• Aldin Omeragić
 • → Otvori (File →
 • → Font U dijaloškom okviru Oblikovanje →
 • → Tabulatori naredbom Očisti ili odvući oznaku tabulatora izvan ravnala i pustiti tipku miša.
 • 1. Binarno zbroji! a) (10111)2+(1111)2=(100110)2
  Download 22.52 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi22.52 Kb.

  • 1. Binarno zbroji!

   a) (10111)2+(1111)2=(100110)2

   b) (110101)2+(1110)2=(1000011)2

   c) (111011)2+(1011)2=(1000110)2

   2. Binarno zbroji!

   a) (1011)2+(1000100)2+(110101)2=(10001111)2

   b) (100011)2+(10011)2+(1011)2=(1000001)2

   Zadaća 24


   1. Kako se dobije komplement, a kako dvojni komplement?


   Komplement se dobije tako da dobivenom broju nule zamjenimo jedinicama, a jedinice nulama.
   Dvojni komplement se dobije tako da se nule zamijene jedinicama, a jedinice nulama i dodamo 1.
   Dvojni komplement se dobije:
   o Nadopunimo nulama broj čiji dvojni komplement tražimo na broj bita koji imamo na raspolaganju (s lijeve strane nadopišemo nule).
   o Dobivenom broju nule zamjenimo jedinicama, a jedinice nulama. Dobili smo komplement broja.
   o Komplementu pribrojimo 1. Dobili smo dvojni komplement.
   o Ako se u prijenosu pojavila jedinica viška, onda je zanemarimo.

   2. Kako se negativni brojevi zapisuju u računalu?


   Negativne brojeve prikazjemo dodajući predznak “-“ ispred broja. U računalu za prikaz broja imamo na raspolaganj određen broj znamenki (bitova). Primjerice, ako imamo na raspolaganju 4 bita, a želimo prikazati negativan broj, onda se za predznak koristi krajnji lijevi bit. Računalo prepoznaje samo nule i jedinice tako da ćemo umjesto predznaka koristiti znakove 0 i 1.

   3. Kako su decimalni brojevi zapisani u računalu?


   Decimalne brojeve zapisujemo ovako:15,2368, 2,689 0,1256,... Kod ovakvih brojeva cijeli dio od decimalnog dijela odvojen je zarezom. Takav prikaz brojeva zove se prikaz s nepokretnim zarezom jer će zarez uvijek biti na istom mjestu. No, ovakav prikaz brojeva je otežan kad su u pitanju vrlo mali ili vrlo veliki brojevi. U tom slučaju koristi se eksponencijalni prikaz brojeva( prikaz s pokretnim zarezom).

   4. Opišite kako se zapisuju brojevi sa pokretnim, a kako brojevi s nepokretnim zapisom?


   Decimalne brojeve zapisujemo ovako:15,2368, 2,689 0,1256,... Kod ovakvih brojeva cijeli dio od decimalnog dijela odvojen je zarezom. Takav prikaz brojeva zove se prikaz s nepokretnim zarezom jer će zarez uvijek biti na istom mjestu. No, ovakav prikaz brojeva je otežan kad su u pitanju vrlo mali ili vrlo veliki brojevi. U tom slučaju koristi se eksponencijalni prikaz brojeva( prikaz s pokretnim zarezom), npr. 2,3*10-5
   Ovakav zapis se sastoji od:
   • mantise ( u primjeru je to 2,3)
   • osnove ( u primjeru je to 10. Osnova je baza dekadskog brojevnog sustava.)
   • eksponenta (u primjeru je to -5. Eksponent je uvijek cijeli broj.)
   U računalu se decimalni brojevi prikazuju u zapisu s pokretnim zarezom. Računala koriste IEEE Standard 754 (Institute of Electrical and Eletronics Engineers) kojim je propisan način zapisa decimalnih brojeva, Za prikaz brojeva prema tom standardu računalo koristi 32 bita.Za predznak se koristi krajnji lijevi bit. Ako je taj bit „nula“, broje je pozitivan, a ako je „jedan“, broje je negativan, Mantisa zauzima 23. bita. Dogovoreno je da se kao prvi broj mantise podrazumjeva „jedan“.

