• – BOSQICH “TT 13-23”- GURUH TALABASINING “ DINSHUNOSLIK ” FANIDAN TAYYORLAGAN Mustaqil ishi №2
 • Telekommunikatsiya texnologiyalar
  Download 248.47 Kb.
  Pdf ko'rish
  Sana01.11.2023
  Hajmi248.47 Kb.
  #92887
  Bog'liq
  mustaqil ish
  Kitob 7170 uzsmart.uz, Document 17, 2 Ma\'ruza. Qitiqlanish va qo‘ZG‘alish fiziologiyasi, “Sport o‘yinlari va uni o‘qitish metodikasi”futbol, Akademik Yozuv referat, Maktabgacha tarbiya yoshida bilish jarayonlarining rivojlanishi (1), There are several big cities in Uzbekistan, 8-sinf monitoring testi, Tarmoq kabellarining turlari va xususiyatlari, TARMOQ ADMINISTRATORLIGI Lesson 1


  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR 
  VAZIRLIGI 
   
  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT 
  TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI 
   
   
   
  “TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALAR ” FAKULTETI 
  1
   – BOSQICH “TT 13-23”- GURUH TALABASINING 

  DINSHUNOSLIK

   
  FANIDAN TAYYORLAGAN 
   
  Mustaqil ishi №2 
   
   
   
   
   
  Bajardi:
   
   
   
   
   
  D.Majidov 
   
  Qabul qildi: 
   
   
   
  D.Mamatqulova 
   
  QARSHI 2023 


  Reja: 
  1. Din, dinshunoslik, din falsafasi, teologiya, teosofiya, xudojo'ylik, diniy 
  e'tiqod, aqida, ilohiyot tushunchalarining mohiyati. 
  2. Dinshunoslikning fan sifatida shakllanishi, predmeti,funksiyalari, 
  kategoriyalari. 
  3.
  Dinlarni tadqiq etish metodologiyasi: tipologik, qiyosiy, 
  tarkibiy-funksional, genetik tahlil. 
  4.Qiyosiy dinshunosliklikning metodlari. 
  5.
  Yahudiylik ta'limoti, an'ana va marosimlari. 
  6.
  Konfutsiylik ta'limotida ijtimoiy-axloqiy masalalar. 
  7.
  Zardushtiylikning teologik tizimi va diniy marosimlari. 


  Din (arabcha: نيد — „eʼtiqod“, „ishonch“, „itoat“) jamoat tomonidan 
  shifrlangan qadimiy yozuvlar, mifologiya va rituallarga qatʼiy amal qilingan 
  holda bajariluvchi harakatlar toʻplamidir[1]; shuningdek, shaxsiy e’tiqod 
  hamda mistik kechinmalardan iborat boʻlishi ham mumkin. „Din“ atamasi 
  ham jamoat eʼtiqodiga oid shaxsiy amaliyotlarni, ham guruh tomonidan 
  bajariluvchi rituallarga qoʻllanadi. 
  Dinshunoslik - dinlar tarixi, ular bilan bog'liq jarayonlar, dinning inson 
  hayotining turli jabhalari bilan o‘zaro ta’sirlashuvini o‘rganuvchi fan. 
  Dinshunoslik barcha ijtimoiy fanlar qatori ham o‘zining o‘rganish obyektiga ega. 
  U dinning paydo bo‘lishi, ijtimoiy mohiyati va jamiyatdagi rolini tadqiq qilish 
  bilan birga diniy e’tiqodlarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi, ularning jamiyat 
  taraqqiyotidagi evolyutsiyasini ilmiy jihatdan o‘rganadi. 
  Din falsafasi- tafakkur shakllaridan bo‘lgan tushunchalar matn va maqsad 
  mohiyatidan kelib chiqib, turlicha mazmun kasb etishi, keng va tor ma’nolarda 
  qo‘llanilishi mumkin. “Din falsafasi” tushunchasi haqida ham shunday deyish 
  mumkin. Xususan, keng ma’noda u din haqidagi falsafiy qarashlarni anglatadi. 
  Bunday talqinda din falsafasi falsafa kabi qadimiy ildizlarga ega bo‘lib, asrlar 
  davomida din, uning mohiyati, inson va jamiyat hayotidagi o‘rni haqida 
  shakllangan xilma-xil falsafiy qarashlar, yondashuvlar va ta’limotlarni qamrab 
  oladi. Tor ma’noda esa, din falsafasi falsafiy usullar va tushunchalar apparatini 
  ishga solgan holda dinni o‘ziga xos ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida o‘rganuvchi 
  mustaqil fanni anglatadi. 
  Teologiya (yun. theos — xudo va ...logiya) — xudoning mohiyati va irodasi 
  haqidagi diniy talimotlar majmui. Xudo shaxsan oʻzini vahiy orqali kishilarga 
  maʼlum qiladi degan konsepsiyaga asoslanadi. Muqaddas kitoblar va 
  muqaddaslashtirilgan yozuvlar Teologiyaning asosiy manbalari hisoblanadi. 
  Teologiya turli diniy oʻquv yurtlari — seminariyalar, akademiyalar, madrasalar 
  va boshqalarda oʻqitiladi. Teologiya tushunchasi avvalo iudaizm va xristianlikka 
  nisbatan qoʻllangan. Teologiya islomda ilohiyot, kalom atamalari bilan ham 
  ataladi. 
  Teosofiya (yun. theos — xudo va sophia — donishmandlik, bilim) — keng 
  maʼnoda — eng zoʻr ilohiy sirlarni ochishga daʼvo qiluvchi har qanday diniy 
  taʼlimot. Shaklsiz, yagona, hamma narsani qamrab oluvchi xudo haqidagi, 
  barcha narsalarning ilohiy mohiyati haqidagi tasavvurlar T.ning nazariy asosini 
  tashkil etadi. Gʻayritabiiy va narigi dunyodagi kuchlar bilan bevosita aloqa 
  bogʻlash mumkinligini tan olish T.ni spiritizm va okkultizma olib boradi. Tor 
  maʼnoda — rus yozuvchisi Ye.P. Blavatskaya (1831—91) va uning 
  tarafdorlarining liniy taʼlimoti boʻlib, unda buddizm va boshqa sharq 


