• Pedagogik vazifalar : Mavzu
 • O’quv faoliyati natijalari
 • 1.2. Mashg’ulotning texnologik xaritasi
 • 1-ilova “Tarbiya” fanidan o’quvchilarning bilimini baholash mezoni
 • MAVZU: Oila muqaddas qorg’on Reja 1. Oilaviy farovonlik tushunchasi.
 • 1-mavzu: Insoniylik ulug’ fazilat
  Download 139,8 Kb.
  bet12/39
  Sana18.02.2024
  Hajmi139,8 Kb.
  #158508
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
  Bog'liq
  2 kurst tarbiya

  O’qitish maqsadi: Oilaviy farovonlik tushunchasi tushuntirish.Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasiga qanday ahamiyat anglatish.«Oila — muqaddas qo‘rg‘on»
  O’qitish natijasi: Oilaviy farovonlik tushunchasi tushundi.Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasiga qanday ahamiyat angladi.«Oila — muqaddas qo‘rg‘on»

  Pedagogik vazifalar:

  O’quv faoliyati natijalari:

  Pedagogik vazifalar:
  Mavzu
  -Oilaviy farovonlik tushunchasi tushundi.
  -Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasiga qanday ahamiyat angladi.
  -«Oila — muqaddas qo‘rg‘on»  O’quv faoliyati natijalari:
  -Oilaviy farovonlik tushunchasi tushuntirish.
  -Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasiga qanday ahamiyat anglatish.
  -«Oila — muqaddas qo‘rg‘on»

  O’qitish metodlari  Ma’ruza, savol-javob.

  O’qitish shakillari  Jamoaviy.

  O’qitish vositalari  Doska, ma’ruza matni, tarqatma materiallar.

  O’qitish sharoiti  O’quv xonasi.

  Qaytar aloqaning usul va vositalari  Og’zaki nazorat, savol-javob.  1.2. Mashg’ulotning texnologik xaritasi

  Ish bosqichlari

  Faoliyat mazmuni
  O’qituvchi

  1-bosqich. Mavzuga kirish qismi.
  (15 daqiqa)

   1. Tashkiliy qism:

  O’quvchiar bilan salomlashadi
  O’quvchilarning darsga tayyorgarligini tekchiradi
  Yo’qlama qiladi
  Baholash mezonlarini yetkazadi (1-ilova)   1. O’tgan mavzu bo’yicha o’quvchilarning bilimlarini suhbat shaklidagi savollar bilan jonlantiradi
   1. Yangi mashg’ulot rejasi, uning maqsadlari va rejalashtirilgan natijalarini aytadi hamda ularni o’rganishning ahamiyatini izohlaydi.

  2-bosqich. Asosiy qism.
  (55 daqiqa)

  2.1 Yangi mavzuning bayoni
  Faollashtiruvchi savol va topshiriqlar (2-ilova)
  2.2 Ijodiy faoliyat (3-ilova)
  2.6 Mavzuni mustahkamlash uchun savollar (4-ilova

  3-bosqich. Yakuniy qism.
  (10 daqiqa)

  3.1. Mavzuning yakuniy qismi bo’yicha xulosa qilinadi

  3.2 Talabalarning faoliyati tahlil qilinadi va baholanadi


  3.3 Uyga vazifa beriladi. O`tilgan mavzuni o`qib kelish, mavzuga oid savollarga javob topish (5-ilova)  1-ilova
  Tarbiya” fanidan o’quvchilarning bilimini baholash mezoni

  T\R

  Mezonlar

  Baho

  1

  Xulosa va qaror qabul qilish. Ijodiy fikirlay olish. Mustaqil mushohada yuritish.
  Amalda qo’llay olish. Mohiyatini tuushunish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo’lish.

  5

  2

  Mustaqil mushohada yuritish. Amalda qo’llay olish. Mohiyatini tuushunish. Bilish, aytib berish. Tasavvurga ega bo’lish.

