangan MDYa maydoniy tranzistor

kanali qurilgan MDYa maydoniy tranzistor

p-n-p
bipolyar tranzistorda

n-p-n
bipolyar tranzistorda


Qanday bipolyar tranzistor eng tezkor ishlaydi?

*baza kengligi kichik, unda
n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan

baza kengligi kichik, unda
n- turli kiritmalar tekis taqsimlangan

baza kengligi kichik, unda
p- turli kiritmalar notekis taqsimlangan

baza kengligi katta, unda
n- turli kiritmalar notekis taqsimlangan


p-yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?

*kovaklar

manfiy ionlar

musbat ionlar

elektronlar


p-n o’tishda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi ?

*elektronlar va kovaklar

kovaklar

manfiy ionlar

musbat ionlar


p-n o’tish bilan boshqariladigan maydoniy tranzistor...

*bitta p-n o’tish va uchta elektrodga ega

ikkita p-n o’tish va uchta elektrodga ega

faqat p-n o’tishga ega, elektrodlari yo’q

bitta p-n o’tish va ikkita elektrodga ega


p-n o’tish to’g’ri siljitilganda tashqi kuchlanishning ...

*manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi

n-sohaga ulanuvchi qutbning axamiyati yo’q

musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi

musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi


p-n o’tish teskari siljitilganda tashqi kuchlanishning ...

*musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon ortadi

musbat uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi

manfiy uchi n-sohaga ulanadi, natijaviy maydon kamayadi

n-sohaga ulanuvchi qutbning axamiyati yo’q


p-n o’tish to’g’ri ulanganda ...

*uning kengligi kamayadi, baryer sig’imi esa ortadi

uning kengligi va baryer sig’imi kamayadi

uning kengligi va baryer sig’imi ortadi

uning kengligi ortadi, baryer sig’imi esa kamayadi


p-n o’tish teskari ulanganda ...

*uning kengligi ortadi, baryer sig’imi esa kamayadi

uning kengligi va baryer sig’imi kamayadi

uning kengligi va baryer sig’imi ortadi

uning kengligi kamayadi, baryer sig’imi esa ortadi


p-n o’tish baryer sig’imi ... aniqlanadi.

*uning kengligi bilan

to’g’ri siljitish kuchlanishi

teshilish kuchlanishi bilan

fotosezgirlik
bilan


p-n o’tish kengligi nimalarga bog’liq?

*teskari ulangan kuchlanishga bog’liq

faqat kiritmalar konsentra-siyasiga

faqat yarimo’tkazgich materialiga

faqat kiritmalarning taqsimlanish xarakteristikasiga


p-turdagi yarimo’tkazgich - bu

*akseptor kirishmali yarimo’tkazgich

kirishmasiz yarimo’tkazgich

donor kirishmalar konsentra-siyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich

donor kirishmali yarimo’tkazgich


p- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.

*
n- turdagi yarimo’tkazgichda asosiy zaryad tashuvchilar konsentrasiyasi ... teng.

*
n- turdagi yarimo’tkazgich - bu

*donor kirishmali yarimo’tkazgich

akseptor kirishmali yarimo’tkazgich

kirishmasiz yarimo’tkazgich

donor kirishmalar konsentrasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich


n- turdagi yarimo’tkazgich - bu

*donor kirishmali yarimo’tkazgich

akseptor kirishmali yarimo’tkazgich

kirishmasiz yarimo’tkazgich

donor kirishmalar konsentrasiyasi akseptor kirishmalar konsentrasiyasigi teng yarimo’tkazich


n- yarimo’tkazichlar uchun qaysi zaryad tashuvchilar asosiy
hisoblanadi?

*elektronlar

kovaklar

musbat ionlar

manfiy ionlar


n- yarimo’tkazgichda qaysi zaryad tashuvchilar tok hosil qiladi?

*elektronlar

kovaklar

manfiy ionlar

musbat ionlar


n-p-n turli bipolyar tranzistorning chegaraviy chastotasi nima bilan aniqlanadi?

