FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI
Download 341.5 Kb.
bet16/17
Sana15.03.2017
Hajmi341.5 Kb.
#143
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI:


 1. I.A.Karimov. «O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida». T., «O’zbekiston», 2011 yil.

 2. I.A.Karimov. «2012 yil Vatanimiz taraqqiyotining yangi bosqichga ko’taradigan yil bo’ladi». T., «O’zbekiston», 2012 yil.

 3. Karimov I. A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T. 1. – T.: O’zbekiston, 1996. – 364 b.

 4. Karimov I. A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T. 2. – T.: O’zbekiston, 1996. – 380 b.

 5. Karimov I. A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T. 3. – T.: O’zbekiston, 1996. – 366 b.

 6. Karimov I. A. Bunyodkorlik yo’lidan. T. 4. – T.: O’zbekiston, 1996. – 349 b.

 7. Karimov I. Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T. 5. – T.: O’zbekiston, 1997. – 384 b.

 8. Karimov I. A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida. T. 6. – T.: O’zbekiston, 1998. – 429 b.

 9. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T. 7. – T.: “O’zbekiston”, 1999. – 410 b.

 10. Karimov I.A. Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. T. 8. – T.: O’zbekiston, 2000. – 528 b.

 11. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T. 9. – T.: “O’zbekiston”, 2001. – 432 b.

 12. Karimov I. A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T. 10. – T.: “O’zbekiston”, 2002. – 432 b.

 13. Karimov I.A. Biz tanlagan yo’l-demokratik taraqqiyot va ma’rifiy dunyo bilan hamkorlik yo’li. T.11. - T.: “O’zbekiston”, 2003. – 320 b.

 14. Karimov I.A. Tinchlik va xavfsizlik o’z kuch-qudratimizga, hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga bog’liq. T.12. -T.: “O’zbekiston”, 2004. – 400 b.

 15. Karimov I.A. O’zbek halqi hyech qachon, hyech kimga qaram bo’lmaydi. T.13.-T.: “O’zbekiston”, 2005. – 448 b.

 16. Karimov I.A. Inson, uning huquq va erkinliklari - oliy qadriyat. T.14.-T.: “O’zbekiston”, 2006. – 280 b.

 17. Karimov. I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviyatimizni yuksaltirish va halqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. –Toshkent.: “O’zbekiston”, 2007. - 318 b.

 18. Karimov. I.A. Mamlakatni modernizasiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo’lida. T.16.-Toshkent.: “O’zbekiston”, 2007. -366 b.

 19. Karimov. I.A. Vatanimizning bosqichma - bosqich va barqaror rivojlanishini ta’minlash - bizning oliy maqsadimiz. -T.17.-T.: “O’zbekiston”, 2009. -280 b.

 20. Karimov I.A. Jahon inqirozining oqibatlarini yengish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va taraqqiy topgan davlatlar darajasiga ko`tarish sari. – T.: “O`zbekiston”, 2010. – T.18. -264 b.

 21. Karimov I.A. O’zbekiston Konstitusiyasi – biz uchun demokratik taraqqiyot yo’lida va fuqarolik jamiyatini barpo etishda mustahkam poydevordir: O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 17 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza / 2009 yil 5 dek./ – Toshkent: O’zbekiston, 2009. – 32 b.

 22. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz – vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir. – Toshkent: “O’zbekiston”, 2010. – 80 b.

 23. Karimov I.A. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo’shma majlisidagi “Mamlakatimizni modernizasiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish – ustuvor maqsadimizdir” mavzusidagi ma’ruzasi // “Xalq so’zi” gazetasi. 2010 yil 28 yanvar, №19 (4934).

 24. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2010 yil 12 noyabrdagi O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo’shma majlisidagi “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” to’g’risidagi ma’ruzasi // “Xalq so’zi” gazetasi, 2010 yil 13 noyabr soni.

 25. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2010 yil 7 dekabrdagi O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganligining 18 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi “Mamlakatimizni modernizasiya qilish yo’lini izchil davom ettirish-taraqqiyotimizning muhim omilidir” deb nomlangan ma’ruzasi // “Xalq so’zi” gazetasi. 2010 yil 8 dekabr, №236 (5151).