   5. Zadan je broj -1001101010110100000000000000000. Kako izgleda njegov zapis u računalu?


   Zadaća 25

   1. Zadane oktalne brojeve pretvorite u odgovarajuće dekadske:
   a) (7314)8=(?)10
   4*80+1*81+3*82+7*83=
   4+8+192+3584=
   3788
   (7314)8=(3588)10

   b) (1010)8=(?)10


   0*83+1*82+0*81+1*83
   0+64+0+512=
   576
   (1010)8=(576)10

   c) (20000)8=(?)10


   0*84+0*83+0*82+0*81+2*80=
   0+0+0+0+2=
   2
   (20000)8=(2)10

   d) (37)8=(?)10


   7*81+3*82=
   56+192=
   248

   2. Zadane dekadske brojeve pretvori u pripadajuće oktalne:


   a) (1000)10=(?)8
   1000/8=125 – 0
   125/8=15 - 5
   15/8=1 - 7
   1/8=0 - 1
   (1000)10=(1750)8

   b) (90207)10=(?)8


   90207/8=11275 – 7
   11275/8=1409 - 3
   1409/8=176 - 1
   176/8=22 - 0
   22/8=2 - 6
   2/8=0 - 2

   a) (9999)10 = (23417)8


   b) (529)10 = (1021)8

   3) Zadane oktalne brojeve pretvorite u binarne:


   a) (77)8 = (111111)2
   b) (5473)8 = (101100111011)2
   c) (273)8 = (10111011)2

   4) Zadane binarne brojeve pretvorite u oktalne:


   a) (1011011)2 = (133)8
   b) (100000)2 = (40)8
   Zadaća 26

   Zadane binarne brojeve pretvorite u heksadecimalne:


   a) (1000101)2 = (45)16
   b) (11011011011)2 = (6DB)16

   Zadane pretvorbe provedite označenim redoslijedom:


   a) (E7F)16 (111001111111)2 (7177)8
   b) (7507)8 (111000101111)2 (E2F)16 (3631)10

   Kojemu brojevnom sustavu može pripadati broj 7B9?


   Broj 7B9 može pripadati heksadecimalnom brojevnom sustavu.

   Kojim brojevnim sustavima mogu pripadati brojevi 765 i 1011?


   Broj 756 pripada dekadskom i oktalnom brojevnom sustavu, a broj 1011 pripada binarnom brojevnom sustavu.

   Zadaća 27

   Odredite sljedeće binarne umnoške:
   a) 110 * 1111 = 1011010
   b) 10001 * 101 = 1010101
   c) 1001 * 110 = 110110
   d) 111011 * 100 = 11101100

   Izračunajte (pazeći na redoslijed računskih operacija):


   a) 1101 + 1101 * 1101 = 10110110
   b) 111001 + 110,01 * 1101 = 101111110
   c) (111001 + 11,01) * 1101 = 10000101010

   Zadaća 28

   Binarno oduzmi (tehnikom dvojnog komplemetna):
   a) 1000101 – 11011 = 101010
   b) 110101 – 101110 = 111
   c) 11011 – 101 = 10110
   d) 100001 – 111 = 1001

   Odredite dvojni komplement sljedećih brojeva:


   a) 100101 = 0110101 b) 1111 = 00001

   Odredite binarni kvocijent:


   a) 1011011 : 111 = 1101
   b) 1011 : 11 = 11
   c) 1010001 : 1001 = 1001
   d) 101010 : 111 = 110

   Zadaća 29

   Zadatak 1.
   Nacrtajte logički sklop za koji vrijedi * i odredite tablicu stanja.
   Rješenje:
   A B

   *

   0 0 1 1 1


   0 1 1 0 0
   1 0 0 1 0
   1 1 0 0 0

   Sve kombinacije ulazne vrijednosti napisane su u prva dva stupca.