  taʼlimotlaridagi mistika okkultizm va noortodoksal xristianlik elementlari bilan 
  qoʻshilib ketgan. 
  Eʼtiqod — dunyoqarash shaxs, jamoa, guruh va jamiyat aʼzolarini maʼlum bir 
  gʻoya, taʼlimot, yoki dinga qatʼiy ishonish asosida uni haq deb bilib, shu taʼlimot 
  toʻgʻrisidagi tasavvur va bilimlarni tashkil qiladi. Inson shu gʻoyani yoki dinni 
  oʻzining faoliyat dasturi deb hisoblaydi. 
  Aqida (arab.) — dindorlar uchun majburiy hisoblangan, shak keltirmasdan, 
  muhokama yuritmasdan eʼtiqod qilinishi lozim boʻlgan diniy talablar. 
  Islom aqidalarining asosi Qur’onda berilgan, hadislardagi koʻrsatmalar negizida 
  ishlab chiqilib, tartibga solingan. 
  Islomning sunniylik va shialik yoʻnalishi ilohiyotida eʼtirof etiladigan aqidalar 
  yoki imon talablari 
  Sunniylik 7 ta: 
  Allohning yagonaligiga 
  Farishtalarga borligiga 
  Muqaddas bitiklarga 
  Paygʻambarlarga 
  Oxiratga 
  Taqdirga 
  Inson qazo qilganidan soʻng qayta tirilishiga ishonish 
  Ilohiyot (arab. — xudo toʻgʻrisidagi taʼlimot) — diniy aqidalar va ular haqidagi 
  ilohiy koʻrsatmalarni oʻz ichiga olgan asosiy diniy taʼlimot. Islomda Ilohiyat ilk 
  shakllanish davridan boshlab kalom deb nom olgan.


