Geografiya fanidan sinflar kesimida test savollari 5-sinf i-chorak 18-test, 7 jav yoziladigan test
Download 281.5 Kb.
bet1/4
Sana02.04.2021
Hajmi281.5 Kb.
#13883
  1   2   3   4

Geografiya fanidan sinflar kesimida test savollari

5-sinf I-chorak 18-test, 7 jav.yoziladigan test


1.Yerning dastlabki o’chamlari va xaritalarni yaratgan olim kim?

a) Aristotel b) Eratosfen c) Xorazmiy d) Beruniy

2. “Geografiya” so’zining ma’nosi nima?

a) Yerning o’lchami b) Yerni o’rganish c) Yerni tasvirlash d) Yerni tadqiq etish

3. O’rta Osiyo geografiyasi asoschisi kim?

a) A.Xorazmiy b) A.Beruniy c) A.Farg’oniy d) Ibn Sino

4. Dunyoda dastlabki globusni kim yaratgan?

a) Eratosfen b) Ptolomey c) Beruniy d) Bexaym

5. O’rta Osiyolik qaysi olim Janubiy-G’arbiy Osiyo va Shimoliy Afrikaga sayohat qilib, muhim ma’lumotlar to’plagan?

a) Beruniy b) Nosir Xisrav c) Bobur d) M.Qoshg’ariy

6. Dunyo aylanasi bo’ylab birinchi sayohatchi kim bo’lgan?

a) J.Kuk b) A.Vespuchi c) F.Magellan d) X.Kolumb

7. Yevropaliklardan kim birinchi bo’lib Xitoyga sayohat uyushtirgan?

a) A.Nikitin b) M.Polo c) F.Magellan d) A.Tasman

8. Farg’ona vodiysi, Afg’oniston, Hindiston tabiati haqida o’z asarida muhim ma’lumotlar bergan olim kim?

a) Z.M.Bobur b) N.Xisrav c) M.Qoshg’ariy d) Beruniy

9. Antarktidani kimlar kashf qilgan?

a) Inglizlar b) Norveglar c) Ruslar d) Ispanlar

10. Azimut so’zining lug’aviy ma’nosi nima?

a) burchak b) yo’l c) tomon d) xarita

11. 2250 azimut ufqning qaysi tomonini bildiradi?

a) Shimoliy-sharq b) sharq c) Janubiy-g’arb d) Janubiy-sharq

12. Masshtab necha turga bo’linadi?

a) 2 b) 3 c) 5 d) 4

13. Yer yuzasining past baland joylari nima deyiladi?

a) Gorizont b) ufq c) relyef d) azimut

14. Xaritalar masshtabiga ko’ra qanday guruhlarga bo’linadi?

a) mayda b) o’rta c) yirik d) barchasi

15. Eng yirik masshtabni aniqlang?

a) 1: 5000 b) 1: 25000 c) 1: 100000 d) 1:1000000

16. Balandlikni o’lchaydigan eng oddiy asbob nima?

a) Barometr b) Termometr c) Nivelir d) Kompas

17. Gorizontallar qanday chiziqlar?

a) relefni tasvirlovchi b) harorati bir xil joylarni birlashtiruvchi c) eng baland joylarni birlashtiruvchi d) balandligi bir xil bo’lgan joylarni birlashtiruvchi

18. Topografik plan va xaritalarda relef nima bilan tasvirlanadi?

a) Nivelir b) gorizontallar c) izobara d) izoterma

Javobi yoziladigan testlar


 1. Amerikani kim kashf etgan?

Javob ____________________________

 1. Markaziy Osiyoni tekshirgan rus olimi kim?

Javob ____________________________

 1. Bir nuqtaning ikkinchi nuqtaga nisbatan balandligi nima deyiladi?

Javob ____________________________

 1. Yer yuzasining dengiz sathidan balandligi nima?

Javob ____________________________

 1. Bir xil atmosfera bosimidagi nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqlar nima deyiladi?

Javob ____________________________

 1. Izoterma qanday chiziqlar?

Javob ____________________________

 1. Relyef deb nimaga aytiladi?

Javob ____________________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

c

a

c

b

c

b

a

c

b

c

b

c

d

a

c

d

b

19. Kolumb 23. Izobara

20. Prjivalski 24. Bir xil havo haroratini nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq

21. Nisbiy balandlik 25. Yer yuzasining past baland joylari

22. Mutloq balandli

II-chorak test

1.Yer qanday shaklda?