  4

  3

  Mohiyatini tuushunish. Bilish, Aytib berish. Tasavvurga ega bo’lish.  3

  4

  Aniq tasavvurga ega emaslik. Bilmaslik.  2  2-ilova
  Bilimlarni jonlashtirish uchun savollar.

  1. Oilaviy farovonlik tushunchasiga ta’rif bering.

  2. Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasiga qanday ahamiyat berilmoqda? Bu haqidagi fikringizni asoslang.

  3. «Oila — muqaddas qo‘rg‘on». Mazkur tushunchaga quyidagi rasmlar orqali ta’rif bering

  MAVZU: Oila muqaddas qorg’on


  Reja

  1.Oilaviy farovonlik tushunchasi.


  2.Bugungi kunda mamlakatimizda oila masalasiga qanday ahamiyat.
  3.«Oila — muqaddas qo‘rg‘on».
  Oila – muqaddas dargoh
  Oila – nafaqat bir yurtning, balki umuminsoniyatning katta siyosati. Aytish kerakki - davlat siyosati. Nega deganda, bashariyatning tirikligi, uzluksizligi – oiladan! Axir oilaning eng birlamchi va bevosita vazifasi, ma’naviyat tili bilan aytganda, muqaddas vazifasi – insoniyatning zanjirini sog’lom va iqtidorli avlodlar bilan ulab borishdan iborat –ku! Bu – hamma millat, hamma davlat, hamma xalqlar zimmasigagi sharafli vazifa.
  Oila dastlab ikki kishidan barpo bo’ladi. Shaffof irmoqlar biri biriga qo’shilib jo’shqin soy, daryolarni tashkil qilgani kabi o’zbeklar uchun katta oilalar urf hisoblanadi. Qo’shgani bilan q’osha qarishni, serfarzand bo’lishni, hamma bolalari yig’ilib kelganda uyi to’ydek bo’lib ketishini, chiroyli qarishni orzu qilmagan o’zbeklar, oila sohiblari topilmasa kerak.
  Sharqda oila qadim-qadimdan muqaddas qo’rg’on hisoblangan. O’zbek oilalarining serildizlik, serbutoqlik xususiyatlari qadim – qadimdan va hozir boshqa millat kishilarida ham hayrat, ham hurmat uyg’otgan xususiyatdir. O’zbek oilasida ayol, ona ana shu qo’rg’onning posbonlari, oilaning muqaddasligini ta’minlovchi mo’tabar insonlardir.
  Qur’oni karimda, hadislarda ayol – onani ulug’lash kerakligi haqida ko’plab ibratli ko’rsatmalar bor. Ularning hammasi ayol – onaning oilada tutgan o’rnidan kelib chiqib aytilgan, albatta. Negaki, dunyoga yangi kelgan farzand uchun oila – ilk tarbiya maskani , shu muqaddas dargohning ma’naviy – axloqiy muhitini yaratuvchi mo’tabar zotdir.
  Momolarimiz o’z cheklariga tushgan bu qutlug’ vazifani juda sidqidildan bajarib kelganlar. Ana shu momolar o’gitini eslash, tiklash, rivojlantirish hozirgi kunda oldimizda turgan eng dolzarb vazifalarning bir uchquni desak to’g’ri bo’lar.Qaysi yo’nalishda bo’lishidan qat’i nazar, mamlakat taraqqiyotiga oid hamma dasturlarda millatning yuzi, nozik qalbi, op-nomusi bilan bog’liq ma’naviy qadriyatlarga qayta-qayta murojaat qilinishi, ulardan quvvat olinishi, e’zoz bilan qaralishi bejiz emas. Oila – bashariyat yaratgan bebaho, yombi ma’naviy qadriyatdir.
  Qalbning iymonli va rahmonliligi yoki, aksincha, bag’ritoshlik va iblislik ham oilada shakllanadi.
  Onalarimiz bu muqaddas vazifani juda oddiy yo’l bilan, ya’ni odobi, demakki xalq odobining eng ibtidoiy, lekin umri boqiy, qadri abad qirralari – kattalarga hurmat, kichikka izzat, murosai madora, yulduzga yulduzni moslab yashash kabilarni singdirish, bu fazilatlarni zamonga qarab rivojlantirish, oilaning har bir a’zosi ruhida turg’un qilish bilan o’taganlar. Oqibatda xalqimizga ulug’ farzandlarni etishtirib berganlar.