   Treći i četvrti stupac prikazuje vrijednosti negiranih stanja.
   U posljednjem stupcu je rezultata kad se logičkim operatorom I djeluje na vrijednosti u trećem i četvrtom stupcu.
   Logički sklop je izveden rabeći osnovni sklop NOT koji negira ulaze A i B i logičkim sklopom I koji „množi „ vrijednost svojih ulaza.

   Zadatak 2.


   Prema zadanoj logičkoj funkciji nacrtajte logički sklop i napišite tablicu stanja:

   1. Y =
   2. Y =


   3. Y = *
   4. Y = +
   5. Y = A+B*C
   6. Y = (A+B)*C
   7. Y = A*B+
   8. Y = + C

   USPOREDITE TABLICE STANJA ZA :


   a) 1. i 4. zadatak
   b) 2. i 4. zadatak
   De Morganovo pravilo.
   1.
   A B A*B

   0 0 0 1
   0 1 0 1


   1 0 0 1
   1 1 1 0

   2.
   A B A+B

   0 0 0 1
   0 1 1 0
   1 0 1 0
   1 1 1 0

   3.
   A B

   *

   0 0 1 1 1


   0 1 1 0 0
   1 0 0 1 0
   1 1 0 0 0

   4.
   A B

   +

   0 0 1 1 1


   0 1 1 0 1
   1 0 0 1 1
   1 1 0 0 0

   5.
   A B C B*C A+B*C


   0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0
   0 1 0 0 0
   0 1 1 1 1
   1 0 0 0 1
   1 0 1 0 1
   1 1 0 0 1
   1 1 1 1 1

   6.
   A B C A+B (A+B)*C


   0 0 0 0 0
   0 0 1 0 0
   0 1 0 1 0
   0 1 1 1 1
   1 0 0 1 0
   1 0 1 1 1
   1 1 0 1 0
   1 1 1 1 1

   7.
   A B C


   A*B A*B+

   0 0 0 1 0 1


   0 0 1 0 0 0
   0 1 0 1 0 1
   0 1 1 0 0 0
   1 0 0 1 0 1
   1 0 1 0 0 0
   1 1 0 1 1 1
   1 1 1 0 1 1

   8.
   A B C A+B


   +C

   0 0 0 0 1 1


   0 0 1 0 1 1
   0 1 0 1 0 0
   0 1 1 1 0 1
   1 0 0 1 0 0
   1 0 1 1 0 1
   1 1 0 1 0 0
   1 1 1 1 0 1

   Zadatak 4.


   Ispitajte pomoću tablice stanja vrijede li sljedeće jednakosti (uputa: nacrtajte dvije tablice pa usporedite rezultate):
   a) = *
   A B A+B

   0 0 0 1
   0 1 1 0


   1 0 1 0
   1 1 1 0

   A B


   *

   0 0 1 1 1


   0 1 1 0 0
   1 0 0 1 0
   1 1 0 0 0

   b) = +
   A B A*B

   0 0 0 1
   0 1 0 1
   1 0 0 1
   1 1 1 0

   A B


   +

   0 0 1 1 1


   0 1 1 0 1
   1 0 0 1 1
   1 1 0 0 0

   c) = A*B
   A B

   +

   0 0 1 1 0 1


   0 1 1 0 0 1
   1 0 0 1 0 1
   1 1 0 0 1 0

   A B A*B
   0 0 0


   0 1 0
   1 0 0
   1 1 1

  • Zadaća 30

   1. Kako biste svojim riječima definirali pojam IZJAVE?


   Osnovna pojava u matematičkoj logici je IZJAVA. Ona se obično označuje velikim slovima.
   2. Nabrojite osnovne logičke sklopove.
   Osnovni logički sklopovi su I ili AND, ILI ili OR, NE ili NOT, NI ili NAND, NILI ili NOR, XILI ili XOR, XNILI ili XNOR.

   3. Kako povezujemo logičke izjave?


   Logičke izjave povezujemo pomoću simbola.

   4. Može li izjava biti i istina i laž?


   IZJAVA ili je istinita ili pak lažna . Ne u isto vrijeme jedno i drugo.. Znači ili je istinita ili lažna.

