• 308ZMA - Základy mixáže AV díla Způsob zakončení: KZ Rozsah: Semestr: Z Kredity
 • Studijní materiály: 308ZPZ - Základy počítačového zpracování zvuku Způsob zakončení: Z Rozsah: 13/S
 • Studijní materiály
 • Studijní materiály: 308ZRHN - Zvuková režie hudební nahrávky Způsob zakončení: ZK Rozsah: 13/S
 • Poznámka: Anotace
 • 308ZTD - Zvuková tvorba v dokumentárním filmu Způsob zakončení: Z Rozsah: 12/S Semestr: Z Kredity
 • Studijní materiály: 308ZTEZ - Základy tvorby elektroakustického zvuku Způsob zakončení: Z Rozsah: 2/T
 • 308ZTH - Zvuková tvorba v hraném filmu Způsob zakončení: KZ Rozsah: 13/S Semestr: Z Kredity
 • 308ZTT1 - Zvuková tvorba v televizi 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: 2/T Semestr: L Kredity
 • Studijní materiály: 308ZTT2 - Zvuková tvorba v televizi 2 Způsob zakončení: ZK Rozsah: 2/T Semestr
 • 308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace
  Download 0.85 Mb.
  bet9/9
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Studijní materiály:

  Kuna, M.: Zvuk a hudba ve filmu - Panton 1969

  Lexmann, J.: Teória filmovej hudby - Veda 1981

  Hůrka, M.: Estetika zvuku ve filmu - ČsFÚ 1965

  Kolektiv: Film a filmová technika - SNTL 1974

  Stadtrucker, I.: Zvukové majstrovstvo ve filmu a televizi - SPN 1977

  Stadtrucker, I.: Krása tmy

  Barvík, Malát, Tauš: Stručný hudební slovník - KLHU 1960  308ZMA- Základy mixáže AV díla

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah:

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Základní příprava na práci se zvukem při společných AV cvičeních. Posluchači mají k dispozici kompletně připravený obrazový i zvukový materiál a pod odborným dohledem se učí s tímto materiálem pracovat.  Sylabus:

  Posluchači se učí přemýšlet o vztazích mezi obrazem a zvukem, o proporcích a poměrech jednotlivých zvukových pásem, o zvukových přechodech, o estetických hodnotách jednotlivých zvukových kategorií. Nejde o pouhé teoretizování - všechny poznatky si ověřují a potvrzují při vlastním míchání. Zároveň si osvojují technologii a získávají základy praktických dovedností při míchání v reálném čase.

  1) seznámení s technologickým řetězcem studia

  2) opakování teorie seznámení s míchacím plánem

  3) mix

  a) projekce připravených zvukových pásů diskuse  b) vormix dialogů diskuse

  c) vormix ruchů diskuse

  d) závěrečný mix - vormix dialogů vormix ruchů postsynchron ruchů hudba

  e) kontrolní projekce mixu diskuse

  f) opravy mixu

  Během semestru se posluchači při míchání postupně několikrát vystřídají, rovněžtak se obmění i míchaný materiál.  Studijní materiály:

  308ZPZ- Základy počítačového zpracování zvuku

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Praktické seznámení s problematikou počítačového zpracování zvuku, konkrétně v systému ProTools.  Sylabus:

  1. Základní orientace v platformě Apple MacInotsh

  2. Princip zpracování zvuku při HD zpracování

  3. Systém ProTools - jednotlivé druhy a možnosti zvukových stanic

  4. Základní postupy při zpracování zvuku v systému ProTools .

  5. Nahrávání, způsoby editace.

  6. Playlist, práce s regiony.

  7. Destruktivní možnosti úprav zvuku.

  8. Dedestruktivní možnosti úprav zvuku.

  9. Plug ins.

  10. Automatizace jednotlivých parametrů.

  11. Práce s digitalizovaným obrazem.

  12. Praktické seznámení s jednotlivými školními stanicemi (seminární pracovna KZT - Lažan, zvukové studio p. Podroužka - Klimentská, Studio FAMU - TV zvuková režie).