  Yuqorida oila – nafaqat bir yurtning, balki umuminsoniyatning katta siyosati, aytish kerakki – davlat siyosati, dedik. Shuning uchun ham dunyoda necha xalq , necha xil millat, necha xil mamlakat bo’lsa, ularning nashr etgan behisob adabiyotlari ichida oila, oilaviy munosabatlar, oilaning jamiyatda tutgan o’rni xususida alohida varaqlardan tortib, katta-katta ensiklopediyalargacha, hukumat qarorlari, nizomlardan tortib, kodekslargacha uchratish mumkin.
  Oila muqaddas va buyuk ne’mat hisoblangani uchun ham juda ko’p donishmandlar oilani tuzishni mamlakatni tashkil qilish kabi muhim deb biladilar.Oilaning barqarorligi va baxtli hayoti – shu mamlakatning yuzi, obro’yi deb qaraladi. Taraqqiy etgan davlatlarning o’z mamlakatlarida oilaga bunday katta e’tibor berishi, turli yo’llar bilan uning nufuzini ko’tarishga intilishi also bejiz emas.
  Bizda oilalar qurayotganda an’anaviy ko’rsatmalarga amal qilinadi.Asrlar davomida ma’naviyatimiz boyib borayotganiga, oilalarimiz mustahkamligiga bu ko’rsatmalarning insonparvarligi, umrboqiyligi sabab bo’layotgani ham sir emas.Yaxshi oila xushxulqli, iymonli solih kishilarni, ibratli insonlarni tarbiyalaydi.
  Voyaga yetayotgan har bir kishi oila to’g’risidagi yaxshi ko’rsatma, yo’riq, tuzuk, qonun- qoidalarni yaxshi bilishi lozim. Ana shu bilim va istak ularning o’z oilalarini ko’rkam tuzuvlariga, shu kichkina mamlakatlarni to’g’ri boshqaruvlariga yordam beradi. Oilada pohatli umr kechirish – barakotli umr kechirish demakdir.
  Bordi-yu oila tuzuk bo’lmasa, tarbiyaga ham e’tibor berilmasa, qancha buyuk bo’lsa ham, bunday millat dunyoda uzoq yashay olmaydi.Buni donishmandlar ko’p ta’kidlashgan: “Millatlar sharafini yuqori martabaga ko’taradigan narsa millionlar ila sanaladigan askarlar-u, dunyoda eng buyuk va zo’r bo’lgan kemalar emas, balki eng oz e’tibor beradiganimiz yo bo’lmasa, hech bir zamon e’tibor bermasdan qoladiganimiz – oiladir. Oila nizomsiz bo’lsa, uning yomon oqibati butun millatga ta’sir etadi va shu sababdan fazilat yeriga razolat, taraqqiyot o’rniga tubanlik negiz quradi… Agar bir millatga bunday hol ro’baro’ kelsa, u millat kitobining so’nggi varag’i ochiladi…”
  Shuning uchunham hamma asrlarda, hamma xalq va millatlarda dunyoning buyuk olim va fuzalolari,taniqli adiblari umrlarining oxirigacha qimmatli soatlarini oilani yaratish, uni barqarorlashtirish, insonni eng noyob farog’atdan bahramand qilish baxtiga muyassar etish ustida bosh qotirib o’tkazadilar.
  Garchi oila turmushni iqtisodiy tashkil etuvchi ilk uyushma sifatida ibtidoiy davrlardan boshlab mavjud bo’lib kelayotgan bo’lsa ham, davrlar o’tishi, “zamonlar o’zgarishi” bilan oilaning maqsad va vazifalari ham o’zgarib, tobora takomillashib boraveradi.


  Download 139,8 Kb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
  Download 139,8 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1-mavzu: Insoniylik ulug’ fazilat

  Download 139,8 Kb.