• Oqituvchi : Shahlo Sharipova Tinglovchi :Umarova O. Mavzu: Pedagogning tashqi korinishi va uning bolalarni estetikasiga tasiri.
 • O'qituvchi : Shahlo Sharipova Tinglovchi : Umarova O.' Mavzu: Pedagogning tashqi ko'rinishi va uning bolalarni estetikasiga ta'siri
  Download 0.63 Mb.
  bet1/2
  Sana08.07.2023
  Hajmi0.63 Mb.
  #76484
    1   2
  Bog'liq
  Pedagogning tashqi ko\'rinishi va uning bolalarni estetikasiga ta\'siri


  O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI VAZIRLIGI
  MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI DERIKTORI VA MUTAXASSISLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI

  Tinglovchisi: Umarova O'giloy ning " Tarbiyachining kasbiy mahorati va kompetentligi”modulidan" fanidan


  MUSTAQIL ISHI

  O'qituvchi : Shahlo Sharipova
  Tinglovchi :Umarova O.'


  Mavzu: Pedagogning tashqi ko'rinishi va uning bolalarni estetikasiga ta'siri.

  Reja:

  1. O’qituvchining pedagogik texnikasini shakllantirish yo’llari.


  2. Nutq haqida tushuncha. Nutqning o’qituvchi faoliyatidagi o’rni.
  3. O’qituvchining shakllantirish yo’llari.

  Pedagogik ta’sir etishda tashqi kо‘rinishning roli.  Pedagoglar har 


  tomonlama ta‘lim-tarbiya jarayonini tо‗g‗ri tashkil etishi bilan birga о‗zlarining 
  tashqi qiyofasiga ham e‘tibor berishi lozim. Tashqi qiyofa orqali insonlarning 
  qiziqishlarini orttirgan holda, о‗zini namoyon qila olish, о‗ziga og‗dira olish va 
  e‘tiborni qarata olish dars jarayonini samaradorligini oshiradi. Pedagoglarda 
  faqatgina iste‘dodining о‗zi yetarli emas, balki о‗quvchilarga yoqa olishni ham 
  bilishi kerak.
  Lug‗aviy jihatdan ―imidj‖ (ing. ―image‖) tushunchasi ―siymo‖, ―timsol‖, 
  ―qiyofa‖ va ―obraz‖ ma‘nolarini anglatadi. Mohiyatiga kо‗ra esa ushbu tushuncha 
  yordamida ―joziba‖, ―maftunkorlik‖ ma‘nolarini ifodalaydi. 
  Imidj - aniq bir insonga bо‗lgan munosabatda insonlar tafakkurida yuzaga 
  keladigan tashkilot yoki boshqa ijtimoiy obyekt qiyofasidir. 
  Pedagogik imidj - pedagogning ma‘naviy-axloqiy qiyofasi bilan tashqi 
  kо‗rinishi о‗rtasidagi о‗zaro uyg‗unlik va mutanosiblikdir.
  О‗qituvchining tashqi qiyofasini ifodalovchi madaniyati 
  1. Gavdani tutish-tо‗g‗ri tutish (yurishda, о‗tirib turishda), qо‗llarning 
  о‗qituvchi stolida erkin holatda bо‗lishi, batartibligi, ixchamligi. 
  2. Kiyim-ozodaligi, shinam va bashangligi, kamtarligi, ranglning mos holda 
  tanlanishi, kiyimning yoshiga va kasbiga mosligi, kiyimni modaga muvofiqligi, 
  bijuteriya, taqinchoqlarning kо‗p va kamligi, ishiga mosligi. 
  3. Pardozning me‘yordaligi, yoshi, kasbi va ishiga mosigi. 
  4.Soch turmagi (sochning ma‘lum bir tartibliligi) 
  5. Pedagogning mimik va pantomimik ifodasi. О‗qituvchining pedagogik 
  texnikasi tizimida mimik va pantomimik ifodalari ham muhim о‗rin tutadi. 
  Pedagogning mimik va pantomimik ifodasi, о‗qituvchining imo-ishorasida, 
  ma‘noli qarashlarida, rag‗batlantiruvchi yoki kinoyali tabassumida namoyon 
  bо‗ladi va ular о‗qituvchi-tarbiyachining pedagogik ta‘sir kо‗rsatishida, о‗quvchi-
  о‗quvchilarga mashg‗ulotlarni ta‘sirchan, qiziqarli, samarali va mazmunli о‗tish 
  uchun puxta zamin tayyorlab beradi.
  6. Mimika-his-hayajonning ifoda etishi, yuz mushaklarining, ma‘noli 
  harakatlarning sо‗zlayotgan nuqtaga gapga mosligi. Mimika - bu о‗z fikrlarini, 
  kayfiyati, holati, hissiyotini tinglovchi bajarayotgan ishdan roziligi yoki 
  norizoligini bildirish maqsadida uchun yuz, qosh, kо‗z muskullarini harakatga 
  keltira olish san‘atidir. Ba‘zan yuzning va nigohning ifodasi о‗quvchilarga katta 
  tarbiyaviy ta‘sir kо‗rsatadi. Mimik harakatlar, ifodalar ma‘lumotlarning hissiy 
  ahamiyatini kuchaytirib, ularni chuqur о‗zlashtirish uchun imkon yaratadi. 
  О‗quvchi pedagogga qarab uning kayfiyatini, munosabatini «о‗qib» oladilar. 
  Shuning uchun uydagi ba‘zi noxushliklar о‗quv mashg‗ulotlariga ta‘sir kо‗rsatadi. 
  Mimik ifodalar о‗quvchining о‗quv kayfiyatiga о‗zining salbiy ta‘sirini 
  kо‗rsatmasligi kerak. Yuz ifodasida, mimik belgilarida faqat dars mashg‗ulotlariga 
  xos ta‘sirini kо‗rsata bilishi talab etiladi. Bu о‗quv - tarbiya topshiriqlarini yechish 
  о‗quvchilar ta‘limi va tarbiyasiga ijobiy yо‗nalish bera oladigan kо‗rinishlarni 
  ifodalashi lozim. 

