• III. ATTESTATSIYA SINOVI SAVOLNOMASI
 • Yakuniy davlat attestatsiyasi uchun savollar ro’yxati
 • IV. ATTESTATSIYA SINOVI NATIJALARINI BAHOLASH MEZONI
 • II. ATTESTATSIYA SINOVI SHAKLI VA MUDDATI
  Download 324.5 Kb.
  bet3/5
  Sana31.10.2023
  Hajmi324.5 Kb.
  #92217
  1   2   3   4   5
  Bog'liq
  5111000-Kasb talimi (5310600-Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi)
  Iqtisodiyot nazariyasi, Axborot va kodlash nazariyasi asoslari-www.hozir.org
  II. ATTESTATSIYA SINOVI SHAKLI VA MUDDATI
  6. 2021/2022 o‘quv yilida 5111000-Kasb ta’limi (5310600- Yerusti transporti tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi (avtomobil transporti)) ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilarining Attestatsiya sinovi – yozma shaklda o‘tkaziladi.
  7. Dastur Universitet Kengashi tomonidan tasdiqlangan sanadan boshlab, o‘quv yili yakuniga qadar Attestatsiya sinovi shaklini o‘zgartirish mumkin emas.
  8. Attestatsiya sinovi universitet o‘quv jarayoni grafigiga asosan, o‘quv ishlari prorektori tomonidan tasdiqlangan muddatlarda o‘tkaziladi va kamida bir oy oldin talabalarga yetkaziladi.


  III. ATTESTATSIYA SINOVI SAVOLNOMASI
  9. Attestatsiya sinovi savolnomasi ta’lim yo‘nalishi Malaka talablarining
  - bakalavrlarning tayyorgarlik darajasiga;
  - kasbiy faoliyatga;
  - umumkasbiy va ixtisoslik fanlariga qo‘yilgan talablarni qamrab oladi.

