• Ko’rsatkichlar nomi Shartli bеlgi Qiymati , so’m
 • Moy tozalash filtirining bozorgirligini aniqlash ko’rsatkichlari
 • Ko’rsatkich turlari Shartli bеlgi O’lchov birligi Qiymati
 • XULOSA VA TAKLIFLAR.
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI
 • ILOVALAR Система смазки двигателя
 • Moy tozalash filtrining ta’mirlash jihozini tayyorlov narxini shakllanishi
  Download 3.53 Mb.
  bet14/14
  Sana04.07.2021
  Hajmi3.53 Mb.
  #15410
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Moy tozalash filtrining ta’mirlash jihozini tayyorlov narxini shakllanishi

  3-jadval


  Ko’rsatkichlar nomi


  Shartli bеlgi


  Qiymati , so’m  Yarim fabrikat va xom asho sarfi

  Х2

  75000  Asosiy ishchilarga oylik maosh sarfi

  M1

  4400000
  Ijtimoiy ajratma sarfi

  Х1

  16000  Jixozning ishlatishga tayyorlash sarfi

  Х4

  50000  Amortizatsiya ajratmasi sarfi

  Х5

  3000  Elеktroenеrgiya sarfi

  Х3

  38500  Xo’jalik xarajatlari sarfi

  Х6

  46600  Maxsulot tannarxi

  Хм

  180000  Yalpi foyda

  Х8

  345000  Sof foyda

  Х8

  120000  Rеntabеllik

  R

  13,4  Ta’mirlangan moy filtrining narxi

  D1

  185000  Ta’mirlangan moy filtrining sotuv narhi

  D

  190000 yoki 80$  Bozordagi baho

  Db

  200000 yoki 86$


  V. Ta’mirlangan moy filtrining bozorgirligini aniqlash uchun kardan uzatmasining sotiladigan narxini loyiha bo’yicha mahsulotni tayyorlov narxiga bo’lib aniqlanadi.

  ξ= Дб/ Д1=200000/199200=1,004

  Demak, loyiha bo’yicha moy filtrining raqobatbardoshlik darajasi 1dan katta bo’lgani uchun amaliyotda qo’llashga yaroqli deb hisoblanadi [18].
  Moy tozalash filtirining bozorgirligini aniqlash ko’rsatkichlari

  4-jadval
  Ko’rsatkich turlari

  Shartli bеlgi

  O’lchov birligi

  Qiymati  Moy tozalash filtirining ta’mirlash moslamasi

  Np

  dona

  6  Asosiy ishlab chiqarish fondi

  Fas

  $ m.sum

  35000.$  Aylanma fond xajmi

  Fay

  m.sum

  50000  Tеxnik ishchilar soni

  Pt

  odam

  8  Umumiy ishchilar soni


  Pod

  odam

  10  Maxsulot tannarxi

  Хм

  So’m

  180000  Yalpi foyda

  Х8

  So’m

  345000  Sof foyda

  Х′8

  So’m

  120000  Rеntabеllik

  R

  foiz

  13,6  Mahsulotni tayyorlov narxi

  D1

  So’m

  566000  Mahsulotni sotuv narxi

  D

  So’m

  190000 yoki 80$  Bozordagi baho

  Db

  So’m

  200000 yoki 86$  Maxsulot tannarxi

  Хм

  So’m

  180000  Raqobatbardoshlik

  drajasi


  ξ


  koeff

  1,2


  XULOSA VA TAKLIFLAR.
  Biz tomonimizdan to`plagan ma’lumotlarga qaraganda avtomobillarga texnik xizmat ko`rsatish va ta`mirlash ishlarining 80-90% i avtomobilь dvigateliga to`g`ri kelar ekan. Dvigatellar asosan yuqori bosimli sharoitda ishlagani va turli vazifalarni bajarishda ham o`ziga xos ishlash muddati bo`lgani uchun shunga muvofiq ravishda texnik xizmat ko`rsatish mudatlari belgilab qo`yilgan. Dvigatel yuqori kuchlanishda ishlaydigan bir qancha detalь va mexanizmlardan tashkil topgani sababli albatta har qanday jarayonlar amalga oshirilayotganda detallarni bir-birlari yuzasidan harakatlanish yoki detallarning bir-birlariga ishqalanib harakat qilishlari kuzatiladi.

  Hozirda olimlarning olib borayotgan ilmiy-tadqiqotlari ishqalanishni kamaytirishga qaratilgan. Uning miqdorini keskin kamaytira olish har tomonlama foydali va muhim ahamiyatga molik masaladir. Bu muhim masalani moylash orqaligina ma`lum miqdorda hal qilsa bo`ladi. Har bir ishqalanuvchi detal sirtiga moyni kerakli miqdorda yetkazib berish, natijada detallar va mexanizmlarning ishlash unumdorligini saqlab qolish muhim vazifalardandir. Bu ma`suliyatli va muhim vazifani moylash tarmog`idagi moy bajaradi.