a) Elipsoid b) sferoid c) geoid d) shar

2. Yer yuzasi maydoni qancha?

a) 510 mln.km2 b) 180 mln.km2 c) 361 mln.km2 d) 149 mln.km2

3. Ekvator aylanasi uzunligi qancha?

a) 40008 km b) 40000 km c) 40007 km d0 40002 km

4. O’zbekiston qaysi yarim sharlarda joylashgan?

a) sharqiy b) shimoliy c) sharqiy-shimoliy d) janubiy

5. Quyosh yerdan necha marta katta?

a) 1 mln 300 ming marta b) 2 mln marta c) 1 mln marta d 1,5 mln marta

6. Yerdan quyoshgacha bo’lgan masofa qancha?

a) 130 mln.km b) 150 mln.km c) 140 mln.km d) 120 mln.km

7. Quyosh tizimida nechta sayyora mavjud?

a) 8 ta b) 6 ta c) 9 ta d) 7 ta

8. Yangi oy qaysi tomondan chiqadi?

a) sharqdan b) g’arbdan c) janubdan d) shimoldan

9. Yerga eng yaqin yulduz?

a) Quyosh b) oy c) Venera d) Mars

10. Qutblardan bir xil masofada yotgan chiziq nima?

a) Meridian b) Parallel c) Ekvator d) Telluriy

11. Soat mintaqasi qaysi meridiandan boshlanadi?

a) London b) Grinvich c) Vladivostok d) Yaponiya

12. Kabisa yili necha yilda bir keladi?

a) 2 yil b) 3 yil c) 4 yil d) 5 yil

13. Marmar qanday tog’ jinsi?

a) Magmatik b) metomorfik c) chukindi d) kimyoviy

14. Zilzila harakatini kuzatadigan asbob nima?

a) flyuger b) barometr c) ampermetr d) seysmograf

15. Yerning yadrosida harorat necha gradus?

a) 30000C b) 40000C c) 25000C d) 10000C

16. Tarkibida bir qancha metallar bo’lgan rudalar qanday ataladi?

a) yoqilg’i b) rudali c) polimetallar d) rudamas

17. Yer sharidagi eng chuqur botiq qaysi Okeanda joylashgan?

a) Hind b) Tinch c) Atlantika d) Janubiy

18. Materik qirg’oqlarida 200 metrgacha chuqur joylar nima deyiladi?

a) shelf b) qirg’oq c) botiq d) exolot
Javobi yoziladigan test


 1. Yer sharida qancha harakatdagi vulqon mavjud?

Javob __________________________

 1. Dengiz sathidan 500 metrdan baland ko’tarilgan quruqlik qismlari nima deyiladi?

Javob __________________________

 1. Kaspiy bo’yi pasttekisligi qaysi qit’ada joylashgan?

Javob __________________________

 1. Dengiz sathidan -402 m bo’lgan botiq qaysi?

Javob __________________________

 1. Panama kanali qachon ishga tushdi?

Javob __________________________

 1. Okean suvi qaysi haroratda muzlaydi?

Javob __________________________

 1. Yer sharidagi eng yirik dengiz qaysi?

Javob __________________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

c

a

b

c

a

b

c

b

a

c

b

c

b

d

b

c

b

a

19. 800 ta 23. 1920 yilda

20. Tog’lar 24. -2 gradus

21. Yevropada 25. Sargasso

22. O’lik dengiz

III-chorak test 1. Okean va dengiz chuqurligi nima bilan o’lchanadi?

a) Metr b) Exolot c) nivelir d) gigrometr

2. Dunyoning eng uzun daryosi qaysi?

a) Amazonka b) Kongo c) Nil d) Missisipi

3. Dunyoda eng baland sharshara Anxel qaysi daryoda joylashgan?

a) Niagara b) Churun c) Amazonka d) Orinoko

4. Dunyoda eng sho’r ko’l qaysi?

a) O’lik dengiz b) Kaspiy c) Qizil dengiz d) Orol dengizi

5. Suzib yuruvchi muz tog’lari nima deyiladi?

a) Muztog’ b) aysberg c) muzlik d) titanic

6. Baykal, Balxash, Kaspiy, Lodoga ko’llari qaysi materikda joylashgan?

a) yevropa b) osiyo c) yevrosiyo d) amerika

7. Tarnado shamolida shamol tezligi qancha bo’ladi?

a) 100-120 m/sek b) 140-160 m/sek c) 120-140 m/sek d) 80-100 m/sek

8. Dengizdan quruqlikka esuvchi shamol nima deyiladi?

a) briz b) Tungi briz c) kunduzgi briz d) musson

9. Yerning qaysi qatlami o’z ichiga barcha qobiqlarni oladi?

a) gidrosfera b) biosfera c) litosfera d) atmosfera

10. Atmosfera bosimi nima yordamida o’lchanadi?

a) termometr b) anoroid c) barometr d) gigrometr

11. Normal havo bosimi qancha?

a) 710 mm b) 720 mm c) 740 mm d) 760 mm

12. Havo nisbiy namligi nima bilan o’lchanadi?

a) gigrometr b) barometr c) termometr d) anoroid

13. Yer sayyorasi paydo bo’lganligiga qancha vaqt bo’ldi?

a) 3 mlyrd yil b) 4 mlyrd c) 5 mlyrd d) 2 mlyrd

14. Yerda inson qachon paydo bo’lgan?

a) 2 mln.yil b) 3 mln c) 5 mln.yil d) 4 mln.yil

15. “Kislorod fabrikasi” deb nimaga aytiladi?