  Yuz ifodasi, esa о‗z navbatida nutq va munosabat xarakteriga mos bо‗lishi 
  kerak. U ishonch, ma‘qullash, ta‘qiqlash, norozilik, quvonch, faxrlanish, 
  qiziquvchanlik, befarqlik, ikkilanish kabi xususiyatlarda ifodalanishi mumkin. 
  Mimik ifodaning asosiy detali sifatida qayd qilinganidek qosh, kо‗z, yuz kо‗rinishi 
  va muskullari ishtirok etadi. Kо‗z, qosh, yuz о‗quvchi-о‗quvchilar javobidan 
  qoniqish, xursand bо‗lish, faxrlanish yoki e‘tirof, norozilik, qoniqmaslik, xafa 
  bо‗lish va boshqa belgilarni ifodalasa, ta‘lim oluvchilar diqqatini bо‗lmasdan, 
  boshqalarga xalaqit bermasdan ta‘lim - tarbiya ishlarini olib borish muvaffaqiyatli 
  kechadi. Shuni ham alohida e‘tirof etish joizki, mimik ifodalar namoyish 
  qilinayotgan paytda о‗qituvchining nigohi о‗quvchi-о‗quvchilarga, yoki ayrim 
  holatini boshqara olishi ta‘lim-tarbiya jarayoni uchun muhim ahamiyat kasb etadi. 
  О‗qituvchi ta‘sir kо‗rsatish vaqtida (darsda, darsdan tashqari mashg‗ulotlar 
  paytida, tarbiyaviy ishlar jarayonida) о‗z hissiyotini boshqara olishi, jiddiy 
  bо‗lishi, umidbaxshlik, hayrixohlik kayfiyatda bо‗la olishi ham pedagogik texnika 
  tizimining muhim elementidir. Buyuk rus pedagogi A.S.Makarenko aytganidek: 
  «Tarbiyachi tashkil etishni, yurishni, hazillashishni, quvnoq, yoki jahldor bо‗lishini 
  bilishi lozim, U о‗zini shunday tutishi kerakki, uning har bir harakati tarbiyalasin 
  va о‗qitsin». Bunday malakaga ega bо‗lgan pedagog о‗z-о‗zini nazorat qila oladi, 
  pedagogik faoliyati davomida sog‗lom asab tizimini о‗zida tarbiyalay oladi, 
  asabiylashishdan, hissiy va aqliy zо‗riqishlardan о‗zini asraydi. О‗z xatti - harakati, 
  hissiy holatini nazorat qilishda pedagog, avvalo, о‗zida quyidagilarni 
  shakllantirishi lozim: 
  - hayrixohlik va optimizm ruhida bо‗lish; 
  - о‗z hulqini nazorat qilish, (muskul zо‗riqishini, harakatini, nutq tempini, 
  nafas olishini tartibga solish); 
  - faoliyatni dam oldirish, ya‘ni lirik, musiqaviy, yumoristik, jismoniy 
  daqiqalarni yaratish;
  - о‗z - о‗ziga salbiy ta‘sir kо‗rsatishning oldini olish va h. k. 
  О‗qituvchining aktyorlik va rejissyorlik malakalari. О‗qitish 
  samaradorligini oshirish va ijobiy tarbiyaviy ta‘sir kо‗rsatish uchun о‗qituvchi 
  pedagogik texnikasi tizimidan о‗rin olgan yana bir malaka – bu о‗qituvchining 
  aktyorlik va rejissyorlik malakasidir. Xususan, adabiyot, odobnoma, ma‘niviyat 
  asoslari, tarix о‗qituvchilari uchun aktyorlik malakasi nihoyatda zarur. Ma‘lum 
  mavzular, obrazlar, tarixiy qahramonlarni tavsiflayotganda aktyorlik, о‗quv 
  ma‘lumotlarini sо‗rash, о‗quvchi-о‗quvchilar faoliyatini tashkil etishda esa
  о‗qituvchiga rejissyorlik malakalari zarur. Bu malakalar о‗qituvchiga yoshlar bilan 
  muomala qilishda tarbiyalanuvchi - о‗quvchilarning aql - idrokkina emas, balki 
  ularning his-tuyg‗ulariga ta‘sir kо‗rsatish, ularga olamga nisbatan hissiy - 
  qadriyatli munosabatda bо‗lish tajribasini о‗zlashtirishga yordamlashadi. 
  Shunday qilib, о‗qituvchida yuqorida qayd etib о‗tilgan pedagogik texnika 
  kо‗nikmalarini tarbiyalangan bо‗lsa, u yoshlarni о‗qitish, tarbiyalash, va ularni 
  shaxs sifatida kamol toptirish sohasida muvaffaqiyatga erishadi. 
  Ta‘kidlanganidek shaxsiy-kasbiy malakalar о‗qituvchining ijtimoiy – 
  gumanitar, ixtisoslik hamda maxsus fanlar bо‗yicha bilimlarini boyitadi pedagogik 
  mahoratni egallashga intilishni kuchaytiradi, о‗z kasbiga qiziqish va burch, hamda 
  mas‘uliyatni his qilishni rivojlantiradi. Va bu malakalar yoshlarni о‗qitish, 
  tarbiyalash, tashkil qilish, targ‗ibot qilish, mustaqil bilim olish ishlariga yordam 
  beradi. 