  Ma’lumki, moy tozalash jarayoni dvigatelning ishonchli ishlashini, kerakli quvvatni yetkazib berishni, dvigatelь foydali ish koeffitsientini oshirishni, avtomobil xavfsizligini ta`minlashni, yonilg`i sarfini kamaytirishni, haydovchi va yo`lovchilarni xavfsizligini, sog`ligiga xavf soluvchi zararli chiqindilar sarfini kamaytirishni, shular asosida jamiyat va davlat iqtisodiy-ijtimoiy ahvolini yaxshilashga, resurslarni kelajak avlodga ham foydalanish uchun kerakli miqdorda qoldirilishga olib keladi.

  Hozirgi bozor iqtisodiyoti davrida har bir avtomobilь uchun sarflanayotgan harajatlarning 25-26% i moy va moy tozalash materiallariga to`g`ri kelayapti. Bunday sarflarni kamaytirish va avtomobil uzel va detallarining ishonchli ishlashini ta`minlash muhim ahamiyatga egadir. Men taklif qilayotgan usulda moy tozalash filtridan bir necha marta unumli foydalanish asosan mablag` va materiallar sarfini keskin kamaytirishga imkon beradi. Har bir servis korxonalariga moy almashtirish uchun kirgan avtomobillarga texnik xizmat ko`rsatish paytida, agar moy filьtrini almashtirish muddati tugagan bo`lsa, filtr butunligicha tashlanib yuboriladi. Vaholanki, unda faqatgina filtrlovchi elementlar ishdan chiqadi xolos.

  Moylash jarayonida iflosliklarni o`zida olib qolib, moyni ulardan holi qilib, yani ishlatish uchun yaroqli qilib chiqarib beradigan va ma`lum muddatgacha o`zining faoliyatini ishonchli saqlay oladigan elementlar asosan filtrning ishchi ichki filьtrlovchi elementlari xisoblanadi.

  Biz olib borilgan kuzatuvlar davrida shunga guvoh bo`ldikki, barcha filьtrlar almashtirilib, keraksiz holda tashlab yuborilar ekan. Filьtrning konstruktsiyasini takomillashtirish orqali ishlatib bo`lingan filьtrlarning tashqi qoplamasidan bir martalik emas, ko`p marotaba ishlatishni maqsad qilib qo`ydik.

  Bu jarayon asosan maxsus stanoklarda amalga oshiriladi. Foydalanib bo`lgan filьtr stanokka qo`yiladi va yuqori qismi sakkiz qirrali tayanchda qisib ushlanadi. So`ng monipulyator o`z o`qi atrofida ham vertikal burchak ostida og`adi va bir necha aylanishlardan so`ng filьtr ochiladi. Qirralari 90o burchakka yetganda ish to`xtatiladi, bosim ostida ajratiladi. Ajratib olingan filьtr yaxshilab yuvib tozalandi va qobiq qirralari tekislanadi. Natijada yana bir bor ishlatishga tayyor bo`lgan filьtrning qobig`i hosil bo`ladi.

  Keyingi jarayon ishga soz bo`lgan yangi filьtrlovchi elementni hosil qilingan qobiqqa joylashtirishdir. Bu texnologiya ham biriktirish stanogida amalga oshiriladi. Qobiqni yaxshilab tozalanganligiga va tekislanganligiga ishonch hosil qilib, unga yangi filьtrlovchi element joylashtiriladi. Yig`ilgan, yangi hosil bo`lgan filьtrni biriktirish stanogiga qo`yiladi. Avval filtrning qirralarini asta-sekin 90o burchakka, keyin esa 180o ga bukish lozim. Shundagina qobiq materiali hech bir zaralanishsiz ishga tayyor holga keladi. Filtrni bunday texnologiyada qayta yig`ishda asosiy narsa uning germetikligini ta`minlashdir. Germetik suyuqlik tayyor qobiqqa yangi filtrlovchi elementni joylashtirilsa surtiladi. Agar germetik suyuqlik ishlatilmasa rolik payvandlash jarayoni amalga oshiriladi. Rolikli payvandlash ishlatilishi iqtisodiy qimmatroqqa tushadi, shuning uchun germetik suyuqlikdan foydalangan ma`qulroq.

  Hosil qilingan moy filtrini yuqori bosimli nasos bilan kerakli bosimda 3-4 minut tekshiriladi. Bundan maqsad germetikligini ta`minlashdir.