a) hayvonotni b) o’simliklarni c) aholini d) barchasi

16. Yer sharida qaysi tabiat zonasi yagona hisoblanadi?

a) Tundra b) Tayga c) nam ekvatorial o’rmon d) savannalar

17. Yer sharidagi tirik organzmlarning yalpi og’irligi qancha?

a) 2400 mlyrd tonna b) 2423,3 mlyrd ton c) 23 mlyrd ton d) 100 mlyrd ton

18. Dunyoda eng baland daraxt qaysi?

a) Qarag’ay b) Mamont daraxt c) Sekvoya d) Tol
Javobi yoziladigan test


 1. Bir-biriga yaqin orollar guruhi nima deyiladi?

Javobi _______________________

 1. Golfstrim, Labrador, Gvineya oqimlari qaysi okeanga tegishli?

Javobi _______________________

 1. Qizil, O’rta, Qora, Azov dengizlari qanday dengiz hisoblanadi?

Javobi _______________________

 1. O’rta Osiyodagi eng sersuv daryo qaysi?

Javobi _______________________

 1. Yevrosiyoning eng uzun daryosi?

Javobi _______________________

 1. Dunyodagi eng baland sharshara?

Javobi _______________________

 1. Dunyodagi eng chuqur ko’l qaysi?

Javobi _______________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

c

b

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

d

b

c

a

c

19. Arxipelag 23. Yantzi

20. Atlantika 24. Anxel

21. Ichki dengiz 25. Baykal

22. Amudaryo
5-sinf IV-chorak test

1. Meridianlar ufqning qaysi tomoniga yo’nalgan?

a) Shimol b) Ga’rb c) Sharq d) Shimol-janub

2. Quyidagi shaharlarning qay biri janubroqda?

a) Toshkent b) Olma-ota c) Istanbul d) Pekin

3. Tokio shahri Toshkentdan qaysi tomonda?

a) G’arbda b) Sharqda c) Shimolda d) Janubda

4. Yer yuzining maydoni qancha?

a) 149 mln km2 b) 361 mln km2 c) 510 mln km2 d) 91 mln km2

5. Serengeti milliy bog’i qaysi davlat hududida joylashgan?

a) Tanzaniya b) JAR c) Keniya d) Kamerun

6. O’zbekistonda qaysi qo’riqxona biosfera qo’riqxonasi maqomini olgan?

a) Xisor b) Zomin c) Chotqol d) Qizilqum

7. Yer ekvatorining uzunligi qancha?

a) 20 ming km b) 40 ming km c) 30 ming km d) 39 ming km

8. Yerning quyosh atrofida aylanish tezligi qancha soniya?

a) 30 km soniya b) 25 km son c) 29 km son d) 35 km son

9. Yer sharida nechta asosiy geografik mintaqa mavjud?

a) 8 ta b) 7 ta c) 4 ta d) 5 ta

10. Yer sharidagi o’simliklar yiliga qancha kislorod chiqaradi?

a) 550 mlrd tonna b) 440 mlrd ton c) 350 mlrd ton d) 500 mlrd ton

11. Eng uzun, uzunligi 77 km bo’lgan tog’ muzligi qaysi tog’da joylashgan?

a) Tyanshan b) Pomir c) Himolay d) Tibet

12. Dunyoda maydoni eng katta ko’l qaysi?

a) Orol b) Viktoriya c) Kaspiy d) Baykal

13. Golfstrim oqimi qaysi okeanga tegishli?

a) Hind b) Atlantika c) Tinch d) Shimoliy muz

14. Arabiston dengizi qaysi okenda joylashgan?

a) Atlantika b) Tinch c) Hind d) Shimoliy muz

15. Hind okeanini O’rta dengiz bilan qaysi kanal birlashtiradi?

a) Panama b) Suvaysh c) Arabiston d) Gibraltar

16. Torf mineral boyliklarni qaysi turiga kiradi?

a) Yoqilg’i b) rudali c) rudamas d) foydali

17. O’zbekistonda qancha foydali qazilma konlari mavjud?

a) 2500 b) 2600 c) 2700 d) 3000

18. Yerdan eng uzoqdagi sayyora qaysi?

a) Saturn b) Uran c) Pluton d) Neptun
Javobi yoziladigan test


 1. Quyosh atrofida qancha kometa aylanadi?

Javob ______________________

 1. Oyning sirtida kunduzi Harorat qancha bo’ladi?

Jabob ______________________

 1. Ufqning janub tomoni qaysi azimutga teng?

Javob ______________________

 1. O’rta Osiyolik qaysi sayyoh 15 ming km yo’l bosib o’tgan?

Javob ______________________

 1. Magellan sayohati qachon bo’lgan?

Javob ______________________

 1. Xristofor Kolumb sharfiga nima quyilgan?

Javob ______________________

 1. Avstraliyani kim kashg etgan?

Javob ______________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

d

c

b

c

a

c

b

a

c

b

b

c

b

c

b

a

c

d

19. 2000 23. 1519-1522 yillar

20. 120 gradus issiq 24. Mamlakat

21. 180 gradus azimuth 25. Vilyam Yanson

22. Nosir Xisrav

6-sinf I-chorak test

1. Barcha tomonlarini okean suvlari o’rab turgan quruqlikning katta bo’lagi nima deyiladi?

a) Orol b) Yarim orol c) materik d) qit’a

2. Dunyo okeanining materiklar oralig’idagi qismlari nima?

a) dengiz b) okean c) ko’l d) havza

3. Okean yoki dengiz yuzasi bilan quruqlik yuzasi tutashgan chegara nima deb ataladi?

a) shelf b) quruqlik c) qirg’oq chizig’i d) okean tagi

4. Geografik xaritalarning sistemali to’plami nima?

a) geografik atlas b) xarita c) globus d) plan

5. Yer sharining kichraytirilgan modeli nima deyiladi?

a) Atlas b) Xarita c) Globus d) plan

6. Dunyoda birinchi globusni yasagan olim kim?

a) Pifagor b) Eratosfen c) Ptolomey d) Krotes

7. Dunyo okeani suvi necha yilda bir marta yangilanadi?

a) 1000 yil b) 3000 yil c) 1,500 yil d) 2000 yil

8. Tabiatda vaqt o’tishi bilan bir xil hodisalarning takrorlanib turishi nima deyiladi?

a) Zanollik b) bir butunlik c) ritmiklik d) kenglik

9. Yer po’stining o’rtacha qalinligi qancha?

a) 5-10 km b) 35-40 km c) 55-70 km d) 20-30 km

10. Yer po’sti nechta qatlamdan iborat?

a) 2 ta b) 4 ta c) 3 ta d) 5 ta

11. Yer yuzasining necha foizini okean suvlari egallaydi?

a) 71% b) 75% c) 80% d) 65%

12. 20 mlyrd km2 hajmga ega bo’lgan suv zahirasi qayerda joylashgan?

a) okeanda b) dengizda c) mantiyada d) quruqlikda

13. Qor chizig’i qayerlarda dengiz sathidan o’tadi?

a) ekvatorda b) tropikda c) tog’larda d) qutblarda

14. Yer sharida jami nechta iqlim mintaqasi mavjud?

a) 13 ta b) 7 ta c) 6 ta d) 8 ta

15. Materik va okean botiqlarining paydo bo’lishi Mobilizm nazariyasini yaratgan olim kim?

a) Kant b) Dekart c) Vegener d) Laplas

16. Qadimda Yer yuzasida mavjud bo’lgan yagona materik qanday nomlangan?

a) Pantalassa b) Pangeya c) Lavraziya d) Gondvana

17. Dunyo okeanining eng chuqur botig’i qaysi?

a) Puorto-Riko b) Zond c) Yava d) Mariana

18. Dengizlar ichida suvning sho’rligi eng yuqori (42%0) bo’lgan dengiz qaysi?

a) Kaspiy b) Qizil dengiz c) Arabiston d) Yapon


Javobi yoziladigan test

 1. Suv oqimlariga qarshilik ko’rsata olmay, muallaq holatda suzib yuruvchi organzmlar nima deyiladi?

a)Bentos b)Planktonlar c)Platformalar d)Rizoidlar 1. Okean suvlari tubida yotqiziqlar orasida yashayotgan organzmlar nima deyiladi?

