FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
Download 230.41 Kb.
bet47/48
Sana16.06.2021
Hajmi230.41 Kb.
#15083
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

  1. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami, 2017, 14-son, 213-modda,
    22-son, 406-modda.

  2. O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. – O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami, 2019, 41-son,
    543-modda.

3. O’zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi Qonuni. – O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami, 2013 y., 41-son, 543-modda.

4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-2707-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017.

5. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3261-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017.

6. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3289-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017.

7. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to’g’risida”gi PQ-3305-conli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017.

8. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 fevralь “Davlat maktabgacha ta’lim muassasalari xodimlarining ayrim toifalari mehnatiga haq to’lashni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qaroriga SHARH. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2018.

9. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabrь “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora –tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3955-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2018.

10. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 aprelь “Maktabgacha ta’lim tizimini yanada rag’batlantirish va rivojlantirish chora – tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3651-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2018.

11. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi PF-4947-son Farmoni. – O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to’plami, 2017, 6-son, 70-modda.

12. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati davlat rahbarining 2019 yil uchun mo’ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi matnini to’liq holda keltirdi.

13. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil


28 dekabrdagi “Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi
1026-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017.

14. “Ilk qadam” maktabgacha ta’lim muassasasining Davlat o’quv dasturi. T.: 2018.

15. “O’zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo’yiladigan Davlat talablari” T.: 2018.

16. Mirziyoev SH.M. Ilm – fan yutuqlari – taraqqiyotning muhim omili. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti M.Mirziyoevning mamlakatimizning yetakchi ilm – fan namoyandalari bilan uchrashuvdagi nutqi. http://www.lex.uz– O’zbekiston Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlar milliy bazasi sayti.

17. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: “O’zbekiston”, 2016. – 56 b.

18. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. – T.: “O’zbekiston”, 2017. – 104 b.

19. Mirziyoev SH.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi” mavzusidagi O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. – T.: O’zbekiston, 2017

20. Abdurahimova D. Maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalami axloqiy mhda

tarbiyalashda xaiq ertaklaridan foydalanish: Ped.fan.nom. ... diss. avtoref. - Т.:

1998.- 18 b.

21. Azizova Z. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda qo’g’irchoq teatri vositasida axloqiy-estetik sifatlami shakllantirish. - Т., 2010. - 90 b.

22. Boboyev H., Hasanov S. «Avesto» ma'naviyatimiz sarchashmasi. -Т.: Adolat, 2001.- 157 b.

23. Yo’ldoshev I., To’rayev S., Kornilov М., Xodjayev B. «Diniy bag’rikenglik madaniyati» maxsus kurs dasturi. - Т., 2009. - 30 b.

24. Kornilova G.O. Maktabgacha yoshdagi (5-6 yosh) bolalarga ekologik tarbiya berishda xalq topishmoqlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari /Ped. fan. nomz. ... dis. avtoreferati. - Т., O’zPFITI, 2005. - 22 b.

25. Milliy urf-odat, marosim va an'analaming shaxs ma'naviy kamolotidagi o’mi //Nazariy-seminar materiallari. - Т.: Oliy va o’rta maxsus maktab muammolari instituti, 1999. - 92 b.

26. Munavvarov A.Q. Oila pedagogikasi. - Т.: O’qituvchi, 1994. - 112 b.

27. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug’at G’Mualliflar:M.Abdullayev, M. Abdullayeva, G. Abdurazzoqova va boshq.: A.Jalolov va Q.Xonazarov umum. tahr. ostida.- Т.: Sharq nashriyot-matbaa kontsemi, 2000. -320 b.

28. Muxsiyeva A.SH. Oilada milliyy tarbiya jarayonining metodik asoslari: Pedagogika fanlari nomzodi. ...diss. - Т., 2005. - 147 b.

29. Oila pedagogikasi /O.Hasanboyevaning umumiy tahriri ostida. - Т.:Aloqachi, 2007. - 384 b.

30. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o’quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish: Ped. fan. dokt. ... diss. - Т.: 2000. - 305 b.

31. Shodmonova SH. Oilada kichik maktab yoshidagi bolalami milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalashning pedagogik asoslari: Ped. fan. nom. diss. avtoreferati. - Т.: 2001. - 19 b.

32. O’quvchi ma'naviyatini shakllantirish /Nashr uchun mas'ul J.G’.Yo’ldoshev. Tuzuvchilar: J.Fozilov, R.Sultonov, H.Saidov. - Т.: Sharq nashriyot-matbaa kontsemi, va taraqqiyot yo’lining 2000. - 304 b.

33. Quronov M. Milliy tarbiya. - Т.: Ma'naviy at, 2007. - 240 b.

34. Quronov М., Rahimov J. Oila - milliy tarbiya o’chog’i //Xaiq ta'limi j . -T . : 1998. 3 -so n .-4 b.

35. Qodirova F.R. va boshq. O’zbеkiston Rеspublikasida maktabgacha ta'lim kontsеptsiyasi. T.: “Fan va tеxnologiya” nashriyoti, 2011, 38 b.

36. Qodirova F.R. va boshq. Maktabgacha pеdagogika., Toshkеnt: “Ma'naviyat” nashriyoti, 2013, 159 b.

37. Qodirova F.R. va boshq. Maktabgacha pеdagogika. Maktabgacha ta'lim bakalavriat ta'lim yo’nalishi talabalari uchun G` Toshkеnt: “Tafakkur” nashriyoti, 2019, 685 b.

38. Hasanboyev J., Turopova М., Hasanboyeva O. Ma'naviy-axloqiy tarbiya asoslari //Umumiy o’rta ta'lim mak. ma'naviy-ma'rifiy tar. ishlari bo’yicha direktor o’rinbos., tarbiyachilar, sinf rah. va ota-onalar uchun metodik qo’llanma. -

Т.: G’afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san at nashriyoti, 2000. - 112 b.

39. M.Jo‘rayev, J,Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. -Т.: ≪Barkamol fayz media≫, 2017,180 bet.

40. Афзалов М. Узбек халк эртаклари хакида. - Т.: Фан, 1964. - Б. 14-19.

41 Tarbiyaviy ishlar metodikasi fanidan (o‟quv uslubiy majmua) 2019 yil 170 bet («Filosofiya», «O'zb», 76. 45-bet).

Download 230.41 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
Download 230.41 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

Download 230.41 Kb.