*elektronlarning bazadan uchib o’tish vaqti.

emitter va kollektor o’tishlar sig’imining zaryadlanishi bilan

elektronlar-ning kollektor o’tishdan o’tish vaqti bilan

barcha vaqtlar chegaraviy chastotani belgilaydi
Xususiy yarim o’tkazgichlarda fermi-energetik sathi qayerda joylashgan?

* Taqiqlangan zona o’rtasidaValent zona tubida

Valent zona o’rtasida

O’tkazuvchanlik zona tubida


n-tur yarim o’tkazgichda Fermi energetik sathi qayerda joylashgan?

* Donor sathi va valent zonasi tepasining o’rtasida

Donor sathdan pastda

Donor sathda

O’tkazuvchanlik zonasining tubi bilan donor satxi o’rtasida


Vaqt o’tishi bilan yarim o’tkazgichda zaryad tashuvchilar konsentrasiyasining o’zgarishi nimaga asoslangan

* zaryad tashuvchlar rekombinasiyasi, diffuziyasi va dreyf ta’siriga

elektronlarning elektromagnit maydoni va p-n o’tishiga

zaryad tashuvchilarning konsentrasiyasi va zaryadiga

yarim o’tkazgichning solishtirma qarshiligi va zaruad tashuvchilarning yashash vaqtiga


Ichki fotoeffekt deb nimaga aytiladi?

.*Yorug’lik ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi

issiqlik ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi

deformatsiya ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi

elektr ta’siri oqibatida zonalarda erkin zaryad tashuvchilar paydo bo’lishi hodisasi


Kovak nima?

*Elektron bo’lmagan o’rni va musbat zaryadlangan kvazizarracha

musbat zaryadli elektron

bo’lmagan effektiv zaryadli musbat zaryad tashuvchi zarra

musbat zaryadli zaryad tashuvchi zarracha


p-n kambagallashgan sohalar kengligi

*

p-n o’tishning to’liq potensiallar farqi

*


p-n o’tishda injeksiya…..

*p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish

p-n o’tishga kambag’allashgan soha kengligining tashqi maydon o’sishi bilan kengayishigap-n o’tishda elektr maydon ta’sirida asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning bir sohadan ikkinchi sohaga o’tishi

p-n o’shishda diffuziya hodisasi tufayli p sohadan n sohaga kovaklarning o’tishiga


Qarshiliklari teng bo’lgan ikkita fotorezistor o’zgarmas kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Fotorezistorlarning biri yoritish natijasida zanjirdagi tok kuchi bir yarim marta oshgan bo’lsa, uning qarshiligi necha marta kamaygan.

*3

241.5
o’tishning elektr sig’imi

*


o’tishda teshilish mexanizmining turlari?

*Ko’chki, issiqlik va tunnel

ko’chki, gazlashish va tunnel’

Issiqlik, ionlanish va yemirilish

Ko’chki, toshish va tunnel’


Tranzistorlarni ulash sxermalari?

*Umumiy baza, umumiy kollektor, umumiy emitter

emitter-kollektor, umumiy baza, kollektr-kollektr

Ketme-ket ulash, umumiy baza, parallel ulash

Baza – baza, ketma-ket, parallel


Umumiy baza asosida ulangan ikki qutbli tranzistorga qanday kuchlanish berilganda aktiv rejimda ishlatiladi

*Emmiterli o’tishga to’g’ri, kollektorli o’tishga teskari

Kollektorli va kollektorli o’tishga to’g’ri

Emmiterli va kollektorli o’tishlarga teskari

Emmiterli va bazali o’tishlarga teskari


Yarim o’tkazgichli stabilitronning ishlatilishi

* Kuchlanishni doimiy saqlab turishda

O‘zgaruvchan tokni to‘g’rilashda

Tok va kuchlanishni kuchaytirishda

Kuchlanishni to‘g’rilashda


Qaysi diodning V.A.X.si N-simon bo’lib V.A.X.-si manfiy differensial qarshilikka ega

*Tunnel diodi

Past chastotali tug’rilovchi diod

Impulsli diod

Stabistorli diod


Varikap nima ?