  10. Attestatsiya sinovi savolnomasi ta’lim yo‘nalishi O‘quv rejasida keltirilgan quyidagi umumkasbiy va ixtisoslik fanlar dasturlari asosida shakllantirildi:
  Yakuniy davlat attestatsiyasi uchun savollar ro’yxati
  1. Avtotransport tarmog‘i korxonalarining turlari va vazifalari.
  2. Avtoekspluatatstion korxonalar turlari va vazifalari.
  3. Xizmat ko‘rsatish korxonalari turlari va vazifalari.
  4. Avtota’mirlash korxonalari turlari va vazifalari.
  5. Yordamchi korxonalarning turlari va vazifalari.
  6. ATKning ishlab chiarish texnik bazasini taraqqiyot shakllari.
  7. ATKni qayta qurish.
  8. ATKni texnik qayta jihozlash.
  9. ATK ishlab chiqarish texnik bazasini kengaytirish.
  10. ATK ishlab chiqarish texnik bazasining funksiyasi.
  11. Kompleks ATK.
  12. ATK ni loyixalash tartibi.
  13. Loyixalash uchun dastlabki ma’lumotlar.
  14. Yillik ishlab chiqarish dasturini hisoblash.
  15. Avtomobillarga TXK davriyligi va resurs yo‘lini hisoblash.
  16. Yil oralig‘ida TXK va JT lar soni
  17. ATKdagi avtomobillarning texnik tayyorgarlik koeffistiyenti
  18. ATKdagi avtomobillarning ishga chiqish koeffistiyenti
  19. Hisoblashning sikl usuli
  20. Sikl oralig‘ida TXK va JT lar soni
  21. Sikldan yilga o‘tish koeffistiyenti
  22. Kundalik ishlab chiqarish dasturini hisoblash
  23. TXK o‘zgarmas oqimli qatori
  24. 2-TXK va MXK ishlari taqsimoti
  25. JT ishlari taqsimoti
  26. TXK kunlik miqdori
  27. TXK o‘zgaruvchan oqimli qatori
  28. Texnologik va shtatdagi ishchilar soni
  29. KXK mintaqasini hisoblash
  30. KXK ishlarining turlari bo‘yicha taqsimoti
  31. TXK hisobiy mehnat hajmlari
  32. JT hisobiy mehnat hajmlari
  33. TXK va JT yillik mehnat hajmlari
  34. Yordamchi ishlar mehnat hajmlari
  35. TXK-1 ishlarining taqsimoti
  36. TXK va JT kunlik mehnat hajmlari
  37. KXK va TXK ishlarini oqimli qatorda o‘tkazish shartlari
  38. TXK-1 mintaqasini hisoblash
  39. TXK-2 mintaqasini hisoblash
  40. Tashxislash mintaqasini hisoblash
  41. JT mintaqasini hisoblash
  42. TXK mintaqasi maydonini hisoblash
  43. Saqlash joylari maydonini hisoblash
  44. Ma’muriy-maishiy xonalar maydonini hisoblash
  45. Omborxonalar maydonini hisoblash
  46.Ishonchlilik fani nimani o‘rganadi?
  47.Falsafa nuqtai nazaridan sifat nima?
  48.Ishonchlilikning iqtisodiy jihatlari nimalardan iborat?
  49.Ishonchlilikning erishilgan darajasi birinchi navbatda qanday baholanadi?
  50.Transport vositasining majmuiy samaradorligi qanday aniqlanadi?
  51.Qaysi vaqtlarda transport vositasi ishlab chiqarish va ekspluatatsiyasi uchun ketadigan sarf-xarajatlar yig‘indisi uning olib keladigan daromadiga teng bo‘ladi?
  52.Transport vositasining texnik holati deb nimaga aytiladi?
  53.Transport vositasining ishlash qobiliyati deb nimaga aytiladi?
  54.Transport vositasining qanday texnik holat ko‘rsatkichlari mavjud?
  55.Transport vositasining ishlash qobiliyati shartini yozing.
  56.Buzilishlar qanday turlarga bo‘linadi?
  57.Buzilishlarning transport jarayoniga ta’siri.
  58. Eskirish nima?
  59.Detallarning qaysi parametrlari yeyilish natijasida o‘zgaradi?
  60.Korroziyani tezlashtiradigan qanday agressiv elementlarni bilasiz? Ishqalanish nima?
  61.Transport vositasi detallarining yeyilishi masofa bo‘yicha qanday o‘zgaradi? Ishqalanish va uning turlari.
  62..Yeyilish va uning tasnifi
  63.Transport vositasi detallari yeyilishining xarakterli qonuniyatlari. Ishonchlilik qanday xususiyatlarni o‘z ichiga oladi?
  64.Buzilmaslik xususiyati ko‘rsatkichlarining qaysilarini bilasiz?
  65.Chidamlilik xususiyati ko‘rsatkichlarining qaysilarini bilasiz?
  66.Ta’mirga moyillik xususiyati ko‘rsatkichlarining qaysilarini bilasiz?
  67.Saqlanuvchanlik xususiyati ko‘rsatkichlarining qaysilarini bilasiz?
  68.Buzilishlar oqimi parametri qanday amaliy masalalar yechishda ishlatiladi?
  69.Ishonchililikning asosiy atama va tariflari
  70.Ishonchlilikning xususiyatlari
  71.Buzilmasdan ishlash ehtimolligi.
  72.Eskirish va uning turlari
  73.Tasodifiy sonlarning taqsimlanish qonuni deb nimaga aytiladi?
  74.Tasodifiy sonlarning xarakteristikalari nimalardan iborat?
  75.Buzilishlarning taxminiy taqsimlanish qonuni tasodifiy qiymatlarning qaysi parametrlariga asoslanib aniqlanadi?
  76.Agar detal eskirish jarayoni natijasida buzilsa, u qaysi taqsimlanish qonuniga bo‘ysunadi?
  77.Normal taqsimlanish qonuni.
  78.Veybull-Gnedenko taqsimlanish qonuni.
  79.Logarifmik-normal taqsimlanish qonuni.
  80.Eksponensial taqsimlanish qonuni.
  81.Funksional bog‘lanish bilan aniqlanadigan jarayonlar.
  82.Tasodifiy jarayonlar.
  83.Tasodifiy miqdorlarning taqsimlanishi.
  84.Transport vositasi ishonchliligiga qanday omillar ta’sir etadi?
  85.Qaysi ta’sir etuvchi omillar konstruksion guruhga kiradi?
  86.Qaysi ta’sir etuvchi omillar ishlab chiqarish guruhiga kiradi?
  87.Qaysi ta’sir etuvchi omillar ekspluatatsion guruhga kiradi?
  88.Konstruksiyaning murakkablik darajasi qanday asoslanadi?
  89.Unifikatsiya darajasi transport vositasi ishonchliligiga qanday ta’sir etadi?
  90.Ishonchlilik darajasi.
  91.Konstruksiyaning murakkablik darajasi.
  92.Birxillashtirish darajasi.
  93.Haydovchining malakasi.
  94.Ekspluatatsion materiallar va ehtiyot qismlar sifati
  95.Buyumlarning ishonchliligi nima maqsadda sinaladi?
  96.Buyumlar ishonchliligini sinashning qanday turlari mavjud?
  97.Sinash obyektlariga nimalar kiradi?
  98.Sinash rejasiga qanday talablar qo‘yiladi?
  99.Tajribaviy va seriyaviy namunalar ishonchlilikka qanday sinaladi?
  100.Sinash rejalari qanday turlarga bo‘linadi?
  101.Sinashlar o‘tkazish joyi bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?
  102.Ishonchlilikka sinash obyekti.
  103.Tugallangan va jadallashtirilgan kesma sinashlar.
  104.Buyumning ishonchliligi bo‘yicha qaysi hollarda axborot yig‘iladi?
  105.Buyumning ishonchliligi bo‘yicha to‘plangan axborotga qanday ishlov beriladi?
  106.Buyumning ishonchliligi bo‘yicha axborot yig‘ishda qanday qayd shakllari qo‘llaniladi?
  107.Buyumning ishonchliligi bo‘yicha axborot xaritasi qanday ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi?
  108.Buyumning ishonchliligi bo‘yicha axborot yig‘ish hamda ishlov berish tizimi qanday maqsad va vazifalarni o‘z ichiga oladi?
  109.Axborot yig‘ish usullariga qo‘yiladigan talablar.
  110.Axborotga ishlov berish va tahlil qilishga qo‘yiladigan talablar.
  111.Texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash tartiboti deganda nimalar tushuniladi?
  112.Texnik xizmat ko‘rsatish davriyligi deb nimaga aytiladi?
  113.Texnik xizmat ko‘rsatish davriyligini aniqlashning qanday usullari mavjud?
  114.Texnik xizmat ko‘rsatish davriyligini taqlidiy (imitastion) modellashtirish usuli bo‘yicha qanday aniqlanadi?
  115.Ehtiyot qismlar sarfi qanday usullar bo‘yicha aniqlanadi?
  116.Ekspluatatsiya davrida texnik tayyorgarlik koeffitsienti qanday aniqlanadi?
  117.Ekspluatatsiya davrida yo‘lga chiqarish koeffitsienti qanday aniqlanadi?
  118.Texnik diagnostikaning maqsadi nima?
  119.Texnik holat bo‘yicha diagnostika qo‘yish qanday axborotlarga asoslanadi?
  120.Ekspluatatsiya davrida qanday holatlarda diagnostikalash o‘tkaziladi?
  121.Transport vositasi texnik holatini diagnostikalash bo‘yicha chet el tajribasi nimalarga asoslangan?
  122.Texnik diagnostikaga qanday talablar qo‘yiladi?
  123.Texnik diagnoslikaning vazifalari nimalardan iborat?
  124.Transport vositalarini yaratish va ekspluatatsiya bosqichlarida diagnostik ta’minlash
  125.Nuqson deb nimaga aytiladi?
  126.Diagnostikaning funksional modeli nimadan iborat?
  127.Diagnostikaning tuzilmaviy modeli nimadan iborat?
  128.Transport vositasining nazoratga yaroqliligi qanday aniqlanadi?
  128.Transport vositasining nazoratga yaroqlilik koeffitsientiini qanday qilib oshirish mumkin?
  129.Nazorat va diagnoz qo‘yish.
  130.Diagnostikalash tizimining tarkibi.
  131.Nazoratga yaroqlilikni baholash ko‘rsatkichlari.
  132.Texnik holatning qanday ko‘rsatkichlari tuzilmaviy parametrga kiradi?
  133.Qanday ko‘rsatkichlar diagnostik parametr bo‘la oladi?
  134.Diagnostik parametrlar qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak?
  135.Diagnostik parametrlar qanday turlarga bo‘linadi?
  136.Qanday diagnostik me’yorlar mavjud?
  137.Qanday me’yoriy diagnostik parametr asosida diagnoz qo‘yiladi?
  138.Tuzilmaviy va diagnostik parametrlarning o‘zaro bog‘liqligi.
  139.Diagnostik me’yorlar.
  140.Barqarorlik xususiyati.
  141.Birma’nolilik xususiyati.
  142.Serma’nolilik xususiyati.
  143.Sezuvchanlik xususiyati.
  144.Obyektning texnik holatini aniqlashda qanday masalalar mavjud?
  145.Nima maqsadda diagnostik matritsa tuziladi?

