• 8-sinf uchun texnologiya fanidan test savollari 2-yarim yillik
 • 8-sinflar uchun texnologiya fanidan test savollari 1-yarim yillik
  Download 77.44 Kb.
  Sana01.01.2020
  Hajmi77.44 Kb.

  8-sinflar uchun texnologiya fanidan test savollari

  1-yarim yillik
  1.Hunarmandchilik deganda nimani tushunasiz?

  A) Hunarmandchilik bu- biror bir buyum yaratish

  B) Hunarmandchilik- gilam to’qish, kashta tikish

  S) Hunarmandchilik –oddiy mehnat qurollari yordamida xomashyolardan turli mahsulot tayyorlanadigan ishlab chiqarish va ularni yaratadigan kasblarning umumiy nomi

  D) barcha javoblar to’g’ri.

  2. Halq hunarmandchilik san’atining eng qadimiy turi qaysi?

  A) to’quvchilik B) zardo’zlik S) kashtachilik D) kulolchilik

  3. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimovning “Xalq amaliy san’ati hunarmandchiligini rivojlantirish yo’li bilan qo’llab-quvvatlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi farmoni nechanchi yilda qabul qilingan?

  A) 1998 yil 31-mart B) 1996 yil 15-may

  S) 1995 yil 10-aprel D) 1997 yil 31-mart

  4.Hunar nima?

  A) kishining biror foydali, maqsadli faoliyat bilan shug’ullanishi

  B) agranom-pedagog, muhandis-pedagog yoki ularning birinchi atalishi

  S) kishining qo’l mehnati bilan biror buyum yasashi

  D) sanoatda mahsulotlar tayyorlashda mutaxassisning faol qatnashishi

  5. Xalq hunarmandchiligida materiallarga qanday usullarda naqsh solinadi?

  A) o’yib B) chizib S) chok yordamida D) yuqoridagilarning hammasi to’g’ri

  6. To’qishda qanday asbob va moslamalardan foydalaniladi?

  A) spissalardan B) ilmoqdan S) ipdan D) barcha javoblar to’g’ri

  7. To’qishda qanday iplardan foydalaniladi?

  A) tabiiy va kimyoviy iplardan foydalaniladi

  B) sun’iy iplardan S) sintetik iplardan D) tabiiy iplardan

  8. “Savatcha guldasta” bayram sovg’asi necha usulda to’qiladi?

  A) 3 xil usulda B) 4 xil usulda S) 2 xil usulda D) 1 xil usulda

  9. Bluzka qanday kiyim hisoblanadi?

  A) yengil kiyim B) sport kiyimi S) ishlab chiqarish kiyimi D) ichki kiyim

  10.Kiyimlar assortimentiga ko’ra bluzkaning qanday turlari bor?

  A) bluzka- jemper B) bluzka-pancho

  S) bluzka-jemper, bluzka-batniklar

  D) to’g’ri javob berilmagan

  11. Do’ppi necha qismdan iborat?

  A) 3 qismdan B) 4 qismdan S) 2 qismdan D) 5 qismdan

  12.Do’ppi tikish O’zbekistonning qaysi viloyatlarida keng rivojlangan?

  A) Toshkent, Namangan B) Sirdaryo

  S) Navoiy, Jizzax D) Samarqand, Buxoro, Andijon, Surxondaryo

  13. Do’ppi tikayotganda ko’z bilan tikilayotgan do’ppi o’rtasidagi oraliq masofa qancha bo’lishi kerak?

  A) 15-20 sm B) 10-15 sm S) 25-30 sm D) 35-40 sm

  14. Do’ppilar shakli jihatidan necha xil bo’ladi?

  A) 4 xil B) 3 xil S) 5 xil D) 2 xil

  15. O’zbekistonda moddiy ishglab chiqarishning yetakchi tarmog’i qaysi soha hisoblanadi?

  A) qishloq xo’jaligi B) sanoat S) oziq-ovqat sanoati D) aloqa

  16. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish nima?

