Mustaqil ish mavzu: Go’sht va go’sht maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi Bajardi: Isaqov Iskandar Tekshirdi: Reja
Download 109.12 Kb.
bet1/4
Sana20.07.2023
Hajmi109.12 Kb.
#77062
  1   2   3   4
Bog'liq
Mustaqil ish mavzu Go’sht va go’sht maxsulotlari ishlab chiqari
Документ Microsoft Word (2), Qizil kitob - Vikipediya, 10-Amaliyot. (Deklar), KOMPYUTERLARNIN-WPS Office, Tabiatda bialog, Abu Rayhon Beruniy, Orol dengizi qurigan tubining hozirgi ahvoli, HUQUQTaqvim betlik(1) (4), 2-Tajriba ishi, Texnologiya fani bo‘yicha o‘zbekiston respublikasi uzluksiz ta’l, Zinama-zina-texnologiyasi, Олимов. Тик жихозлари, Umumiy psixologiya, Zamonaviy organik kimyo, KIMYO MAGISTRATURA dastur

MUSTAQIL ISH

Mavzu: Go’sht va go’sht maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi

Bajardi: Isaqov Iskandar
Tekshirdi:
Reja: Go‘sht maxsulotlarini qayta ishlash korxonalari tarkibi va turlari. Mushak, birlashtiruvchi, yog‘ va suyak to‘qimalari. Go‘sht kategoriyalari. Go‘shtning sifat ko‘rsatkichlari. Kolbasa maxsulotlari assortimenti. Pishirilgan, yarim dudlanagan va xom dudlangan kolbasalar ishlab chiqarishning prinsipial sxemsi. Tayyor maxsulotlarga talablar.
Go’shtining tashqi alomatlari va tovar ko’rsatkichlar. go’shtni ozuqaviy qiymati

Mol go’shti barcha insonlar uchun qimmatli va lazzatli oziq-ovqat sifatida iste’mol qilinadi va barcha turdagi mahsulotlar ichida salmoqli o’rin tutadi. Mol go’shtining to’yimliligi birinchi galda uning tarkibidagi oqsil va yog’ moddalarning kaloriyasi bilan belgilanadi.


