• Odamlarning berganidan song nurlanish
 • Kimyoviy zaharlovchi moddalarni samolyotlar yordamida qollanilganida zararlangan havoning xavfli yoyilishi (chuqurligi)
 • Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi
 • Zaharlovchi modda xili Shamol tezligi, metr/sekund Tuproqning harorati
 • MIYA HUJUMI”interaktiv usuli.
 • O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati
  Download 2,55 Mb.
  bet61/179
  Sana15.03.2017
  Hajmi2,55 Mb.
  #82
  1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   179
  Portlash jarayoni yo`z  Odamlarning o'rtacha  Odamlarning

  berganidan so'ng nurlanish
  bir-kecha kundo`zdagi  berkinchoqlardan

  boshlangan vaqtni inobatga
  himoyalanish koeffitsiycntiga
  chiqqandan so'ng

  olgan holda nurlanish  ko'ra, yashirinish vaqti  tartib saqlash

  dozasining quvvati R/s
  muddati. kecha-


  kundo`zlar

  1 s 2s 3s

  4s

  5s

  6s

  4 5 6 8

  1 2

  1 5

  Sha-

  Qish-


  harda

  loqda

  100 5 0 3 0

  20

  1 0

  6

  6 2,5 -  4

  4

  125 6 3 3 9

  25

  1 3

  8,5

  116 -  4

  4

  150 7 5 4 3

  30

  1 5

  1 0

  16 9.5-  4

  4

  200 97 65

  40

  2 1

  1 5

  3 0 19 8.5 3,5 -

  -

  -

  4

  1 5

  250 122 83

  50

  25

  1 9

  4 8 30 16 8.5 5.2

  -

  -

  4

  30

  300 147 101

  60

  3 1

  23

  78 42 24 14 5

  1,5

  -

  4

  30

  400 200 144

  80

  48

  34

  15696 48 36 20

  1 1

  -

  4

  30

  KIMYOVIY HOLATNI BAHOLASH BO'YICHA MASALALAR
  1-masala. Zararlangan havoning yoyilish masofasi (chuqurligi).

  Kimyoviy qurollarni yoyilishi xavfli deb hisoblangan masofasi deganda, kimyoviy zaharlovchi moddalarni yoyilgan chegarasidan tashqarida odamlar hayoti uchun xavfsiz bo'lgan joyga bo'lgan masofa tushuniladi. Kimyoviy zaharlovchi moddalarning yoyilib ketish masofasi - chuqurligi qator sharoitlarga bog'liq: 1 )kimyoviy qurol tashlangandan keyingi o'tgan vaqt; 2) joyning relyefi, ya'ni o'nqir-cho'nqirligi; 3) o'rmonli mavzelarning mavjudligi; 4) iqlimiy va ob-havo sharoitlari.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalar yoyilish chuqurligini 22-jadval yordamida aniqlasa bo'ladi.

  Dastlabki ma'lumotlar: samolyotlar yordamida tashlangan zarindan zararlangan joydan ifloslangan havoning eng o`zoq yoyilish masofasini aniqlash kerak. Shamol tezligi 4 metr/sekund.

  Y e с h i s h: 22-jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra samolyotlar yordamida qo'llanilgan zarin zaharlovchi moddasi shamol tezligi 4 metr/sekund bo'lganida, ifloslangan havoning yoyilish masofasi 40 km ni tashkil qiladi.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarni samolyotlar yordamida qo'llanilganida zararlangan havoning xavfli yoyilishi (chuqurligi)

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning

  Muqim shamol paytida (metr/sekund) zararlangan havoning xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan yoyilish masofasi. km

  1 - 2 m/s

  2-4 m/s
  Vi-IKS

  5-8

  8-12

  Zarin

  50

  40

  Iprit 24

  15
  Alohida e'tibor ifloslangan havoning qachon yetib kelishiga qaratilishi kerak, chunki aniqroq ma'lumotlar bo'lsa, qator himoyalanish tadbirlari aniqlanib, amalga oshirish imqoniyatlari tug'iladi. Natijada odam, hayvonlar, suv havzalari, oziq-ovqatlar zararlanishining oldini olish yoki zararlanish darajasini kamaytirish mumkin bo'ladi.