 26. Karimov I.A. 2010 yilda Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2011 yilga mo’ljallangan eng muhim ustuvor yo’nalishlarga bag’ishlangan 2011 yil 21 yanvarda bo’lib o’tgan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi “Barcha reja va dasturlarimiz vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi” deya nomlangan ma’ruzasi // O’zbekiston Ovozi gazetasi. 2011 yil 22 yanvar, №10 (31.286)

 27. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. Toshkent, “O’zbekiston” 2010y. 40b

 28. “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonuniga o’zgartishlar va qo’shimchalar kiritish haqida”gi O’zbekiston Respublikasi 29.08.2003 y. 520-II-son Qonuni bilan tasdiqlangan. // O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi 2003 y. 9-10-son, 134-modda

 29. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining reglamenti to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi 29.08.2003 y. 523-II-son Qonuni bilan tasdiqlangan. // O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi 2003 y. 9-10-son, 137-modda

 30. “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to’g’risida”gi (Yangi tahriri) O’zbekiston Respublikasi 29.08.2003 y. 518-II-son Qonuni bilan tasdiqlangan. // O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi 2003 y. 9-10-son, 132-modda

 31. “Referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati tashkil etilishining asosiy prinsiplari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi 04.04.2002 y. 350-II-son Qonuni bilan tasdiqlangan. // O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi 2002 y. 4-5-son, 60-modda

 32. “Fuqarolarning murojaatlari to’g’risida”gi (Yangi tahriri) O’zbekiston Respublikasi 13.12.2002 y. 446-II-son Qonuni bilan tasdiqlangan. // O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi 2003 y. 1-son, 7-modda

 33. O’zbekiston Respublikasining referendumi to’g’risida”gi (Yangi tahriri) O’zbekiston Respublikasi 30.08.2001 y. 265-II-son Qonuni bilan tasdiqlangan. // O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Axborotnomasi 2001 y. 9-10-son, 176-modda // O’zbekiston Respublikasi 03.12.2004 y. 714-II-son Qonun bilan o’zgartirishlar kiritilgan

 34. “Xalq deputatlari mahalliy kengashi deputatini, O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi deputatini va Senati azosini chaqirib olish to’g’risida”gi qonun. O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining axborotnomasi. –2005. – №1. – 12- modda.

 35. “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo’yicha vakili (ombudsman) to’g’risida”gi (Yangi tahriri) O’zbekiston Respublikasi 27.08.2004 y. 669-II Qonuni bilan tasdiqlangan

 36. O’zbekiston Respublikasi “Davlat boshqaruvini yangilash va yanada demokratlashtirish, hamda mamlakatni modernizasiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini kuchaytirish to’g’risida”gi Konstitusiyaviy qonuni// O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2007.- №15.- 151-modda.

 37. Saylov to’g’risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritish haqidagi” O’zbekiston Respublikasi Qonuni. Xalq so’zi. 2008 yil 27 dekabr

 38. O’zbekiston Respublikasi “O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining ayrim moddalariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida (78, 80, 93, 96 va 98-moddalariga)” gi qonuni. Xalq so’zi, 2011yil, 18 aprel.

 39. Xusanov O.T. Konstitusiya Respubliki Uzbekistan i osnovы gosudarstvennoy vlasti na mestax: pravovыye, organizasionnыye voprosы i problemы. – T., 1995 . -78 s.

 40. Xusanov O.T. Mustaqillik va mahalliy hokimiyat, - T., Sharq, 1996.-89 b.

 41. Xusanov O.T. O’zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning murojaatlari to’g’risida” va “Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga shikoyat qilish to’g’risida”gi qonunlariga sharhlar.-T.:Adolat, 1997.- 80 b.

 42. Xusanov O.T. O’zbekiston Respublikasining davlat hokimiyati vakillik va ijroiya hokimiyati organlari, -T., Universitet, 1994. 46 b.

 43. Yakubova D.Sh. Organizasionno - pravovыye voprosы deyatelnosti mestnыx Sovetov narodnыx deputatov po realizasii gosudarstvennoy molodejnoy politiki. - M., 1991. -82 b.

 44. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga sharh. -T.: O’zbekiston.2008.- 406 b.

 45. Xalilov E.H. Saylov to’g’risidagi O’zbekiston qonunlarining qaror topishi va rivojlanishi (Oliy Majlis shakllanishining huquqiy asoslari). - T.: O’zbekiston. 1999. -96 b.

 46. Xusanov O.T. O’zbekiston Respublikasi davlat organlari. -T.: Sharq. 1996.-76 6.

 47. Qirg’izboyev M. Demokratik ko’ppartiyaviylik va parlamentarizm tamoyillarini rivojlantirish masalalari // O’zbekiston fuqarolik jamiyati sari (Maqolalar to’plami). – Toshkent: Sharq, 2003. –B. 205-207

 48. Qayumov R.Q. O’zbekiston Respublikasining konstitusiyaviy huquqi. Darslik. – T.: IIV Akademiyasi, 1997. – 400 b.

 49. Tadjixonov U. va boshqalar. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyaviy huquqi. Darslik.T.: Sharq.- 532 b.