  13. Praktické cvičení nasazení a úpravy zvuku z archivu.  Studijní materiály:

  M. Jílek: Vztah technologických a uměleckých aspektů zvukové složky AV díla - diplomová práce FAMU - vybrané kapitoly.


  308ZRFH- Zvuková režie filmové hudby

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou nahrávání různých žánrů hudby. Dále poukazuje na rozdíly mezi nahráváním filmové hudby a hudby pro CD, rozhlas apod.  Sylabus:

  1. Zvukový režisér - tvůrčí profese

  2. Hudba ve filmu a televizi

  3. Principy nahrávání hudby různých žánrů. Rozdíly mezi nahráváním filmové hudby a hudby pro CD, rozhlas apod.

  4. Výběr mikrofonů pro nahrávání hudby.

  5. Nahrávání sólových nástrojů. Nahrávání komorních orchestrů a souborů.

  6. Nahrávání symfonického orchestru.

  7. Nahrávání dechové hudby. Nahrávání lidové hudby.

  8. Nahrávání vokální hudby. Nahrávání oper.

  9. Nahrávání hudby pro audiovizuální pořady.

  10. Záznam a střih stereofonního signálu. Záznam a střih vícestopého signálu.

  11. Používání upravovačů signálu.

  12. Automatická mixáž hudby. Mixáž hudby pro vícekanálové technologie.

  13. Závěrečná diskuse  Studijní materiály:

  308ZRHN- Zvuková režie hudební nahrávky

  Způsob zakončení: ZK

  Rozsah: 13/S

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Seznámení se s problematikou studiového a "live" nahrávání vážné hudby. Ve společné teoretické části jsou vysvětleny základní akustické, technické, organizační, psychologické a umělecké aspekty profese zvukového režiséra. V praktické části realizují posluchači nahrávku komorního či orchestrálního koncertu a studiovou nahrávku komorní hudby.  Sylabus:

  1. Obecné aspekty studiového a "live" nahrávání vážné hudby

  2. Akustická specifika studií a koncertních prostor. Geometrie prostoru, jeho akustické vybavení a hlučnost

  3. Posouzení dozvuku a difuzity akustického pole. Odhad vlivu publika, odhad poloměru doznívání

  4. Orientace v akustických vlastnostech hudebních nástrojů. Dynamika, barva a vyzařování tónu v reálném prostoru

  5. Rozmístění sólistů a souborů ve studiu a na pódiu sálu. Technické podmínky studiového a "live" nahrávání

  6. Volba mikrofonů, počet, typy, volba typu stereofonie. Vztah mikrofonu a hudeb. nástroje, volba polohy a vzdálenosti. Přístupy k zamikrofonování, volba podpůrných mikrofonů

  7. Šířka a hloubka zvukového obrazu. Koncepce zvukového pojetí a účel nahrávky. Kontrolní poslech

  8. Orientace v uměleckých aspektech nahrávání. Příprava nahrávání, režijní koncepce studiová a "live"

  9. Komunikace s interpretem a hudebním režisérem. Psychologické aspekty přítomnosti techniky na pódiu

  10. Zásahy do dynamiky, barvy a lokalizace zvukového obrazu. Použití umělého dozvuku

  11. Sestřih a dodatečné úpravy nahrávek a jejich další použití. Dokumentace nahrávání a nahrávky

  12. Organizační aspekty studiového a "live" nahrávání

  13. Hudební rozhlasový a televizní přenos

  Hodnocení: zkouška

  Studijní materiály:

  V. Zamazal: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

  V. Vlachý: Praxe zvukové techniky - Muzikus 1995

  308ZTA- Zvuková tvorba v animovaném filmu

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Předmět má povahu tvůrčí dílny specializované na tvorbu zvukové složky animovaného filmu. Slouží jako příprava k vlastním praktickým cvičením studentů.  Sylabus:

  1) naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizaci zvukové složky animovaného filmu

  2) zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku

  3) rozbory animovaných filmů různých typů (kreslený, loutkový, pixilovaný, kombinovaný, multimediální atd.)