a)Bentoslar b)Planktonlar c)Platformalar d)Rizodlar


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

c

b

a

a

c

d

b

c

b

c

a

c

d

b

c

b

d

b

6-sinf II-chorak test

1. Tinch okeani sohilida nechta mamlakat joylashgan?

a) 35 ta b) 45 ta c) 50 ta d) 40 ta

2. Dunyo okeanidan eng ko’p ovlanadigan baliq turi qaysi?

a) Treska b) seld c) skumbriya d) osetra

3. Yelkasida osmon gumbazini ko’tarib turuvchi pahlavon atamasi qaysi okeanga taaluqli?

a) Tinch b) Hind c) Janubiy d) Atlantika

4. Dengiz transportidagi ahamiyati jihatdan birinchi o’rinda qaysi okean turadi?

a) Atlantika b) Shim.muz okeani c) Tinch d) Hind

5. Hind okeanining eng chuqur joyi necha metr?

a) 9218 m b) 7729 m c) 11022 m d) 5900 m

6. Qaysi okean nomi Giperborey deb nomlangan?

a) Tinch b) Atlantika c) Shim.muz okeani d) Hind

7. Litke cho’kmasi (5449m) qaysi okeanda joylashgan?

a) Atlantika b) Shim.muz c) Tinch d) Hind

8. Qaysi okean nomi “Daryo” ma’nosini bildiradi?

a) Tinch b) Atlantika c) Hind d) Janubiy

9. Mashhur Golfstrim oqimi qaysi okeanda joylashgan?

a) Shim.muz b) Atlantika c) Tinch d) Hind

10. Puerto-Riko cho’kmasi chuqurligi qancha va qaysi okeanda?

a) 9218 m Atlantika b) 11022 m Tinch c) 7729 m Hind d) 5449 m Shim.muz

11. Qaysi dengizni qirg’oqsiz dengiz deyiladi?

a) O’rta dengiz b) Arabiston c) Qizil d) Sargosso

12. Dunyo okeani sohillarida qancha dengiz port-shaharlar mavjud?

a) 2500 ta b) 2700 ta c) 2000 ta d) 2300 ta

13. Jahonda dengiz turizimidan bir yilda qancha daromad olinadi?

a) 200 mlyrd dollar b) 250 mlyrd c) 220 mlyrd d) 260 mlyrd

14. Dunyo okeanida hozirgi kunda qancha hayvon turi mavjud?

a) 150 ming b) 160 ming c) 140 ming d) 170 ming

15. Dengiz transportidan asosan qanday yuklar tashiladi?

a) oziq-ovqat b) ko’mir c) neft d) osh tuzi

16. Suvning tarkibida 1 litr suvda tuz miqdori qancha bo’lsa chuchuk suv deyiladi?

a) 1 gramdan ortiq b) 1 gram kam c) 2 gram kam d) 2 gram ortiq bo’lsa

17. Suvning sho’rligi nimada ifodalanadi?

a) gramda b) foizda % c) promilleda %0 d) kilogrammda

18. Okean va dengizlarda zilzila va harakatdagi vulqonlar ta’sirida hosil bo’lgan to’lqinlar nima deyiladi?

a) Tayfun b) passat c) musson d) sunami
Javobi yoziladigan test


 1. Okean tubida 1000 mdan chuqurda harorat necha gradus bo’ladi?

Javobi ________________________

 1. Dunyo okeanidagi eng baland to’lqin (34m) qaysi okeanda kuzatilgan?

Javobi ________________________

 1. Yer sharida nechta havza mavjud va qaysilar?

Javobi ________________________

 1. Dunyo okeani atamasi fanga kim qachon kiritgan?

Javobi ________________________

 1. Gidrosfera suvining necha foizi chuchuk suv hisoblanadi?

Javobi ________________________

 1. Dunyodagi eng chuqur ko’l qaysi?

Javobi ________________________

 1. Ekvatorda qor chizig’i qanday balandlikdan o’tadi?

Javobi ________________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

c

b

d

a

b

c

b

c

b

a

d

b

c

b

c

b

c

d

19. -3 gradus 23. 2,5 %

20. Tinch okeani 24. Baykal

21. 5 ta 25. 4,5-5 km

22. 1917 yil Shakalskiy

6-sinf III-chorak test

1. Shimoliy Amerikadagi qaysi daryo “Katta daryo” ma’nosini bildiradi?

a) Missuri b) Missisipi c) Rio-granda d) Yukon

2. Eri va Ontario ko’llari oralig’ida qanday sharshara joylashgan?

a) Viktoriya b) Anxel c) Niagara d) Iguasi

3. Shimoliy Amerikaning eng chuqur botig’i qaysi?

a) Ajal vodiysi b) Maryato c) Merchison d) Florida

4. Shimoliy yarim sharning “Sovuqlik qutbi” qayerda joylashgan?

a) Yakutsk b) Verxayansk c) Oymaxon d) Kolima

5. Dunyodagi eng ko’p yog’in tushadigan joy qaysi?

a) Hindiston b) Cherapunja c) Keniya d) Amazoniya

6. Dunyoda eng uzun tog’ muzligi qaysi tog’da joylashgan?

a) Tyanshan b) Kavkaz c) Himolay d) Pomir

7. Yevrosiyo siyosiy xaritasida nechta davlat bor?

a) 70 ta b) 80 ta c) 95 ta d) 100 ta

8. Yevrosiyodagi qancha tabiiy geografik o’lka mavjud?

a) 10 ta b) 14 ta c) 12 ta d) 9 ta

9. Qaysi tog’ ma’nosi “qorlar makoni” demakdir?

a) Tibet b) Pomir c) Himolay d) Kunlun

10. Yevrosiyoda balandligi 8000 m dan ortiq bo’lgan nechta tog’ cho’qqisi bor?

a) 10 ta b) 12 ta c) 9 ta d) 14 ta

11. Yer sharida quruqlik maydonining 36,5 % i qaysi materikka to’g’ri keladi?

a) Janubiy Amerika b) Yevrosiyo c) Afrika d) Antarktida

12. “Olovli halqa” qaysi okean hududida joylashgan?

a) Atlantika b) Hind c) Tinch d) Janubiy

13. Yer yuzidagi eng katta yarim orol qaysi?

a) Arabiston y.o b) Hindiston c) Hindixitoy d) Komchatka

14. Mutloq balandligi 8848 m bo’lgan cho’qqi qaysi?

a) Galoba b) Monblan c) Chogori d) Everest

15. Yevropa va Osiyo chegarasi qaysi tog’dan o’tadi?

a) Himolay b) Pomir c) Ural d) Alp

16. Yevrosiyodagi eng katta tekislik qaysi?

a) Sharqiy Yevropa b) G’arbiy Sibir c) Turon d) Buyuk Xitoy

17. Ushbu ko’llar ichidan to’g’on ko’lni belgilang.

a) Baykal b) Kaspiy c) Sorez d) Zaysan

18. Yevrosiyo materigini Afrikadan qaysi bo’g’iz ajratib turadi?

a) Bering b) Malakka c) La-Mansh d) Gibraltar

Javob yoziladigan test


 1. “Hindiston” asarini kim yozgan?