  Bitiruv malakaviy ishning iqtisodiy samarasini bir avtomobil uchun bir yildigi sof foydasi 38,5 $ ni tashkil etdi. Agar vatanimizda har yuzta odam boshiga 29 ta mashina to`g`ri kelishini hisobga olsak buning qanchalik yuqori katta natijaligi ko`rinadi. Butun Respublika miqyosida olganda bu ancha iqtisodiy samara beradi.  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI


  1. Sh.M.Mirziyoyev, “Barcha reja va dasturlarimiz Vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi”, 2017 yil 14 yanvardagi “2016 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2017 yilga mo`ljallangan eng muhim ustuvor yo`nalishlari” ga bag`ishlangan O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining majlisidagi ma`ruzasi, 2017 yil 14 yanvar.

  2. Sh.M.Mirziyoyev “O`zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish xarakatlar strategiyasi” 2017-2021 yillarga mo`ljallanga davlat dasturi. Toshkent 2017 yil.

  3. I.А.Kаrimov “O`zbеkiston XXI аsr bo`sаg`аsidа: xаvfsizlikkа tаhdid, bаrqаrorlik shаrtlаri vа tаrаqqiyot kаfolаtlаri”, Toshkеnt, “O`zbеkiston”, 1997 yil, 328 bеt.

  4. I.A.Karimov, “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari va choralari”, Toshkent, “O`zbekiston”, 2009yil, 56 bet.

  5. I.A.Kаrimov, “O`zbеkiston iqtisodiy islohotlаrni chuqurlаshtirish yo`lidа” Toshkеnt, “O`zbеkiston nаshriyoti”, 1995 yil, 270 bеt.

  6. Маматов Х.М”Автомобиллар” 1-қисм. Тоshкент. Ўзбекистон” наshриёти.1995 йил 148 б

  7. Маматов Х.М”Автомобиллар” 2-қисм. Тоshкент. Ўзбекистон” наshриёти.1998 йил 176 б

  8. Каримов У.К.. “Трактор ва автомобиль двигателлари назариyaси” ТОshкент “Меhнат” наshриёти 1989 йил 102 бет

  9. Уchебное пособие по техниchескому обслуживанию “ MATIZ” DAEWOO.

  10. Уchебное пособие по техниchескому обслуживанию “Нексиya”DAEWOO.

  11. Уchебное пособие по техниchескому обслуживанию “Дамас”DAEWOO.

  12. Уchебное пособие по техниchескому обслуживанию “ Ласетти” DAEWOO.

  13. Уchебное пособие по техниchескому обслуживанию “Тико”DAEWOO.

  14. Ховах М.С., Маслов Т.С. “Автомобиль двигателлари” Тоshкент “Ўқитувchи” 1997 йил

  15. Носиров И.З., Сибгатуллин И. Замонавий енгил автомобилларга ТХК ва таъмирлаsh даврийлигини оshириsh”. Андижон. “Андижон наshриёти. 2002й.

  16. Фастовtsев Г.Ф. “Организаtsиya техниchеского обслуживаниya и ремонта легковқх автомобилей. Москва. “Транспорт”. 1999 год.239 стр.

  17. Крамаренко Г.В., Бараликов И.В. Техниchеское обслуживаниya автомобилей” Москва “Транспорт”. 2001 г. 368 стр.

  18. Краморенко Г.В. ва боshқалар. “Автомобиллар техник эксплуатаtsиyaси” Тоshкент. “Ўқитувchи” наshриёти. 1994 йил. 220 бет.

  19. Афанасьев П.Л.. Колесников Б.С. Маслов А.А. “Гаражи и станtsии техниchеского обслуживание автомобилей”. Москва, Транспорт 1999г. 216 стр.

  20. Григорьев М.А. Бунаков Б.М. Долеtsкий В.А. Каchество моторного масла и надёжность двигателей. Москва. Издательство стандартов. 2001 год. 231 стр

  21. Давидовиch Л.И. Проектирование предприyaтий автомобильного транспорта”. Москва. Транспорт. 1995г. 392 стр.

  22. Хлyaвиch А.И.. Обслуживание автомобилей население”. Москва. Транспорт 1999 год. 238 стр.

  23. Кузнеtsов Е.С. Курников И.П.. Производственное база автомобильного транспорта. Москва. Транспорт. 1998 г.

  24. “Ўзбекистон транспорт” журнали

  25. “Автоhамроh” журнали

  26. “Автопрестиж” журнали

  27. “Автоолам” журнали

  28. “Автомобилchилар” газетаси

  29. www. avto. com

  30. www. uz/ daewoo. Uz.

