«Raqamli qurilmalarni lоyihalashga kirish» fanidan test savollari
Download 169 Kb.
bet1/2
Sana08.12.2023
Hajmi169 Kb.
#113764
  1   2
Bog'liq
«Raqamli qurilmalarni lоyihalashga kirish» fanidan test savollar
falsafa, 15.Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi hivWBz9, Maqola 4, 3. Сердечные гликозиды, Tcp ip va osi modeli o\'rtasidagi farq-hozir.org, функционал схема, Iqtisodiyot masalalari-fayllar.org, O’zbеkistоn Rеspublikаsining hisоb tizimi-fayllar.org, 1 sinf o`qish fanidan dars ishlanma, ad1, ad2, Alijon ekologiya1, 1- blok. 7-sinf ona tili va adabiyot,matematika,ingliz tili, 1.4. Sanoat korxonalari mahsulotlarining raqabatlardoshligini belgilovchi mezonlar nazariyasi

«Raqamli qurilmalarni lоyihalashga kirish» fanidan test savollari 1. Signallar qanday ikki tipga bo’linadi.

Anologik va raqamli 1. Razryadlar kodi qanday tasvirlanadi.

Baland-U1, past-U0 1. Raqamli signal deb…

Har biri sath bo’yicha kvantlangan u1 va u2 larning ketma-ketligi majmuasi 1. Raqamli signal qaysi shaklda tasvirlanadi.
 1. Paralell signal deb qanday signalga aytiladi.

Sathi 0 yoki 1 bo’lgan kodlar razryadi bir vaqtda hosil bo’ladigan signallar; 1. Ketma-ket signal deb…

Sath 0 yoki 1 bo’lgan kodlar razryadi bir-biri bilan o’rin almashadigan va takt intervali mobaynida o’zgarmaydigan signallar 1. 101100 sonini paralel shaklda tasvirlang. 1. 101100 sonini ketma-ket shaklda tasvirlang.

 1. Kon’yuktor deb …..

Mantiqiy ko’paytirish operatsiyasini amalga oshiruvchi element; 1. Dizyunktor deb…

Mantiqiy qo’shish operatsiyasini amalga oshiruvchi element; 1. Invertor deb…

Mantiqiy inkor etuvchi mantiqiy operatsiyani amalga oshiruvchi element; 1. Pirs elementi deb

ILI-NE(NOR) 1. Sheffer elementi deb

I – NE; 1. I-ILI-NE elementining mantiqiy ishlash formulasini ko’rsating

 1. Qaysi munosabat Bul algebrasi aksiomasiga tegishli emas
 1. Qaysi qonun Bul algebrasi qonuni emas

Yig’indi qonuni 1. Kommutativlik qonuniga mos munosabatni ko’rsating

A + B=B + A, A*B=B*A 1. Assotsiativlik qonuniga mos munosabatni ko’rsating

A+B+C=A+(B+C), ABC=A(BC) 1. Distributivlik qonuniga mos munosabatni ko’rsating

  A(B + C)=(AB) + (BC), A + (BC)=(A + B) (A + C) 1. Yutish qonuniga mos munosabatni ko’rsating

A+AB=A, A(A+B)=A 1. Duallik qonuniyatiga mos munosabatni ko’rsating

 1. Karno kartasi….

Sodda yo’l bilan mantiqiy sxemaga mos keluvchi mantiqiy tenglamaning soddalashtirish 1. Gruppalash deb..
 1. Trigger bu

Ikkita muvozanat holatiga ega bo’lgan element; 1. Trigger nima uchun xizmat qiladi.

Bitta mantiqiy o’zgaruvchini qiymatini saqlash uchun 1. Trigger nomi nima orqali aniqlanadi.

Ularning kirish turlari nomlari bilan

 1. Qanday trigger statik trigger deyiladi

Kirish sigallari muvozanat holatlari o’zgarmaydi 1. Dinamik trigger deb..

Kirish signallari muvozanat holatida vaqt bo’yicha o’zgaradi. 1. Sinxron trigger deb..

Kirish signallari triggerning holatiga sinxron signal berilganda o’zgaradi  1. Asinxron trigger deb..

 2. Quyidagilarning qaysilari triggerning parametrlari emas

Ulanganlik holati 1. Registr nima.

Ko’p zaryadli sonlarni saqlash , ularni bir ko’rinishdan ikkinchisiga o’tkazuvchi qurilma 1. Shifrator nima uchun qo’llaniladi

o’nlik sanoq sistemasini ikkilik kodiga o’tkazish uchun; 1. Schetchik nima uchun qo’llaniladi.