Mol organizmida semizligiga ko’ra nimtasining og’irligi tirik vaznini o’rtacha 51-53 foizini tashkil qilsa, undagi yog’ 2-14 foiz, suyaklar esa 18-30 foiz atrofida bo’lishi aniqlangan.
Go’shtning kaloryasi uning sifatiga, molning semiz-oriqligiga, boqish usuliga, oziqlantirishga, yoshiga, jinsiga, fiziologik holatiga va h.k.larga bog’liq bo’lgani holda 1 kilogrammda taxminan 1200-2800 kilokaloriya va undan ko’proq bo’lishi tajribalarda sinab ko’rilgan.
Oriq mol go’shtida yog’ miqdori o’rtacha 3,30 foiz bo’lsa, yuqori semizlik darajasiga etkazilgach u 23,0 foizgacha ko’payishi mumkin ekan. Shuningdek, paylar miqdori oriq mollarda 14 foiz bo’lsa, yuqori daraja semizlarda u atigi 9,6 foizga to’g’ri kelar ekan.
Lahm go’sht tarkibidagi kimyoviy moddalarning miqdori mollarning semizlik darajasi bilan belgilanadi. Agar mollarmnng semizligi qanchalik yuqori bo’lsa, ularning go’shtdagi suv (68,5 foiz), hamda oqsil (17,6 foiz) kamayishi bilan yog’ miqdori (23 foiz) va umumiy kaloriyasi (2850 kkal) shuncha yuqori bo’lishi tajribalarda sinalib ko’rilgan.
Eng yuqori sifatli go’sht birinchi galda barcha yuqori naslli go’shtdor zotlar (qozoqi oqbosh, santa-gertruda, aberdyan-angus, gereford, qalmoqi, sharole va h.k.)dan etishtiriladi. Chunki, bu zotdagi mollar faqatgina go’sht etishtirishga moslaptirilgan bo’ladi. Mol tanasidagi go’sht miqdorini va uning sifatini hayvonning tiriklik vaqtida ham taxminan chamalash yo’li bilan aniqlash mumkin. Bu usulda mollarning oriq-semizligi, son qismlarining to’la go’shtdorligi, elka yo’nalishi esa tekis yoki notekisligi, shuningdek, tanasining umumiy ko’rinishi (ekster’eri)ga qarab belgilanadi.
Mollarning go’shtdorlik xususiyatini ifodalash uchun aniq usullardan foydalaniladi. Bunda mollar so’yilgach go’shtini tortish va hisoblash usuli aniq va qulay hisoblanadi. Bunda asosan ikki ko’rsatgich, ya’ni so’yim og’irligi va so’yim chiqimi hisobga olinadi.
So’yilgan mollarning go’sht nimtasidagi boshqa to’qima (yog’, pay, suyak va h.k)lardan ajratilgan xolda bir necha guruhlarga bo’linadi. Ya’ni suyakli go’sht yoki go’sht nimtalari; lahm go’sht yoki suyakdan ajratib olingan go’sht; kor go’sht yoki yog’, pay, tog’ay va limfatik tomirlardan tozalab olingan go’sht shular junlasidandir.
Go’shtning asosiy kismi muskul to’qimalardan tashkil topgan bo’lib, u yosh mollarda ancha nozik, tez pishadigan va yaxshi hazm bo’lish xususiyatiga egadir. Qari mollarning go’shti esa ancha qattiq, chayrroq va dag’allashgan bo’ladi. Shu bilan birga uni uzoq vaqt pishirish talab etiladi. Bunday go’shtni hazm bo’lishi yosh mollarnikiga ko’ra pastroq bo’ladi. Shuning uchun ham chet mamlakatlarda buzoq go’shti yirik mol go’shtiga nisbatan bir-necha marta qimmat baholanadi.
Umuman go’sht miqdori semiz mollarda ko’p, oriqlarda oz, shuningdek, yosh mollarda ham oz, katta yoshdagilarda esa ko’proq bo’ladi, shu bilan birga erkak mollarda urg’ochilarga nisbatan ko’p go’sht bo’lishi aniqlangan.
Mol tanasida yog’ to’qimalarning miqdori asosan teri ostida, shuningdek buyrak va qovuq atrofida oshqozon va ichaklar atrofida ko’proq uchraydi. Bunday xususiyat ko’proq yirik mollarda yaxshi ifodalangan bo’ladi.
Mol go’shtining sifatini aniqlashda yana bir usul ancha qulay hisoblanadi. Ya’ni go’shtning marmarsimon ko’rinishiga ega bo’lishi yoki ega emasligidan bu borada asosiy ko’rsatgich hisoblanadi. Marmarsimon go’sht deyilganda uning tarkibidagi yog’ va muskul to’qimalar qavat-qavat holda ifodalangan bo’ladi. Bunday go’shtlar juda mazali va to’yimli hisoblanadi.
Go’shtning marmarsimon bo’lishi asosan go’shtdor zotli mollarda yaxshi rivojlangan bo’ladi. Shuning uchun ham ularning go’shti go’sht-sut yo’nalishidagi mollarnikiga qaraganda birmuncha yumshoq, to’yimli, tez pishadigan va mazali bo’ladi. kuzatishlardan ma’lum bo’lishicha, go’sht tarkibidagi yog’ ko’p bo’lsa, u holda go’shtning ta’mi pasayadi, hazm bo’lish xususiyati tubanlashadi va bunday go’shtga nisbatan odamlarning ehtiyoji yuqori darajada bo’lmaydi.
Mol go’shtini oziq sifatida qiymati bir qancha omillar bilan belgilanadi Masalan, hayvonlarning yoshi, jinsi, semizlik darajasi, iste’mol qilgan em-hashak turlari va ularning to’yimliligi shular jumlasidandir. Go’shtning kimyoviy tarkibi ham yuqorida ko’rsatilgan omillar asosida turlicha bo’lishi tabiiydir.
Adabiyotlarning ma’lumotlariga ko’ra lahm go’sht tarkibida 72-75 foiz suv, 25-28 foiz quruq modda bo’ladi Lekin quruq qoldiqning deyarli 60 foizini oqsil tashkil qilsa, 5 foiz yog’ va 1-1,2 foizini mineral moddalar, vitaminlar, fermentlar va garmonlar tashkil etadi. Go’sht oqsilining 85 foizini to’la qiymatli bo’lgani holda o’z o’rnini almashtirib bo’lmaydigan aminokislotalardan tashkil topgandir.
Miozin go’sht tarkibidagi eng muhim oqsil hisoblanib, salmoqli o’rin egallaydi. Shunga ko’ra go’sht tarkibidagi barcha oqsil moddalarning deyarli 35-40 foizini miozin hisobiga tashkil topganligi aniqlangan.
Aktin go’sht tarkibidagi oqsillarning 12-15 foizini tashkil qiladi. U go’sht tarkibida fibrillar va globulyar shaklida uchraydi.
Go’sht tarkibida globulin, miogen,mioal’bumin kabi oqsillar ham uchraydi. Ular orasida globulin barcha oqsillarning 10-20 foiziga tengdir.
Miogen esa 20 foiz va mioal’bumin 1-2 foiz atrofida bo’ladi.
Go’sht tarkibidagi nihoyatda murakkab hisoblangan nukleoproteidlar ham uchraydi. Jumladan, ribonuklin va dezoksiribonuklin kislotalari, elastin, kollagen va mukoproteinlar bo’lishi aniqlangan.
So’nggi ma’lumotlarga qaraganda, mol go’shtidan molning oriq-semizligiga ko’ra 3 foizdan 35 foizgacha moy bo’lishi mumkin ekan. Shuningdek, barcha turdagi mineral moddalar (kaliy, natriy, kal’tsiy, magniy, temir va h.k.) ham bo’lishi kuzatilgan. Fosfor va mis ham salmoqli o’rin egallar ekan. Kuzatishlardan ma’lum bo’lishicha go’sht tarkibidagi yog’ moddalarining ko’payishi bilan undagi mineral moddalar miqdori kamayib borar ekan. Go’sht tarkibidagi turli xildagn vitaminlar (tiamin – V1, riboflavin – V2, nikotin kislotasi – RR1, biotin - N, xolin, kobalamin – V12, foliev kislotasi)ni bo’lishi uning qiymatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Mol go’shti sifatini baholash va tushni muhrlash