  31. www. avtomobilemag. Com

  32. www. motortrend. Com

  33. www. avtomobild. Com

  34. www. avtomechanic. Ru

  35. www. avtonews. Ru

  36. www. motor. ru


  ILOVALAR

  Система смазки двигателя
  Система смазки двигателя служит для подачи масла к трущимся поверхностям с целью уменьшения трения, удаления продуктов износа и охлаждения трущихся деталей. При отсутствии, недостатке или некачественной смазке трущиеся детали быстро нагреваются, прочность их резко уменьшается, увеличивается износ, нарушаются зазоры в сопряжениях, падает механический коэффициент полезного действия.

  Наиболее трущиеся детали работают с трением скольжения, и для их нормальной работы требуется постоянный подвод смазки, обеспечивающий условия, близкие к жидкостному трению.

  По условиям работы двигателя наиболее напряженными деталями являются детали кривошипно-шатунного механизма и особенно шейки коленчатого вала. К ним, как правило, смазка подается под давлением, которое создается насосом. Смазывание стенок цилиндров и поршня обеспечивается разбрызгиванием.

  Важным элементом в системе смазки двигателя являются фильтры, которые очищают циркулирующее масло от механических и химических примесей. Непрерывная очистка масла обеспечивает его стабильность и увеличивает срок службы. Под действием кислот примеси образуют отстой-густой осадок, засоряющий фильтры и оседающий в каналах масланой магистрали.

  Особенно вредны для двигателя твердые механические примеси в масле (нагар, пыль, продукты износа металических деталей), действующие как абразив. Большую роль в системе смазки двигателя играют масляный насос, обеспечивающий необходимое количество и давление масла в системе, а также клапаны, ограничивающие давление и перепускающие масло в магистрали при засорении фильтра грубой очистки или при большой вязкости масла.

  В современных двигателях имеется довольно мощная система вентиляции картера двигателя, назначение которой-удаление газов и паров гарючего, прорвавшихся в картер, а также охлаждение масла атмосферным воздухом. Система вентиляции картера соединена с атмосферой и системой пуска двигателя.

  При значительном прорыве газов в картер в нем может возникнуть избыточное давление, и если система вентиляции не обиспечит отсос газов, масло может выдавливаться из картера через сальниковые уплотнения (особенно через сальник заднего подшипника каленчатого вала). Естественно, что выдавливание масла из картера может привести к отсутствию смазки и аварии двигателя. Течь масла через сальники появляется при избыточном давлении в картере около 100мм. вод., т.е. около 0,001МПа(0,01 кг/см). Такое давление может быть при прорыве газов в картер в количествах 130-150л/мин.

  Исправная система вентиляции удаляет из картера газов 60-70л/мин. Следовательно, в процессе эксплуатации необходимо проверять состояние системы вентиляции картера. Наличие газов в картере вредно еще и потому, что газы содержат пары воды, бензина, сернистый газ, углекислый и угарный газы-все эти химические элементы ухудшают качество масла, расжижают его и осмоляют, а попадая в салон, отравляют водителя.

  В процессе работы двигателя масло загрязняется механическими примесями и изменяется его химический состав. В карбюраторных двигателях значительно разжижается масло тяжолыми фракциями топлива. В дизельном двигателе в большинстве случаев вязкость масла увеличивается за счет нарастания в нем количества механических примесей и смолистых веществ, находящихся в масле в мелкодисперсном состоянии.

  Существует неправильное мнение, что сохранить качество масла можно только одной регулярной его сменой.

  Без непрерывной фильтрации масло в двигателе быстро загрязняется механическими примесями и стареет.

  При исправной работе фильтра тонкой очистки износ двигателя уменьшается, так как фильтры улавливают не только механические примеси, но и некоторые продукты старения масла.

  Регулярная смена масла(еще лучше с промывкой масляной системы)в двигателе необходима. Сроки смены масла рекомендованы техническими условиями-для автомобильных двигателей через 9-12 тыс.км. пробега. У двигателей, работавших без замены масла до капитального ремонта, в процессе эксплуатации требовалось проведение дополнительных ремонтных работ из-за пригорания поршневых колец, отказа в работе вкладышей подшипников вала и др., тогда как двигатели, в которых масло заменялось регулярно, этих работ не требовали. Увеличение периодичности замены масла вызывало износ гильз цилиндров на 10-60 процентов, поршневых колец на 25-50 процентов и вкладышей шатунных подшипников на 40-100 процентов.

  Техническое состояние системы смазки двигателя и качество масла влияют на долговечность и безотказность работы двигателей поэтому следует постоянно контролировать систему смазки двигателя, хотя приборы самой системы довольно надежны и редко выходят из строя.


  Download 3.53 Mb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  Download 3.53 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Moy tozalash filtrining ta’mirlash jihozini tayyorlov narxini shakllanishi

  Download 3.53 Mb.