  A) ishlab chiqarishni takomillashtirish B) ayrim texnologik operasiyalarni bajarish

  S) yarim-avtomat D) avtomat-stanoklar

  17. Ishlab chiqarish va laboratoriya tajribalarini qayerda o’tkazish mumkin?

  A) faqat laboratoriyada B) maktab laboratoriyalarida

  S) ishlab chiqarish sharoitida D) otaliq korxonalarida

  18. Milliy hunarmandchilik nima?

  A) dastgohlarda mahsulotlar yasash B) har xil narsalar, buyumlar tayyorlash

  S) stol-stul, parta yasash, ta’mirlash

  D) har xil mehnat qurollari yordamida mahsulotlar ishlab chiqarish

  19. Ishlab chiqarish deganda nimani tushunasiz?

  A) mahsulot ishlab chiqarish B) buyum ishlab chiqarish

  S) insonlarning o’z ehtiyojlarini qondirish maqsadida iqtisodiy ne’matlar yaratish jarayoniga aytiladi D) oziq-ovqat ishlab chiqarish

  20. Ishlab chiqarishning nechta sohasi bor?

  A) 4 ta B) 2 ta S) 5 ta D) 3 ta


  21. Do’ppi tikish bo’yicha qaysi viloyat ko’proq shug’ullanadi?

  22. Shoyi gazlamasi qaysi mamlakatda ishlab chiqarilgan?

  23. Zardo’zlik hunarining piri kim?

  24. Qaysi hunarmandchilik sohasida inson uchun zarur bo’lgan, ko’p iste’mol qilinadigan mahsulot ishlab chiqiladi?

  25. Payg’ambarimiz Hazrati Dovud qaysi kasb bilan shug’ullangan?


  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Javob

  S

  A

  D

  A

  A

  D

  A

  S

  A

  B

  A

  D

  S

  D

  A

  B

  D

  A

  S

  B

  21. Andijon

  22. Xitoyda

  23. Hazrati Dovud

  24. Tegirmonda

  25. Temirchilik


  8-sinf uchun texnologiya fanidan test savollari

  2-yarim yillik

  1.Hozirgi zamon texnikasining asosini nimalar tashkil etadi?

  A) kompyuterlar B) dvigatellar S) mashinalar D) elektrodvigatellar

  2. “Texnologiya” iborasi qanday ma’noni bildiradi?

  A) yunoncha “tehnos” –san’at, hunar, “logos”-bilim, fan ma’nosini

  B) lotincha “tehnos” -san’at, hunar, “logos”-bilim, fan manosini

  S) forscha “tehnos”- san’at, hunar, “logos”-bilim, fan manosini

  D) inglizcha “tehnos”-san’at, hunar, “logos”-bilim, fan manosini

  3. Fan –texnika taraqqiyotining rivojlanishi qaysi sohalarda sezilarli o’zgarmoqda?

  A) mashinasozlik B) radioelektronika, asbobsozlik

  S) yengil va oziq-ovqat sanoati D) barcha javoblar to’g’ri

  4. Ishlab chiqarish asoslari va kasb tanlash nechanchi sinflarda o’rgatiladi?

  A) 8-9 –sinflarda B) 6-7-sinflarda S) 6-8-sinflarda D) 5-8-sinflarda

  5. Ishlab chiqarish korxonalariga sayohat necha bosqichda amalga oshiriladi?

  A) 1 bosqich B) 3 bosqich S) 2 bosqich D) 5 bosqich

  6. O’quvchilarning ishlab chiqarish uyushmasi nima?

  A) o’quvchilarning mustaqil ishlash uslubi

  B) mehnat ta’limining maktabdan tashqari shakli

  S) mehnat ta’limining sinfdan va maktabdan tashqari shakli

  D) ishlab chiqarish bilan bevosita tanishtiradigan o’qitish shakli

  7. “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da kasb egalarini tayyorlash mustaqil tizimi qanday ataladi?

  A) mutaxassis kadrlar tayyorlash B) umumiy o’rta, o’rta-maxsus, kasb-hunar, oliy ta’lim

  S) o’rta-maxsus, kasb-hunar ta’limi D) o’rta-maxsus, kasb-hunar, oliy ta’lim

  8. Kasb nima, sizning-cha?

  A) diplom yoki tegishli hujjatda ko’rsatilgan ixtisoslik nomi

  B) maqsadli mehnat faoliyati

  S) unumli mehnat bilan shug’ullanish

  D) jamiyat uchun foydali mehnat qilish

  9.Kasb tanlash nima?