Impulslar sonini sanash uchun;  1. Tezkorlik bu.

Elementni yozish va o’qish operatsiyasiga ketgan vaqt 1. Qanday tipldagi schetchik mavjud emas

Bo’lish 1. Summator bu..

Ikkilik sonlarni qo’shuvchi mantiqiy sxema 1. Multipleksor bu

Bir necha kirishlarning birini tanlovchi va chiqishga ulovchi qurilma 1. Xotira qurilmasi nima uchun xizmat qiladi.

Axborotlarni saqlash uchun 1. Opretiv xotira bu…

Tez o’zgaradigan ma’lumotlarni qisqa vaqtda saqlash

 1. O’zgarmas xotira deb

Bir necha bor ishlatiladigan dasturlar va axborotlarni faqat o’qish uchun; 1. Statik operativ xotira qaysi element bazasida quriladi

Triggerlar; 1. Statik o’zgarmas xotira qaysi element bazasida quriladi

MOP-tranzistor 1. Dinamik o’zgarmas xotira doimiy ravishda nimani talab qiladi.

 2. Qanday tipdagi o’zgarmas xotira mavjud emas

 3. Analog raqamli va raqam analogli o’zgartirgichlar nima uchun xizmat qiladi

 4. Takt chastota bu…

Element pereklyuchatelining maksimal vaqti; 1. Operativ xotiradi qaysi opreratsiya bajariladi.

O’qish va yozish 1. WR signali bo’yicha nima bo’ladi

Mantiqiy darajadagi yozuv amalga oshiriladi 1. RD signali bo’yicha nima bo’ladi

 2. CS signali bo’yicha nima bo’ladi

Operativ xotira hajmini oshirish uchun bir nechta mikrosxemalar birlashtiriladi 1. Operativ xotira mikrosxemasi qanday tanlanadi

Tanlash signali bo’yicha 1. Taymer nima uchun qo’llaniladi

Impulsni belgilangan uzunlik va chuqurlik bo’yicha ishlab chiqish uchun 1. Raqamli indikatsiya ishining asosini nima tashkil etadi

Ikkilik o’nlik kodlarni biridan ikkinchisiga aylantirish 1. qanday element orqali amalga oshiriladi.

 I – Ili – ne  1. qanday element orqali amalga oshiriladi.

ILI-ILI-NE 1. qanday element orqali amalga oshiriladi.

ILI-NE 1. O’nlikni ikkilikka aylantiruvchi element

 2. Ikkilikni o’nlikka aylantiruvchi element

Deshifrator 1. Impulslar sonini sanovchi qurilma bu...

 Schetchik; 1. ikkilik sonlarni mantiqiy qo’shuvchi qurilma bu …

Summator 1. Bir necha kirishlarning birni tanlovchi va chiqishga ulovchi qurilma bu...

Multipleksor;

 1. Qaysi mantiqiy element belgisi ko’rsatilgan
 1. Qaysi mantiqiy element belgisi

Ili

 1. Qaysi mantiqiy element belgisi

I


 1. Qaysi mantiqiy element belgisi

ILI-NE

 1. Qaysi mantiqiy element belgisi

I 1. D- triggerning shartli belgisi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan: 1. T- triggerning shartli belgisi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan:

 2. JK – triggerning shartli belgisi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan:

 1. Sinxron RS triggerning shartli belgisi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan: 1. Asinxron RS triggerning shartli belgisi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan:

 2. 1011 ikkilik sonini o’nlida ko’rsating

11 1. Mantiqiy ko’paytirish qaysi elementda amalga oshiriladi.

 I; 1. Mantiqiy qo’shish qaysi elementda amalga oshiriladi.

Ili 1. Mantiqiy inkor qaysi elementda amalga oshiriladi.

 2. Impulsli elementlarni xarakterlovchi parametrlarni ko’rsating

Amplitudasi-A, takrorlanish davri-T vaKengligi-t, impulslarning shakli-S(t) 1. Sinxron –sinfaz sistemalar deb…

Tarkibidagi impulsli elementlardan chiqayotgan impulslarning davri bir xil hosil bo’lish vaqti teng bo’lgan ya’ni bir vaqtda hosul bo’ladigan sistemalarga aytiladi 1. Sodda yo’l bilan mantiqiy sxemaga mos keluvchi mantiqiy tenglamaning soddalashtirish qurilmasi bu …

 2. Ikkita muvozanat holatiga ega bo’lgan element bu...

Trigger 1. Ikkilik sonlarini qo’shuvchi mantiqiy sxema bu...