  Din insoniyat ma’naviy hayotining tarkibiy qismidir. O’zbekiston Respublikasida 
  ziyolilar oldiga ma’naviy barkamol insonni shakllantirish vazifasi qo’yilgan bir 
  paytda din masalasini chetlab o’tish mumkin emas. Mazkur masalani hal 
  etishda ilgarigi dinga agressiv hujum etish uslubining salohiyatsizligi hammaga 
  ochiq-oydin. Lekin keyingi paytda paydo bo’lgan diniy bo’lmagan masalalarni 
  diniy deb atash, har qanday, hatto bir-biriga zid bo’lgan, fikrlarni tahlil 
  qilmasdan turib maqtash uslubi ham o’zini oqlamaydi. Demak, ushbu masalaga 
  prinsipial, professional, ilmiy yondashuv darkordir. 
  O’zbekiston Rossiya imperiyasi va Sovet Ittifoqi tarkibida bo’lgan va jahon 
  hamjamiyatidan ajratilib yashagan bir davrda, G’arbda XIX asrning o’rtalarida 
  vujudga kelgan dinshunoslik fani ancha yo’l bosib o’tib, ko’plab ilmiy natijalarga 
  erishdi. Mustaqillik yillarida O’zbekiston tadqiqotchilari bu yangi soha bilan 
  yaqindan tanishib, mutaxassis-kadrlarni tarbiyalay boshladilar. 
  Din - e’tiqod hamdir, bu esa har bir kishining shaxsiy ishi. Lekin shaxsni har 
  qanday missioner tashkilotlar ixtiyoriga ham tashlab qo’yib bo’lmaydi. Ozod 
  jamiyatda har bir inson o’z shaxsiy munosabatini belgilab olishi uchun unga har 
  tomonlama, boy, xolis-ilmiy axborot zarur. Bunday axborot ko’p qirrali 
  bo’lmog’i, birovning g’arazli sharhisiz asl matnlar shaklida bo’lsa maqsadga 
  muvofiqdir. Eskirgan ma’lumotlar asosida mutaxassis bo’lmagan mualliflar 
  tomonidan yozilgan asarlar hozirgi zamon axborot erkinligi va uning etib kelishi 
  oson bo’lgan sharoitlarda o’quvchilarning ko’z o’ngida mazkur mualliflarning 
  obro’sizlanishiga yoki o’quvchini noto’g’ri tasavvurga ega bo’lib qolishiga olib 
  keladi. 
  Din va Qonun o’zaro munosabatlarini yaxshi bilish demokratik jamiyat 
  poydevorini mustahkamlaydi. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va 
  «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi 
  Qonuni turli diniy jamoa a’zolarining huquqlari, majburiyatlari haqida to’la 
  ma’lumot beradi. O’quvchilarda qonunga hurmat hissini, o’zininggina emas, 
  boshqalarning ham diniy his-tuyg’ularini hurmat qilish, tushunishga harakat 
  qilish, o’z shaxsiy fikrlarini boshqa kishilarga tazyiq bilan o’tkazish g’ayriqonuniy 
  xatti-harakat ekanligi, jamoat joylarida diniy masalalarda zo’ravonlik, 
  tajovuzkorlikka yo’l qo’ymaslik dunyoqarashini shakllantiradi. 
  O’zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatiga kirib borayotgan bir sharoitda 
  uning fuqarolari turli konfessiyalar vakillari bilan muloqot etishning yuksak 
  madaniyatiga ega bo’lishi