  Kiyimning vazifasi – bu nafaqat insonni issiqdan, sovuqdan himoya qilish, 
  balki о‗ziga jalb etishni ham uddalashi kerak. Kiyimga qarab insonga baho beriladi 
  albatta, ozoda, yarashgan va sipo kiyim kishining ishiga talabchanligi va ichki 
  kamtarligi haqida ma‘lumot beradi.
  Pedagogning ijobiy qiyofasi va jozibasi, о‗quvchilarga psixoterapevtik ta‘sir 
  о‗tkazadi hamda ta‘lim samaradorligini oshiradi.
  О‗qituvchida aniq bir obrazidagi individual, kasbi va yoshi imidji 
  muajassamlashadi. Yon atrofdagilar pedagogning shaxsiy, yoshiga doir, jinsiy 
  hamda kasbiy sifatlarini muhokama qilishadi. 
  О‗qituvchi imidji individual va shaxsiy sifatlari, kasbiy faoliyati va 
  xulqining kommunikativ xususiyatlari kabi xossalardan iborat. 
  Imidjni nimadan boshlab shakllantirish kerak? 
  Imidjning ma‘lum qoidalariga tayanib, uning asosiy xossalarini ajratib olamiz. 
  Eng ahamiyatli xossalarga: 
  * tashqi kо‗rinish; 
  * muloqotning verbal va noverbal vositalarining qо‗llanilishi; 
  * kasb obraziga ich-ichidan mos kelishi – ichki ―shaxsiyat‖; 
  * pedagogik faliyatining uslubiy xususiyatlari; 
  * kasbiy yо‗naltirilganlik.
  Birinchi bosqich – tashqi kо‗rinish, bunda pedagog imidjining asosiy 
  xususiyati – ilk taassurot fenomeni, yangi ―vizual gо‗zallik‖ muhim rol о`ynaydi. 

