Elektrik ÖlçmələriElektrik Ölçmələri
Elm və texnikanın inkişafı ölçmə texnikasının nailiyyətləri ilə sıx əlaqədardır. Ölçmə texnikasının vəzifəsi
Mühazirə 2.57 Mb. 36
o'qib
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki KolleciAzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci
Elektrik şəbəkələrinin gərginlikləri və neytralın rejimləri. Sinxron generatorlar
Mühazirə 1.07 Mb. 18
o'qib
Mühazir Arxitektura anlayışı. Fon Neyman prinsipləri. Ehm-lərin inkişаf tаriхi və nəsilləriMühazir Arxitektura anlayışı. Fon Neyman prinsipləri. Ehm-lərin inkişаf tаriхi və nəsilləri
Bu amillərdən əsasları kompüterin qiyməti, tətbiq sahəsi, funksional imkanları, istismarın asanlığı hesab olunur. Kompüterin arxitekturasının əsas tərkib hissələri aşağıdakı kimi təsvir olunur
Mühazirə 3.92 Mb. 99
o'qib
Mühazirə1: Əməliyyat sistemləri haqqında anlayışıMühazirə1: Əməliyyat sistemləri haqqında anlayışı
S kompüter resurslarını idarə edən tətbiqi proqramların isə salınmasını, onların xarici qurğular və digər proqramlarla qarşılıqlı əlaqəsini, həmçinin, istifadəçi ilə kompüter arasındakı dialoqu təmin edən proqram vasitələrinin məcmusudur
Mühazirə 270.84 Kb. 5
o'qib

1   2   3