  Mustaqillik yillarida yurtimizda та ’naviyatni yuksaltirish, vijdon
  rkinligini ta ’minlash, dinlararo bag'rikenglik tamoyilini hayotga
  ,itbiq etish borasida ulkan ishlar amalga oshirildi. Buyuk
  (ijdodlarimizyaratgan boy diniy-falsafiy merosni, jahon diniy falsafasi
  isatlarini о ‘rganish va targ'ib qilish keng yo'lga qo'yildi.
  Talabalarga dinshunoslik asoslari, dunyo dinlari tarixi, jahon dinlari
  alsafasini o ‘qitish ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, diniy hisuyg'ularga 
  hurmat ruhida tarbiyalashda muhim omil bo‘lib hizmat
  jilmoqda. Din falsafasi fani yuzasian tuzilgan mazkur о ‘quv-uslbiy
  majmuaning muhim jihatlari shundaki, birinchidan, mavzular
  voritilishida dinning genizisi, tarixiy sharoitda din sifatida
  *hakllanishi, rivojlanishi va qaror topishining о 'ziga xos tomonlariga
  : tibor qaratish; ikkinchidan, о ‘quv fani sifatida SHarq va G ‘arb
  urhunchidan, buddaviylik, xristianlik falsafasi va kalom falsafasi
  о ‘nalishlarining о ‘ziga xos xususiyatlarini sharhlash lozim.
  Mazkur о ‘quv-uslbiy majmua imkon qadar ushbu sohadagi
  !>archa та ’lumot va bilimlarni о ‘zagiga qamrab olib, talabalar uchun
  tin haqidagi falsafiy manba va bilimlarni о ‘rganish; ularni nazariy
  jihatdan tadqiq etish, bu jarayonning natijalarini umumlashtirish
  •mkonini beradi. Mazkur о ‘quv-uslbiy majmua din falsafasi fanining
  lasturi to ‘rt bo ‘limini qamrab olib, hozirgi holatida “Din
  alsafasining shakllanishi va rivojlanishining asosiy yo ‘nalishlari ”,
  Din falsafasining nazariy-falsafiy masalalari” nomli bo ‘limlarning 9
  ta mavzuni o ‘z ichiga oladi. Dasturda belgilangan “Monotiestik
  linlar falsafasi”, ‘‘Din falsafasi va jamiyatdagi ijtimoiy-falsafiy
  jarayonlar” deb nomlangan uchinchi bo'lim va to'rtinchi bo'limlar 2-
  kursda o'qitilishi rejalshtirilgan. Mazkur o'quv-uslbiy majmua
  lalabalarda diniy-falsafiy ongni shakllantirish bilan nazariy va amaliy
  hilimlar orqali ilmiy-falsafiy dunyoqarashni shakllantirishga xizmat
  (jiladigan bir qator tarkibiy qismlar- ma'ruzalar matni, nazorat
  4ivollari, test topshiriqlarini o ‘z iichiga olgan.. Mazkur o'quv-uslbiy
  ■najmuada dinning falsafiy mohiyati, ibtidoiy, milliy va jahon dinlari
  la ’limotining shakllanishida vujudga kelgan falsafiy qarashlarga
  fualluqli bilimlar о ‘rganiladi. Shuningdek, talaba dinlar falsafasining
  itsosiy tushunchalari bo‘lgan xudo, payg'ambarlar, inson, taqdir,
  oxirat, iymon va boshqa murakkab tushunchalar, diniy-falsafiy
  nqimlar va ularning ta ’limotlarini tushunishi lozim bo ‘ladi. 


  Yahudiylik ta’limoti Xudo tomonidan Musoga nozil qilingan O‘n amrga rioya 
  etishga asoslanadi. Ularning e’tiqodiga ko‘ra, O‘n amr Muso payg‘ambarga 
  Sinay (Tur) tog‘ida ikki marta tushirilgan. 
  Muso O‘n amrni olmoqda Моисей десять заповедей принимает.. 
  Muso O‘n amrni 
  olmoqda. 
  Yahudiylikda aytilishicha, Muso o‘z qavmining qo‘lda yasalgan buzoqqa 
  sig‘inayotganini ko‘rib, bundan g‘azab lanib ketadi va Xudoning amrlari yozilgan 
  lavhalarni sindirib tashlaydi, shundan keyin Xudo quyi dagi O‘n amrni qayta 
  tushirgan. 
  Dunyoni yaratgan, yakka-yu yagona Yahvedan boshqa iloh yo‘qligiga imon 
  keltirish. 
  Yahvedan boshqaga ibodat qilmaslik. 
  Xudoning nomini bo‘lar-bo‘lmasga tilga olavermaslik. 
  Shanba kunini muqaddas bilish va shu kuni dam olish. 
  Ota-onani hurmat qilish. 
  Qotillik qilmaslik. 
  Zino qilmaslik. 
  O‘g‘rilik qilmaslik. 
  O‘z yaqinlari (yahudiylar) haqqiga yolg‘on guvohlik bermaslik. 
  O‘z yaqinlari uyiga, ayoliga, quliga, hayvonlariga, umuman, unga tegishli 
  bo‘lgan narsalarga ko‘z olaytirmaslik. 
  Mazkur amrlar yahudiylarning muqaddas manbasi hisoblangan Tavrot (Tora) 
  kitobida keltirilgan. 
  Musoga tegishli bo‘lgan besh kitobni o‘z ichiga oladi: 
  «Borliq» yoki «Ibtido»; 
  «Chiqish»;3) «Levit»; 
  «Sonlar»; Eron podsho hi 
  «Ikkinchi qonun». Kir II tomonidan 
  TARIXGA NAZAR 
  Eron podshohi Kir II tomonidan Bobil egallangach, yahudiylarning ancha qismi 
  Kan’onga qaytib, podshohning roziligi bilan ikkinchi marta o‘z davlatlarini qayta 
  tiklashga erishdilar. Muhojirlikda qolgan yahudiylarning bir qismi esa Sharqqa, 
  xususan, Markaziy Osiyoga ko‘chib o‘tdi. 