  Ma’naviy va axloqiy jihatdan yetuk, barkamol farzand voyaga yetkazish
  hamma davrlarda ham katta siyosiy mohiyat va ahamiyat kasb etib kelgan. Har bir
  ijtimoiy tuzum kelajagi, insoniyat istiqboli, kishilarning hayot vaturmush darajasi
  fan va madaniyat taraqqiyoti bilan bevosita bog‘liqdir.
  Fan va madaniyat rivojlanishi ta’lim-tarbiya ishlarining qay darajada olib
  borilishidan kelib chiqadi. Bu falsafiy aqida davlat ahamiyatiga ega bo‘lgan
  ijtimoiy qonuniyat hisoblanadi.
  Yoshlarni kamolga yetkazish ta’lim tizimida axloqiy va estetik bilimlar
  orqali amalga oshadi, ularning ijtimoiylashuvi esa insonni bevosita hayotga va
  voqelikka yaqinlashtiradi. Ijtimoiylashuv – inson tomonidan kishilik
  madaniyatining, xususan axloqiy-estetik madaniyatning
  o‘zlashtirib borilishi jarayoni sifatida ham talqin etilishi mumkin. Shu nuqtai
  nazardan o‘sib kelayotgan yoshlarni estetik tarbiyasi muhim hisoblanadi.
  Estetik tarbiyaning vazifalari tarbiyaning umumiy maqsadlaridan kelib
  chiqib, bolalarning yosh imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Estetik tarbiya oldida
  quyidagi vazifalar turadi:
  1. Bolalarni hayotdagi, voqelikdagi go‘zallikni tushunishga, sevishga,
  tabiatda va turmushda, yaratuvchilik mehnatida, ijtimoiy hayotda, kishilar
  xattiharakatida bolalarga tushunarli bo‘lgan go‘zalliklarni ko‘ra bilishga o‘rgatish.
  Ularda estetik his, estetik did, estetik munosabatni tarbiyalash, kuchlari yetganicha
  hayotda go‘zallik yaratishda faol ishtirok etish istagini tarbiyalash.
  2. Bolalarni badiiy ijodning turli janrlarida (badiiy asar, musiqa, qo‘shiq,
  rasm va boshqalar) yaratilgan san’at asarlarini ko‘rish, tushunish va sevishga
  o‘rgatish orqali ularda estetik ong qirralarini shakllantirish; chiroylini xunuk-dan,
  g‘amginlikni xursandchilikdan farqlay olish; ranglarni, shakl, tovushlarni
  birbiridan ajrata olish kabi sensor etalonlar bilan tanishtirish.
  3. Bolani san’atning turli sohalari: ashula, o‘yin, she’r o‘qish, qayta hikoya
  qilish, ijodiy faoliyat (ijodiy o‘yin, hikoya qilib, rasm chizish, biror narsa yasash
  yoki qurish) ka-bilarda yanada faolroq harakat qilish va o‘zini ko‘rsata bilishga
  o‘rgatish. Bular orqali bolalarda badiiy ijodiy qobiliyatni, xayolni o‘stirish, fazoviy
  va rang munosabatlarini, mo‘ljalga olish, ko‘rish xotirasi, qo‘llarni chaqqon
  harakat qildira olish malakasi, jo‘shqin kayfiyatni ko‘rsatuvchi hissiy sezgirlikni
  rivojlantirish va h.k.
  Yuqorida ko‘rsatilgan vazifalar asosida maktabgacha tarbiya yoshidagi
  bolalarning har bir yosh guruhlarida estetik tarbiya berishning mazmuni va
  metodlari ishlab chiqiladi.
  Estetik tarbiyaning mazmuni bolaning estetik faoliyati orqali amalga
  oshiriladigan bilim, malaka va ko‘nikmalarni, estetik hissiyot, qiziqish, estetik
  ehtiyoj, estetik did va mulohazalarni tarbiyalashni o‘z ichiga oladi. Bular quyidagi
  yo‘llar bilan amalga oshiriladi:
  o‘yin, mehnat jarayonida, maishiy faoliyatda ijtimoiy va tabiat voqealari
  bilan tanishtirish orqali tevarak-atrofdagi borliqqa nisbatan estetik
  munosabatni tarbiyalash;
  san’at asarlari (badiiy tarbiya) vositasida estetik tarbiya berish.