*Teskari ulangan sigimi maydon kuchlanganligiga bog’liq asbob

To’g’ri ulangan p-n-p strukturali, kuchlanishni kuchaytiruvchi asbob

p-n o’tishda toki kuchlanishga teskari proporsional bo’lgan asbob

p-n-p strukturali qarshiligi kuchlanishga bog’liq bo’lgan asbob


Maydonli tranzistorining ishlash jarayoni nimaga asoslangan

*Yarim o’tkazgichning elektr qarshiligi, shu materialga ko’ndalang
qo’yilgan maydon bilan boshqarilib, elektr toki tashishda bir xildagi zaryad tashuvchilar ishtirokiga.

Yarim o’tkazgichning qarshiligi ko’ndalang maydon bilan boshqarilib tok tashishda elektron va kovaklar ishtirokida

Yarim o’tkazgichning qarshiligi p-n-o’tishda tegishli xodisasi bilan boshqarilib elektr toki tashishda elektronlar ishtirok etishiga

VAX sida manfiy differensial qarshilikka ega bulgan asbobga


Elektr maydonda elektronga ta’sir etuvchi asosiy kuch?

*Kulon kuchi

elastik kuchiTortishish kuchi


Elektron qurilmaning aktiv elementlariga nimalar kiradi?

*Diod, tranzistor, tiristor va h

Uning barcha tashkil etuvchi qismlari

Rezistor, kondensator, induktivlik

p-n o’tish, diod, rezistor va h


Elektron qurilmalarning passiv elementlariga nimalar kiradi?

*Rezistor, kondensator, induktiv galtak

Uning barcha tashkil etuvchi qismlari

Diod, tranzistor, tiristor va h

p-n o’tish, diod, rezistor va h


Hajmiy zaryad sohasi….

* p-n kontakt sohasida o’z elektroni va kovagini yo’qotgan turg’un ionlar joylashgan soha

Donor atom va akseptor atom orasidagi soha

Musbat va manfiy ion orasidagi soha

Van-der – ;
Vaals sohasi;
p- turdagi o’tkazuvchanlikka ega bo’lgan soha hosil qilish uchun kremniyga qanday aralashmalar kiritish mumkin?

*In, Ga, Al;As, P, Sb;.B, As, P;In, B, As;
Diffuziya yo’li bilan p-n o’tish olishda diffuziyaviy qatlam chuqurligining qiymati qaysi kattaliklar bilan aniqlanadi?

*Aralashma konsentrasiyasi, diffuziya koeffisiyenti, diffuziya vaqti va harorati;Aralashma konsentrasiyasi, aralashmaning faollashuv energiyasi, namunaning qalinligi va harorati;

Diffuziya koeffisiyenti, aralashma turi, namunaning o’tkazuvchanligi va zichligi

Namunaning issiqlik o’tkazuvchanligi


Integrasiya darajasi lgN=5 bo’lgan IMS larda elementlar soni qancha?

* 100000;

10000 ;

1000;

10;


Quyidagi ifodalardan qaysi biri p-n o’tishning to’siq sig’imini ifodalaydi?

* (A- p-n o’tishning yuzasi, W – uning kengligi;

(S –o’tkazgichning yuzasi, d-dielektrikning qalinligi;

C=dQ/dU;;
Shottki diodi …………dan iborat. (nuqtalar o’rniga mos keluvchi javobni qo’ying..

*Metall – yarim o’tkazgich;N+-no’tishdan;n-p o’tishdan;Barchasi to’g’ri
Shottki diodning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

*Ochilish kuchlanishi past, tezkor

Yasalishi oson, arzon

«teshilish» kuchlanishi yuqori, teskari toki katta

Baryer sig’imi katta


Integrasiya darajasi qanday oraliqda bo’lgan IMS lar katta IMS lar deyiladi?* 5≥ lgN>2

lgN≥3;

lgN >5

lgN <5


Eng ko’p ishlatiladigan yarim o’tkazgichli materyallarlarga nimalar kiradi.

*Kremniy va germaniyBor ionliMis va aliminiyFosfor va sinyon
Yarim o’tkazgichli materiallarda asosiy zaryad tashuvchilarni ko’rsating?

*Elektronlar, kovaklarKovaklar, ionlarElektronlarIonlar


Berilgan tengliklardan qaysi biri xususiy yarim o’tkazgichlarga xos?

*ni= pi

ni›pini‹ pi

ni»pi
Integral mikrosxemaning turlari.