  146.Transport vositasining tuzulishi va nazariyasi fanning maqsad va vazifalari.

  147. Avtomobil sanoatining taraqqiy etish tarixi.

  148. Avtomobil transportining Respublika ijtimoiy-iqtisodiyoti rivojidagi axamiyati.

  149.Avtomobilda rivojlanish bosqichlari nimalardan iborat?

  150.Respublikamizda avtomobilsozlikning istiqbollari tushuntiring?

  151.Avtomobil transportining respublika va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati nimalardan iborat?

  152.Umumiy ma’lumotlar. Transport vositasining ta’rifi va vazifasi.

  153. Passajir transport vositasi. Yuk trasport vositasi.

  154. Tirkama transport vositasi.

  155. Avtomobil konstruksiyasining rivojlanish tarixi.

  156. Avtomobilning umumiy tuzilishi. Texnikaviy xarakteristikalari va belgilanishi (markirovkalanishi).

  157.Avtomobillarni tasniflab bering?

  158.Avtomobilning umumiy tuzilishi nimalardan iborat?

  160.Avtomobilning asosiy qismlarini vazifasini qisqacha bayon eting?

  161.Avtomobillarni texnik ko‘rsatkichlari to‘g‘risida gapirib bering?

  162.Avtomobilsozlik zavodlaridan bittasiga izoh berib shuni tushuntiring?

  163.Avtomobilda dvigatelning vazifasi nimadan iborat?

  164.Ish siklidagi takt nimani bildiradi?

  165.Dvigatel qanday mexanizm va tizimlardan tashkil topgan?

  166.Silindrning qaysi xajmini ish xajmi va qaysinisini to‘la xajm deyiladi?

  167.Silindrning qaysi bo‘shlig‘ini yonish kamerasining xajmi deyiladi?

  168.Dvigatelning litraji va siqish darajasi deb nimalarga aytilinadi?

  169.To‘rt taktli dizel dvigatelida taktlarning ketma-ketligi qanday tartibda bo‘ladi?

  170.Nima sababdan bir silindrli dvigatelda tirsakli valning aylanishi ko‘p silindrlikka nisbatan tekis bo‘lmaydi.

  171.Dizelni benzinli dvigatelga nisbatan afzalliklari nimalardan iborat?

  172.Dvigatelning litrli quvvati nimani ko‘rsatadi?

  173.Dvigatelning ish sikli deb nimaga aytiladi?

  174.KSHM tarifi va vazifasi.

  175.KSHM konstruksiyasining tuzilishi va ularning ishlash prinsipi.

  176.Silindrlar blokining kallagi, porshen, porshen xalqalari, porshen barmog‘i, shatun, tirsakli val, maxovik.

  177.Krivoship-shatunli mexanizmning vazifasini va uni tashkil etuvchi detallarini va ularning nomlarini ayting?

  178.Porshen halqalarining turlari va ularning vazifalari nimalardan iborat?

  179.Nima sababdan porshen massasi imkon qadar kichik bo‘lishi kerak?

  180.Nima sababdan porshenning tashqi yuzasi yupqa qalinlikda qalay bilan qoplanadi?

  181.Nima sababdan porshen bo‘ylamasiga konus, yubkasining kesimi esa oval shaklida ishlanadi?

  182.Qizigan dvigatelda porshenning silindrda qadalib qolmasligi uchun uning konstruksiyasida nimalar nazarda tutiladi?

  183.Shatunning o‘zak qismi kesimining shakli qanday ishlangan va sababi nimada?

  184.Porshen barmog‘ining o‘rnatilishida qanday usullar mavjud?

  185.Tirsakli val qanday elementlardan tashkil topgan va ularning vazifalari nimalardan iborat?

  186.Tirsakli valning posangilari qanday vazifani bajaradi ?

  187.Tirsakli valning shatun bo‘yinlari (silindrlar soniga qarab) o‘zaro qanday burchakda joylashishi mumkin?