   5. Izjavu “Ona je lijepa, ali nije marljiva”napišite u simboličkom jeziku.


   A= ona je lijepa
   B= nije marljiva
   Da bismo dokazali istinost ove tvrdnje moramo se koristiti nulama (0) i jedinicama (1).
   Oznake su : T( točno) I N(netočno) ili T(true) I F(false)
   Nama je potreban umnožak da bi smo dobili Z!
   Tj. Z=A * B

   6. Nacrtajte logičke sklopove za osnovne logičke operacije.


   Imamo različiti logičkih sklopova tj.
   Logički sklop I ili AND
   Ulaz Ulaz Izlaz
   A B Y
   0 0 0
   0 1 0
   1 0 0
   1 1 1
   Logički sklop ILI ili OR
   Ulaz Ulaz Izlaz
   A B Y
   0 0 0
   0 1 1
   1 0 1
   1 1 1
   Logički sklop NE ili NOT
   Ulaz Izlaz
   A Y
   0 1
   1 0

   7. Što je konjunkcija?


   Konjugacija je IZJAVA kad je jedan od odgovora točan Z će biti pozitivno. Odnosno
   A*B=Z
   Ulaz Ulaz Izlaz
   A B A*B
   0 0 0
   0 1 0
   1 0 0
   1 1 1

   U konjugaciji moraju oba broja biti pozitivna da bi izlaz bio pozitivan.

   Zadaća 31

   1. Što je obrada teksta?


   Obrada teksta je skup operacija za upravljanje podacima koju su većinom tekstualnog tipa.
   2. Što je tekstni procesor?
   Tekstni procesor je program za obradu teksta: automatski prelazak u novi redak, rastavljanje riječi, različite mogućnosti poravnanja, pisanje u obliku novinskih stupaca, brojač riječi, provjera gramatike i pravopisa te mnoštvo drugih pogodnosti.
   3. U kojem paketu se nalazi MS Word?
   MS Word se nalazi u paketu Microsoft office.
   4. Što znači WYSIWYG?
   WYSIWYG - What You See Is Why You Go
   5. Objasni što je znak, riječ, redak i odlomak.
   • Znak – slovo, brojka, znak interpunkcije, razmak, simbol.
   • Riječ – skup znakova odvojenih razmakom, odnosno znakom interpunkcije i raznakom.
   • Redak – broj znakova od lijevog do desnog ruba zaslona ili papira.
   • Odlomak (paragraf, pasus) – skup znakova odvojen od sljedećeg (i prethodnog) naredbom ENTER.
   6. Od kojih se operacija sastoji obrada teksta?
   Sastoji se od sljedećih operacija:
   • UREĐIVANJA (editiranja) – unos, brisanje, umetanje, pretipkavanje, kopiranje, premještanje...
   • ORGANIZIRANJA – naslovi, podnaslovi, nabrajanja, zaglavlje, podnožne bilješke...
   • OBLIKOVANJA (formatiranja) – odabir pisma i poravnavanja, veličina i boja slova, debljina i boja obruba, boja sjenčenja....
   • PRIKAZIVANJA – prikazivanje teksta na zaslonu ili ispis teksta pisačem.
   • POHRANE – na magnetni ili optički medij.
   7. Koja je razlika između programa i dokumenta?
   Dokument je datoteka koju kreiramo pomoću programa, u ovom slučaju MS Wordu. Dokumente Ms Worda prepoznat ćemo po nastavku .doc ili po ikoni s plavim slovom W.