Javob ____________________

 1. Janubiy Amerikada qanday joylar selva deb ataladi?

Javob ____________________

 1. Qaysi tog’lik kaktus va agovolor vatani deyiladi?

Javob ____________________

 1. Dunyodagi eng keksa tog’ qaysi?

Javob ____________________

 1. Dunyodagi eng katta ko’l bu –

Javob ____________________

 1. Monblan cho’qqisi qaysi tog’da?

Javob ____________________

 1. Xitoy qaysi qazilmalar zahirasi jihatidan dunyoda birinchi o’rinda turadi?

Javob ____________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

c

a

c

b

d

d

b

c

d

b

c

a

d

c

a

c

d

19. Beruniy 23. Kaspiy

20. Ekvotorial o’rmonlar 24. Alp

21. Meksika tog’ligi 25. Ko’mir

22. Ural

6-sinf IV-chorak test

1. Olmos qazib chiqarishda dunyoda birinchi o’rinda qaysi materik turadi?

a) Avstraliya b) Afrika c) Yevrosiyo d) Shim.Amerika

2. Qaysi materik to’rtta yarimsharda joylashgan?

a) Antarktida b) Avstraliya c) Yevrosiyo d) Afrika

3. Quruqlikdagi eng yirik Sharqiy Afrika yer yorig’i necha kmga cho’zilgan?

a) 5600 km b) 6200 km c) 6500 km d) 6600 km

4. Mashhur “Mis mintaqasi” qaysi davlatlar hududida joylashgan?

a) Zambiya va Kongo dem.res b) Zimbaba va Kongo c) Zambiya va Keniya

d) Kongo va Tanzaniya

5. Afrika materigi eng baland cho’qqisi (5895m) qaysi?

a) Keniya b) Kilimanjaro c) Margarita d) Kamerun

6. Afrikaning eng past nuqtasi (-153m) qayerda joylashgan?

a) Kattara botig’i b) Chad ko’li c) Assal ko’li d) Nyasa

7. Sayyoramizdagi eng issiq harorat +58 qayerda kuzatilgan?

a) Jazoir b) Tripoli c) Qoxira d) Liviya

8. Qaysi mintaqada yil bo’yi bitta fasl, yoz fasli xos?

a) Tropik b) Subtropik c) ekvotorial d) Subekvotorial

9. Afrikadagi eng yirik Viktoriya sharsharasi qaysi daryoda joylashgan?

a) Niger b) Zambezi c) Kongo d) Oranj

10. Afrika maydonining necha foizini savannalar egallaydi?

a) 40% b) 30% c) 50% d) 60%

11. Qaysi materik o’rtasidan tropik chizig’i kesib o’tgan?

a) Jan.Amerika b) Avstraliya c) Afrika d) Yevrosiyo

12. Avstraliyada daryolarning quruq o’zanlari nima deb ataladi?

a) Kriklar b) Darling c) Murrey d) o’zan

13. Okeaniya tarkibiga nechta orollar kiradi?

a) 10 ming b) 8 ming c) 7 ming d) 9 ming

14. Shimoliy va Janubiy orollar birgalikda nima deyiladi?

a) Yangi Gvineya b) Yangi Zelandiya c) Yangi Gibrid d) Yangi Kaledaniya

15. Quyosh chiqishi va botishi bir yilda bir marta kuzatiladigan materik qaysi?

a) Afrika b) Avstraliya c) Antarktida d) Yevrosiyo

16. Antarktida qachon kashf etilgan?

a) 1900 y b) 1820 y c) 1850 y d) 1860 y

17. Dunyodagi eng sernam materik bu –

a) Afrika b) Avstraliya c) Yevrosiyo d) Jan.Amerika

18. Jan.Amerikaning eng baland nuqtasi (6960m) qaysi?

a) Akonkagua b) Asunson c) Titikaka d) Braziliya
Javobi yoziladigan test.


 1. Jan. Amerikaning qaysi daryosida “Teskari oqish” hodisasi kuzatiladi?

Javob _________________________

 1. Dunyodagi eng keng sharshara qaysi?

Javob _________________________

 1. Yer sharidagi eng balandda joylashgan katta ko’l bu –

Javob _________________________

 1. Janubiy Amerikada dashtlar qanday ataladi?

Javob _________________________

 1. “Rus Amerikasi” deb qaysi o’lka atalgan?

Javob _________________________

 1. Shimoliy Amerikaning eng baland nuqtasi qaysi cho’qqi?

Javob _________________________

 1. Dunyodagi eng uzun g’or Fint-Mamont qaysi tog’da joylashgan?

Javob _________________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

d

c

a

b

c

b

c

b

a

b

a

c

b

c

b

d

a

19. Amazonka 23. Alyaska

20. Iguasu 24. Mak-Kinli

21. Titikaka 25. Appalachi

22. Tampa

6-sinf Amaliy topshiriq

 1. Xarita turlarini chizmada aks ettiring?

 2. Geoxronologik jadvalni to’ldiring? Era – davr – Tog’ burmalanishi

 3. Litosferaning tuzilishi sxemasini chizing?

 4. Gidrosferaning tarkibiy qismlarini yozing?

 5. Atmosferaning tuzilishi sxemasini aks ettiring?

 6. Okean, dengiz, qo’ltiq, bo’g’izlarga ta’rif bering?

 7. Okean suvi sho’rligi 37%0 bo’lsa 5 tonna okean suvida qancha tuz bo’ladi? Hisoblang?

 8. Okean tubiga Exolotdan signal yuborildi. Signal 9 sekundda qaytib keldi. Okeanning chuqurligini aniqlang?

 9. Dunyo okeanidagi iliq va sovuq oqimlarini jadvalga tushiring?

 10. Okeanlarga qisqacha ta’rif bering, yozing?

 11. Afrikaning chekka nuqtalari koordinatalarini aniqlang?

 12. Nunitaklar nima?

 13. Asosiy relef shakllar (Yevrosiyo) jadvalini to’ldiring?

 14. Himolay tog’i balandlik mintaqalari sxemasini chizing?

7-sinf I-chorak test

1. O’rta Osiyo qanday o’lka?

a) Tabiiy o’lka b) berk havzali o’lka c) iqtisodiy o’lka d) geografik o’lka

2. O’rta Osiyo shimolidan – janubga va g’arbdan-sharqqa qancha masofaga cho’zilgan?

a) 2000-3000 km b) 2100-2700 km c) 2200-2750 km d) 2300-2800 km

3. O’rta Osiyoni tabiiy geografik o’lka sifatida ajratishga asos bo’ladigan nechta xususiyati bor?

a) 6 ta b) 7 ta c) 9 ta d) 8 ta

4. Xarita andozalari necha xil bo’ladi?

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

5. Xaritalar shartli belgilari necha turga bo’linadi?

a) Masshtabli, masshtabsiz b) chiziqli, tushuntirish c) belgilar, rang d) barchasi