  Pedagogika fanida bolalarni chizishga, loy va plastilindan narsalar yasashga,
  ashula aytishga va shunga o‘xshashlarga o‘rgatish metodikasi mukammal ishlab
  chiqilgan.
  Bola ijodining mazmuniga ta’sir etadigan asosiy vosita, bolani
  hayajonlantiradigan, uning xayol va hislariga ta’sir etuvchi narsa tevarakatrofdagi
  yorqin, jonli taassurotlardir.
  Badiiy faoliyatning hamma turlarida ham ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish
  estetik idrok va hislarni rivojlantirish bilan bog‘liq holda olib boriladi. Agar bola
  qishki tabiatning go‘zalligini his eta olsa, u albatta shu go‘zallikni rasmda,
  hikoyasida aks ettiradi. Agar bola badiiy adabiyotlardagi obrazlarni idrok eta olsa,
  undagi qahramonlar bola tushunchasiga yaqin bo‘lsa, bunday kitoblar bolalar
  o‘yini uchun kerakdir.
  Bolalarga estetik zavq uyg‘otish uchun ularga kuzatilayotgan narsaning
  mazmuni va ahamiyatini tushuntirish kerak. Bola-larning hislariga ta’sir etish
  uchun bu hali yetarli emas. Eng muhimi, bu yerda kattalarning namunasidir.
  Tarbiyachi-ning o‘zi zavqlansa, ortiqcha so‘zlarsiz go‘zallikka qiziqish uyg‘ota
  oladi va bolalarda estetik kechinmalar paydo qila oladi.
  Bolalar tarbiyachidan «Nima uchun oltin kuz deyiladi?»- deb so‘rashadi,
  tarbiyachi istirohat bog‘iga borib ko‘ramiz, deb javob beradi. Bog‘ta borishganda
  bolalarga taklif etadi: «Sayr qilib daraxtlarni, yo‘lkalarni kuzatamiz». Bog‘ning
  eng xushmanzara joyiga kelganda bolalar to‘xtab, jim atrofga nazar tashlashadida,
  nima uchun oltin kuzligini tushundik. Chunki barglar tillaga o‘xshaydi. «Ana qizil
  barglar», deyi-shadi ular hayajon bilan. Shamol bo‘lishi bilan barglar yerga
  tushadi. yo‘lkalar esa gilamga o‘xshaydi.
  Ko‘chaga sayrga chiqishadi. Tarbiyachi bolalarga shunday deydi: «Biz hozir
  sizlar bilan bog‘cha ko‘chasidan yurib o‘tamiz. Sizlar diqqat bilan kuzatib
  boringlar, kim qanday chiroyli narsa ko‘rsa, sayrdan keyin so‘zlab beradi».
  Shuni ta’kidlash kerakki, ajoyibot yonimizdadir, bolalar-ni shu ajoyibotni
  ko‘ra bilishga, undan hayratlana olishga o‘rgatish lozim. Tabiatning go‘zalligini va
  ajoyibligini inson hayot go‘zalligiga, san’at go‘zalligi va ajoyibotiga aylantiradi.
  Jonajon tabiat estetik tarbiyaning qudratli vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Tevarakatrofdagi tabiat go‘zalligi hatto eng kichik bolani ham quvontiradi. Uning
  tuyg‘ular va xayollarda saqlangan go‘zalligi bolalikda ayniqsa yorqin va chuqur
  idrok qilinadi, inson bularni butun hayoti davomida esidan chiqarmaydi.
  Sayr, ekskursiya vaqtida tarbiyachi bolalarning diqqatini tabiatning
  rangbarangligiga, uning o‘zgarishi va uyg‘unligiga qaratadi, tabiat hodisalariga
  qiziqish uyg‘otadi, unga muhabbat va ehtiyotkorlik munosabatini tarbiyalaydi,
  asrab-avaylashga o‘rgatadi. Bularning hammasi bolalarning estetik didlarini
  tarbiyalaydi, ular kishilarning mehnat natijalarini yaqqol ko‘rib, atrofdagi go‘zallik
  inson mehnati tufayli yuzaga kelishiga ishonch hosil qiladilar.
  Musiqa bolalarning kayfiyatini ko‘tarib ertalabki badan tarbiyada yangray
  boshlaydi. Iilning quruq va issiq vaqtlarida ekskursiya, sayr va o‘yin vaqtlarida