Mol go’shtini tovar sifatini aniklash ishlari xam standart /GOST 779-55/ “Koramol gushti, yarim va chorak kismlari”, talabi asosida veterinariya vrachlari nazorati ostida olib boriladi. Iste’molga yarokli bo’lgan mol go’shti ikki kategoriyaga bo’linadi.
1 kategoriya talabi: yirik mollarning gushti konikarli darajada rivojlangan, umurtqa pog’onasi o’simtalar bo’rtib chiqmagan, dumgaza suyaklari kuzga tashlanib turmaydigan bulishi kerak. SHuningdek, teri osti moyi 8-nchi qobirg’adan dumg’azasiga kadar katlam xosil kilsa va bo’ynida, kuragini yuzi kismida, oldingi qobirg’alarida, sonida, toz va chot kismida oz bo’lsada moy bo’laklari bo’lsa, u 1-chi kategoriya deb xisoblanadi. /rasm-16/.
Yosh mollarni gushti konikarli rivoj topgan, umurtka pog’onasi o’simtalari biroz bo’lsada bo’rtib chiqqan, kurak suyagi yuzasi, qobirg’alari, teri eg’ katlami oz bo’lsada ko’rinib tursa, kurak kismida, sonini ichki kismida va dumini tanaga birikkan erida moy bo’laklari oz bo’lsada ifodalangan bo’ladi.
2-chi kategoriya talabi: Yirik mollarda muskulatura konikarli darajadan past, umurtqa o’simtalari, dumg’aza suyagi bo’rtib chiqqan va yaqqol ko’zga tashlanib turadi. Teri osti moyi sezilarli darajada emas.
Esh mollar gushti - sust tarakkiy etgan. Umurtqa pog’onasi o’simtalari, dumg’aza suyagi bo’rtib chiqqan va yaqqol ko’zga tashlanib turadi, moy parchalari deyarli sezilmaydi.
Mol tushi /nimtasini/ni muxrlash. Katta yoshli mollarni tushi 4 qismga bulingani xolda, uni xar biriga muhr bosiladi. Vazni yirk bo’lmagan novvoslarning tushi uzunasiga ikki /chap va o’ng/ kismga bo’lingan xolda muxrlanadi.
Istemol uchun yoki kayta ishlash uchun jo’natiladigan mol tushi veterinariya vrachlari tomonidan yana nazorat ostiga olinadi. Gusht nimtalarini muxrlashda uning sifati, gushtdorlik darajasi, moy katlami va uning mikdoriga e’tibor beriladi.
Xar bir muxri respublikaning kiskartirilgan nomi, korxona rakami va “Vet. Kurigi” deb ezilgan buladi. Muxr doira, turt burchak va uch burchak shaklda bo’lib, kattaligi 40, 45, 50 mm buladi. U asosan, bronza eki zanglamaydigan va moy epishib kolmaydigan metalldan tayerlanadi. Muxrlashda gunafsha rangli siexdan va kizil rangli zararsiz buekdan foydalaniladi. Iste’molga chiqariladigan gushtlar gunafsha rangi siex bilan muxrlansa, kayta ishlash maqsadida jo’natiladigan gusht kizil rangli buek erdamida muxrlanadi.
1-chi kategoriyali gushtiga yumolok muxr, 2-chi kategoriyaga turt burchak va orik gusht bulsa uch burchak muxr bosiladi. Gusht nimtalari sovuk xonalarda saklanadi, va junatishdan oldin tortiladi.
Mayda mollarga birlamchi ishlov berish texnologik jarayonlarining asosi xom-ashyo ya’ni mayda mollarga birlamchi ishlov berish ularga mexanik ta’sir ko’rsatishga asoslangan.
Masalan: zanjirli elevator yordamida kuyni orka oyog’idan maxsus ilgak yordamida osma yo’lga osish, pichoq yordamida qonsizlantirish, teri shilish konveyeriga o’tkazish, teri shilish, ichki a’zolarini ajratib olish, ularni veterinar ko’rigidan o’tkazish, tanalarni muxrlash.
Yirik mollarga birlamchi ishlov berish xam xuddi mayda mollarga ishlov berish kabi texnologik jarayonlar tanalarga mexanik ta’sir kursatishga asoslangan.
Yirik mol va cho’chqalar mayda mollardan farkli o’larok, ular avval xushsizlantirilib keyin osma yulga ko’tarilib yukoridagi texnologik jarayonlar amalga oshiriladi.
Avvalgi ma’ruzada aytib o’tilganidek mollarga birlamchi ishlov berish texnologik jarayonlari asosan mol tanasiga mexanik ta’sir ko’rsatishga asoslangan bo’lib, natijada u yoki bu molning go’shti va uning tana a’zolariga ega bo’linadi. O’z navbatida ajratib olingan tana a’zolariga xos ishlov berilib, yarim tayyor mahsulotga aylantiriladi.
Chorvachilik maxsulotlariga, ayniksa gushtga dastlabki ishlov berish muxim axamiyatiga ega. Agar gushtga dastlabki kayta ishlov berilmasa uning rangi va tashki kurinishi bir muncha xunuk buladi, sifati tez buziladi va kmska vakt ichida aynishga moyil buladi.
Chorva mollarini maxsulotini kayta ishlash bir necha texnologik jaraenlarni o’z ichiga oladi. Masalan, mollarni suyishdan oldin xushsizlantirish, sung konsizlashtirish, terisini shilish, ichki organlarini chikarib olish, tanasini tozalash shular jumlasiga kiradi.
Mollarni so’yishga tayyorlash. Qoramollarni so’yishdan oldin jinsi, yoshi va oriqligiga ko’ra guruhlarga ajratish tavsiya etildi.bu esa so’yilgan mollarning mahsulotini qayta ishlash jarayonini bir muncha engillashtiradi.

