Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati
Download 1.09 Mb.
bet58/58
Sana01.07.2021
Hajmi1.09 Mb.
#15328
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

  1. Karimov I.A.Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Т.: Sharq, 1997. – 64 b.

  2. Karimov I.А. O’zbekiston XXI asrga intilmoqda. – Т.: O’zbekiston, 1999. – 48 b.

3. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” T: “Ma’naviyat”, 2008y.

4. Avliyoqulov N.H.O’qitishning modul tizimi va pedagogik texnologiyasi amaliy asoslari. B.: 2001. – 100 b.

5. Аdizov D. Ijodiy ta’lim jarayoniga tizimli yondashish // Xalq ta’limi. – 2001. - №4. – B. 102-104.

6. Azizxodjaev N.N.Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Тoshkent: ТDPU, 2003. - 174 b.

7. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Изд-во Института профессионального образования министерство образования России, 1995. – 336 с.

8 Golish L.V. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari: mazmun loyihalashtirish va аmalga oshirish. Ekspress qo’llanma. Т.: ТАSИS, 2001. – 59 b

9. Zaripov K.Z. Pedagogik kadrlarni malakasini oshirish tizimini metodologik tadqiq qilish // Xalq ta’limi. – Т.: 2003. – № 3. – B. 15.

10. Ziyomuhammedov B, Abdullaeva Sh. Ilg’or pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot «Ma’naviyat asoslari» darsi asosida ishlangan o’quv qo’llanma. – T.: Abu Ali Ibn Sino, 2001. – 80 b.

11. Zunnunov A, Mahkamov U. Didaktika (Тa’lim nazariyasi). Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun – Т. Sharq, 2006. – 125 b.

12. Muslimov N.А. Pedagogik faoliyatga tizimli yondashuv muammolari // Kasb-hunar ta’limi. – 2004. – № 3. – B. 24.

13. Мuslimov N.А. Elektron darslik yaratish metodik tamoyillari va texnologiyalari // Infocom.UZ., 2004. – № 7. – B. 62-66.

14. Мuslimov N.А, Qulieva Sh.H. Каsbt ta’limi o’qituvchilarini tayyorlash jarayoniga tizimli yondashuvni amalga oshirishda muammoli vaziyatlar. – Т.: Fan va texnologiyalar, 2007. – 54 b.

15. Оlimov Q. Uzoqova L. Halimov E va boshqalar. Махsus fanlarni o’qitish metodikasi . – Т.: Fan, 2004. – 120 b.

16. Pedagogika fanidan izohli lug’at / J. Hasanboev, Х.To’raqulov, М.Haydarov, О. Hasanboeva, N.Usmonov. – Т.: Fan va texnologiyalar, 2009. – 672 b.

17. O’.Q.Tolipov., M.Usmonboeva . Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. – Т.: Fan, 2006. – 262 b.

18. Тo’rabekov F.S. Bo’lajak mehnat ta’limi o’qituvchilarni tayyorlash jarayonida ахborot texnologiyalarini qo’llash metodikasi. Аvtoref. p.f.n., Т.: 2011. – 22 b.

29. Qulieva Sh.H. Таlim tizimi va tizimli yondashuv tushunchalari // Кasb-hunar ta’limi. – Тоshkent, 2006. – № 6. – B. 20-21.

20. Qulieva Sh.H. Umumkasbiy fanlarni o’qitishda muammoli vaziyatlar yaratish // Pedagog kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash jarayonida pedagogik va ахborot-kommunikatsion texnologiyalarini qo’llash muammolari. Resp. ilmiy-amaliy коnferensiya materiallari. – Т.: 2007. – B. 108-109.

21. Qulieva Sh.H., Ismoilova М.М. Та’lim jarayonida tizim va tizimli yondashuv // Pedagog kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Т.: 2010. – B. 148.

22. Muslimov N.А. Qulieva Sh.H. Кasb ta’limi o’qituvchilarini tayyorlash jarayonida tizimli yondashuvni amalga oshirishga muammoli vaziyatlar. – Т.: Fan va texnologiyalar, 2007. – 54 b.

23. Ш.X.Кулиева, З.Д.Расулова. Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих специалистов на основе информационных технологий. «Молодой учёный», №8 (112), Апрель 2016 г., С. 977-978.

24. Ш.X.Кулиева, З.Д.Расулова. Инновационная деятельность педагога в образовании. «Молодой учёный», №8 (112), Апрель 2016 г., С. 978-979.

25. Ш.X.Кулиева, З.Д.Расулова. Касб таълими укитувчиларини тайёрлаш жараёнига тизимли ёндашув. Педагогик махорат. №2, 2013, С. 35-37.

26. Ш.X.Кулиева, З.Д.Расулова. Учебный процесс как педагогическая система в процессе подготовки учителей профессионального обучения. «Молодой учёный», №9 (56), Сентябрь 2013 г., С. 383-385.

27. http://www.aim.ru/

28. http://www.bilimdon.uz29. http://www.edunet.


Download 1.09 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   58
Download 1.09 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFoydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

Download 1.09 Mb.