  188.Maxovik qanday vazifalarni bajaradi?

  189.Burama-tebranishlar nima sababdan sodir bo‘ladi?

  190.Burama-tebranishlarni «so‘ndirgichlar» qanday prinsipda ishlaydi?

  191.GTM ta’rifi, vazifasi va tasnifi.

  192.GTM konstruksiyasining tuzilishi va ularning ishlash prinsipi: klapanlar: yo‘naltiruvchi vtulka: turtkich: shtanga: koromislo: taqsimlash vali: taqsimlash vali yuritmasi: gidrokompensator.

  193.Gaz taqsimlash fazasining tavsifi va diagrammasi.

  194.Gaz taqsimlash mexanizmi va uni tashkil etuvchi detallarining vazifalarini tushintiring?

  195.Klapanning joylashishiga ko‘ra gaz taqsimlash mexanizmining turlari va ularning o‘ziga xos hususiyatlari nimalardan iborat ?

  196.Dvigatellarda taqsimlash valini harakatlantirish uchun qaysi usulli yuritmalardan foydalaniladi ?

  197.To‘rt taktli dvigatellarda taqsimlash valining uzatish soni qanday bo‘lishi kerak va nima sababdan?

  198.Nima sababdan kirituvchi klapanning kallagi chiqaruvchinikiga qaraganda kattaroq bo‘ladi?

  199.Nima sababdan ayrim dvigatellarning chiqaruvchi klapanlarida ishlayotganda ularning o‘z o‘qi atrofida buralib turishini ta’minlovchi tuzilma o‘rnatilgan?

  200.Klapanda issiqlik tirqishining vazifasi nimadan iborat ?

  201.Ayrim dvigatellarda qo‘llaniladigan tirqish “gidrokompensatori”ning vazifasi nimadan iborat?

  202.Gaz taqsimlash mexanizmining fazalari nimani bildiradi?

  203.Nima sababdan kirituvchi klapanning ochilishi (porshenning chetki nuqtalariga nisbatan) ilgarilab, yopilishi esa kechikib bo‘ladi?

  204.Nima sababdan chiqaruvchi klapanning ochilishi (porshenning chetki nuqtalariga nisbatan) ilgarilab, yopilishi esa kechikib bo‘ladi ?

  205.Dvigatelni sovutish nima uchun zarur?

  206. Radiator nima uchun xizmat qiladi va qanday tuzilgan?

  207. Suyuqlik nasosi nima uchun xizmat qiladi va qanday tuzilgan?

  208. Ventilyator nima uchun xizmat qiladi va qanday harakatlanadi?

  209. Termostat nima uchun xizmat qiladi va qanday tuzilgan?

  210. Yurgizib yuborish isitgichi qanday ishlaydi va qaerga joylashgan?

  220. Sovitish tizimining tarifi, vazifasi va tasnifi.

  221. Sovutish suyuqligi.

  222. Sovitish tizimining konstruksiyasining tuzilishi va ularning ishlash prinsipi: radiator: jalyuzi: suyuqlik nasosi: ventilyator: gidromufta: termostat.

  223. Detallarni eskirish to‘g‘risidagi tushuncha..
  224. Yemiruvchi jarayonlarning turlari.
  225. Yeyilish turlari.
  226. Detallardagi ifloslik turlari va tabiatlari.
  227. Tozalovchi vositalarning tasnifi.
  228. Nuqsonlarning turlari va ularni aniqlash uslublari.
  229. Nuqsonlarni aniqlashda magnit uslubi.
  230. Detallarni tozalash metodlari va tozalash sifatining nazorat usullari.
  231. Detallarni tozalash sharoitini nazorat usullari.
  232. Ishqoriy yuvish vositalari.
  233. Sintetik yuvish vositalari.
  234. Ishqoriy eritmalar.
  235. Detallarni qurumdan tozalash uslublari.
  236. Detallarni qasmoqdan tozalash uslublari.
  237. Detallarning nuqsonlarini aniqlashda kapillyar va ulqtratovush uslublari.
  238. Detal nuqsonlarini aniqlashda – mikrometrash uslubi.
  239. Detallarni tiklash usullari va ularning qisqacha tasnifi.
  240. Elektr ey bilan ko‘lda payvandlash va eritib qoplash.
  241. Flyus ostida avtomatik tarzda metall qoplash.
  242. Payvandlashda ko‘llanadigan flyuslar.
  243. Ximoya gaz muыiti ostida metall qoplash.
  244. Titrama yoy uslubi bilan metall qoplash.
  245. Elektr shlak usulida metall qoplash.
  246. Induksion payvandlash.
  247. Payvandlashdagi noxush jarayonlar va chokni legirlash usullari.
  248. Elektr yoy usulida cho‘yan detallarni payvandlash.
  249. Elektr yoy usulida alyumin kotishmasidan qilingan detallarni elektr yoy payvandlash.
  250. Gaz alangasida payvandlash va eritib qoplash.
  251. Gaz alangasida chuyan va alyumin qotishmasidan tayyorlangan detallarn payvandlash.
  252. Galqvanik metal qoplashning moыiyati va usullari.
  253. Xromlashning moыiyati va usullari.
  254. Xromlashning texnologik jarayoni.
  255. G‘ovokli va naqshli xromlash
  256. Ta’mirlash.
  257. Ximik ishlovning moыiyati va uning usullari.
  258. Detallarni nikellash.

  259. O‘zbekistonda avtomobil sanoatini rivojlanishining ahvoli va istiqbollari haqida nimalarni bilasiz ?

  260. Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari necha gruppaga bo‘linadi ?