  Yahudiylikda ibodat tong, peshin va shom paytida qilinadigan kundalik hamda 
  shanba kuni sinagogada bo‘lib o‘tadigan haftalik ibodat shakllariga bo‘linadi. 
  Haftalik ibodat (Shabat-Sabt) juma kuni Quyoshning botishi bilan boshlanadi va 
  shanba kuni nihoyasiga yetadi. 
  Shanba kuni olov yoqish, ishlash, hatto transportdan foydalanish ham 
  taqiqlanadi. Yahudiylik ta’limotiga ko‘ra, Xudo olamni olti kunda yaratib, 
  yettinchi kuni dam olgan. Shuning uchun ham, yahudiylar haftaning yettinchi 
  kuni — shanbani dam olish va ibodatga 
  bag‘ishlaydilar. 
  Sinagoga (yun. «jamlanish»; ibr. — «beyt kneset» — «jamlanish uyi»)da 
  ibodatlar kamida o‘nta balog‘atga yetgan erkak kishi to‘planganda o‘tkaziladi. 
  «Tavrot»da jannat «Adan» nomi bilan atalib, uning sifatlari bayon qilingan. 
  Yahudiylikda ibodat — «avoda she-ba-lev» ibroniycha «Qalb xizmati» degan 
  ma’noni anglatadi. 
  Ibodat vaqtidagi eng muhim lahza va uning asosiy shartlaridan biri «Tavrot» 
  o‘ramalarining tugunlar ichidan chiqarilishi va ruhoniy tomonidan baland 
  ovozda o‘qilishidir. Yahudiylarda faqatgina sinagogada emas, uyda ham ibodat 
  qilinadi. 
  Uylarda kirish eshigining yuqorisida «mezuza» deb nomlangan, uzun bir quvur 
  ichiga o‘rama holida qo‘yilgan «Tavrot» jumlalari yozilgan bo‘ladi. Uyga kirish 
  va chiqishda yahudiylar «mezuza»ga qo‘l tekkizib, barmoqlarini o‘padilar. 
  Yahudiylar «mezuza» ularni yovuz ruhlar yomonligidan saqlaydi, deb e’tiqod 
  qiladilar. Uyda olib boriladigan ibodat vaqtida bosh kiyim kiyilib, yelkaga esa 
  chakmon (tales) tashlanadi. Duolarning eng muhimi sanalgan 16 tasi tik turgan 
  holda aytiladi. Boshqalarini o‘qiyotganda tiz cho‘kish, vujudni tebratib turish 
  kabi harakatlar qilinadi. 
  Sinagogalarda, albatta, uch unsur joy olishi shart. Bu Aron Kodesh, Ner Tamid 
  va Bimadir. Quddusga yo‘nalgan muqaddas sandiq (shkaf) — Aron Kodesh 
  ichida «Tavrot» tumorlari saqlanuvchi maxsus joy bo‘lib, u masjiddagi 
  «mehrob»ga o‘xshash vazifani bajaradi va kirish eshigining to‘g‘risida bo‘ladi. 


