• Java Swing class iearxiyasi Swing API 18 ta public paketlardan iborat
 • SWING Layots
 • 1.4. Dasturdan natija olish, uni taxlildan o’tkazish va Tizimli dasturiy taminotdan foydalanish texnologiyasi.
 • Секреты программирования для Internet на Java
 • Программирование на Java. Путеводитель
 • JAVA: SWING Java/SWING nima
  Download 167,81 Kb.
  bet4/4
  Sana19.03.2017
  Hajmi167,81 Kb.
  #335
  1   2   3   4
  JAVA: SWING

  Java/SWING nima JAVA uchun GUI Framework

  • JAVA dasturlarini “look and feel” holatiga keltirish

  • Java Foundation Classes (Sun Microsystems) bir qismi

  • IFC (Netscape) va JFC (Sun Microsystems) qo’shilgani

  • Java Standard Edition 1.2 versiyasidan boshlab paket shaklida qo’shilgan

  • GUI controllar java dastur orqali generatsiya qilinadi

  • Ko’rinishi va funksionallkin jihatidan Windows, Mac va Linux OS’laridaka

  Java Swing class iearxiyasi  Swing API 18 ta public paketlardan iborat

  javax.accessibility

  javax.swing.plaf

  javax.swing.text

  javax.swing

  javax.swing.plaf.basic

  javax.swing.text.html

  javax.swing.border

  javax.swing.plaf.metal

  javax.swing.text.html.parser

  javax.swing.colorchooser

  javax.swing.plaf.multi

  javax.swing.text.rtf

  javax.swing.event

  javax.swing.plaf.synth

  javax.swing.tree

  javax.swing.filechooser

  javax.swing.table

  javax.swing.undo

  SWING Layots

  AWT va Swing klaslarining layout manager’lari:

  BorderLayout

  BoxLayout

  CardLayout

  FlowLayout

  GridBagLayout

  GridLayout

  GroupLayout

  SpringLayout  Java/SWING BorderLayot

  BorderLayout

  Har bir content pane boshlang’ichda BorderLayout inisalizatsiya qilinadi. BorderLayout componentlarni 5 ta maydonga qo’yadi: top, bottom, left, right, va center.  1.4. Dasturdan natija olish, uni taxlildan o’tkazish va Tizimli dasturiy taminotdan foydalanish texnologiyasi.
  import javax.swing.*;

  import java.awt.*;

  import java.awt.event.ActionEvent;

  import java.awt.event.ActionListener;

  import java.io.*;
  /**

  * Created with IntelliJ IDEA.

  * User: HUSAN

  * Date: 20.01.14

  * Time: 0:28

  * To change this template use File | Settings | File Templates.

  */

  public class Dic extends JFrame {  private void init() {

  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

  setSize(600, 500);

  setLayout(new BorderLayout());

  setLocationRelativeTo(null);

  setResizable(false);

  }

  private JPanel topPanel; //shimol  private JPanel eastPanel; //sharq

  private JPanel westPanel; //g'arb

  private JPanel southPanel; //janub
  private JLabel label = new JLabel("So'zni kiriting");

  private JTextField textField1 = new JTextField(10);

  private JTextArea natija1 = new JTextArea("Lug'at" ,15, 20);

  private JTextArea natija2 = new JTextArea("Lug'at" ,15, 20);


  public Dic(String title) {

  super(title);

  init();

  fillForm();

  setVisible(true);

  }

  private void fillForm() {


  final JButton Ok = new JButton("OK");

  Ok.addActionListener(new ActionListener() {

  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

  String suz = textField1.getText();

  String bh = suz.substring(0, 1);

  File resurs = new File("Eng\\"+bh+".B&M");

  File res = new File("Uzb\\"+bh+".txt");


  if (!resurs.exists()) {

  natija1.setText("Iltimos, faqat lotincha harflardan foydalaning");

  System.exit(0);

  }

  if (!res.exists()) {  natija2.setText("Iltimos, faqat lotincha harflardan foydalaning");

  System.exit(0);

  }

  try {


  BufferedReader reader1 = new BufferedReader(new FileReader(resurs));

  int i = 0;

  StringBuffer buffer1 = new StringBuffer();

  StringBuffer buffer2 = new StringBuffer();

  while(reader1.ready()) {

  String line = reader1.readLine();

  if (line.startsWith(suz)) {

  buffer1.append(line).append("\n");

  i++;

  }

  if (i==30) break;  }

  natija1.setText(buffer1.toString());

  BufferedReader reader2 = new BufferedReader(new FileReader(res));

  int j = 0;

  while(reader2.ready()) {

  String line = reader2.readLine();

  if (line.startsWith(suz)) {

  buffer2.append(line).append("\n");

  j++;

  }

  if (j==30) break;  }

  natija2.setText(buffer2.toString());

  } catch (FileNotFoundException e2) {

  e2.printStackTrace(); //To change body of catch statement use File | Settings | File Templates.