   8. Koju tipku pritisnemo kad želimo prijeći u novi redak?


   Pritisnemo tipku ENTER.
   9. Moramo li se brinuti o prelasku u novi redak u programu MS Word?
   Tekst pišemo od mjesta gdje se nalazi pokazivač na bijelom papiru i ne moramo se brinuti o prelasku u novi redak. Kada želimo upočeti novi odlomak, pritisnemo tipku ENTER. Za novu stranicu trebamo pritisnuti CTRL+ENTER. Svaki dokument može imati proizvoljan broj stranica.
   10. Koji nastavak imaju dokumenti u MS Wordu?
   Dokumenti u MS Wordu imaju nastavak .doc.
   11. Na koje načine možete pokrenuti MS Word?
   Program MS Word možemo pokrenuti na nekoliko načina. Većinu programa otvaramo na sljedeći način:
   1. odabirom Start - Svi programi - Microsoft Word
   2. Odmah iz izbornika Start izaberemo MS Word među zadnje korištenim programima.
   3. dvostrukim klikom miša na Wordovu datoteku u Windovs Exploreru
   4. odabirom Start – Novi Office dokument otvorit će se okvir Novi Office dokument u kojemu odaberemo Prazan dokument i kliknemo na gumb U red.
   Zadaća 32

   Moj najbolji prijatelj zove se Ante, ide u I. razred Srednje ekonomske škole u Livnu i dobar je učenik.Voli puno gledati filmove.Najbolji smo prijatelji od malih nogu

   Ja se zovem Aldin Omeragić idem u I. razred Srednje Ekonomske škole u Livnu. U slobodno vrijeme igram nogometa.

   Zadaća 34

   1. Na koji način možemo otvoriti: a) novi dokument
   b) postojeći dokument
   Novi dokument možemo otvoriti iz izbornika Datoteka
   Nova (FileNew) pri čemu se otvori Okno zadataka s mogućnošću izbora praznog dokumenta ili predloška za novi dokument. Drugi način otvaranja dokumenta u MS Wordu jest alat Novi prazni dokument sa standardne alatne trake.
   Postojeći dokument možemo otvoriti MS Wordovu datoteku dvostrukim klikom miša na nju u Windows Exploreru ili na bilo kojem mjestu gdje je pohranjena.
   Ako postojeći dokument otvaramo iz MS Worda, onda to možemo učiniti na sljedeće načine:
   • Pri dnu izbornika datoteka nalaze se četiri posljednje otvarana MS Word dokumenta
   • Naredbom Datoteka
   Otvori (FileOpen)
   • Alatom Otvori sa standardne alatne trake
   2. Objasni razliku između naredbe Spremi i Spremi kao.
   Naredbom Spremi program automatski sprema dokument na prethodno odabranu lokaciju s odabranim imenom, dok naredbom Spremi kao odabiremo naziv dokumenta i lokaciju spremanja.
   3. Navedi korake za kopiranje i premještanje dijela teksta.
   Kopiramo tekst tako da zacrnimo dio koji želimo kopirati, zatim kliknemo desnom tipkom miša i pritisnemo Kopiraj (Copy). Tekst premještamo tako što zacrnimo dio koji želimo premjestiti i mišem premjestimo na željeni dio.
   4. Koje tipke s tipkovnica služe za brisanje znakova u tekstu?
   Za brisanje znakova u tekstu služe tipke Delete, back-Space ili kombinacija Ctrl + Delete.

   5. Gdje ćemo pronaći alate za oblikovanje i premještanje dijela teksta?


   Pronaći ćemo ih u dijaloškom okviru Oblikovanje
   Font..
   6. Objasnite alate za oblikovanje znakova s trake oblikovanja.
   1. stilovi i oblikovanje
   2. stil
   3. tip slova
   4. veličina slova
   5. podebljana slova
   6. nakošena slova
   7. podcrtana slova
   8. poravnanja u ćeliji
   9. isticanje
   10. boja fonta
   7. Koji font slova se najčešće rabi u dokumentu?
   Najčešće se rabi Times New Roman.
   8. Koja se veličina najčešće rabi u dokumentu?
   Najčešće se rabi veličina 12.
   9. Što prilagođujemo u dijaloškom okviru Oblikovanje
   Font?
   U dijaloškom okviru Oblikovanje
   Font možemo prilagoditi: font, stil fonta, veličinu, boju fonta, različite načine podcrtavanja, te efekte na znakove kao što su sjena, kontura, reljef…

   1. Koliko stranica ima dokument i kako ćete znati na kojoj se nalazite?


   Dokument ima jednu stranicu. Na kojoj smo stranici vidimo tako što kada vučemo kliznu traku sa strane nam se pojavi broj stranice.