 50. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyaviy huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik.T.: Moliya.- 2002 -645 b.

 51. O’zbekiston Respublikasining Konstitusiyaviy huquqi. Mualliflar jamoasi. Darslik.T.: T.Yu.Yu.I.- 2005 545 b.

 52. Tulyaganov A.T. Davlat hokimiyatini vakillik va o’zini o’zi boshqarish organlarining faoliyatini tashkil etish. T.: Universitet, 1996. - 175 b.

 53. Konstitusionnoye pravo Rossii: sxemы, kommentarii. Uchebnoye posobiye. – M.: Yurisprudensiya, 1999. – 64 s

 54. Azizxo’jayev A.A. Hokimiyat taqsimlanishi taomilining amaliy ifodasi // “Hayot va qonun”. 1994. № 2 . 4-7 b.

 55. Azizxo’jayev A.A. “Demokratiya - xalq hokimiyati demakdir.// “O’zbekiston ovozi” 199b. 25 yanvar

 56. Azizxo’jayev A.A. “Mustaqillik: kurashlar, iztiroblar, quvonchlar” //Xalq so’zi. 2001. 10 fevral

 57. Azizxo’jayev A.A. “Mustaqil bo’lsang - mustaqil bo’l davlat bo’lsang davlat bo’l”// Halq so’zi. 2001. 27 aprel.

 58. Azizxo’jayev A.A. Erkinlikning g’alabasini muxrlagan qonun" // Xalq so’zi. 2001. 28 noyabr.

 59. Azizxo’jayev A.A. “Xalq-hokimiyatning birdan - bir manbai” //Xalq so’zi. 2002. 19 yanvar

 60. Azizxo’jayev A.A. ''Konstitusiyaviylik tamoyillari va kafolatlari// Xalq so’zi 2OO2 . 26 noyabr

 61. Respublika Uzbekistan: Ensiklopedicheskiy spravochnik // Avt.-sost.: N.Tuxliyev, A.Kremensova/-T.: Gos.nauch.izd-vo «Uzbekiston milliy ensiklopediyasi», 2001. - 448 s.

 62. Uzbekistan i mejdunarodnыye dogovora po pravam cheloveka. Otv.red.A.X.Saidov. - T.: Adolat. 1998.

 63. Urazayev Sh.Z. Vlast i zakon. - T. Fan, 1991. 45 s.

 64. Xalilov E.X. Osnovnыye prioritetы Parlamenta Uzbekistana na poroge i v nachale XXI veka.// Xuquq-Pravo-Tash. 2000. №2. S.3-8.

 65. Xalilov E.X. O’zbekistonda Parlamentarizm maktabining ilk saboqlari.// Qonun himoyasida. 2000. № 8. 3-86.

 66. Politicheskiye partii i dvijeniya v Uzbekistane (Izdaniye tretye). - Tashkent, 1999. - 24 s.

 67. Xamedov Isa Axlimanovich. Organizasionno-pravovыye problemы sovershenstvovaniya sistemы gosudarstvennogo upravleniya v Respublike Uzbekistan: Avtoref...d-ra.yurid.nauk. – Toshkent., 2004. - 46 s

 68. Boltayev A.R. Ispolnitelnaya vlast v Respublike Uzbekistan. Monografiya. –Tashkent.: TDYuI, 2006.-268 s.

 69. Islomov Z.M. O’zbekiston modernizasiyalash va demokratik taraqqiyot sari. – Toshkent: O’zbekiston, 2005. -262 b

 70. Qirg’izboyev M. Demokratik ko’ppartiyaviylik va parlamentarizm tamoyillarini rivojlantirish masalalari // O’zbekiston fuqarolik jamiyati sari (Maqolalar to’plami). – Toshkent: Sharq, 2003. –B. 205-207

 71. Azizxo’jayev A.A. Huquqiy demokratik davlat qurilishi muammolari. – // “Xalk so’zi”,1992 17 sentyabr

 72. Azizxo’jayev A.A. Davlat boshqaruvi turli muammolari //“Xalq suzi”. 1992,.7 noyabr

 73. Azizxo’jayev A.A. Mustaqil O’zbekistonda davlat qurilishining dolzarb muammolar. – T.: “Muloqot” № 3. 1993. 3-6 b.
Download 341.5 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Download 341.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YHATI

Download 341.5 Kb.