  4) diskuse o zvukovém ztvárnění animovaných filmů, o volbě stylizačních prostředků díla a technologických možnostech zpracování zvuku (natáčení, střih zvuku, mix).

  V návaznosti na tento předmět pedagog v době dokončovacích prací jednotlivých cvičení dále spolupracuje se studentem ve střižně a při mixáži zvuku. Výsledky se pak zpravidla uplatňují jako další výukový materiál.  Studijní materiály:

  Štěpán Müller - Zvuková složka animovaného filmu, FAMU 1998

  Štěpán Müller - Zvuková dramaturgie animovaného filmu, FAMU 2003

  Robert Dufek - Typy zvukové skladby v animovaném filmu, FAMU 2003


  308ZTD- Zvuková tvorba v dokumentárním filmu

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 12/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Pohled na zvukovou tvorbu s ohledem na specifičnost dokumentárního filmu. Přednášky, spojené s videoukázkami, volně přecházející v diskusi nad úskalími a možnostmi zvukové složky v dokumentárním filmu. Cílem je přinést studentům koncentrovaný souhrn ryze praktických rad, jak postupovat při snímání zvuku v dokumentu.  Sylabus:

  1. Specifika dokumentárního filmu vzhledem k filmu hranému a animovanému. Umělecké možnosti dokumentárního filmu, tvůrčí zapojení zvukové složky. Stírání hranic - kombinace s prvky hranými, animovanými apod.

  2. Vliv výrobní technologie a realizačních podmínek na tvůrčí možnosti.

  Dodržování řemeslného a tvůrčího standardu, postavení a role zvukařské profese mezi ostatními tvůrčími profesemi. Prostor pro zvukaře v podmínkách televizní výroby.

  3. Osobnostní dispozice zvukaře. Práce v malém štábu, samostatnost. Vstupování do soukromí cizích lidí, většinou neuvyklých vystupování před kamerou - problémy s tím spjaté. Schopnost komunikace a vcítění do okamžité situace, do režijního záměru, souznít se stylem práce ostatních spolupracovníků, předvídavost.

  4. Výběr vhodného zařízení, popřípadě technologie s důrazem na mobilnost, pohotovost a spolehlivost.. Organizační a technické přípravy před natáčením - určení vhodné zvukové techniky a technologie, vzhledem k rozpočtu filmu a s respektem k postprodukci a výslednému formátu (TV-kino -stereo-vícekanál atd...)

  5. Práce zvukaře při natáčení. Přehled používaných technologií a přístrojů - mixážních pultů, zvukových záznamových strojů, mikrofonů, příslušenství, jejich vhodnost pro dokumentární natáčení.

  6. Praktické zacházení s technikou při příjmu zvuku : práce s mikrofonem na tyči, s bezdrátovými mikrofony, s mixážními pulty propojenými kabelem do videokamery,se samostatnými zvukovými záznamy : digitálními či analogovými, páskovými či nelineárními; způsoby synchronizace, problémy s kapacitou baterií, klimatickými podmínkami, spolehlivostí, pohotovostí, atd.

  7. Slovo, ruch, hudba v dokument.filmu. Pohled na základní zvukové kategorie z hlediska dokumentárního filmu, způsoby a možnosti práce s nimi.

  8. Rozmanité typy přístupu ke zvukové dramaturgii u různých režisérů. Možnosti zvukaře, jak pozitivně ovlivnit zvukovou dramaturgii - před natáčením, při natáčení a ve stádiu postprodukce.

  9. Postprodukce : přepisy, synchroniz

  Studijní materiály:

  308ZTEZ- Základy tvorby elektroakustického zvuku

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Student se v tomto předmětu seznámí s tvorbou elektronického zvuku a možnostmi jeho následného tvůrčího zpracování. Prakticky si vyzkouší tvorbu zvukových elementů a jejich organizaci pomocí počítačových programů. Seznámí se metodami tvůrčí práci s výrazovými prostředky elektroakustické hudby.  Sylabus:

  1/ Vybavení studia pro tvorbu elektronického zvuku, minimální požadavky, specializace.