  } catch (IOException e2) {

  e2.printStackTrace(); //To change body of catch statement use File | Settings | File Templates.

  }

  }

  });  JLabel label1 = new JLabel("English - Uzbek ");

  JLabel label2 = new JLabel(" Uzbek - English");


  natija1.setLineWrap(true); //faqat pastga tushadi

  JScrollPane scrollPane1 = new JScrollPane(natija1);

  scrollPane1.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

  scrollPane1.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

  add(scrollPane1);
  natija2.setLineWrap(true);

  JScrollPane scrollPane2 = new JScrollPane(natija2);

  scrollPane2.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

  scrollPane2.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);

  add(scrollPane2);
  topPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 20, 20));

  topPanel.add(label);

  topPanel.add(textField1);

  topPanel.add(Ok);

  add(topPanel, BorderLayout.NORTH);
  westPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 0, 20));

  westPanel.add(scrollPane1);

  add(westPanel, BorderLayout.WEST);
  eastPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 0, 20));

  eastPanel.add(scrollPane2);

  add(eastPanel, BorderLayout.EAST);
  southPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 0, 20));

  southPanel.add(label1);

  southPanel.add(label2);

  add(southPanel, BorderLayout.SOUTH);

  }

  }

  Dasturning main qismi


  import javax.swing.*;

  import java.awt.event.ActionEvent;

  import java.awt.event.ActionListener;

  /**


  * Created with IntelliJ IDEA.

  * User: HUSAN

  * Date: 20.01.14

  * Time: 0:29

  * To change this template use File | Settings | File Templates.

  */

  public class Main {  public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, UnsupportedLookAndFeelException, InstantiationException, IllegalAccessException {
  UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");

  Dic dic = new Dic("Lug'at");

  JMenuBar menuBar = new JMenuBar();

  JMenu fayl = new JMenu("Fayl");

  JMenuItem chiqish = new JMenuItem("Chiqish");

  chiqish.addActionListener(new ActionListener() {

  @Override

  public void actionPerformed(ActionEvent e) {

  System.exit(0);

  }

  });  JCheckBoxMenuItem item = new JCheckBoxMenuItem("Power Save Mode");

  fayl.add(item);

  fayl.addSeparator();

  fayl.add(chiqish);

  JMenu tahrir = new JMenu("Tahrirlash");

  JMenu servis = new JMenu("Servis");

  JMenu oyna = new JMenu("Oynalar");

  JMenu yordam = new JMenu("Yordam");

  menuBar.add(fayl);

  menuBar.add(tahrir);

  menuBar.add(servis);

  menuBar.add(oyna);

  menuBar.add(yordam);

  dic.setJMenuBar(menuBar);

  }

  }  XULOSA

  Kurs ishini bajarish davomida quyidagi xulosalarga ega bo'ldim: bularga qism dasturlarni yaratish, ob'ekt xususiyatlari bilan ishlash, sinflarni shakllantirish kabi tushunchalarni o'zlashtirish .

  Ushbu kurs ishida yuqorida ta'kidlab o'tilgan ma'lumotlarni o'zlashtirish bilan bir qatorda JAWA va shu kabi dasturlash tillarida sinflar va ob'ektlar, sinflar orasidagi munosabatlar, ob'eklarga qiymatlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish kabi tushunchalar o'zlashtirildi.

  Lug’at yaratishda Jawa muhitidan unumli foydalanildi. Natijalar esa Console rejimida chiqarildi.  Foydalanilgan adabiyotlar:

  1. Майкл Томас, Пратик Пател, Алан Хадсон, Доналд Болл(мл.) Секреты программирования для Internet на Java.- Ventana Press, Ventana Communications Group, U.S.A.,1996, Издательство "Питер Пресс", 1997

  2. Аарон И.Волш Основы программирования на Java для World Wide Web.- IDG Books Worldwide,Inc.,1996, Издательство "Диалектика",1996

  3. Кен Арнольд, Джеймс Гослинг Язык программирования Java.- Addison-Wesley Longman,U.S.A.,1996, Издательство "Питер-Пресс", 1997

  4. Нейл Бартлетт, Алекс Лесли, Стив Симкин Программирование на Java. Путеводитель.- The Coriolis Group,Inc.,1996, Издательство НИПФ "ДиаСофт Лтд.",1996

  5. Крис Джамса Библиотека программиста Java.- Jamsa Press, 1996, ООО "Попурри", 1996


  Download 167,81 Kb.
  1   2   3   4
  Download 167,81 Kb.