  Ner Tamid — (ibr. «abadiy shamchiroq») sinagogada «Tavrot» solingan sandiq 
  ro‘parasida joylashgan bo‘lib, doimo yonib turuvchi shamchiroqdir. 
  Singogalarda Ner Tamid Menorani eslatib turuvchi ramz sifatida qo‘yiladi. 
  Bima (yoki teva, almemar) esa — sinagoganing markazida joylashgan «Tavrot» 
  o‘qiladigan minbardir 
  Qadimgi Xitoyning buyuk donishmandi, bundan 2500 yil avval yashagan va ijod 
  qilgan Konfutsiy "konfutsiychilik " deb ataluvchi axloqiy-siyosiy bilimlar 
  ta'limotini ishlab chiqqan. Bu ta'limotning mazmun-mohiyatini insonning tabiiy 
  axloq-odobini takomillashtirilish, davlatni boshqarish haqida ma'lumotlar 
  berilgan. Konfutsiy ta'limotida hukmdor va quyi qatlam vakillari o'rtasidagi 
  munosabatlar, jamiyatdagi tinchlik va osoyishtalik, nafosatshunoslik qoidalari 
  haqida ma'lumotlar berilgan. 
  Konfutsiy uchun eng muhimi bu insonning axloqi va tarbiyasi, bunda quyidagi 
  beshta tushuncha alohida o'rin tutadi: t (Ren) insonga bo'lgan muhabbat, S (Yi) 
  ma'suliyat, ^L (Li) xulq-atvor me'yorlari, ^ (Zhi) bilimlar, {{ (Xin) ishonch. 
  Bundan tashqari ezgu fazilatlarga kattalarga hurmat ehtirom # ( xiao ) ham 
  kiritiladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, yuqorida keltirilgan ezgulik 
  tushunchalarining tarjimalari shartli ravishda amalga oshirilgan bo'lib, bu 
  tushunchalarning har biri juda keng ma'noga ega bo'lgan. 
  "Besh ezgulik tushunchalar" ning mohiyati quyidagilardan tashkil topgan: 
  t Ren "Insonga bo'lgan muhabbat", "Insonparvarlik" ma'nosini beradi. Inson 
  xulq-atvor me'yorlari va axloqiy yuksalishlarini ifodalab beradi, ya'ni bunda 
  ko'ngilchanlik, qa'tiyat, kamtarlik, oliyjanoblik, odamlarga nisbatan muhabbat, 
  haqiqatgo'ylik, ochiq ko'ngilllik kabi hislatlar aks ettiriladi. Muallif tomonidan 
  bu ko'rinishlardagi shaxslarga misol tariqasida afsonaviy hukmdorlar - Yao, 
  Shun va Yuy kabilar ko'rsatiladi. Konfutsiy tomonidan insonning ahloqiy 
  takomillashishga harakat qilishi kerakligi ta'kidlab o'tiladi. Odamning barcha 
  ezgu xususiyatlarini u " ren " asosida kelib chiqqan deb ko'rsatadi, bu 
  tushuncha asosida jamiyatdagi munosabatlar shakllantirilishi ta'kidlanadi. 
  Konfutsiy fikricha, inson o'zini o'zi yaratadi, ya'ni hayoti davomidagi barcha 
  qarorlari uning o'ziga bog'liq. Bunda uning boshqa insonlarga bo'lgan 
  munosabati ham inobatga olinadi. 
  S Yi "Ma'suliyat". Insonga bo'lgan oily muhabbat (t ren) hayotda ma'suliyat 
  hissi (S yi ) orqali moddiylashadi. "Yi" tushunchasining o'zi esa ko'p ma'nolarga 