6. “Atlas” atamasini fanga kim kiritgan?

a) Ptolomey b) Merkotor c) Beruniy d) Bexaym

7. Uzoq vaqt hisoblab boriladigan sana tizimi nima?

a) Taqvim b) mintaqa c) Mahalliy vaqt d) sana chizig’i

8. O’rta Osiyo hududi qaysi eralarda dengiz ostida bo’lgan?

a) Poleozoy b) Mezazoy c) Arxey va Proterazoy d) Kaynazoy

9. Tyanshan tog’i qaysi tog’ hosil bo’lish bosqichida paydo bo’lgan?

a) Kimmeriy b) Alp c) Baykal d) Koledon va Gersin

10. Alp burmalanishi davrida O’rta Osiyoda qanday tog’lar ko’tarilgan?

a) Tyanshan b) Qozog’iston past tog’ c) Pomir, Kopettog’ d) Qizilqum

11. 1966 yilda qayerda kuchli zilzila bo’ldi?

a) Ashg’obotda b) Toshkent c) Gazlida d) Nazarbekda

12. O’zbekistonda birinchi Chimgon neft koni qachon ochilgan?

a) 1904 y b) 1900 y c) 1880 y d) 1930 y

13. O’zbekistondagi eng yirik marmar koni qaysi?

a) Omonqo’ton b) G’ozg’on c) Oqtosh d) Uzunsoy

14. Dunyoda cho’qurligi bo’yicha 3-o’rinda turadigan O’rta Osiyoning eng past botig’i qaysi? (-132 m)

a) Mingbuloq b) Ustyurt c) Qoragiyo d) Qizilqum

15. O’rta Osiyoning eng baland nuqtasi Tirichmirning balandligi qancha?

a) 7439 m b) 7690 m c) 7495 m d) 7600 m

16. Cho’llarda asosiy relyef hosil qiluvchi omil nima?

a) Zilzilalar b) Vulqonlar c) Nurash va shamol d) iqlim

17. Qaysi tog’ shimoliy, markaziy, g’arbiy va janubiy qismlarga bo’linadi?

a) Pomir b) Tyanshan c) Turkiston d) Hisor

18. Fedchenko muzligi qaysi tog’da joylashgan?

a) Tyanshan b) Turkiston c) Pomir d) Olay
Javobi yoziladigan test


 1. Quyoshning yer yuziga tushadigan nur energiyasi va issiqligi nima deyiladi?

Javobi__________________________

 1. O’rta Osiyo hududida yoz oylarida havo bosimi pasayib nima vujudga keladi?

Javob __________________________

 1. Tog’ jinslarining nisbiy va mutloq yoshi qanday usullar bilan aniqlanadi?

Javob __________________________

 1. Yer po’stining hosil bo’lishi va o’zgarib hozirgi holatga kelguncha ketgan vaqt nima deb ataladi?

Javob __________________________

 1. Yangi sutka qaysi uzunlikdan boshlanadi?

Javob __________________________

 1. Yer yuzasi nechta soat mintaqasiga bo’lingan?

Javob __________________________

 1. Yer yuzasining kichik qismini tasvirlovchi yirik masshtabli xaritalar nima deyiladi?

Javob __________________________S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

a

c

d

b

a

b

a

c

d

c

b

c

b

c

b

c

b

c

19. Quyosh radiatsiyasi 23. 12 soat mintaqasi 1800 uzunlik

20. Termik depressiya 24. 24 soat mintaqasi

21. Radiologik usul 25. Topografik xaritalar

22. Geologik vaqt

7-sinf II-chorak test

1. O’rta Osiyoda qancha daryo bor?

a) 10 ming b) 12 ming c) 8 ming d) 7 ming

2. Amudaryo, Zarafshon, Ili daryolari nimadan to’yinadi?

a) qordan b) qor va muzdan c) muz va qordan d) qor va yomg’irdan

3. Norin va Qoradaryo qo’shilishidan qaysi daryo hosil bo’ladi?

a) Amudaryo b) Sirdaryo c) Zarafshon d) Chirchiq

4. Qopchig’oy suv ombori qurilgan daryoni aniqlang?

a) Chirchiq b) Sirdaryo c) chu d) Ili

5. Orol ko’li qanday ko’l?

a) Tektonik b) Vulqonik c) qoldiq d) to’g’on

6. O’rta Osiyodagi eng katta suv ombori qaysi daryoda qurilgan?

a) Ili-Qopchigoy b) Norin-To’rtko’l c) Irtish-Buxtama d) Sirdaryo-Qayraqum

7. Tuproqlar tarkibi necha qismdan iborat?

a) 2 ta b) 3 ta c) 4 ta d) 5 ta

8. O’rta Osiyo o’lkasining asosiy sug’oriladigan, dehqonchilik yerlarida qanday tuproqlar tarqalgan?

a) Toqir tup b) qumli tup c) bo’z tup d) o’tloq tuproq

9. O’rta Osiyo o’lkasida qancha o’simlik to’ri mavjud?

a) 8000 ta b) 9000 ta c) 1000 ta d) 3000 ta

10. O’rat Osiyo o’lkasi nechta kichik tabiiy o’lkaga ajratiladi?

a) 3 ta b) 4 ta c) 2 ta d) 5 ta

11. O’rta Osiyoning qaysi tog’larida mevali daraxtlar ko’p o’sadi?

a) Tyanshan, Pomir b) Badaxshon, Kopetdog’ c) G’arbiy Tyanshan, Xisor d) Hindikush, Safedqoh

