1. Mehnat tasnifi bo’yicha kasblar guruhi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan ?
Download 61.5 Kb.
Sana01.08.2021
Hajmi61.5 Kb.
#16583

8-sinf «Mehnat»

1.Mehnat tasnifi bo’yicha kasblar guruhi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan ?

a) Jismoniy va komyuterlangan b) Aqliy vaavtomatlashtirilgan

c) Jismoniy va aqliy d) guruhlarga bo’linmaydi e) A vaV

2.Kasblarning umumiy tasniflanishi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

a) Mehnat belgilari, sifati, shartlari b) Mehnat maqsadi, quroli

c)Mehnat predmeti, sharoiti d) Mehnat predmeti, maqsadi, sharoiti, quroli e) A va V

3. Mehnat predmeti bo’yicha kasblar tasnifi bu…

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam, odam-belgi tizimi, Odam-belgi obrazi b) Gnostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) Ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagin sharoit, o’ziga xos sharoitlar, maishiy shart-sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti

d) Qo’l mehnati, mexanizatsiyashtirilgan, mashina va mexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarniboshqarish e) B va V

4.Mehnat maqsadi bo’yicha kasblar tasnifi bu…

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam,odam-belgi tizimi, odam- belgi obraz b) Gnostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) Ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagi sharoit, o’zigaxos sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti. d) Qo’l mehnati, mexanizatsiyalashtirilgan, mashina vamexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarni boshqarish e)A vaV

5.Mehnat sharoiti bo’yicha kasblar tasnifi bu…

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam,odam-belgi tizimi, odam- belgi obraz b) Gnostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) Ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagin sharoit, o’ziga xos sharoitlar, maishiy shart-sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti

d) Qo’l mehnati, mexanizatsiyashtirilgan, mashina va mexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarniboshqarish e) A va V

6.Quroli bo’yicha kasblar tasnifi..

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam,odam-belgi tizimi, odam- belgi obraz b)G ostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagin sharoit, o’ziga xos sharoitlar, maishiy shart-sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti

d) qo’l mehnati, mexanizatsiyashtirilgan, mashina va mexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarniboshqarish e)B va V

7.Bilish, shakl o`zgartirish, ixtiro qilish bu…

a)mehnat maqsadi b)mehnat predmeti c)mehnat quroli d)mehnatsharoiti e) V va G

8.Jamiyat insondan kutayotgan va talab qilayotgan natija bu….

a) mehnat maqsadi b) mehnat predmeti c) mehnat quroli d) mehnatsharoiti e) hammasi to’g’ri

9.Inson mehnat qiladigan ijtimoiy muhit xususiyatlari bu…

a) mehnat maqsadi b) mehnat predmeti c) mehnat quroli d) mehnatsharoiti e) A va B

10.Inson hayolan yoki amalda bajarilishi lozim bo’lgan narsa, hodisa jarayonlarning o’zaro munosabatlari bu…

a) mehnat maqsadi b) mehnat predmeti c) mehnat quroli d) mehnat sharoiti e) A va B

11. Marketing nima?

a) bozor sotish b) ishlab chiqarish c) bank tizimi

12. Menejment deb nimaga aytiladi?

a) bozor sotish b) boshqarish mudirlik c) ishlab chiqarish

13. Menejer nima?

a) korxona va kompaniyaga ega bo’lmagan yollanma malakali boshqaruvchilar

b) bozor sotuvchisi c) ishlab chiquvchi

14. Extiyoj necha turga bo’linadi?

a) 4 ta b) 2 ta c) 3 ta

15. Moddiy ne’matlar ishlab chiqarish deganda nimani tushinasiz?

a) inson o’z ixtiyojini qondirish uchun qiladigan mexnat

b) mehnat vositalari c) dam olish

16. Mehnat vositalariga nimalar kiradi?

a) hom ashyolar b) stanoklar, mashinalar va asbob uskunalar c) inshootlar

17. Milliy boylik nima?

a) insoniyat rivojlanish tarixida yaratilgan moddiy ne’matlar,tabiiy resurslar yig’indisi

b) odam mehnati c) to’g’ri javob yo’q

18. Mexnat predmeti bo’yicha kasblarning tasniflari nechta belgidan iborat?

a) 2 ta b) 3 ta c) 5 ta

19. Odam texnika kasbga qaysi kasb egalari kiradi?

a) asbobsoz-chilangar,toqar,radiotexnik b) paxtakor, zootexnik c) tarbiyachi, o’qituvchi

20. Odam tabiat kasblarga qaysi kasb egalari kiradi?

a) radio-texnik, toqar b) uzumchi asalarichi,paxtakor c) rassom, dizayner

21. Odam odam kasbiga qaysi mexnat faoliyatiga kasblar kiradi?

a) inson bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat b) tabiat bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat

c) badiiy obraz bilan bo’lgan mehnat faoliyat

22. Odam belgilar tizimi kasbiga qaysi mehnat kasb egalari kiradi?

a) paxtakor, zootexnik b) o’qituvchi, tarbiyachi c) poligrafiyada harf teruvchilar, faltslovchi.

