Tezlik o’lchash mexanizmi
Download 38,07 Kb.
bet10/12
Sana19.02.2024
Hajmi38,07 Kb.
#158547
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Bog'liq
Nazorat-o’lchov asboblari bo`yicha umumiy ma’lumotlar-fayllar.org
47Касбга йўналтириш ва манзилини аниқлаш рўйхати, Hissiyot Portfolio, HISSIYOT SLAYD Umidaga, Operatsion tizimlarda xavfsizlik komponentalari. Masofadan ruxsatlarni sozlash, 10sinf Informatika 2023, rasmlar, Chiziqli fazolar, ПФ-5847 08.10.2019, 10 Международной научно практической конференции Инновационная инженерия, Tasodifiy miqdorning sonli xarakteristikalari, Zamonaviy kiyim tasnifi-fayllar.org, Mustaqil ish 3, amaliyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, 1-lab, Laboratoriya ishi 5
Tezlik o’lchash mexanizmi. Tezlik 0’lchash mexanizmi (11-rasm) quyidagi qismlardan iborat: kirish vali 1 va unga mahkam biriktirilgan doimiy magnit 5 va shunt 4, qopqoqsimon kartushka 6, magnit ekrani 7, o’q 8, strelka 12, qil-prujina 11, pishangcha 9 va km/soat larda darajalangan shkala. Qil-prujinaning bir uchi o’q 8 ga ikkinchi uchi pishangcha 9 ga mahkamlangan. Kirish vali aylanma harakatni uzatma qutisidagi reduktorga ulangan egiluvchan valdan oladi.
Avtomobil harakatlanganda, doimiy magnit aylanadi va uning magnit maydon ta’sirida aluminiy kartushka tanasida uyurma toklar induksiyalanadi. Uyurma toklar kartushkaning о’zida ham magnit maydonni hosil qiladi. Magnit va kartushka magnit maydonlarining o’zaro ta’siri natijasida kartushkani va u bilan birga o’q 8 va avtomobil tezligini ko’rsatuvchi strelka 12 ni magnit aylanishi yo’nalishida buray- digan moment hosil bo’ladi. Doimiy magnitning aylanish chastotasi qanchalik katta bo’lsa, kartushka va demak, strelka shunchalik katta burchakka buraladi. Qil-prujina 10 qarama-qarshi moment hosil qiladi. Strelka 12 ning aylanishlar chastotasiga bog’liq ravishda buralishi, faqat doimiy magnit hosil qilgan moment va qil-prujina qarshilik momentlarining o’zaro ta’siri bilan belgilanadi. Bu kartushka va strelkaning burilish burchagini aylanishlar chastotasigato’g’ri proporsional o’zgarishini, ya’ni chiziqli bogManishni ta’minlaydi.
Yumshoq poiatdan yasalgan halqasimon magnit ekran 7, kartushka orqali o’tayotgan magnit oqimini kuchaytirish hisobiga asbobning sezuvchanligini oshirish uchun xizmat qiladi. Atrof-muhit harorati ko’tarilishi bilan kartushkaning qarshiligi ortadi va uyurma toklar kuchi pasayib, kartushka bilan strelka kamroq burchakka buriladi. Harorat o’zgarishi asbobning o’lchash aniqligiga ta’sirini kamaytirish maqsadida doimiy magnit tagiga shunt 4 o’matilgan. Doimiy magnit hosil qilgan magnit oqimining katta qismi kartushka orqali o’tsa, kichik qismi magnit shunt orqali o’tadi. Atrof-muhit harorati ko’tarilishi bilan magnit shunt qiziydi va uning magnit qarshiligi ortadi. Shunt orqali o’tayotgan (ya’ni past tomonga) magnit oqimi kamayadi, kartushka orqali o’tayotgan magnit oqimi esa aksincha ortadi. Shu tariqa, Harorat o’zgarganda kartushka qarshiligi o’zgarishiga mos ravishda unda hosil bo’layotgan uyurma tok kuchini ortishi yoki kamayishi hisobiga, atrof-muhit haroratini asbobning ko’rsatish aniqligiga ta’siri bartaraf qilinadi.
Yuqorida keltirilgan qopqoqsimon kartushkali tezlik o’lchash mexanizmlari ko’pchilik avtomobillarning spidometrlarida qo’llangan. Lekin ba’zi avtomobil- laming (ЗИЛ, Москвич, ЗАЗ) spidometrlarining tezlik o’lchash mexanizmlarida yassi ko’rinishdagi kartushkalar ishlatilgan. Bu turdagi tezlik o’lchash mexanizm- larining ishlash prinsipi qopqoqsimon kartushkali mexanizmlaming ishlash prin- sipidan farq qilmaydi.

Download 38,07 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Download 38,07 Kb.