  261. Avtomobillarda qanday elektr energiya manbalaridan foydalaniladi ?

  262. Qanday maqsadda bir turdagi elektr energiya ikkinchi turdagi elektr energiyaga aylantiriladi (past kuchlanishli tok yuqori kuchlanishli tokka) aylanadi ?

  263. Elektr va elektron jihozlarining avtomobillarni ishlash unumdorligini oshirish, yonilgi sarfini va atrof muhitga zararli ta’sirini kamaytirish, harakat xavfsizligini oshirishdagi tutgan o‘rni qanday ?

  264. Transport vositalarini elektr jihozlarining rivojlanish istiqbollari, bu sohada ilm-fan va texnika yutuqlari qanday ?

  265. Elektr jihozlarning avtomobilda ishlash sharoitlari haqida nimalarni bilasiz ?

  266. Elektr va elektron jihozlarni turli sharoitlarga moslab chiqarilishi va ularga qo‘yiladigan Davlat standartlarining talablari yozing ?

  267. Transport vositalarini elektr jihozlarining umumiy sxemasini alohida funksional tizimlarga bo‘linishi ko‘rsating ?

  268. Avtomobillarga o‘rnatiladigan elektr energiya iste’molchilarning asosiy gruppalarini yozib bering ?

  269. Avtomobillarga o‘rnatiladigan tok manbalari haqida yozing ?

  270. Avtomobillarda ko‘pincha qaysi generatorlar ishlatiladi, turlari haqida yozing?

  271. Ta’minot tizimining vazifalari tushuntiring ?

  272. O‘zgarmas tok generatorining tuzilishi haqida yozib bering ?

  273. O‘zgaruvchan tok genratorining tuzilisha haqida yozib bering ?

  274. O‘zgarvchan tok generatorlari qanday qismalariga ega va ular qanday ulanadi ?

  275. O‘zgarmas tok generatorlari qanday qismalariga ega va ular qanday ulanadi ?

  276. Generatorlariga qanday texnikaviy xizmat ko‘rsatiladi ?

  277. Generatorlarning tashqi, tok-tezlik, tezlik-rostlash, ishchi elektr tavsifnomalarini tushuntiring

  278. Xar-xil turdagi avtomobil generatorlarining afzallik va kamchiliklarini tushuntiring?

  279. Doimiy magnitlar yordamida uyg‘otiladigan oddiy o‘zgaruvchan tok generatorlari qanday tuzilgan ?

  280. Elektromagnit yordamida uyg‘otiladigan va uyg‘otish chulg‘ami aylanadigan o‘zgaruvchan tok generatorining tuzilishi haqida tushuntirib bering ?

  281. Elektromagnit yordamida uyg‘otiladigan va uyg‘otish chulg‘ami qo‘zg‘almaydigan o‘zgaruvchan tok generatori qanday tuzilgan ?

  282. Generatorda induksiyalangan 3 fazali o‘zgaruvchan tokni to‘g‘rilash tamoillari qanday

  283.Nima uchun o‘zgaruvchan tok generatorlari bilan birga rele-rostlagichlar o‘rnatilishi lozim ?