23 Odam badiiy obraz kasbiga qaysi mehnat faoliyati kiradi?

a) badiiy obraz bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat

b) texnik sistemalar bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat

c) Inson bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyati

24. Kasblar turkumlari necha yurga bo’linadi?

a) 5 ta b) 4 ta c) 3 ta

25. Mehnat maqsadi bo’yicha kasblarning tasniflari necha xil bo’ladi?

a) 3 ta b) 2 ta c) 4 ta


8-sinf «Mehnat»

1.Mehnat tasnifi bo’yicha kasblar guruhi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan ?

a) Jismoniy va komyuterlangan b) Aqliy vaavtomatlashtirilgan

c) Jismoniy va aqliy d) guruhlarga bo’linmaydi e) A vaV

2.Kasblarning umumiy tasniflanishi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

a) Mehnat belgilari, sifati, shartlari b) Mehnat maqsadi, quroli

c)Mehnat predmeti, sharoiti d) Mehnat predmeti, maqsadi, sharoiti, quroli e) A va V

3. Mehnat predmeti bo’yicha kasblar tasnifi bu…

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam, odam-belgi tizimi, Odam-belgi obrazi b) Gnostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) Ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagin sharoit, o’ziga xos sharoitlar, maishiy shart-sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti

d) Qo’l mehnati, mexanizatsiyashtirilgan, mashina va mexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarniboshqarish e) B va V

4.Mehnat maqsadi bo’yicha kasblar tasnifi bu…

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam,odam-belgi tizimi, odam- belgi obraz b) Gnostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) Ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagi sharoit, o’zigaxos sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti. d) Qo’l mehnati, mexanizatsiyalashtirilgan, mashina vamexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarni boshqarish e)A vaV

5.Mehnat sharoiti bo’yicha kasblar tasnifi bu…

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam,odam-belgi tizimi, odam- belgi obraz b) Gnostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) Ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagin sharoit, o’ziga xos sharoitlar, maishiy shart-sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti

d) Qo’l mehnati, mexanizatsiyashtirilgan, mashina va mexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarniboshqarish e) A va V

6.Quroli bo’yicha kasblar tasnifi..

a) Odam-texnika, odam-tabiat, odam-odam,odam-belgi tizimi, odam- belgi obraz b)G ostik, shakl, o’zgartiruvchi, ijodiy

c) ma’naviy javobgarligi yuqori darajadagin sharoit, o’ziga xos sharoitlar, maishiy shart-sharoitlar, ochiq havoda ish sharoiti

d) qo’l mehnati, mexanizatsiyashtirilgan, mashina va mexanizmlarni boshqarishi, avtomatlashgan jihoz va guruhlarniboshqarish e)B va V

7.Bilish, shakl o`zgartirish, ixtiro qilish bu…

a)mehnat maqsadi b)mehnat predmeti c)mehnat quroli d)mehnatsharoiti e) V va G

8.Jamiyat insondan kutayotgan va talab qilayotgan natija bu….

a) mehnat maqsadi b) mehnat predmeti c) mehnat quroli d) mehnatsharoiti e) hammasi to’g’ri

9.Inson mehnat qiladigan ijtimoiy muhit xususiyatlari bu…

a) mehnat maqsadi b) mehnat predmeti c) mehnat quroli d) mehnatsharoiti e) A va B

10.Inson hayolan yoki amalda bajarilishi lozim bo’lgan narsa, hodisa jarayonlarning o’zaro munosabatlari bu…

a) mehnat maqsadi b) mehnat predmeti c) mehnat quroli d) mehnat sharoiti e) A va B

11. Marketing nima?

a) bozor sotish b) ishlab chiqarish c) bank tizimi

12. Menejment deb nimaga aytiladi?

a) bozor sotish b) boshqarish mudirlik c) ishlab chiqarish

13. Menejer nima?

a) korxona va kompaniyaga ega bo’lmagan yollanma malakali boshqaruvchilar

b) bozor sotuvchisi c) ishlab chiquvchi

14. Extiyoj necha turga bo’linadi?

a) 4 ta b) 2 ta c) 3 ta

15. Moddiy ne’matlar ishlab chiqarish deganda nimani tushinasiz?

a) inson o’z ixtiyojini qondirish uchun qiladigan mexnat

b) mehnat vositalari c) dam olish

16. Mehnat vositalariga nimalar kiradi?

a) hom ashyolar b) stanoklar, mashinalar va asbob uskunalar c) inshootlar

17. Milliy boylik nima?

a) insoniyat rivojlanish tarixida yaratilgan moddiy ne’matlar,tabiiy resurslar yig’indisi

