• Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
 • Mavzuni o‘zlashtirish uchun savollar
  Download 97.5 Kb.
  bet2/2
  Sana14.05.2023
  Hajmi97.5 Kb.
  #59454
  1   2
  Bog'liq
  PM 5-2-Ma\'ruza (2)
  TITUL 2 (3), Uzb coders qollanma
  Mavzuni o‘zlashtirish uchun savollar

  1. O‘qituvchining pedagogik texnikasi qanday ko‘nikma va mala­ka­lardan iborat?

  2. Pedagogik texnika tushunchasi ikki guruhga bo‘linib o‘rga­niladi, ular­ga ta’rif bering?

  3. Pedagogik texnikaning muhim hususiyatlari nimalardan ibo­rat?

  4. “O‘qituvchi–murabbiy professiogrammasi”da talqin etilgan peda­go­gik hislatlari?

  5. O‘qituvchi harakatlarida aktyorlikka xos xususiyatlarga ta’rif be­ring?

  6. T.Sodiqovaning falsafiy fikri: pedagogik texnika va “murabbiylik shartlari”ga o‘z mulohazalaringizni bildiring?

  7. O‘qituvchining tashqi ko‘rinishida pedagogik texnikaning qanday holatlari muhim ahamiyat kasb etadi?

  8. O‘qituvchining pedagogik faoliyatida mimik va pantomimik harakatlar qanday ahamiyatga ega?

  9. O‘qituvchining o‘z hissiy holatlarini nazorat qilishida qanday fao­liyat turlari muhim rol o‘ynaydi?

  10. Yosh o‘qituvchilar o‘z shaxsiy pedagogik texnikasini takomil­lashtirish uchun nimalarga e’tibor berishlari lozim?

  11. Pedagogik texnikaning ko‘nikma va malakalarini takomil­lash­ti­rish jarayoni?  Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
  1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. //Bar­­ka­mol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent; “Sharq”, 1997, 20-29 betlar.
  2. O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonuni. //Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poy­devori. –Toshkent; “Sharq”, 1997, 31-61 betlar.
  3. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent. O‘zbekiston. 2017-y.
  4. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: “O‘zbe­kiston”, 2009. – 176 b.
  5. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maho­rat - Toshkent, TDPU, 2003.
  6. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o‘qituvchisining psixolo­gi­yasi.– T.: O‘zbekiston, 1999. – 29 b.
  7. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. Биб­лио­тека учителя и воспитателя. – М.: Педагогика, 1987.- 160 с.
  8. Коджаспирова Г.М. Теория и практика профессионалного педаго­гического самообразования.- М.: МГОПИ, Алфа, 1993.- 120с.
  9. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism: Pedagogika nazariyasi. (M.X.Toxtaxodjayeva va boshqalar) – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2007. – 380 b.
  10. Макаренко А.С. О воспитании //Золотой фонд педагогики.- М.: Школная пресса, 2003.- 192 с.
  11. Самуйленков Ф. Мастерство, педагогический такт – ето ав­то­­ритет учителя. – М.: Просвешченийе, 1990.- 254 с.

  1 Sodiqova T. Murabbiy kim?... – T.: “Islom universiteti”, 2006, 11 – bet.

  Download 97.5 Kb.
  1   2
  Download 97.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzuni o‘zlashtirish uchun savollar

  Download 97.5 Kb.