   2. Koliko odlomaka ima u tom tekstu?


   U tom tekstu ima tri odlomka.
   3. Izabran je font Arial, veličina 11.
   4. Označite jednu riječ i promijenite joj font.

   5. Mijenjajući fontove na znakovima čćđžšĆČŽĐŠ, provjerite koji fontovi sadrže hrvatske dijakritičke znakove. Upišite te fontove.

   To su:
   Bodoni MT
   Algerian
   Baskerville Old Face
   Bodoni MT Black
   Lucida calligraphy i dr.
   6. Koja je najmanja, a koja najveća veličina fonta u MS Wordu?
   Najmanja veličina je 8, a najveća 72 (ali možemo staviti i na veće ako želimo)
   7. Može li korisnik upisati proizvoljnu veličinu fonta?
   Može.
   8. U prvoj rečenici promijenite boju teksta u crvenu,a pozadinu u žutu boju.
   f(x)=x2+2x3-4x6


  • ZADAĆA 36 Još ćemo naučiti…

   Nakon što smo postavili centriran, nakošen, podebljan i dvostruko podvučen naslov, upisujemo tekst tako da započinjemo odlomak s uvlakom od 1,5 cm i veličinom slova 12, Times New Roman (u naslovu 14), Ovaj odlomak također rabi istu uvlaku, a cijeli tekst je poravnan obostrano. Gornja i donja margina su veličine 2,3 cm,a desna i lijeva 2,8. Namjesti ih.


   Sada rabimo tabulatore i upisujemo sljedeći tekst:PREZIME IME VISINAPirić Ivan 186,88Letica Ana 166,50Mikić Korina 172,54
   Imate li potrebe pisati u stupcima kao odredite željeni broj stupaca. Ovaj u novinama, pritisnite alat Columns i tekst napišite u dva novinska stupca.
   Na početak teksta umetnite sliku koja vam kazuje da ste dobili diplomu majstora obrade teksta.
   RAZRED PREZIME I IMEb) Potpis
   IMPRESUM
   Urednica Maja VulićZamjenska urednica Ana KorupNovinari Lana Frančić Ivan Krešo Robert BilićLektorica Irena BarbarićFotoreporter Renato Ivić
   Zadaća 38
   1. Koje vrste poravnanja postoje u MS Wordu?Tekstovi mogu biti:o Poravnati uz lijevu granicu uvlakeo Centrirani između granica uvlakeo Poravnan uz desnu granicu uvlakeo Poravnan do obje strane uvlake 2. Kako možete promijeniti razmak između redaka?Razmak između redaka mijenjamo u dijaloškom okviru Odlomak, u odjeljku Prored.3. Objasnite sve oznake koje vidite na ravnalu.Na ravnalu se nalaze tabulatori i uvlake.4. Koje uvlake postoje na ravnalu?Na ravnalu imamo oznake:o Viseća uvlaka- određujemo mjesto gdje počinje svaki sljedeći redak osim prvogo Uvlaka prvog retka- uvlačimo samo prvi redak u odlomkuo Lijeva uvlaka- uvlačimo cijeli odlomak slijevao Desna uvlaka- uvlačimo odlomak zdesna5. Čemu služi tipka Tab?Tipkom Tab premještamo pokazivač i tekst na poziciju tabulatora.6. Koje vrste tabulatora sadrži MS Word?MS Word sadrži:o Lijevi tabulatoro Desni tabulatoro Tabulator centriranjao Decimalni tabulatoro Tabulator trake7. Kako ćete obrisati tabulator?Tabulatore možemo brisati u dijaloškom okviru Oblikovanje
   Tabulatori naredbom Očisti ili odvući oznaku tabulatora izvan ravnala i pustiti tipku miša.

  Download 22.52 Kb.
  Download 22.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  1. Binarno zbroji! a) (10111)2+(1111)2=(100110)2

  Download 22.52 Kb.