b) odam mehnati c) to’g’ri javob yo’q

18. Mexnat predmeti bo’yicha kasblarning tasniflari nechta belgidan iborat?

a) 2 ta b) 3 ta c) 5 ta

19. Odam texnika kasbga qaysi kasb egalari kiradi?

a) asbobsoz-chilangar,toqar,radiotexnik b) paxtakor, zootexnik c) tarbiyachi, o’qituvchi

20. Odam tabiat kasblarga qaysi kasb egalari kiradi?

a) radio-texnik, toqar b) uzumchi asalarichi,paxtakor c) rassom, dizayner

21. Odam odam kasbiga qaysi mexnat faoliyatiga kasblar kiradi?

a) inson bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat b) tabiat bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat

c) badiiy obraz bilan bo’lgan mehnat faoliyat

22. Odam belgilar tizimi kasbiga qaysi mehnat kasb egalari kiradi?

a) paxtakor, zootexnik b) o’qituvchi, tarbiyachi c) poligrafiyada harf teruvchilar, faltslovchi.

23 Odam badiiy obraz kasbiga qaysi mehnat faoliyati kiradi?

a) badiiy obraz bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat

b) texnik sistemalar bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyat

c) Inson bilan munosabatda bo’lgan mehnat faoliyati

24. Kasblar turkumlari necha yurga bo’linadi?

a) 5 ta b) 4 ta c) 3 ta

25. Mehnat maqsadi bo’yicha kasblarning tasniflari necha xil bo’ladi?

a) 3 ta b) 2 ta c) 4 ta

26. Mexnat qurollari bo’yicha kasblarning tasniflari necha xil bo’ladi?

a) 3 ta


b) 4 ta

c) 2 ta


27. Qurol mehnati bilan bog’liq bo’lgan kasblar qaysilr?

a) asbobsoz-chilangar, suvoqchi,duradgor

b) toqor, xaydovchi

c) dizayner,o’ymakor

28. Mexanizatsiyalashtirlgan mashina mexanizmlarni boshqarish bilan bog’liq kasblar qaysi?

a) suvoqchi, duradgor

b) toqar, frezalovchi

c) rassom, dizayner

29. Maxsus qobiliyatlarni ishga solish bilan bog’liq bo’lgan kasblar qaysilar?

a) dizayner, rassom, raqqos

b) toqor, frezalovchi

c) asbobsoz-chilangar, duradgor

30 Mexnat sharoiti bo’yicha kasblar tasniflari necha xil?

a) 4 ta


b) 3 ta

c) 2 ta
4-чорак


31. Ochiq havodagi mexnat sharoitlari bilan bo’g’liq kasblar qaysilar?

a) gulchi, meva sabzovotchi, biohim laborant

b) konferatsiya xavaskorlik, raqs, jamoat raxbari.

c) maktabgacha ta’lim muassalari tarbiyachi,to’garak ishi tashkilotchisi

32. O’ziga xos sharoitlarga ega bo’lgan kasblar qaysilar?

a) ko’prik,kranlar, mashinisti,armaturachi,betonchi

b) tarbiyachi, to’garak ishi tashkilotchisi

c) gulchi, meva sabzovotchi

33. Bilim egallash manbalari necha bo’limdan iborat?

a) 3 ta


b) 4 ta

c) 5 ta


34. Kasb tanlash belgilari necha xil bo’ladi?

a) 2 ta


b) 3 ta

c) 4 ta


35. Kasb tanlash bosqichlarida nechta kasb tanlash soxasi mavjud?

a) 9 ta


b) 7 ta

c) 6 ta


36. Asosiy va aylanma fondlar nechta asosiy xususiyatlar farqlanadi?

a) 4 ta


b) 2 ta

c) 5 ta


37. Korxonalarda asosiy o’rini nima egallaydi?

a) Ishlab chiqarish vositari

b) Ishchilar

c) mablag’

38. Korxona fondlari necha qismga bo’linadi?

a) 2 ta


b) 3 ta

c) 5 ta


39.Aksiya nima?

a) Tovar

b) qimmatbaxo qog’oz

c) hujjat.

40. Aksiyalar necha xil bo’ladi?

a) 3 ta


b) 2 ta

c) 4 ta

Download 61.5 Kb.
Download 61.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Mehnat tasnifi bo’yicha kasblar guruhi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan ?

Download 61.5 Kb.