Summator 1. NOT operatsiyasi yordamida qaysi amal bajariladi.

 2. OR operatsiyasi yordamida qaysi amal bajariladi.

Mantiqiy qo’shish 1. AND operatsiyasi yordamida qaysi amal bajariladi.

Mantiqiy ko’paytirish 1. NOR operatsiyasi yordamida qaysi amal bajariladi.

ILI-NE 1. NAND operatsiyasi yordamida qaysi amal bajariladi.

 2. Qanday trigger statik trigger deyiladi
 1. Arifmetik amallarni bajaruvchi qurilma qanday nomlanadi

Summator 1. Qaysi razryaddan boshlab qo’shish jarayonini bajarish lozim

Kichik razryaddan boshlab 1. Inkrementning formulasini aniqlang

C=A + 1 1. Summatorda qo’shish jarayonini bajarishda nimani yodda tutish lozim

Orttirmani uzatilishi 1. Dekrementning formulasini aniqlang

C=A-1 1. Trigger nima uchun mo’ljallangan

Bir o’zgaruvchi qiymatini saqlash uchun 1. Triggerlar qanday mantiqiy elementlarda quriladi

 2. Trigger kirishlarining noto’g’ri belgilanish variantini toping

L

 1. Karno kartalari yordamida minimizatsiya jarayoni nima bilan tugaydi

Mantiqiy funksiyaning minimal ko’rinishini aniqlash 1. Karno kartalar elementining qaysi soni bir chiziqda joylashishi mumkin

4

 1. Karno kartalar negizida qaysi funktsiya yotadi

Mantiqiy

 1. Karno kartasining konturiga kanday turdagi elementlar kirishi mumkin

 2. To’liq deshifratoredagi m chiqish va n kirish sonlarining bir-birlari bilan to’g’ri bog’liqligi

 3. Agar deshifrator chiqishlarining ko’pchiligida“1”, signali mavjud bo’lsa, u holda“0” deshifrator chiqishining nechtasida paydo bo’ladi

1 1. Qaysi turdagi deshifrator faqat ikki kirishli mantiqiy elementlar asosida quriladi

Piramidali 1. O’nlik sanoq tizimi necha raqamdan iborat?

10 1. Ikkilik sanoq tizimida nechta raqam mavjud

2 1. sonning o’nlik ekvivalentini toping

107 1. sonini ikkilik sanoq tizimiga o’giring

11111110 1. Ikkilik tizimidagi razryad qiymati nimaga teng

1 bit 1. 10100011 2 sonini o’n oltilik sanoq tizimiga o’tkazing

163 1. o’n oltilik sanoq tizimiga o’giring

1115 1. sonini ikkilikka o’giring

 2. misolni eching

 100101 1. Hisoblagichlarlar qanday ikkita asosiy parametrlar bilan xarakterlanadi

Hisob koeffitsienti, hisoblash tezligi 1. Hisoblagichlarning qanday 2 turdagi tasvirlash jarayonlari mavjud

 2. Hisoblagichlarni sintezlash uchun zarur

 3. Murakkab ketma-ketligidagi ikkilik signallarini xosil qilish uchun qanday turdagi hisoblagichlardan foydalaniladi

Ixtiyoriy tartibdagi hisoblash 1. Hisoblagichlarning sintezi………aniqlash orqali amalga oshiriladi

Har bir trigger kirishlaridagi boshqaruv avtomatlarini 1. Ish impulslarini sonini aniqlab boruvchi va ularni mos ravishda ikkilik signaliga aylantiruvchi qurilma

 2. Mantiqiy ko’paytirish amali qanday nomlanadi

Kon’yuktor 1. Multipleksor – bu…………..