  2/ Propojení elektronické aparatury - síť, audio, MIDI. Synchronizace, video.

  3/ Druhy tvorby EA hudby - svébytná (artificiální, komerční), pro AV užití (filmová, scénická a pod).

  4/ Vývoj hudebních nástrojů užívaných v elektroakustické hudbě - Trautonium, Martenotovy vlny, a další. Moogův syntezátor.

  5/ Tvorba zvuku na moderních EA nástrojích. Elementární vlnové průběhy - sinus, pulz, trojúhelník, šum. Základní typy syntézy zvuku. Tvorba zvuku pomocí aditivní syntézy.

  6/ Dynamická obálka (ADSR). Ovládání parametrů tónu v programu Softsynth.

  7/ Moogův syntezátor - otevřený stavebnicový systém. Důležité pojmy - VCO, VCA, AE.

  8/ Princip a užití FM syntézy - praktické ukázky tvorby v programech Softsynt a Avalon.

  9/ Některé další druhy zvukové syntézy - fraktálová, Karplus-Strong ?Praktické ukázky.

  10/ Základy editace zvukových vzorků. Editory zvuku v počítači - K-Edit, Sound Diver, speciální editory. Editační praxe - tvorba a úprava zvukového vzorku.

  12/ Sampler - tvorba a úprava zvukových vzorků (samplů). MIDI - komunikační jazyk. Praktické propojování, přenos dat po MIDI. Sekvencer - tvorba hudby pomocí sekvenceru.

  13/ Efektové procesory (DSP), praktické ukázky úpravy zvuku. Počítačové pluginy pro úpravu zvuku. Problematika synchronizace zvuku s videem. Surroundový zvuk.

  Hodnocení:

  Posluchač je hodnocen za aktivní účast na semináři a za úspěšné absolvování testu.

  Studijní materiály:

  S. Pellman - AN INTRODUCTION TO THE CREATION OF ELECTROACOUSTIC MUSIC

  V. Syrový - Technické základy elektroakustické hudby

  E.R. Miranda - Computer Sound Synthesis for the Electronic Musician

  CH. Dodge, T. A. Jerse - Synthesis, Composition and Performance

  D. Forró - Počítače a hudba  308ZTH- Zvuková tvorba v hraném filmu

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem předmětu je prohloubení znalostí zvukové tvorby se zaměřením na hraný film. Výklad je zaměřen na tvorbu zvuku celovečerních hraných filmů, které jsou jedním z nejkomplikova-nějších tvůrčích úkolů zvukových mistrů - sound designérů. Výklad je doplňován AV ukázkami.  Sylabus:

  1. Téma : Úvod a základní poznatky o zvukové tvorbě.

  Vymezení pojmu mistr zvuku a sound designer.

  Zvuková složka filmu jako výtvor svébytné umělecké individuality mistra zvuku.

  Funkce a práva režiséra hraného filmu, vliv producenta.

  Vlastnosti mistra zvuku.

  2. Téma : Příjem a záznam kontaktního zvuku při tvorbě hraného filmu.

  Vliv TV jako média na zvukovou složku hraného filmu.

  Kritéria čistoty a věrnosti a funkčnosti zvuků.

  Důležitost srozumitelnosti dialogů.

  Příprava záběru, zkoušky, komunikace s kameramanem, režisérem, produkcí, herci, architektem, rekvizitáři, skriptem a klapkou..

  Spolupráce s mikrofonistou.

  Záznamová zařízení, záznam do jedné nebo více stop.

  Mikrofony a příslušenství.

  Okolní hluk, směrování mikrofonu.

  Prostorový charakter zvuku a hlučné prostředí.

  Použití polymikrofonie a mikroportů.

  Mikroporty - barva zvuku, kostýmy, uchycení, akustická protifáze.

  Příjem kontaktního zvuku pro vícekanálové systémy.

  Příjem nedialogových kontaktních záběrů a SZ.