  284. Kontakt tranzistorli rele – rostlagich qanday tuzilgan ?

  285. RR362-B rele-rostlagichi tuzilishi haqida ma’lumot yozing ?

  286. Rele-rostlagichdagi mavsumiy rostlash qayta ulagichning vazifasi nima va ulardan qanday foydalaniladi ?

  287. Mavjud rostlagichlarning turlari qanday ?

  288. Rele-rostlagich qanday asboblardan tuzilgan va ularning vazifasi nima ?

  289. Elektromagnit kuchlanish rostlagichini tuzilishi va ishlashi prinsipini tushuntirib bering ?

  290. Rele-rostlagichning xarakterli nuqsonlari qanday va ular qanday bartaraf etiladi ?

  291. O‘zbekiston Respublikasida avtotransportni rivojlanishi to‘g‘risida nimalarni bilasiz?
  292. Respublikani jaxon avtomobilsozligida tutgan o‘rni? 
  293. Avtokorxonalarni, texnik xizmat ko‘rsatish koxonalarini texnik sohasi qanday boshqariladi?
  294. Avtokorxona va texnik xizmat ko‘rsatish korxonalarini iqtisodiy sohasini boshqarishda nimalarni bilasiz? 
  295. Boshqarish infrostrukturasini ayting? 
  296. Tarmokda ish yuritishga bog‘lik qaysi davlat qonunlarini bilasiz? 
  297. Avtotransport tizimidagi hodimlardan, menejerlardan talablar? 
  298. Avtokorxonalarda menejment fanining predmetlarini aytib bering? 
  299. Avtotransport korxonalarining turlarini bilasizmi? 
  300. Respublikada texnik tizimlarni boshqarish taraqqiyoti bilan bog‟liq qarorlar.
  301. Texnik tizimlarlani boshqarish faninig asosiy maqsadi va vazifalari.
  302. Avtomobil transportini boshqarishni xozirgi davrdagi holati va taraqqiyoti
  303. Katta tizimlarni asosiy xossalari va tasnifi.
  304. Tizm va uning tarkibidagi aloqalari xaqida tushuncha
  305. Texnik tizimlar taraqqiyotiga bog‟lik xukumat qaror va qonunlari.
  306. Boshqarish xaqida tushincha.
  307. Boshqarishning ikki qutbli uslubini tushuntiring?
  308. Dasturning mazmunini tushintiring?
  309. Tizm deganda nimani tushinasiz?
  310. MD- maqsadlar daraxti, MTmaqsadlar tizimini vazifasi nima?
  311. Maqsad me‟yorlari (MM) ni tushintiring?
  312. O‟zbekiston Respublikasining «Avtomobil transporti to‟g‟risida»gi qonuni
  qachon qabul qilingan?
  313. «Avtomobil transporti to‟g‟risida»gi qonuni moxiyatini aytib bering?
  314. O‟zbekiston Respublikasining «SHahar yo‟lovchilar transporti to‟g‟risida»gi
  315. Nega avtomobil transporti boshqaruvini takomillashtirish kerak bo‟lib qoldi?
  316. «O‟zavtodaryotrans» Respublika agentligini vazifalari.
  317. Litsenziya nima?
  318. Avtolitsenziya kimlarga beriladi?
  319. Texnik tizimlarining ishlab chiqarish tarkiblari va unga ta’sir etuvchi omillar
  320. Ishlab chiqarish tarkiblarining namunaviy variantlari.
  321. Boshqarishning namunaviy markazlashtirilgan tizimi.
  322. Texnik tizimlarining ishlab chiqarish tarkiblari va unga ta’sir etuvchi omillarni
  sanag?
  323. Boshqarish tizimining jarayonlari nimalardan iborat?
  324. Boshqarish jarayonlarini nima sababdan integratsiya qilish lozim?
  325. Korxonaning muhitga ta‟sir ko‟rsatuvchi omillarini ulish qanday aniqlanadi?
  326. Boshqarish tizimi deganda nimalar tushuniladi?
  327. Kichik tizimning maqsadga erishishga ta‟sir etuvchi omillari qanday
  aniqlanadi?
  328. Menejment tushunchasi nima?
  329. Boshqarish tizimining mexanizmi nimalardan iborat?
  330. Menejmentda zamonaviy tizimlar qanday qo‟llaniladi?
  341. Yo‘l harakati doidalarining vazifalari.
  342. Transport vositalarining o\ng tomonlama harakatlanishini mohiyati.
  343. Yo‘l harakati qatnashchilarining huquq va majburyatlari.
  344. Haydovchilarning umumiy majburyatlar.
  345. O‘zga transport vositasini boshqarishdagi talablar.
  346. Haydovchilarga qo‘yiladigan taqiqlanishlar.
  347. Piyodalarning yo‘llarda harakatlanishi.
  348. Yo‘lning qatnov qismlarida piyodalarnbing kesib o‘tish tartiblari.
  349. Belgilangan transport vositaiarinig kutish joylari.
  350.Yo‘l transport hodisasini sodir etgan haydovchilarning vazifalari.
  351. Piyodalar va yo‘lovchlarning vazifalari.
  352. Yo‘l harakati qoidalari fanining maqsadi.
  353. Ogohlantiruvchi yo‘l guruh belgilarining maqsad va vazifalari.
  354. Ogohlantiruvchi yo‘l guruh belgilarining nomlanishi.
  355. Ogohlantiruvchi yo‘l guruh belgilarining o‘rnatilishi va masofasi.
  356. Imtiyoz yo‘l guruh belgilarining maqsad va vazifalari.
  357. Imtiyoz yo‘l guruh belgilarining nomlanishi.
  358. Imtiyoz yo‘l guruh belgilarining o‘rnatilish joylari.
  359. Imtiyoz yo‘l guruh belgilarining boshqa yo‘l guruh belgilari bilan qo‘llanilishi.
  360. Taqiqlovchi yo‘l guruh belgilarining maqsad va vazifalari.
  361. Taqiqlovchi yo‘l guruh belgilarining nomlanishi.
  362. Taqiqlovchi yo‘l guruh belgilarining o‘rnatilish joyi.
  363. Taqiqlovchi yo‘l guruh belgilarining o‘rnatilish masofalari.
  364. Buyuruvchi yo‘l guruh belgilarining maqsad va vazifalari.
  365. Buyuruvchi yo‘l guruh belgilarining nomlanishi.
  366. Buyuruvchi yo‘l guruh belgilarining o‘rnatilish joylari.
  367. Axbarot ko‘rsatgich yo‘l guruh belgilarining va maqsad va vazifalari.
  368. Axbarot ko‘rsatgich yo‘l guruh belgilarining nomlanishi.
  369. Axbarot ko‘rsatgich yo‘l guruh belgilarining o‘rnatatilish masofalari.
  370. Axbarot ko‘rsatgich yo‘l guruh belgilarining ko‘rinishi va shakli.
  371. Logistika qanday jarayon?
  372. Logistika keng ma’noda nimani anglatadi?
  373. Logistika tor ma’noda nimani anglatadi?
  374. Logistikaning tamoyillari nimalarda namoyon bo‘ladi?
  375. Logistikada qanday oqimlar o‘rganiladi?
  376. Logistikani joriy etish uchun nimalar zarur bo‘ladi?
  377. Logisikaning asosiy funksiyalari nimalardan iborat?
  378. Logistik zanjir nimani anglatadi?
  379. Moddiy oqim nimani o‘zida mujassam etadi?
  380. Axborot oqimi nima?
  381. Servisli oqimi nima?
  382. Logistik tizim nimani anglatadi?
  383. Logistik tizimga ta’sir ko‘rstauvchi omilllar nimalarini o‘z ichiga oladi?
  384. Logistik tizimlar qanday belgilarga ko‘ra tasniflanadi?
  385. Ta’minot (xarid qilish) logistikasi nimalarni qamrab oladi?
  386. Taqsimlash va sotish logistikasi tadbirkorlik nimani ta’minlaydi?
  387. Transportni hududiy boshqarish nimalarda namoyon bo‘ladi?
  388. Mikrologistik tizimlar nimani anglatadi?
  389. Makrologistik tizimlar nima
  390. Mezologistik tizimlar nimalarni qamrab oladi?
  391. Oqim tushinchasiga ta’rif bering?
  392. Oqimni tasniflovchi omillarni sanab bering.
  394. Uzluksizlik darajasiga ko‘ra oqimlar qanday tasniflanadi?
  395. Muntazamlilik darajasiga ko‘ra oqimlar qanday tasniflanadi?
  396. Barqarorlik darajasi ko‘ra oqimlar qanday tasniflanadi?
  397. O‘zgaruvchanlik darajasiga ko‘ra oqimlar qanday tasniflanadi?
  398. Elementlarning joylashishiga ko‘ra oqimlar qanday tasniflanadi?
  399. Davriylik darajasi bo‘yicha oqimlar qanday tasniflanadi?
  400. Tashish darajasining chastotasiga oqimlar qanday tasniflanadi?
  401. Murakkablik darajasi bo‘yicha oqimlar qanday tasniflanadi?
  402. Logistikada gorizontal axborot oqim tushinchasiga ta’rif bering?
  403. Logistikada vertikal axborot oqim tushinchasiga ta’rif bering?  404.