  A) o’quv fani

  B) yoshlarning kelajak hayoti mazmunini belgilovchi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar majmui

  S) pedagogik-psixologik tadbirlar majmui

  D) yuqoridagilarning barchasi to’g’ri

  10.Kasbiy bilimlar nima?

  A) o’quv yurtida ma’lum kasbni o’rganishda orttirilgan bilimlar

  B) ma’lum kasb-hunar sohasida ajdodlar tomonidan orttirilgan tajribalar

  S) kasbiy adabiyotlarni o’qishga o’rgatiladigan bilimlar, ko’nikmalar

  D) darslik va qo’llanmalarni o’rganishga o’rgatiladigan bilimlar

  11. Kasb tanlash ishi metodlari nimalardan iborat?

  A) kuzatish, suhbat B) harakatlar va hujjatlar tahlili

  S) anketa, test, kuzatish D) eksperiment, umumlashtirish

  12. Yoshlarning kasblarga qiziqishi og’zaki metodlarda qanday qilib aniqlanadi?

  A) savol-javob, suhbat B) so’rovnoma

  S) savol-javob D) kechalar uyushtirish

  13. Kasb haqidagi fazilatlar nechanchi sinfdan boshlab shakllantiriladi?

  A) 2-sinfdan B) 1-sinfdan S) 1-sinfdan D) 1-sinfdan

  14. Mulkchilik shakllarini toping

  A) aralash mulk, davlat mulki B) aralash mulk

  S) davlat mulki D) barcha javoblar to’g’ri

  15. Aralash mulk shakllarini toping

  A) jamoa mulki B) oilaviy mulk

  S) xususiy mulk D) barcha javoblar to’g’ri

  16. Korxona deganda nimani tushunasiz?

  A) tovar ishlab chiqarishni B) xizmat ko’rsatuvchi tashkilot

  S) tovar ishlab chiqarish va xizmat ko’rsatuvchi har qanday tashkilot

  D) to’g’ri javob berilmagan.

  17.”Menedjer” so’ziga ta’rif qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

  A) boshqaruvchi B) yshl boshlovchi S) hisobchi

  D) yollanma professional boshqaruvchi

  18. Menejmentlar deb kimlarga ta’rif berilgan?

  A) korxona ishchilariga B) korxona boshliqlariga

  S) korxonada tovar ishlab chiqarishni boshqarish bilan shug’ullanuvchi mutaxassislarga

  D) korxonada hisob-kitob ishlari bilan shug’ullanuvchi mutaxassislarga

  19. Marketing nima?

  A) faqat bozordagi ehtiyojni qondirish vositasi

  B) ishlab chiqarish samaradorligini oshirish

  S) bozor iqtisodiyoti munosabatlarining yetakchi tushunchalaridan biri

  D) hamma javoblar to’g’ri

  20. Marketingning asosiy qoidalari nechta?

  A) 5 ta B) 4 ta S) 3 ta D) 2 ta

  21.Kasb –hunar nechta tipga bo’linadi?

  22.Kadrlar tayyorlash milliy dasturi nechta bobdan iborat?

  23. Moddiy va ma’naviy sog’lomlik qaysi muhitda hukmron hisoblanadi?

  24.Gazlamaning qaysi turi inson salomatligi uchun eng qulay hisoblanadi?

  25. Kasb-hunar egallanishining avlodlar davomiyligida saqlanishi nima deyiladi?


  Savol

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Javob

  S

  A
  A

  B

  D

  D

  A

  D

  B

  S

  A

  D

  A

  D

  S

  D

  S

  D

  A

  21. 5 tipga

  22. 5 bobdan

  23. Oilada

  24. Tabiiy  25. Sulola

  Download 77.44 Kb.
  Download 77.44 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  8-sinflar uchun texnologiya fanidan test savollari 1-yarim yillik

  Download 77.44 Kb.