• 1-amaliy ish.
 • Kompyuter injiniring fakulteti 716-20 guruh talabasi karimov Anvarjoning
  Download 378,36 Kb.
  bet1/6
  Sana20.02.2024
  Hajmi378,36 Kb.
  #159285
    1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  1-dedline Tarmoqni dasturlash
  Ботирхонов Бехзод Бахтиёр уғли Ru, Intelektual tahlil 1.2.3, 1-laboratoriya ishi mavzu Tarmoq simulyatorlari bilan ishlash. -ADministratsiyalash, 2-dedline Tarmoqni dasturlash, GENOMLARDAGI OQSIL STRUKTURASINI ANIQLASH 3, Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish, HARAKAT M T, SAYFULLO, 1578738782

  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT
  TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI FARG`ONA FILIALI

  KOMPYUTER INJINIRING FAKULTETI
  716-20 GURUH TALABASI
  Karimov Anvarjoning

  Tarmoqnidasturlash


  FANIDAN
  TAYYORLAGAN
  AMALIY MASHG’ULOTI


  Farg’ona – 2024
  1-amaliy ish.

  TCP klienttarmoqdasturiniamaliyo’rganish. TCP server tarmoqdasturiniamaliyo’rganish.


  Kliyentningbirinchio‘rindabajaradiganvazifasi server bilanaloqao‘rnatishdaniborat. Server vakliento‘rtasidaaloqao‘rnatishuchun Socket ob’ektiyaratiladi. TCP soketiklientiningilovasiniyaratishuchunquyidagivazifalarnibajaradi:
   1. Socket klassidanfoydalanib, klientsoketiniyaratish.


   2. Soketgayozishvaundano‘qish.


   3. Ulanishnitugallash.
  Klientsoketiniyaratish
  Klientsoketiningob’ekti server tomonidaneshitiladiganikkiparametr (IP adresva port raqami) niqabulqiluvchi Socket klassiningkonstruktoriyordamidayaratiladi.


  Socket clientSocket = new Socket("localhost", 6789);
  Avvalgikodfragmentidalocalhost ga tengbo‘lgan IP adresva 6789-port shundaysoketnianiqlaydiki, ushbusoketda server klientso‘rovlarinieshitadi.


  Soketdano‘qishvayozish
  Klientva server o‘rtasidaulanisho‘rnatilganidanso‘ngklientservergasoketorqaliso‘rovyuboradi. Soketdano‘qishvayozishfayldano‘qishvayozishgao‘xshash. Klientga server bilano‘zaroaloqadaishlashnita’minlashuchunquyidashilarnibajarishzarur:
  PrintStreamvaBufferedReaderklasslaridanbiriuchunikkitaob’ekte’lonqilinadi. Ushbuob’ektlarsokedano‘qishvayozishuchunishlatiladi.
  DataOutputStreamoutToServer = new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); //soketgayozishBufferedReaderinFromServer = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream())); //soketdano’qish
  Socket klassininggetInputStream() vagetOutputStream() metodlariklientga server bilano‘zaroaloqadaishlashimkoniniberadi. getInputStream() metodiBufferedReaderob’ektigasoketdano‘qish, getOutputStream() metodiesaPrintStreamob’ektigasoketgayozishimkoniniberadi.
  Klientilovasidakiritilganma’lumotlarservergauzatilishiuchunstandartkirishbilanaloqao‘rnatishuchunBufferdReaderklassiningyanabirob’ektie’lonqilinadi. Quyidagikodfragmentikonsoloynasidanma’lumotlarnio‘qishuchunishlatiladi:

  BufferedReaderinFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

  sentence = inFromUser.readLine();
  Keltirilgankodfragmentifoydalanuvchigaklaviaturadanma’lumotlarnikiritishimkoniniberadi.


  Ulanishnitugallash
  Quyidakeltirilgan operator server bilano‘zaroaloqanitugallaydi.

  clientSocket.close();
  Klientsoketifoydalanuvchinomivaparolnikiritadivaaloqanita’minlaydi.
  TCP klientiniyaratishuchunkeyingikoddanfoydalanishmumkin:

  /* 410-14 guruhtalabasiPalonchiyevPistavonchining


  */

  package tcp;
  import java.io.*; import java.net.*;
  class Client {

  public static void main(String argv[]) throws Exception

  {

  String sentence;

  String modifiedSentence;

  BufferedReaderinFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

  System.out.println("Kliyentishgatushdi!!!");

  Socket clientSocket = new Socket("localhost", 6789); System.out.println("Kliyent server bilanbog'landi"); DataOutputStreamoutToServer = new

  DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream()); BufferedReaderinFromServer = new BufferedReader(new

  InputStreamReader(clientSocket.getInputStream())); System.out.println("Servergajo'natshuchunixtiyoriymatnnikiriting:"); sentence = inFromUser.readLine();

  outToServer.writeBytes(sentence + '\n'); System.out.println("Kiritilganmatnservergajo'natildi");

  modifiedSentence = inFromServer.readLine();

  System.out.println("Qaytaishlanganmatnserverdankeldi: " + modifiedSentence); clientSocket.close();

  System.out.println("Kliyentsoketiyopildi!");

  } }
  Yuqoridakeltirilgankod Client.java sifatidasaqlanadi.
  1.1-jadval

  Topshiriqvariantlari  Topshiriq

  1.

  Rombningyuzinitopish

  2.

  Ixtiyoriy n ta sonningo’rtaarifmetiginihisoblash

  3.

  To’g’rito’rtburchakningyuzinitopish

  4.

  Ixtiyoriy n ta sonningo’rtageometriginihisoblash

  5.

  Uchburchakningyuzinihisoblash

  6.

  Ixtiyoriy R radiusliaylanauzunliginitopish

  7.

  Ixtiyoriy R radiuslidoirayuzinihisoblash

  8.

  Ixtiyoriykoefitsentlikvadrattenglamayechiminitopish

  9.

  Ixtiyoriy n ta sonnio’sishtartibidasaralash

  10.

  Ixtiyoriy n ta sonnikamayishtartibidasaralash

  11.

  Ixtiyoriysonni n darajagako’tarish

  12.

  Ixtiyoriysonningkvadratildizinihisoblash

  13.

  Ixtiyoriy n ta sondanengkattasinitopish

  14.

  Ixtiyoriy n ta sondanengkichiginitopish

  15.

  Ixtiyoriykubninghajminitopish

  16.

  Uchburchakningbissektrisauzunliginitopish

  17.

  Ixtiyoriy n ta sonningyig’indisinihisoblash

  18.

  Ixtiyoriy n ta sondanmusbatlariyig’indisinihisoblash

  19.

  Ixtiyoriymatnniteskaritartibdayozish

  20.

  Ixtiyoriymatnningjufto’rindagihaflariniajratibyozish

  21.

  Ixtiyoriymatnningtoqo’rindagihaflariniajratibyozish

  22.

  R radiusli shar hajminihisoblash

  23.

  Ixtiyoriysilindrhajminihisoblash

  24.

  To’g’rito’rtburchakdioganalinihisoblabtopish

  25.

  R radiusli shar sirtiningyuzinitopish

  26.

  Ixtiyoriykonussirtiyuzinitopish

  27.

  Ixtiyoriy n ta sondanjuftlariniajratibyozish


  Download 378,36 Kb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 378,36 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompyuter injiniring fakulteti 716-20 guruh talabasi karimov Anvarjoning

  Download 378,36 Kb.