Mollarni so’yishga tayerlash asosan so’yishdan oldin mol saqlash tsexida amalga oshiriladi. Go’sht kombinati maydonida mollarni so’yish tsexiga yo’naltirilgan yo’lak tayyorlanadiyu bunda vaqtincha saqlash xonalari bo’lib turdagi hayvonlar o’z turiga ko’ra guruh holda saqlanadi. Mollarni so’yishdan oldin veterinariya vrachi yana bir bor barcha hayvonlarni birma bir ko’zdan kechirib chiqadi. Agar kasalligi gumon hisoblangan mollar bo’lsa, ular ajratib olinadi va tana harorati o’lchanadi. Bunda ko’pincha og’irligi 0,5 kg bo’lgan TNEV-1 markali elektro-harorato’lchagichdan foydalaniladi.
Mollarni so’yishdan oldin 24 soat davomida och qoldiriladi, bu esa ularni oshqozon ichak sistemasidan mumkin qadar ko’prov axlat /gung/ni chiqarishga mo’ljallangan. Lekin sug’orish ishlari so’yishga uch soat qolguncha davom ettiriladi. So’yishdan oldin mollar cho’miltiriladi. Bu esa go’shtni toza bo’lishida, xizmatchilarining qo’llari ifloslanmasligi uchun muhim tadbir hisoblanadi. Mollarning oyoqlari ham toza bo’lishi kerak. Hayvonlarni cho’miltirishda maxsus dush yoki shlanglardan foydalaniladi.
1-kategoriyali yumaloq muhr, 2-kategoriyaga to’rtburchak va oriq bo’lsa uchburchak muhr bosiladi. Go’sht nimtalari sovuq xonalarda saqlanadi va jo’natishdan oldin tortiladi.
Shoxli mayda mollarni so’yish texnologik sxemasi quyidagicha:
1. Osma yo’lga ko’tarish. 8. ichki a’zolarini nazorat qilish.
2. So’yish. 9. Oshqozon ag’darish.
3. Qonsizlantirish. 10. Oshqozon va ichaklarni tozalash.
4. Teri shilish yo’liga o’tkazish. 11. Muhrlab go’sht sifatini aniqlash.
5. Teri ochish. 12. Lyustra ilgaklariga osish.
6. Teri shilish. 14. Tarozda tortish.
7.Ichki a’zolarni ajratish.
Shoxli yirik mollarni so’yish texnologik sxemasi quyidagicha:1.

