«davlat huquqi» kafedrasi
Download 341.5 Kb.
bet17/17
Sana15.03.2017
Hajmi341.5 Kb.
#143
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
M U N D A R I J A
Kirish......................................................................................................................3-6
I-BOB. Jamoatchilik nazorati davlat xokimiyati va boshqaruvi organlari, jamoatchilik nazoratining vazifalari.....................................................................7-14
II-BOB. Fuqarolik jamiyati institutlari, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari.............................................................................................................15-21
III-BOB. Jamoatchilik nazorati subyekti, o’zini-o’zi boshqarish organlari.......22-34
Xulosa................................................................................................................35-47
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati....................................................................48-52


1 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини

ривожлантириш концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон

Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрь куни бўлиб ўтган

қўшма мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи. 2010 йил, 13 ноябрь.2 Каримов И.А. Инсон манфаатларини таъминлаш, ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш – устувор вазифамиздир // Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларни чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир. Т.15. –Т.: Ўзбекистон, 2007. –Б.105.


3 Ушбу асарларнинг тўлиқ рўйхати диссертациянинг фойдаланилган адабиётлар рўйхати қисмида кўрсатилган.


4 Бафаев Ш. Общественный контроль как важный фактор построения демократического правового

государства и гражданского общества // Общественное мнение, права человека. – Ташкент, 2007. – №1.
5 . Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т.9. - Т.: «Ўзбекистон», 2001. Б. 322.

6 Т.10. - Т.: «Ўзбекистон», 2002. Б.157-158.).


7 Т.7. - «Ўзбекистон», 1999. Б.388.).


8 (Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. Т.7. - Т.: «Ўзбекистон», 1999. - Б.271).


9 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 йил, 5-сон, 110-модда.).


10 (Каримов И.А. Ҳавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10. - Т.: «Ўзбекистон», 2002. Б. 158.).

11 Файзиев Ш. Парламент назоратининг тушунчаси ва асосий йўналишлари: ҳуқуқий таъминлаш масалалари. // “Парламент назорати: назария ва амалиёт масалалари”. Илмий-амалий семинар материаллари / Масъул мухаррир Ф.Х. Отахонов. –Т., 2005. –Б. 13–25.

12 См.: Денисов С.А. Формирование контрольной ветви государственной власти и ограничение коррупции // Государство и право. – М., 2002. –№ 3. –С. 9–11; Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. –№4. –С.10–18.


13 Исламов З.М. Проблема власти: ее понимание, назначение, социальная ценность. – Т.: ТДЮИ нашри, 2003; Одилқориев Х.Т. Ўзбекистоннинг янги Конституцияси ва ҳокимиятлар тақсимланиши принципи. –Т.: Ўзбекистон, 1993.

14 Исмаилов Б. Давлат фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг амалий жиҳатлари // “Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларини шакллантириш масалалари: назария ва амалиёт” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. –Т., 2007. – Б. 44–49

15 Чоршанбиев Ж. Фуқаролик жамияти шаклланишида жамоатчилик назоратининг аҳамияти // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. –Т., 2008. – №2. – Б.14.

16 Бафаев Ш. Общественный контроль как важный фактор построения демократического правового государства и гражданского общества // Общественное мнение. Права человека. – Т., 2007. –№ 1. –С.30.

17 Абдуллаев Ж.М. Фуқаролик жамиятини шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли (назарий-ҳуқуқий масалалар). Юрид. фанл. номз. ... дисс. автореферати. – Т., 2008. –Б.27.

18 Набиев Т., Солеев А. Ўзини ўзи бошқариш органлари – жамоатчилик назорати субъектлари сифатида // Фуқаролик жамияти. –Т., 2008. –№ ?. –Б.17–23.

19 “Мамлакатимизни модернизация қилиш ва кучли фуқаролик жамияти барпо этиш – устувор мақсадимиздир”. Президент И.А.Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик Палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи. 2010. 28 январь. №19 (4904).

20 Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2001 йил 8 майда №118 буйруғи билан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 2001 йил 6 июнда №1039 рўйхатдан ўтказилган ва 2001 йил 28 июндан кучга кирган “Озодликдан маҳрум қилиш туридаги жазони ижро этиш муассасаларининг ички тартиб Қоидалари” // “Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан”, 2001 г. №11.

21 Каримов И.А. Инсон манфаатларини таъминлаш, ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш-устувор вазифамиздир // Халқ сўзи. 2006 йил 8 декабрь.

22 Диего Валадес. Контроль над властью. –М.: Идея-Пресс, 2006. –С.248.


23 Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. –М., 1993. – №4. –С.18.

24 См.: Денисов С.А. Формированинг контрольной ветви государственной власти и ограничение коррупции // Государство и право. –

М., 2002. – №3. (С.9–16). – С.9.
25 Каримов И.А. Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрь куни бўлиб ўтган қўшма мажлисидаги маърузаси // Халқ сўзи. 2010 йил, 13 ноябрь.Download 341.5 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Download 341.5 Kb.