• TOSHKENT-2021 UO‘K 621.791 КВК 30.8уа73 D 88 N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov.
 • Taqrizchilar: A.T.Yo‘ldoshev
 • N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov
  Download 2.02 Mb.
  bet1/62
  Sana31.10.2023
  Hajmi2.02 Mb.
  #92153
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
  Bog'liq
  Texnologik mashinalar va jixozlarni tamirlash. (3)
  Diplom ilova 1, 2-amaliy, jsSFZJC4LWJnkmedr1Ts7eg6t79Hlmea, Mavzu Notiqlik tarixi. Sharq notiqligi reja, 3-Mustaqil ishi kiber etika kiber huquq, Matematika (7), NANOELEKTRONIKA ASOSLARI, Sifat so\'z turkumini o\'rganish jarayonida o\'quvchilar nutqini o\' (1), Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika Farmonov Sh. Q (1)


  /
  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
  OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  N. S. DUNYASHIN, S. S. XUDOYOROV
  TEXNOLOGIK MASHINALAR
  VA Л HOZLARNI TA’MIRLASH

  О’zbekiston Respublikasi Oliy va о’rla maxsus ta’lim vazirligi
  tomonidan 5320300 - Texnologik mashinalar va jihozlar
  (mashinasozlik. va metallga ishlov berish)
  yo‘nalishi uchun o*quv qoUlanma sifatida lavsiya etilgan


  TOSHKENT-2021
  UO‘K 621.791
  КВК 30.8уа73
  D 88
  N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov. Texnologik mashinalar va jihozlami ta’miriash. O‘quv qo‘llan- ma. —T.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021, 196 bet
  ISBN 978-9943—7801—0-1
  Mazkur o‘quv qoMIanmada mashinalar, jihozlar, mexamzmlar va mashinalaming detallari haqida tiishuncha, mashina detallanning yeyilishi, ta’mirlashlar orasida jihozlaming ishlash muddatini oshiruvchi asosiy onullar, detallarning uzoqqa chidamliligim tiklash va oshirish usullan, payvand binkmalami ta’mirlash, jihozlami ta’nrirlash texnologiyasi, korxonada ta’miiiash xizmatini tashkil qilish, jihozlarm modemizatsiya qilish, jihozlammg asosiy turlari va ulami ta’mirlashning o‘ziga xos xususiyatlari, ta’inirlash ishlarini bajarishda xavfsizlik talablari to‘!iq hajmda berilgan.
  5320300 — Texnologik mashinalar va jihozlar (mashinasozlik va metallga ishlov bensh) bakalavnat ta’lim yo‘nalishi talabalan uchun mo£ljallangan.
  Taqrizchilar:
  A.T.Yo‘ldoshev - O‘zFA “Fizika-quyosh” IIChB Matenal- shunoslik instituti, katta ilniiy xodinu,
  Z.D.Ermatov — TDTU «Texnologik mashinalar va jihozlar» kafedrasi dots., PhD.
  ISBN 978-9943-7801-0-1
  © «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021.

  KIRISH
  Sanoatimiz reja asosida uzluksiz va tez nvojlanib bonshi ishlab turgan jihozlardan maksimal foydalamslini taqozo etadi. Bu — mashina, mexanizm va moslamalardan to£gLn foydalanish: ulami hamisha ishga yaroqli holatda saqlash hamda o‘z vaqtida ta’mir qilib turisb kerak, demakdir. Bu talab birinchi navbatda korxonalardagi ta’mir xizmatlanga taalluqlidir. Bu juda muhim talab. Mashinalaming texnik saviyasi orrib bonshi, ishlov benshmng ilg‘or texnologik rejnnlari va ish ипштп yuqon bo‘lgan asboblammg jony etilishi munosabati bilan bu talabmng ahaniiyati yanada ortib bormoqda.
  Korxonalar hatto eng yaxshi texnika bilan jihozlanganda ham ulardagi ta’mir qiluvchi shaxslaming asosiy vazifasi jihozning ish unumi va quvvati kamayishiga asosiy sabab bo‘lgan yeyilishga qarshi kurashdan iborat bo‘lib qoladi. Jihozlarga qanchalik yaxshi xizmat ko^satilmasin, mashinalar detallari va yig‘ish birliklarining tobora yeyilib bonshi mashina ishinmg aniqligi asta-sekin pasayishiga, binobarin chiqarilayotgan mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi.
  Ko‘pgina hollarda mashinalar ta’mir qilingandan so‘ng go‘yo yangitdan hayot boshlaganday bo‘ladi, ana shunda ularga ta’mirlararo a’lo darajada xizmat ko‘rsatish asosiy vazifa bo‘lib qoladi.
  Rejali yirik ta’mirlami jihozlarm modemizatsiyalashga oid ishlar bilan qo‘shib olib borishga harakat qilinadi. Modemizatsiyalashdan ko‘zlangan maqsad konstruksiyani yaxshilash va ozgartirish yo‘li bilan eskinb qolgan agregatlaming texnik saviyasini hozirgi zamon saviyasiga yetkazishdan iborat.
  Ta’mirlashning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqlik chegara- lanni aniqlash va shu asosda jihozmng optimal xizmat muddatlanni, ta’mirlash ishlarini ratsional taslikil qilish yoUlarini belgilash kundan-kunga tobora katta ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Noto‘g‘n ishlatish yoki ta’mir ishlanm sifatsiz bajansh tufayli jihozning tez-tez ta’mir qilinishi salbiy hodisadir. Bu ta’nurlar korxcnamng quwatini pasaytiradi, ishlab chiqansh maydonlandan yomon foydalamlishga, ko‘plab pul mablagklari va matenallaming samarasiz sarflanishiga olib keladi.


  1. Download 2.02 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
  Download 2.02 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  N. S. Dunyashin, S. S. Xudoyorov

  Download 2.02 Mb.