*Gibrid va yarimo’tkazgich

Metal va yarimo’tkazgich

Keramika va yarimo’tkazgich

Yarimo’tkazgich va tola


Yarim o’tkazgichnining temperaturasi ko’tarilganda uning qarshiligi qanday o’zgaradi?

*kamayadiO’zgarmaydiortadiavval ortadi, keyin kamayadi
Tunnel diodida p-n o’tishning qanday yarim o’tkazgichlardan yasalgan bo’ladi

*aynigan yarim o’tkazgichlardanqutblangan yarim o’tkazgichlardandiffuziyalangan yarim o’tkazgichlardandreyflangan yarim o’tkazgichlardan
Tranzistor nechta rejimda ishlaydi?

*4325
Tranzistorning ishlash jarayoni qanday omillarga asoslangan

*zaryad tashuvchilar injeksiyasi, diffuziyasi va rekombinasiyasigazaryad tashuvchilar diffuziyasi va rekombinasiyasigazaryad tashuvchilar injeksiyasi va rekombinasiyasigazaryad tashuvchilar injeksiyasi va diffuziyasi
Agar tranzistorning emitterga to’g’ri yo’nalishda kollektorga teskari yo’nalishda kuchlanish qo’yilsa, u qanday rejimda ishlaydi

*aktivteskarito’g’riyopiq
Maydonli tranzistorlarning qarshiligi qanday elektr maydoni bilan boshqariladi?

*ko’ndalangbo'ylamaparallelmagnit
Qanday maydonli tranzistor mavjud?

*boshqariladigan p-n – o’tishli va metall – dielektrik – yarim o’tkazgichp-n – o’tishli va metall – dielektrik – yarim o’tkazgich

p-n – o’tishli va metall – yarim o’tkazgich

boshqariladigan p-n-p – o’tishli va dielektrik – yarim o’tkazgich
Uchta va undan ortiq p-n o`tishlarga hamda ikkita ulash uchiga ega bo`lgan elektron sxemalarida elektr tokini katta ulashda elekron kalit vazifasini bajaradigan yarim o`tkazgichli asbobga ...... deyiladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying

*TiristorTranzistor

Tunnel diodiGann diodi
Yarim o’tkazgich elektr qarshiligining elektromagnit nurlar ta’sirida o’zgarish hodisasi ...... deb ataladi. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying

*fotoo’tkazuvchanlikqarshiliknurlanishdiffuziya
Yorug’lik diodi nurlanadigan p-n – o’tishdan iborat bo’lib, bunda nimaning hisobiga nurlanish chiqariladi.

*zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasi

zaryad tashuvchilar generatsiyasi

zaryad tashuvchilar

zaryad tashuvchilar rekombinatsiyasi va generatsiyasi


p – n – o’tish asosida yaratilgan chiziqlimas kondensatorlar nima deb ataladi

*varikaplar.varikondlarfotodiodlaroptoparalar
Kirish kuchlanishining nisbiy o’zgarishini chiqish kuchlanishining, ya’ni stabilizasiya kuchlanishining nisbiy o’zgarishiga nisbati nima deb ataladi

*stabilizasiya koeffisiyentiqarshilik koeffisiyentitermooptik koeffisiyentifoydali ish koeffisiyenti
Kirish va chiqish qismi elektr izolyasiyali optik bog’lanishga ega bo’lgan nurlanish manbai va qabul qiluvchi (fotopriyomnik. dan tashkil topgan yarim o’tkazgichli optoelektron qurilma hisoblanadi.Bu qanday qurilma?

*optoparaoptronfotoplyonkafotokatod
Ko’chkili diod deb qanday diodga aytiladi?