  Avtotransport tarmog‘i korxonalarning tasnifi

  405.

  Avtotransport taromog‘i korxonalarini ishlab chiqarish texnik bazasi va unga qo‘yiladigan talablar.

  406.

  Avtoekspluatatsion korxonalar tarkibi, tasnifi, vazifalari.

  407.

  Avtotransport korxonalarining ishlab chiqarish texnik bazasining holati va rivojlanish shakli va yo‘llari.

  408.

  ATK ni loyihalash tartibi

  409.

  ATK larni loyihalashga qo‘yiladigan talablar.

  410.

  ATK ni loyihalash uchun dastlabki ma’umotlarni tanlash, tahlil qilish va asoslash.

  411.

  Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash dasturini hisoblash

  412.

  Avtomobillarning texnik xizmat ko‘rsatish va joriy ta’mirlash ishlarining yillik hajmini hisoblash

  413.

  Ishlab chikarish ishchilari sonini aniqlash

  414.

  Ishlab chikarish mintaqalari, ustaxonalari va omborxonalarini texnologik hisoblash

  415.

  Texnik xizmat ko‘rsatish va joriy ta’mirlash ishlarini tashkil qilish

  416.

  Texnik xizmat ko‘rsatish mintaqalarini hisoblash

  417.

  Joriy ta’mirlash mintaqasini hisoblash

  418.

  Texnik xizmat ko‘rsatish va joriy ta’mirlash mintaqalari ishlab chikarish ustaxonalari, omborxonalari avtomobillarni saklash joylari va ma’muriy – maishiy xonalar maydonini hisoblash

  419.

  Ishlab chikarish binolarining hajmiy-rejaviy echimlari

  420.

  Texnik xizmat ko‘rsatish mintaqalarini rejalashtirish

  421.

  Joriy ta’mirlash mintaqasini rejalashtirish

  422.

  Ustaxonalarni rejalashtirish

  423.

  Omborxonalarni rejalashtirish

  424.

  Avtotransport korxonalarini rejalashtirish

  425.

  Loyihalash echimlariga qo‘yiladigan talablar

  426.

  Avtotransport korxonasi ishlab chikarish jarayonining sxemasi va chizmasi

  427.

  Avtotransport koxonasining bosh rejasi

  428.

  Loyixalarni texnik - iktisodiy baxolash

  429.

  Avtotransport korxonalarining ishlab chikarish-texnik bazasini qayta qurish va qayta jixozlash

  430.

  SHahar ATXKSlari

  431.

  Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish stansiyalarini texnologik hisoblash

  432.

  Yo‘l yokasidagi texnik xizmat ko‘rsatish stansiyalar

  433.

  SHahar ATXKS ning texnalogik xisobi

  434.

  Avtomobillarga servis xizmat ko‘rsatish markazining texnologik hisobi

  435.

  DAEWOO avtomobillari uchun TXKSlarini texnologik hisobi.

  436.

  ASXK markazlarini texnologik hisobi.

  437.

  Avtamobillarga yonilg‘i quyish shohobchasini loyihalash

  438.

  Yo’lovchi tashish vokzallari va stansiyalarini loyihalash

  439.

  Yuk tashish avtomobil stansiyalarini texnologik hisobi.

  440.

  Avtomobillarni saklash joylarini loyihalash

  441.

  Loyihalarni texnik-iqtisodiy baholash

  442.

  Avtomobil saqlash joylarini rejalashtirish.

  443.

  Transport vositalariga avtoservis va firma xizmatini tashkil etish ishlarining maqsad va vazifalari

  444.

  Avtoservisni paydo bo‘lishi va rivojlanishining bosqichlari

  445.

  Avtomobillarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashning rejaviy-ogohlantiruvchi tizimi asoslari

  446.

  Aholi engil avtomobillari ekspluatatsiyasining o‘ziga xos xususiyatlari

  447.

  Avtotransport vositalariga servisi tizimi

  448.

  Kafolatdan keyingi davrda servis xizmat ko‘rsatish faoliyati

  449.

  Firma usulidagi avtoservis va uning sohadagi etakchi o‘rni

  450.

  O‘zbekistonda firma usulida avtoservisni tashkil etish tajribasi va kelajagi

  451.

  Avtotransport vositalarining servis korxonalari turlari

  452.

  Avtoservis korxonalarining asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari

  453.

  Avtotransport vositalari texnik servisi ishlarining mohiyati

  454.

  Texnik servisni tashkil etishning texnologik jarayoni

  455.

  Avtomobillarni servisga qabul qilish va egasiga topshirish tartibi hamda qoidalari

  456.

  Avtoservis korxonalarining ishchi va yordamchi postlari

  457.

  Avtoservis korxonalari ishlab chiqarish bo‘linmalari va ixtisoslashgan ustaxonalari

  458.

  Diagnostikaning texnologik asoslari

  459.

  Servis korxonalarida diagnostikalash ishlarini tashkil etish

  460.

