• Nazorat uchun savollar.
 • ) Metallarni elektr yoy yordamida kesish ishlarini o'rganish
  Download 150.03 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet2/2
  Sana24.02.2022
  Hajmi150.03 Kb.
  #18050
  1   2
  Bog'liq
  Metallarni kesish va kavsharlash texnologiyasi.
  6-dars, 2-amaliy topshiriq, 05-1272 15.12.2021
  2) Metallarni elektr yoy yordamida kesish ishlarini o'rganish. 
  ⚫ Bu usulda elektr yoy yordamida suyultirilgan metall o‘z og‘irligi va yoy gazi ta’sirida 
  kesish joyidan ajralib, qirqiladi. Ma’lumki, kesiluvchi metallniig suyuqlanish tezligi tok 
  kuchiga bonlitslign sababli kumir elektrod bilan sirkishda tox kuchi 400—1500 A, 
  metall elektrodlar bilan kesishda zsa 300—600 A orasida olinadi. Bu usuldan yukori 
  ugle- rodli po‘latlarni va cho‘yanlarni kesishda foydalaniladi. 
   Elektr yordamida suyultirilgan metallarni siqilgan havo yordamida kesish. 
  Bu usulda qirqishda grafit elektrodlar ishlatiladi. Ular o‘zgarmas tok zanjirn qutbiga 
  teskari ulanadi. Tok kuchi 150— 400 A atrofida, haydaluvchi havo bosimi esa 0,4 MPa 
  ga yaqin bo‘ladi. Bu usul qalinligi 20 mm gacha bo‘lgan zanglamas po‘lat listlarni 
  kesishda, quymalarning nuqsonli joylarini qirqishda qo‘llaniladi. Bunda qalinligi 100—
  120 mm gacha bo‘lgan alyuminiy, mis va uning qotishmalari, zanglamas po‘latlar 
  plazma oqimida havo o‘rniga kislorod haydab qirqiladi. 
  3) 
  Metallarni kavsharlash. Metallarni kavsharlash texnologiyasini o'rganish.
  a) Metallarni kavshar bilan ajralmaydigan qilib biriktirish kavsharlash deyiladi. 
  Kavsharlarning suyuklanish temperaturasi kavsharlanuvchi mstallarnnng suyuklanish 
  temperaturasidan ancha past bo‘ladi. CHok puxtaligi kavsharlanuvchi metallar bilan 
  kavsharning xossalariga va uzaro diffuziyalanishiga bog‘diq. Bu usuldan 
  radiotexnikada, asbobsozlikda, idishlar tayyorlashda va boshqa hollarda keng 
  foydalaniladi. CHoklar sifatli bo‘lishi uchun kavsharlanuvchi yuzalar kir, moy, 
  zanglardan yaxshlab tozalanadi. Keyin ular bir-biriga moslab yig‘iladi. Ular orasiga 
  kavshar utishi uchun 0,05 - 0,15 mm atrofida zazor qoldiriladi kavsharlash joylarini 
  oksidlanishdan saqlash maqsadida yuzalarga flyus kiritnladi. Keyik kavsharlashga taxt 