  ega. Bu tushuncha orqali insonning ma'naviy holati belgilanadi. Bu insonnig 
  haqiqat izlashiga va o'z ota-onasiga nisbatan haqiqatgo'y bo'lishi, ular bergan 
  tarbiyalariga minnatdor bo'lishi orqali namoyon bo'ladi. Boshqa insonlarga 
  nisbatan uni mehrli bo'lishi inobatga olinib, uning xudbinligiga qarshi 
  kurashishiga da'vat etadi. 
  Annotatsiya: Zardushtiylik tadqiqotlariga bag'ishlangan "Zardushtiylik urf-odat 
  an'ana va marosimlar" nomli asari taniqli avestashunos olima Meri Boysning 
  1979-yilda nashr qilingan. Meri Boys o'zining ushbu kitobida zardushtiylik dini 
  vujudga kelgandan to hozirgi kungacha bo'lgan davrini zardushtiy jamoalarining 
  urf-odat an'ana va marosimlarini yoritib berishga harakat qiladi. 
  Kalit so'zlar: Zardush, Avesto, Meri Boys, adolat va urf-odat. 
  Meri Boys kitobining birinchi bobida mavzularni batafsil yoritishga harakat 
  qiladi. Kitobning ikkinchi bobida esa mavzu doirasida yuzaga kelgan 
  muammolarni kerakli ma'lumotlar bilan to'ldirishga harakat qiladi. Ushbu 
  kitobda zardushtiylik diniga oid eng ko'p ishlatiladigan atamalar ham berilgan. 
  Bundan tashqari zardushtiylik hududiy taqsimotga ega bo'lganligi sababli, usbu 
  asarda zardushtiylik ta'siri doiralari saqlanib qolgan hududlar to'g'risida aniq 
  tasavvur paydo bo'lishi uchun mo'ljallangan ikkita xarita ilova qilingan.34 
  Ushbu xaritalarda aytib o'tilgan har bir shahar yoki arxeologik joylarni hozirgi 
  kunda topish mushkul, lekin ularning joylashgan manzillarini aniq aytish 
  mumkin. Qadimgi eronlikarning dini zardushtiylik deb atalgan, keyinchalik 
  islom dini yoyilishi natijasida Hindistonga ko'chib o'tgan. Bu din eronliklar 
  orasida parsizm deb atalgan. Qadimgi eronliklarning ajdodlari oriylarning yarim 
  ko'chmanchi qabilalari bo'lgan. Miloddan avvalgi 2-ming yillikning o'rtalarida 
  ular shimol orqali harakatlanib, Eronning tog'li hududlariga kelib joylashganlar. 
  Oriylar ikki ilohga: Adolat va tartibni o'rnatuvchi Ahura va tabiat bilan 
  chambarchas bog'liq devlarga sig'inishgan.35 Qadimgi eronliklar orasida olov 
  ibodat vaqtida xudolar va odamlar o'rtasidagi vositachi va hammani 
  poklaydigan kuch sifatida ulug'langan. Qurbonliklar vaqtida ular mast qiluvchi 
  Xaoma ichimligini iste'mol qilishgan. Qadimgi eronliklar dunyoni yettita 
  hududga bo'lingan deb hisoblashgan. Ularning eng kattasi yerning markazida 
  joylashgan va unda odamlar yashaydi deb tasavvur qilishgan. Eronliklar 
  Zardushtni payg'ambar deb hisoblashgan. U miloddan avvalgi VII asrda 
  yashagan ruhoniylar sinfiga mansub oilada dunyoga kelgan. Ba'zi tarixchilar uni 
  tarixiy shaxs deb hisoblashsalar ba'zi olimlar uni afsonaviy shaxs deb 
  hisoblaydilar. Hozirgi kunda Zardusht afsonaviy yoki tarixiy shaxs ekanligi 
  borasida turli xil fikrlar mavjud. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Zardusht skif 
  qabilasidan chiqqan deb taxmin qilinadi. Zardusht o'zini 40 yoshida payg'ambar 


  deb e'lon qilgan. Keyinchalik Zardushtning shaxsiyati mifalogiyali obrazlar va 
  g'ayritabiy fazilatlar bilan ifodalangan. Zardusht insoniyat tarixida insonlarning 
  bu dunyo hayotiga yarasha narigi dunyodagi taqdiri ham bo'lajagi haqidagi 
  ta'limotni yaratgan. Bu ta'limot asosida har bir inson o'lgandan so'ng o'z 
  qilmishiga yarasha mukofot yoki jazo topish g'oyasi yotadi 


  Xulosa : 
  Men Majidov Dõstumuhammad mavzulardan shuni tshundim ki Din dunyo, 
  inson, mavjudotlarning kelib chiqishi, insonning yashashdan maqsadi kabi 
  savollarga javob beradi. Dunyoviy ilm nuqtai nazarid din kishilik jamiyati tarixiy 
  taraqqiyotining maʼlum bosqichida paydo boʻlgan ijtimoiy ong shakllaridan biri. 
  Bu dunyoqarash jamiyatning maʼlum tarixiy davr va sharoitlaridagi talablari, 
  ehtiyojlari asosida shakllanadi. Har qanday jamiyatda din maʼlum ijtimoiy, 
  maʼnaviy va ruhiy vazifalarni bajaradi. Uning ijtimoiy hayotga taʼsiri kuchlidir. 
  Har bir din dindorlarini oʻz taʼlimoti doirasida saklashga harakat qiladi, oʻz 
  qavmlari uchun tasalli beruvchi, ovutuvchilik vazifasini oʻtaydi. Dinlar oʻz 
  marosim va bayramlarining qavmlari tomonidan qatiy tartibga amal qilgan 
  holda bajarilishini shart qilib qoʻyadi, shuningdek, oʻz qavmlarining birligini
  jamiyat va shaxsning oʻzaro aloqada boʻlishini taʼminlashga intiladi. Din insonga 
  yashashdan maqsad, hayot mazmuni, bu dunyo va u dunyo masalalariga oʻz 
  munosabatini bildirib turadi. U umuminsoniy axloq meʼyorlarini oʻziga 
  singdirib, xulq-atvor qoidasiga aylantiradi. 


  Foydalanilgan manbalar: 
  uz.wikipedia.org 

  Download 248.47 Kb.
  Download 248.47 Kb.
  Pdf ko'rish