• Jam i JN ballari 35 12 12 11
 • T ala balar ON dan to'pla ydigan ballarning naniunaviy mezonlari
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet14/15
  Sana18.02.2024
  Hajmi450,52 Kb.
  #158467
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Bog'liq
  Atom fizikasi
  ASOSIY VOSITALAR , Inklyuziv ta’lim adabyotlar, O’zbekiston Respublikasi, МАЬЛУМОТНОМА, 1 боб Қурилиш материалларининг асосий хоссалари, Isroilov Husniddin , Botiraliyev Feruza, Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Al, kontrakti shartnomasi (3), wepik analiz trexfaznyx elektriceskix cepei teoriia i primenenie, Jurayev Toxir, MS DOS operasio-WPS Office, Bosh-ozlashtiruvchi-hujjatlari, Hujjat (4) (1), Lug\'at 2
  T ala balar ON dan to'pla ydigan ballarning naniunaviy mezonlari

  K o ‘ rsatkichlar
  O N ballari
  M aksim al
  1-ON
  2-O N
  ! l
  D arslarg a 
  qatnashganlik 
  darajasi. 
  M a’ru za darslaridagi faolligi, konspekt 
  daftarlarining y u ritilish i va to 'liq lig i
  12
  6
  6
  2
  T alab alarn in g m ustaqil t a ’lim topshiriq- 
  larini, ju m la d a n referatlam i o 'z vaq tid a 
  va sifatli bajarishi va o 'zlash tirish .
  6
  -
  6
  12

  3
  O g 'z a k i savol-javoblar, kollokvium va 
  b oshqa nazorat turlari natijalari b o 'y ic h a
  11
  5
  6
  J am i O N ballari
  35
  17
  18
  14


  Tala lm la i JN d a n to 'p la y d ig a n b a lla r n in g nam unaviy m e z o n la ri
  K o 'r s a tk i c h la r
  JN b a lla ri
  M aksim al
  1-JN
  2-JN
  3-JN
  1
  D arslarga qatnashganlik va o 'zlash tirish i 
  darajasi. 
  A m aliy 
  m ash g 'u lo tlard ag i 
  faolligi, am aliy m ash g 'u lo t d aftarlarining 
  yuritilishi va holati
  12
  04
  04
  04
  2
  M ustaqil 
  ta ’lim 
  to pshiriqlarining 
  o 'z
  vaqtida va sifatli bajarilishi. M avzular 
  b o 'y ic h a uy vazifalarini bajarilish va 
  o 'zlash tirish i darajasi.
  12
  04
  04
  04
  3
  Y ozm a nazorat ishi yoki test savollariga
  04
  04
  03
  berilgan javoblar
  Jam i JN ballari
  35
  12
  12
  11
  Y akuniy nazorat “ Y ozm a ish” shaklida belgilangan b o 'ls a , u h o ld a yakuniy 
  nazorat 30 ballik “ Y ozm a ish” variantlari aso sid a o 'tk azilad i. A gar yakuniy nazorat 
  m arkazlashgan test asosida tashkil etilgan b o 'lib fan b o 'y ic h a yakuniy nazorat 
  “ Y ozm a ish” shaklida belgilangan b o 'ls a , u h o ld a yakuniy n azorat quyidagi ja d v a l 
  asosida am alg a oshiriladi


  Download 450,52 Kb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  T ala balar ON dan to'pla ydigan ballarning naniunaviy mezonlari

  Download 450,52 Kb.
  Pdf ko'rish