Raqamli signallarning kommutatsiyalash kombinatsion qurilma 1. Ko’pincha I elementining chiqish sonlari teng

 2. Kod so’zlarini kiritish va chiqarish usullari bo’yicha mantiqiy qurilmalar bo’linadi…

Ketma-ket , parallel usul 1. Keltirilgan kombinatsion qurilmalarni sintez kilish usullari mavjud emas

 2. Kod signallarini qayta ishlash jarayonining asosiy masalasi ……..dan iboratdir

Kodlarni qayta ishlash 1. Yetti segmentli indikator nechta raqamni tasvirlashi mumkin

 2. Qanday qurilma bir signalni n-razryadli ikkilik kodga o’tkazib beradi

Shifrator 1. Multipleksorning axborotli kirishlar sonini oshirsh mumkin, ammo bunda …………. ham oshishga olib keladi

Adres (selektor) kirishlarining 1. Bir bayt ko’pincha razryad setkasining ……qiymatiga tengdir

8 bit 1. Agarda berilgan ikkilik sonning aniqlovchi modul razryadlari n–1 dan oshib ketsa, u holda ikkilik sonining eng kata razryadi qiymati yo’qoladi. Bu holat ko’pincha ………deyiladi

Orttirma 1. B316 o’n oltilik sanoq sistemadagi sonni ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazing

10110011 1. 101110 ikkilik sonini o’nlikka aylantiring.

11 1. C316 o’n oltilik sanoq sistemadagi sonni ikkilik sanoq sistemasiga o’tkazing

11000011 1. 4-o’zgaruvchilik mantiqiy o’zgaruvchilar nechta holatlarni aniqlaydi

16 1. Demultipleksor qanday asosiy funktsiyani amalga oshiradi

Bir kanaldan kelayotgan ketma-ket signallarni parallel kanallarga tarmoqlantiruvchi qurilma  1. Demultipleksorlar asosan qayerlarda qo’llaniladi

Dekodirlash sxemalarida 1. Odatda demultipleksorlar qancha kiritish va chiqarish o’zgartirishlariga ega

Bitta kirish va N ta chiqish 1. Summatorning vazifasi nimadan iborat

Ikkilik sonlarini arifmetik qo’shadi 1. Quyida berilgan sonlarning qaysi biri o’nlik bo’lishi mumkin

0909 1. 1101 va 1011 ikkilik sonlarining mantiqiy ko’paytmasi teng

1001 1. Ma’lumotlarni ketma-ket qabul kiluvchi 8 razryadli registrni qurish uchun nechta trigger zarur bo’ladi

8

 1. Ma’lumotlarni ketma-ket chiqaruvchi 4 razryadli registr uchun nechta takt impulslarini ishlatish lozimdir

 2. 4 razryadli ayiruvchi hisoblagichda nechta holat zarur bo’ladi

16 1. Sakkiz holatli ko’shuvchi hisoblagich qurish uchun nechta trigger zarur bo’ladi

3 1. A416 sonining ikkilik ekvivalentini aniqlang

 2. Arifmetik mantiqiy qurilmada 1011 va 1010 sonlar mantiqiy ko’shilganda natija qanday

1011 1. O’chirib bo’lmaydigan ma’lumotlar qaysi xotirada saqlanadi

 2. 1 bit ma’lumotni saqlaydigan, xotira elementi qanday nomlanadi

Trigger 1. Xotira axborotni ………..saqlaydi

Ikkilik kodida 1. O’chiriladigan ma’lumotlar qaysi xotirada saqlanadi

OXQ 1. 4B16 berilgan sonning ikkilik ekvivalentini aniqlang

01001011  1. Mikroprotsessor 1111-1011operatsiyani amalga oshirganda natija qanday bo’ladi

0100 1. 512x4 OXQ nechta baytdan iborat

256 1. Mikroprotsessor deb ……..

 2. Mikroprotsessorda qanday shinalar mavjud

BSH, MSH, ASH 1. Registrlar ………..ishlatiladi

Ma’lumotlarni qabul qilish, saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun 1. Mikroprotsessor mikrokontrollerdan nimasi bilan farq qiladi

Umumiy strukturali sxema bilan 1. Qanday mantiqiy elementlar funktsional to’liq bo’ladi

I-NE, ILI-NE 1. Trigger nomi nima bilan aniqlanadi

Kirishning tiplari 1. Qaysi holatga qarab trigger turlarga ajratiladi (asinxron va sinxron)

Berilayotgan signal reaktsiya xarakteri bilan 1. Sinxron triggerning aniq turini aniqlang

Statik boshqaruvli sinxron trigger 1. Ikkilik parallel kodni pozitsion kodga qayta ishlovchi qurilma ……..deyiladi

Deshifrator 1. Deshifratorning qaysi turi faqat ikki kirishli mantiqiy elementlar orqali quriladi

 2. Mikroprotsessor 1101-0111 amalini bajaradi, natija qanday bo’ladi

0110

Download 169 Kb.
  1   2
Download 169 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«Raqamli qurilmalarni lоyihalashga kirish» fanidan test savollari

Download 169 Kb.