  Avtoservis sifati

  461.

  Avtoservis sifatini belgilovchi va kafolatlovchi qonunlar, standartlar, havfsizlik va ekologik talablar

  462.

  Ehtiyot qismlar ta’minoti tizimi

  463.

  Avtoservis korxonalarining moddiy-texnik resurslarni umumiy tavsifi

  464.

  Avtoservis korxonalarida ishlatiladigan buyum va materiallar

  465.

  Ehtiyot qismlar ta’minoti tizimi

  466.

  Servis sifatini boshqarishning asosiy tushunchalari va atamalari

  467.

  Servis sifatini boshqarishning me’yoriy hujjatlari

  468.

  Avtotransport vositasi servisining istiqbolli rivojlanishi

  469.

  Avtoservis korxonalarida mehnat xavfsizligini ta’minlash asoslari

  470.

  Servis korxonalarida resurslarni me’yorlash va ehtiyojlarni aniqlash

  471.

  Moddiy-texnik ta’minot tizimini rivojlanishi
  Ish sifatini nazorat qilish

  472.

  CHet el avtoservislari

  473.

  Texnik holatni ekspluatatsiya jarayonida o‘zgarishi

  474.

  Texnik xizmat ko‘rsatish (TXK)

  475.

  Avtomobillarni ish qobiliyatini tiklash texnologik jarayonlari

  476.

  Texnologik jihozlar tasnifi

  477.

  Ko‘tarish-qarash jihozlari

  478.

  Ko‘tarish-tashish jihozlari

  479.

  Tozalash-yuvish jihozlari

  480.

  Diagnostika jihozlari va vositalari

  481.

  TXK va T jihozlari

  482.

  Diagnostikalash uslublari

  483.

  Yuvish va tozalash ishlari

  484.

  Dvigatel va uning tizimlarini nazorat qilish, diagnostikalash va sozlash

  485.

  KSHM ga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  486.

  GTM ga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  487.

  Sovutish tizimiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  488.

  Moylash tizimiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  489.

  Karbyuratorli ta’minlash tizimiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  490.

  Dizel yonilgili avtomobillarni ta’minlash tizimiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  491.

  Gaz yonilg‘ili avtomobillarni ta’minot tizimiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  492.

  Ilashish muftasiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  493.

  Uzatmalar va taqsimlash qutilariga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  494.

  Kardan uzatmalarga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  495.

  Asosiy uzatmaga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  496.

  Ro’l boshqarmasiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  497.

  Tormoz tizimiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  498.

  Yurish qismiga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  499.

  Shinalarga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi

  500.

  Akkumulyatorlar batareyalariga TXK va ta’mirlash ishlari texnologiyasi
  IV. ATTESTATSIYA SINOVI NATIJALARINI BAHOLASH MEZONI
  11. Attestatsiya sinovi bo‘yicha talabalar bilimini baholash O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirining 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risida”gi Nizom talablari asosida amalga oshiriladi.
  12. Attestatsiya sinovi bo‘yicha talabalar bilimini baholashda 5 baholik tizim qo‘llaniladi.
  13. Talabaning Attestatsiya sinovidagi natijalari quyidagi mezonlar asosida baholanadi:
  Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, o‘z bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatlarini ochib beradi, topshiriq (mavzu)ning mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda topshiriq (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda – “5” (a’lo) baho;
  Talaba mustaqil mushohada yuritadi, o‘z bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatlarini ochib beradi, topshiriq (mavzu)ning mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda topshiriq (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda – “4” (yaxshi) baho;
  Talaba o‘z bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatlarini ochib beradi, topshiriq (mavzu)ning mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda topshiriq (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda – “3” (qoniqarli) baho;
  Talaba mazkur Dasturni o‘zlashtirmagan, topshiriq (mavzu)ning mohiyatini tushunmaydi hamda topshiriq (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega emas, deb topilganda – “2” (qoniqarsiz) baho.
  14. Yozma ish tartibida o‘tkaziladigan Attestatsiya sinovida har bir talabaga 5 (besh) tadan kam bo‘lmagan savol (topshiriq)dan iborat yozma ish variantlari taqdim etiladi.
  Har bir yozma ish variantida mazkur Dasturga kiritilgan fanlardan faqat bittadan savol (topshiriq) bo‘lishi mumkin.
  Talaba Attestatsiya sinovining har bir topshirig‘i bo‘yicha alohida baholanadi hamda umumlashtiruvchi baho ularni o‘rtachalashtirish asosida shakllantiriladi va butun sonlarda qayd qilinadi.
  Topshiriqlar bo‘yicha baholar umumlashtirilganda kelib chiqadigan qoldiq sonlar matematik qoidalarga ko‘ra yaxlitlanadi.
  Yozma ish tartibida o‘tkaziladigan Attestatsiya sinoviga 3 (uch) soat vaqt beriladi.
  Yozma ish tartibida o‘tkaziladigan Attestatsiya sinovi talabalar sig‘imiga qo‘yiladigan texnik talablarga mos o‘quv xonalari (hudud)da o‘tkaziladi.
  15. Talaba baholash natijalaridan norozi bo‘lgan taqdirda Attestatsiya sinovilari natijalari Komissiya tomonidan e’lon qilingan vaqtdan boshlab 24 (yigirma to‘rt) soat davomida apellyasiya berishi mumkin.
  Talabaning apellyasiya murojaati universitet rektori buyrug‘i asosida tuziladigan Apellyasiya komissiyasi tomonidan 2 (ikki) kun ichida ko‘rib chiqiladi va uning natijasi bo‘yicha qaror qabul qilinadi.

  Download 324.5 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 324.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  II. ATTESTATSIYA SINOVI SHAKLI VA MUDDATI

  Download 324.5 Kb.