*teskari rejimda ishlovchi va o’ta yuqori chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga

faqat teskari rejimda ishlovchi diodlarga

Yuqori va o’ta yuqori chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga

kichik chastotali tebranishlar hosil qilish uchun qo’llaniladigan diodlarga


Tiristorlarda qanday teshilish turlarini kuzatish mumkin

* barcha javoblar to’g’ri

issiqlik

tunnel

ko’chkisimon (ko’chkili)


p-n o’tishda issiqlikka aylanayotgan elektr quvvatini haroratga bog’liqligi qaysi ifodada keltirilgan

*
Nuqtalar o’rniga kerakli so’zni qo’ying. Mikrozarrachalarning (elektronlarning) to’liq energiyasi potensial to’siq balandligidan kichik bo’lsa ham, shu to’siq bo’ylab o’z energiyasini o’zgartirmasdan o’tib ketishiga …. deb ataladi

*Tunnel effekti

Gann effekti

Myuler effekti

Fermi effekti


Optotiristorning trinistorga nisbatan afzalligi qanday?

*optik bog’langan va elektrik uzilganligi har xil elektrik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi

har xil elektromagnitik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi

har xil shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi

optik va elektrik shovqinlardan xalos qiladi va uning qo’llanilish sohalarini oshiradi


Quyidagi gapda nuqtalar o’rniga to’g’ri keladigan javobni tanlang: rux xalkogenlari, kadmiy va simob elementlari ...... tipidagi yarim o’tkazgichli birikmalar hisoblanadi.

*AIIBVI

AIIIBV

AIIBV

AIIIBVI


Donorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.

*Asosan elektronlar;

Asosan kovaklar;

Elektronlar va kovaklar;

Ionlar


Akseptorli yarim o’tkazgichlarda elektr o’tkazuvchanlik …….. hisobiga paydo bo’ladi.

*Asosan kovaklar;

Asosan elektronlar;

Elektronlar va kovaklar;

Ionlar


Yarim o’tkazgichlarda tashqi ta’sir natijasida ………..generasiya jarayoni deyiladi.

*Zaryad tashuvchilarning paydo bo’lishiga;

Elektron va kovak juftining birikib yo’qolish jarayoniga;

Elektronlarning paydo bo’lishiga;

Kovaklarning paydo bo’lishiga.


Yarim o’tkazgichlarda elektronlarning kovaklar bilan birikib yo’qolish jarayoniga ……… deyiladi.

*Rekombinasiya;

Generasiya;

Termogenerasiya;

Fotogenerasiya.


Varikap sig’imining temperaturaviy koyeffisiyenti?


o’tishda ekstraksiya hodisasi deb nimaga aytiladi?* o’tishda asosiy zaryad tashuvchilarning elektr maydon ta’sirida so’rib olinishiga

o’tishda elektr maydon ta’sirida asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning generasiyalash hodisasigava sohalarda asosiy zaryad tashuvchilarning generasiyalash jarayonig

va sohalarda zaryad tashuvchilar generasiya va rekombinasiyaning oshirilishig


p-n o’tishda injeksiya…..*p-n o’tishda potensial to’siq balandligi pasaytirish hisobiga zaryad tashuvchilarning asosiy hisoblangan sohaga o’tkazish

p-n o’tishga kambag’allashgan soha kengligining tashqi maydon o’sishi bilan kengayishigap-n o’tishda elektr maydon ta’sirida asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilarning bir sohadan ikkinchi sohaga o’tishi

p-n o’shishda diffuziya xodisasi tufayli p sohadan n sohaga kovaklarning o’tishiga
Akseptorli aralashma nima?

*elektronlarni qabul qiluvchi, erkin kovaklar vujudga keltiruvchi aralashma.kovaklarni effektiv qabul qiluvchi aralashma

erkin elektronlarni vujudga keltiruvchi xolat

ionlashgan yenergiyasi eng kichik aralashma


o’tishni qaysi usullar bilan olish mumkin?

* Diffuziya, epitaksiya va eritish.va tur yarim o’tkazgizlarni qo’shib birga yeritish usuli bilanElektronlarni dan sohaga o’tkazishBiror bir turdagi yarim o’tkazgichni ikkinchi turdagi yarim o’tkazgich bilan tegishli yo’l bilan
o’tishga qaysi yo’nalishda kuchlanish qo’yilganda stabistorlar kuchlanishni stabillashda ishlatiladi?

* To’g’ri

Teskari

Ketma-ket

ParalelKirish..............................................................................................................

3


Download 6,03 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   50
Download 6,03 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Aktiv rejimda bipolyar tranzistorning emitteri xizmat qiladi

Download 6,03 Mb.