  2-masala. Kimyoviy zaharlovchi moddaning joylarda va texnikalarda chidamliligini aniqlash.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi deganda, ularni qo'llanilgan joylardagi odamlarga shikast yetkaza olish vaqti tushuniladi va u vaqt birligida belgilanadi. Ushbu vaqtning o'tishi bilan tuzilmalarning shaxsiy tarkibi va aholi vositalaridan foydalanmay bemalol zararlangan joylarda bo'lishlari yoki biron-bir ish bilan mashg'ul bo'lishlari mumkin.

  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi quyidagi omillarga bog'liq: 1) ularning xiliga; 2) shamol tezligiga; 3) tuproqning haroratiga; 4) havoning issiq-sovuqligiga; 5) qo'llanilgan joyning relyefiga - o'nqir-cho'nqirligiga. Ularning chidamliligini 23-jadval yordamida taxminan aniqlasa bo'ladi.

  Dastlabki ma'lumotlar: dushman samolyotlari yordamida qo'llanilgan VilKS kimyoviy zaharlovchi moddaning chidamliligini aniqlash zarur. Shamol tezligi - 5 metr/sekund; qo'llanilgan joyda o'simliklar yo'q.  Y e с h i s h: 23-jadvalga ko'ra Vi-IKS moddasining chidamliligi 5 kecha-kundo`zga teng ekan. Ifloslangan joyda o'simliklar bo'lmaganligi bois. aniqlash koeffitsiyenti 1,0 emas. balki 0.8 ga deb olinadi. Shunda ma'Ium bo'ladiki, aytilgan sharoitda Vi-IKS zaharlovchi kimyoviy moddaning chidamliligi 4 kecha-kundo`zni tashkil qiladi.
  Kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi

  Zaharlovchi modda xili

  Shamol tezligi, metr/sekund

  Tuproqning harorati,

  C-birligida

  graduslarda

  00

  10

  20

  30

  40

  Vm-IKS

  0-8

  20

  10

  5

  1.5

  1  kun-

  kun-

  kun-

  kun-

  kun-  gacha

  gacha

  gacha

  gacha

  gacha

  Zarin

  2 gacha

  26 soat

  13 soat

  6 soat

  3 soat

  1.5 soat

  2-8

  19 soat

  8 soat

  4 soat

  2 soat

  1 soat
  Iprit

  2-8

  -

  1.5-2,5

  1.0-1,5

  10-20

  5-10  kun

  kun

  soat

  soat

  3-masala. Odamlarning himoyalanish vositalarida bo'lish vaqtini aniqlash. Ushbu vaqt kimyoviy zaharlovchi moddalarning chidamliligi, atrof-muhit havosining haroratiga bog'liq. Har qanday sharoitlarda ham kimyoviy zaharlovchi moddalar buluti bostirib kelayotganida shaxsiy himoya vositalari kiyiladi. Bunday bulutning yetib kelishi maxsus jadvallar yordamida hisoblanadi. Shaxsiy himoya vositalarini yechish ma'lum jadvalga ko'ra hamda kimyoviy nazorat guruhi ma'lumotlariga asoslangan holda amalga oshiriladi.
  Xulosa
  Favqulodda vaziyat holatlari o`ta serqirra qisqa va kutilmaganda shahar aholisini talofat, o`limlar har xil jarohatlanishlarga sabab bo`lishi mumkin. Shu holatni ta`sir doirasini aniqlash aholini xavfli darajasi yuqori bo`lgan jarohatlangan o`choqlarda shoshilinch tez ko`cherish tadbirlarining shaklini to`zish Fuqarolar muhofazasining vazifasidir. Jabrlanish o`choqlarida radiatsion, kimyoviy razvedkalarni o`tkazish, Favqulodda vaziyatlarda yoqotish holatlarini kamaytiradi.