  qilingan metallar tirqishlariga kavshar o‘tkaziladi. Kavshar qotgandan keyin 
  ajralmaydigan birikma hosil bo‘ladi. Birikmalarning puxta bo‘lishi kavsharlanuvchi 
  metallning xossasiga. kavsharlashga tayyorlashga va kavshar xossasiga bog‘liq. 
  b) Kavsharlar suyuqlanish temperaturasiga ko‘ra yumshoq va qattiq xillarga ajratiladi. 
   Yumshoq kavsharlar. Bu kavsharlarning suyuqlanish temperaturasi 400 - 500oC dan 
  oshmaydi. Bularga qzlay, qurg‘oshin, vismut, kadmiy va ular asosida olingan 
  qotishmalar kiradi. 
  ⚫ Bu qotishmalar zich kavsharlansa xam uning cho‘zilishga mustaxkamligi 100 Mpa ga 
  etadi, xolos. 
   Qattiq kavsharlar. Bu kavsharlarga suyuqlanish gemperaturasi 450— 500°S dan ortiq 
  bo‘lgan mis, kumush va ular asosida hosil qilingan qotishmalar kiradi. Bu kavsharlar 
  bilan zich choklami kavsharlashda uning chuzilishiga mustahkamligi 500 MPa ga etadi. 
  c) Kavsharlashda foydalaniladigan flyuslar va asboblar 
   Yuqorida qayd etilganidek flyuslar kavsharlanuvchi metalllaming kavsharlash 
  yuzasidagi oksid pardalami eritish bilan tozalab ularni oksidlanishdan saqlaydi. 
  Flyuslaming suyuqlanish temperaturasi va zichligi kavsharlamikidan past bo‘lishi, 
  asosiy metall va kavshar bilan birikmasligi, kuymasligi, korroziyaga berilmasligi kerak. 
   Flyuslar snfatida xlorid kislotaning suzdagi eritmasidan, rux kushilgan xlorid kislota, 
  bura, novshadil, kanifol va boshqalardan foydalaniladi. 
  ⚫ Masalan, xlorid kislotaning suvdagi eritmasini tayyorlash uchun ko‘zoynak taqib, 
  qo‘lqop taqib extiyotlik bilan kislotaga ozoz suv quyib turiladi. Kachonki undan bug‘ 
  ajralish tuaganda suv kuyish to‘xtatiadi. Bu eritmalan flyus sifatida yumshoq va kattnq 
  kavsharlar bilan metallarni kasharlashda foydalanish mumkin. Buning uchun 
  metallarning kavsharlanadigan joyiga chutka bilan kavshar surkab yuza oksid pardadan 
  tozalanadi, keyin kavsharlashnish taxt etib, tirqishiga koviya yurgizib kavshar 
  o‘tkaziladi. 
  ⚫ Rux qo‘shilgan xlorid kislotani tayyorlash uchun xlorid xislotaning suvdagi 50 % li 
  eritmasiga uning 1/5 qismi og‘irligicha rux qushilib obdan eritilib, hosil qiliigan 
  eritmaga 2— 3 hissa suv kushiladi. Kavsharlashda foydalaniladigan asbob koviya 
  deyiladi. Uning konstruksiyasi va o'lchamlari kavsharlanadigan buyum xarakteriga 
  ko‘ra turlicha bo‘ladi. Masalan, yumshoq kavshar bilan kavsharlashda elektr koviyadan, 
  qattiq kavshar bilan kavsharlashda benzin va gaz alangasida qizdiriladigan mis 
  koviyadan foydalaniladi. 
   Kavsharlash texnologiyasi. 


  d) Yumshoq kavsharda kavsharlash. Kavsharlashdan oldin kavsharlash joylari kir, moy va 
  zanglardan egov, shaber, jilvir qog‘oz yoki kislota eritmasi bmlan yaxshilab 
  tozalangach, yuzalariga rux bilai to‘yintirtlgan, xlorid ktslotastning suvdagi eritmasi 
  chutka bilai surkaladi. Keyin koviyani zarur temperaturagacha kizdirib, uning uchidagi 
  oksid pardalar yuqorida qayd etilgai eritma bilai tozalangach, unda kavshar olib 
  kavsharla- nuvchi joy zihidan surkab yurgizish bilan u tirqishga tekis o‘tqaziladi. 
  Kavsharlangan birikma kavshar kotgandan sung olinadi. 
   Qattiq kavsharda kavsharlash. Yuqornda ko‘rilganidek, kavsharlanadigan joylar kir, 
  moy va zanglardan tozalangach uzaro moslashtiriladi. Keyin kavsharlanadigan joyga 
  flyus, bura sepilib ustiga kavshar quyiladi va uni pechga kiritib, zarur temperaturagacha 
  qizdiriladi. Bunda suyuqlangan kavshar zagotovkalar orasiga o‘tib ularni biriktiradi. 
  Kavsharlangan zagotovka (buyum) avvaliga kaustik sodaning suvdagi eritmasida, keyin 
  suvda yuvilib, ququq latta bilan artiladi. 
  Nazorat uchun savollar. 
  1. Metallar elektr yoy yordamida kesish qanday amalga oshiriladi? 
  2. Elektr yordamida suyultirilgan metallarni siqilgan havo yordamida kesish qanday 
  amalga oshiriladi? 
  3. Kavsharlarning qanday turlari bor? 
  4. Kavsharlash texnologiyasi qanday amalga oshiriladi? 

  Download 150.03 Kb.
  1   2
  Download 150.03 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ) Metallarni elektr yoy yordamida kesish ishlarini o'rganish

  Download 150.03 Kb.
  Pdf ko'rish