12. O’rta Osiyoning qalin sog’tuproq qatlamlari mavjud sharqi va janubi tog’ tekisliklarida qanday cho’llar tarqalgan?

a) Efemir cho’l b) qumli cho’l c) qilli cho’l d) toshloq cho’l

13. Amudaryo, Sirdaryo, Ili daryilarining deltalarida qanday tuproqlar uchraydi?

a) bo’z tup b) toqir tup c) o’tloq-alluvial d) qumli tuproq

14. Odiiy bo’z tuproqlarda chirindi miqdori necha foiz?

a) 1-1,5% b) 1,5-2,5% c) 2,5-4% d) 0,7-1,2%

15. Tuproqning eng muhim xususiyati nima?

a) mexanik tarkibi b) chirindi miqdori c) unumdorligi d) quvvati

16. O’rta Osiyoda qaysi davlatni quduqlar mamlakati deyishadi?

a) O’zbekiston b) Qirg’iziston c) Qozog’iston d) Turkmaniston

17. O’rta Osiyoning qaysi hududlari shifobaxsh suvlarga boy?

a) Qorasuv b) chimyon c) chortoq d) barchasi

18. O’rta Osiyodagi qaysi suv ombori suv hajmi 2,0 mlrd kub metr?

a) Norak b) Tuyomo’yin c) chorvoq d) chordara


Javobi yoziladigan test


 1. O’rta Osiyoda yarmi chuchuk, yarmi sho’r ko’l qaysi?

Javob __________________________

 1. O’rta Osiyoda uzunligi 3019 km bo’lgan daryo?

Javob __________________________

 1. Tuyabo’g’iz suv ombori qaysi daryoda qurilgan?

Javob __________________________

 1. O’rta Osiyo hududida tabiat zonalari qanday yo’nalishda o’zgarib boradi?

Javob __________________________

 1. Ismoil Samoniy cho’qqisi (7495m) qaysi tog’da joylashgan?

Javob __________________________

 1. Yer yuzasiga tushadigan tarqoq radiatsiya bilan to’g’ri radiatsiya birgalikda nima deb ataladi?

Javob __________________________

 1. Quyoshdan yer betiga bevosita yetib keladigan radiatsiya nima deyiladi?

Javob __________________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

c

b

d

a

c

b

c

b

c

c

a

c

b

c

d

d

c

19. Balxash 23. Pomir

20. Sirdaryo 24. Yalpi radiatsiya

21. Ohangaron 25. To’g’ri radiatsiya

22. Shimoldan janubga balandlik bo’yicha

7-sinf III-chorak test

1. O’zbekistonning maydoni qancha?

a) 447,4 ming km2 b) 448,9 ming km2 c) 449,8 ming km2 d) 444,7 ming km2

2. O’zbekiston maydoni Belgiya maydonidan necha marta katta?

a) 10 marta b) 12 marta c) 4 marta d) 14 marta

3. O’zbekiston yer yuzasining qancha qismi tekislikdan iborat?

a) 21,3% b) 51% c) 78,7% d) 77,8%

4. Mingbuloq botig’i qaysi tabiiy o’lkada joylashgan?

a) Ustyurt b) Qizilqum c) Mirzacho’l d) Farg’ona

5. Qorjontog’, Ugom, Piskom, Chotqol, Qurama tog’ tizmalari Tyanshanning qaysi qismlari hisoblanadi?

a) Shim.Tyanshan b) Jan.Tyanshan c) Sharq.Tyanshan d) G’arbiy Tyanshan

6. Nurota va Morguzar tog’larini bir-biridan qaysi daryo ajratib turadi?

a) Zominsuv b) Zarafshon c) Sangzor d) Sirdaryo

7. O’zbekistonning eng baland cho’qqisi Hazrat sulton (4643m) qaysi tog’da joylashgan?

a) Bobotog’ b) Hisor c) Nurota d) Turkiston

8. Toshkent viloyatidagi Qolmoqqir, Sariqcheki, Danaya konlaridan nima qazib olinadi?

a) Oltin b) Ko’mir c) Neft d) mis

9. O’zbekistonda yog’inlarni asosan qaysi okeandan esuvchi havo massalari keltiradi?

a) Atlantika b) Shim.Muz okeani c) Hind d) Tinch

10. Bekobod shamoli qaysi faslda, qaysi tomonga esadi?

a) Bahorda – vodiyga b) qishda – Mirzacho’lga c) Kuzda – G’arbga d) Yozda – Vodiyga

11. O’zbekistonda qancha suv ombori bor?

a) 40 ta b) 45 ta c) 53 ta d) 50 ta

12. Qaysi daryo qadimda Jayhun, Oqsu, Omil deb atalgan?

a) Sirdaryo b) Amudaryo c) Zarafshon d) Chirchiq

13. Yer ostida 1500-3000 metr chuqurliklarda qanday suvlar joylashgan?

a) grunt suvlari b) artizan suvlari c) mineral suvlar d) buloq suvlari

14. O’zbekistonda qancha o’simlik turi mavjud?

a) 3200 b) 3500 c) 4000 d) 3700

15. Okean sathidan 1200-2800 m gacha bo’lgan balandliklar qaysi mintaqaga tegishli?

a) Adir b) Tog’ c) Yaylov d) cho’l

16. Subalp va alp o’tloqlari qaysi mintaqada joylashgan?

a) cho’l b) tog’ c) yaylov d) adir

17. O’zbekiston hududi nechta tabiiy geografik o’lkaga bo’linadi?

a) 3 ta b) 9 ta c) 6 ta d) 7 ta

18. Sirdaryo bilan G’arbiy Tyanshan tog’lari oralig’ida qaysi tabiiy geografik o’lka joylashgan?

a) Chirchiq-Ohangaron b) Mirzacho’l c) Farg’ona d) Qizilqum


Javobi yoziladigan test


 1. Chotqol, Piskom, Ko’ksuv, Ugam ushbu irmoqlar qaysi daryoga tegishli?

Javob ________________________

 1. Uzunligi g’arbdan-sharqqa 370 km, kengligi 90 km, eng tor joyi g’arbda 9 km. Bu qaysi o’lka?

Javob ________________________

 1. Qo’qon shamoli qaysi fasllarda esadi?

Javob ________________________

 1. Mirzacho’l o’lkasi janubdagi tog’lar qaysi tog’ hosil qilish jarayonida ko’tarilgan?

Javob ________________________

 1. Sangzor vodiysining eng tor joyi A.Temur darvozasi kengligi necha metr?

Javob ________________________

 1. Mirzacho’lning tekislik qismida o’rtacha yillik yog’in miqdori qancha?

Javob ________________________

 1. Sangzor daryosi uzunligi qancha?

Javob ________________________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