  MUSTAQIL TAYYORLANISH UCHUN USLUB1Y КО'RS ATM ALAR

  Mavzuni o'qish jarayonida talabalar quyidagilarni o'zlashtirishlari kerak:

  1) radiatsiyaviy va kimyoviy o`lchash asboblarini ishlatishni;  1. radiatsiyaviy va kimyoviy sharoitlarni baholash bo'yicha masalalarni yecha bilish va yadro hamda kimyoviy qurollarni qo'llanilganda to'g'ri qarorga kelishni;

  2. radiatsiyaviy va kimyoviy qurollar bilan zararlangan joylarda ishlash vaqtida harakatlarning ishonchliligini tarbiyalash;

  3. ionlovchi nurlanish va kimyoviy zaharlovchi moddalarning borligi va miqdorini aniqlash uchun qo'llaniladigan asboblarning barqarorligiga va samaradorligiga ishonch tuyg'usini tarbiyalash.

  Mustaqil tayyorlanish jarayonida talaba quyidagilarni bilishi kerak: asosiy nazariy fikrlarni va nazorat savollariga javob berishi, asboblar bilan mustaqil ravishda ishlashga tayyorgarlik ko'rishi va radiatsiyaviy hamda kimyoviy sharoitlarni baholash bo'yicha masalalarni yechishga tayyor bo'Iishi lozim; daftarda chizmalarni aks ettirishi; radiatsiyaviy va kimyoviy zaharlovchi moddalarni nazorat qilish uchun qo'llaniladigan asboblarning guruhlarini; oldindan aytish va nazorat natijalariga ko'ra radiatsiyaviy joyning qismlarini; tushunilmagan savollarni o'qituvchilardan so'rab olish uchun qisqa va lo'nda qilib ifodalashni.

  Radioaktiv va kimyoviy nazorat asboblarining to`zilishlarini chizish

  NAZORAT SAVOLLARI


  1. Radioaktiv portlashlardagi nurlanish dozasi, ionlovchi nurlanish dozasining quvvati, radiatsiyaviy shikastlanish darajasi. Tarqalish darajasi. O'lchov birliklari.

  2. Radioaktiv portlashlarda ionlovchi nurlanishni aniqlash usullari.

  3. Kimyoviy, radiatsiyaviy asboblarning guruhlari va ishlash prinsiplari.

  4. Radiatsiyaviy nazorat va dozimetrik nazorat asboblarini ishlatishdan maqsad, ularning taktik-texnik ma'lumotlari, ishga yaroqliligi.

  5. Gaz aniqlovchi asboblarning ishlatish maqsadi, tuzilishi, taktik-texnik jihatlari.

  6. Kimyoviy, radiatsiyaviy sharoit. Radiatsiyaviy sharoitni aniqlash usullari.

  7. Amaldagi radiatsiyaviy sharoit haqida tushuncha, radiatsiyaviy sharoitni haritaga tushirish tartibi.

  8. Xaql xo'jaligiga qarashli inshootlarda nazorat ma'lumotlariga ko'ra radiatsiyaviy va kimyoviy sharoitlarni aniqlash tartibi.

  9. DP-5A, DP-22V asbobining tuzilishi

  10. DP-70 MP markali kimyoviy dozametr tuzilishi

  MIYA HUJUMI”interaktiv usuli.


  Guruhlar 2,3 tadan, kichik guruhlarga bo`linadi. Har bir kichik guruhga
  o`tilgan mavzu bo`yicha savol tashlanadi. Har bir kichik gusuh o`z javob
  variantlarini oq qog`ozga yozadi. Asosiy rolni o`qituvchi o`ynaydi. Lekin
  talabalar ham muhokama qilishlari shart. Eng faol qatnashgan kichik
  guruh yuqori baholanadi.


  Download 2,55 Mb.
  1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   179
  Download 2,55 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi u. X. Xasanov fuqaro muhofazasi va tibbiy xizmati

  Download 2,55 Mb.