  3. Téma : Dialogový postsynchron v hraném filmu.

  Důvody pro dialogový PS.

  Pomocný zvuk.

  Rozhodnutí, které dialogy PS.

  Příprava PS, starty, značky M.O. dialogy.

  Smyčková nebo bezsmyčková technologie.

  Mikrofony, PS studio, záznamová zařízení - počty stop.

  Dva tvůrčí způsoby příjmu PS ve studiu.

  Herci, neherci, děti a senioři.

  Rytmus dialogů, zkoušky, synchronnost, mechanický mluvní projev, herec, kontroly a výběr, možnost kombinací a synchronizace.

  Postavení herců u mikrofonu.

  Typické odezvy prostoru (impulsní zvuky-křik).

  Zvuková perspektiva.

  Zpětná vazba při analogovém záznamu, výhody analogového záznamu.

  Postsynchrony pro vícekanálové systémy.

  Postsynchrony sborů.

  4. Téma : Dialogový a hudební playback v hraném filmu.

  Playback - platný nebo pomocný PB.

  Dialogový playback.

  Dialogový playback vnitřních monologů.

  Hudební playback - partitura a rozzáběrování, při kontaktním natáčení.

  Technologie kontaktního natáčení s hudebním playbackem.

  Zajištění synchronnosti playbacku.

  5. Téma : Nahrávání filmové hu  Studijní materiály:

  J.Borwick - Sound Recording Practice 4 th.edit (Oxford University Press)

  I.Stadtrucker - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

  I.Bláha - Zvuková dramaturgie AV díla (AMU 1995)

  Dolby Laboratories Inc. - Firemní literature (web:www.dolby.com)

  M.Hůrka - Estetika zvuku ve filmu ( ČsFÚ 1965)

  Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

  F.Kolmer - Prostorová akustika SNTL 1984)

  M.Kuna - Zvuk a hudba ve filmu ( Panton 1968)

  L.Zenkl - ABC hudební nauky ( Supraphon)

  I.Janoušek - ABC akustiky pro hudební praxi (Supraphon)

  308ZTT1- Zvuková tvorba v televizi 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Předmět má povahu specializované tvůrčí dílny zaměřené na zvukovou tvorbu v televizních žánrech. Součástí předmětu jsou zvukové rozbory ukázek tohoto programového žánru.  Sylabus:

  A. Studenti jsou uvedeni do obecné problematiky práce mistra zvuku při výrobě televizních dramatických programů (inscenací, videofilmů a divadelních přenosů), jsou seznámeni s technologickými postupy a estetickými zásadami používanými při vytváření zvukové složky pořadů.

  B. Výuka se člení dle fází geneze TV dramatických pořadů :

  1) Předvýrobní etapa

  2) Realizační etapa

  3) Postprodukce

  V jednotlivých přednáškách jsou podrobně rozkrývány veškeré technické, tvůrčí a organizační aspekty práce mistra zvuku v podmínkách televizní výroby.

  C. Zvukové rozbory ukázek - diskuse nad videoukázkami, v nichž se probíraná problematika prakticky dokumentuje.  Studijní materiály:

  308ZTT2- Zvuková tvorba v televizi 2

  Způsob zakončení: ZK

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Náplní semináře jsou projekce televizních dramatických pořadů s následnou diskusí a rozborem zvukové složky díla, zejména s ohledem na zvukovou dramaturgii.  Sylabus:

  Na praktických ukázkách lze nejlépe demonstrovat nejrozmanitější postupy zvukové dramaturgie. Vzhledem k orientaci semináře na televizní tvorbu jsou diskutované ukázky z produkce televizního studia. Posluchači mají prokázat schopnost formulovat svůj vlastní názor na použití, výběr, umístění a zpracování jednotlivých komponent zvukové složky AV díla - mluveného slova, hudby, ruchů a atmosfér. Zúročují zde teoretické i praktické znalosti získané v průběhu studia.  Studijní materiály:

  Download 0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace

  Download 0.85 Mb.