d

c

b

d

c

b

d

a

b

c

b

c

c

b

c

b

a

19. Chirchiq 23. 120 metr

20. Farg’ona vodiysi 24. 250 mm

21. Bahor va kuzda 25. 123 km

22. Gertsin

7-sinf IV-chorak test

1. Zarafshon tarmoqlari Oqdaryo va Qoradaryo qo’shilib qanday orolni hosil qiladi?

a) Xatirchi b) Miyonqal’a c) Chelak d) Payariq

2. Zarafshon o’lkasida YUNESKO “Qizil kitob”iga kiritilgan qaysi hayvon turi yashaydi?

a) ayiq b) to’ng’iz c) jayron d) arxar

3. Farg’ona tabiiy geografik o’lkasida yillik o’rtacha yog’in miqdori qancha?

a) 300-400 mm b) 250-300 mm c) 200-300 mm d) 98-226 mm

4. O’rta Osiyodagi eng chuqur g’or – Kili (1082m) qaysi tabiiy geografik o’lkada joylashgan?

a) Zarafshon b) Mirzacho’l c) Qashqadaryo d) Qizilqum

5. Eski Anxor kanalida qaysi suv ombori qurilgan?

a) Pachkamor b) Chimqo’rg’on c) Tallimarjon d) Sho’rsoy

6. Lalmikor, Ko’kaydi, Xovdog’don nima qazib olinadi?

a) ko’mir b) gaz c) neft, gaz d) osh tuzi

7. Janubiy Surxon va Uchqizil suv omborlari qaysi daryoda bunyod etilgan?

a) Sheroboddaryo b) Surxandaryo c) To’polondaryo d) Qoradaryo

8. Quljuqtog’, Yetimtog’, Tomditog’, Bokontog’, Sulton Uvays past tog’lari qaysi tabiiy o’lkada?

a) Ustyurt b) Farg’ona c) Quyi Amudaryo d) Qizilqum

9. Qizilqumda yillik o’rtacha yog’in miqdori necha mm?

a) 131-155 mm b) 75-100 mm c) 100-150 mm d) 150-200 mm

10. Muruntog’, Ko’kpatos konlaridan nima qazib olinadi?

a) Uran b) mis c) oltin d) simob

11. Qizilqum o’lkasida qancha o’simlik turlari mavjud?

a) 500 ta b) 600 ortiq c) 400 ta d) 650 ta

12. O’zbekistonda eng kam yog’in tushadigan tabiiy o’lkani aniqlang?

a) Qizilqum b) Mirzacho’l c) Ustyurt d) Quyi Amudaryo

13. To’qay landshaftini muhofaza qilish uchun qanday qo’riqxona tashkil etilgan?

a) Qizilqum b) Bodayto’qay c) Payg’ambar orol d) Nurota

14. Qaysi tabiiy geografik o’lkada yomg’ir va erigan qor suvlari bilan to’ladigan efemer ko’llar hosil bo’ladi?

a) Qizilqum b) Quyi Amudaryo c) Ustyurt d) Surxandaryo

15. O’zbekistonning qishi eng sovuq hududi qaysi?

a) Quyi Amudaryo b) Ustyurt c) Qizilqum d) Mirzacho’l

16. Atrofi chinklar bilan o’ralgan tabiiy geografik o’lka bu –

a) Qizilqum b) Quyi Amudaryo c) Ustyurt d) Zarafshon

17. Maydoni Orol suvi sathining pasayishi hisobiga kengayib borayotgan tabiiy o’lka?

a) Ustyurt b) Quyi Amudaryo c) Zarafshon d) Qizilqum

18. O’zbekistondagi eng katta tuz koni qaysi?

a) Xovdog’ b) Sho’rtang c) Xo’jaikon d) Ustyurt


Javobi yoziladigan test

 1. Arnosoy, Aydar va Tuzkon ko’llari qaysi tabiiy o’lkaga tegishli?

Javob _____________

20. Respublikamizning eng past nuqtasi qaysi tabiiy o’lkada joylashgan?

Javob _____________


 1. Ustyurt o’lkasidagi tik yonbag’irlar nima deyiladi?

Javob _____________

 1. O’zbekistondagi qaysi tabiiy geografik o’lka tektonik botiqda joylashgan?

Javob _____________

 1. Chirchiq va Ohangaron o’lkasini Farg’ona vodiysidan qaysi tog’ tizmasi ajratib turadi?

Javob _____________

 1. Panj va Vaxsh daryolarining qo’shilishidan qaysi daryo hosil bo’ladi?

Javob _____________

 1. Uzunligi 127 km bo’lgan Janubiy Mirzacho’l kanali qachon qurilgan?

Javob _____________


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J

b

c

d

c

b

c

b

d

b

c

b

d

b

c

b

c

b

c

19. Mirzacho’l 23. Qurama

20. Qizilqumda 24. Amudaryo

21. Chinklar 25. 1960 yil

22. Farg’ona vodiysi
7-sinf. Amaliy topshiriq

1. Berilgan topografik shartli belgilarning nomlarini yozing.


o o o o o o o o o o


II II II II II II II II II II II II


 1. Geoxronolagik jadvalni to’ldiring.

Era – davr – davom etgan vaqt – tog’ hosil bo’lish bosqichlari –

 1. Siklon va antisiklonlarda havo bosimi va shamollar yo’nalishi sxemasini chizing.

 2. Daryolarning to’yinishiga ko’ra guruhlarga ajrating.

 3. Tabiiy resurslar va ularning turlarini chizmada aks ettiring.

 4. Termiz shahrida havoning o’rtacha oylik haroratlari tebranishlarini chizing.

Yanvar 30, fevral 50, mart 120, aprel 180, may 240, iyun 280, iyul 320, avgust 280, sentabr 230, oktabr 170, noyabr 120, dekabr 50.Download 281.5 Kb.
  1   2   3   4
Download 281.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaGeografiya fanidan sinflar kesimida test savollari 5-sinf i-chorak 18-test, 7 jav yoziladigan test

Download 281.5 Kb.