  ashulalar ijro etilishi kerak, bu bolalarni yanada bir-biriga yaqinlashtiradi, ruhini
  ko‘taradi. Maydonchada mehnat qilish jarayonida ijro etilgan ashula harakat
  ritmini uyg‘unlashtiradi, bolalarga mehnat quvonchini bag‘ishlaydi.
  Bolalarda estetik idrokning rivojlanishi uchun ularni haqiqiy san’at asarlari
  bilan tanishtirish zarur. Radio, oynai jahonda san’at ustalari va tengdoshlari ijro
  etgan asarlar bolalarning estetik rivojlanishida katta yordam beradi.
  Ashula aytib o‘yinga tushishda asosan xalq ijodi asarlaridan foydalaniladi,
  bu bolalarni ahloqiy-estetik tarbiyalash uchun g‘oyat qimmatli vositadir. Bolalar
  xalq kuylari va obrazlarini ijro etayotib, xalq tili va kuyining hamohangligini,
  ravonligini bilib oladilar. Bu bolalarda vatanparvarlik hislarini tarbiyalaydi,
  musiqaviy didini shakllantiradi, bolalarni zamonaviy va klassik kuylarni idrok eta
  olishga tayyorlaydi. Ashula va raqsga tushishga o‘rgatishda faqat to‘g‘ri aytish va
  to‘g‘ri harakat qilishni emas, balki ifodali aytish va yengil, chiroyli va latofat bilan
  raqsga tushishga o‘rgatiladi.
  Bolalarning badiiy qobiliyatlarini tarbiyalash masalasi ularning ijodiy o‘sishi
  bilan chambarchas bog‘liqdir. Shuning uchun bolaga o‘rgatish, undagi ijodiy
  tashabbusni rivojlantirish ishi bir-biri bilan uzviy aloqada amalga oshirilishi lozim.
  Pedagog tarbiyaviy nuqtai nazardan yondashib, bola ijodining eng birinchi, hali
  to‘liq namoyon bo‘lmagan tomonini seza bilishi va baholay olishi kerak, bu bilan u
  boladagi kamolot yo‘lini to‘g‘ri belgilashi mumkin.
  MTMda o‘tkaziladigan bayramlar bolalarga chuqur ta’sir etadi. Bayramning
  tarbiyaviy kuchi va o‘ziga xosligi uning g‘oyaviy va estetik mazmuni san’atning
  turli ko‘rinishlari bilan bog‘liq bo‘lishidadir. Har qaysi bayram o‘z g‘oyasiga ega
  bo‘lib, u bolalarga yorqin obrazlar orqali ta’sir ko‘rsatadi.
  Demak, estetik tarbiyaning vositalaridan biri qo‘g‘irchoq teatridir. Uning
  nihoyatda kuchli ta‘sir etishi uning soddaligi, odatdan tashqari jo‘shqinligi va
  qo‘g‘irchoqligi (o‘yinchoqligi), shuningdek, badiiy so‘z, musiqa, ashula, raqs,
  tasviriy san’at kabi tarkibiy qismlarning uzviy jipslashib ketganligi kishi ko‘zi
  o‘ngida yaqqol namoyon bo‘lishidadir. Qo‘g‘irchoq teatrini bolalar faqat tomosha
  qilibgina qolmay, balki unda o‘zlari ham qatnashadilar. Bu bolaning dramatik
  qobiliyati, tashabbusi, nutqini o‘stiradi, hayotiga quvonch bag‘ishlaydi.
  Kichkintoylar, ayniqsa 2-3 yoshli bolalar uchun chiqarilgan kitoblarda so‘zlardan
  ko‘ra rasmlarning ta’siri ayniqsa qatta bo‘ladi. Bola kitobdagi rasmlarni qaytaqayta o‘z o‘rtoqlariga, kattalarga, qo‘g‘irchog‘iga «o‘qib» berish bilan uning
  mazmunini o‘z xotirasida mustahkamlaydi. Kitobdagi chiroyli, yorqin rasmlar
  bolalarning badiiy didini tarbiyalaydi. Qattalar mehnati, qahramonlik, shuningdek,
  ona Vatanga bo‘lgan muhabbat, do‘stlik,

  Download 0.63 Mb.
    1   2
  Download 0.63 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O'qituvchi : Shahlo Sharipova Tinglovchi : Umarova O.' Mavzu: Pedagogning tashqi ko'rinishi va uning bolalarni estetikasiga ta'siri

  Download 0.63 Mb.