Mollarni xaydab kirish va xushinlashtirish.

9.

Ichki a’zolarni ajratish.

2.

Osma yo’lga ko’tarish.

10.

Oshqozon yuvish.

3.

So’yish.

11.

Arralash (tanani ikki qismga ajratish)

4.

Qonsizlantirish.

12.

Quruq tozalash.

5.

Kallani kesib olish

14.

Xo’l tozalash (yuvish)

6.

Teri shilish yo’liga o’tkazish.

14.

Muhrlash.

7.

Terini ochish.

15.

Tortish

8.

Teri shilish FUA qurilmasida.1-kategoriya – yumaloq muhr – 5 joyiga uriladi


2-kategoriya – to’rtburchak muhr – 2 joyiga uriladi.
O’rtadan past – uchburchak muhr – // - // - // - //

Mollarni so’yish natijasida olinadigan eng asosiy mahsulot go’sht va mol yog’i hisoblanadi. Nihoyat uchinchi o’rinda qo’shimcha mahsulotlar olinadi. Umuman har bir go’sht kombinati va qushxonani texnikaviy va iqtisodiy ko’rsatkichlari ularni qancha miqdorda mahsulot ishlab bera olishi quvvati bilan belgilanadi. Ishlab chiqariladigan go’shtning sifati ko’p jihatdan hayvonlar semizligi, jinsi, yoshi va zoti bilan bog’liq holda bo’ladi. Lekin go’shtni qayta ishlash jarayonida uni xaridorbop va sifatli bo’lishi asosan go’sht kombinati ishchilarining mahorati va tajribasiga bog’liq bo’ladi. Bu borada ayrim me’yor darajadagi ko’rsatkichlar ishlab chiqilgan. (2-jadval)

Download 109.12 Kb.
  1   2   3   4
Download 109.12 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMustaqil ish mavzu: Go’sht va go’sht maxsulotlari ishlab chiqarish texnologiyasi Bajardi: Isaqov Iskandar Tekshirdi: Reja

Download 109.12 Kb.