• 1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA
 • A. povabilo k oddaji ponudbe b. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
  Download 206.98 Kb.
  bet1/6
  Sana24.03.2017
  Hajmi206.98 Kb.
    1   2   3   4   5   6

  Ortopedska bolnišnica Valdoltra JN 3-2017 Dobava materiala za sterilizacijo


  Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
  DOBAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO
  JN 3/2017

  Ankaran, marec 2017

  VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

  A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  C. OBRAZCI

  A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
  Št.:

  Datum:

  Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/16, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo materiala za sterilizacijo.
  - Kontaktna oseba s strani naročnika je Alenka Vodopivec

  - Telefon: (05) 6696 218

  - Fax: (05) 65260 701

  - E-pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si

  PREDLOŽITEV PONUDBE
  Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena naročniku do 20. 4. 2017, do 10.00 ure.
  Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran ali osebno na sedežu naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, upravna stavba, pisarna javna naročila.

  ODPIRANJE PONUDB


  Javno odpiranje ponudb bo 20. 4. 2017, ob 11.00 uri: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, sejna soba v upravni stavbi.
  Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji

  izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.


  Ortopedska bolnišnica Valdoltra

  Direktor:

  Radoslav Marčan, dr. med.

  spec. ortoped

  B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

  Predmet javnega naročila: dobava materiala za sterilizacijo
  Sklop 1: Papir za parno sterilizacijo – krep

  Sklop 2: Papir za sterilizacijo – ostali

  Sklop 3: Papir za plazma sterilizacijo

  Sklop 4: Vpojne podloge za op. sete

  Sklop 5: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom

  Sklop 6: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa

  Sklop 7: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa

  Sklop 8: Vrečka za parno sterilizacijo brez preklopa

  Sklop 9: Vrečka zaščitna za sterilizacijo

  Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije

  Sklop 11: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

  Sklop 12: Test ta kontrolo tesnenja varilnika za zapiranje sterilizacijske ovojnine

  Sklop 13: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

  Sklop 14: Kemični indikatorji

  Sklop 15: Integratorji

  Sklop 16: Trak za avtoklav

  Sklop 17: Test sledljivosti

  Sklop 18: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pare


  Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.


  1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA
  Sklop 1: Papir za parno sterilizacijo– krep

  Ustrezati mora standardu EN ISO11607-1:2009 in EN868:deli 2-10: 2009. Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Iz 100% celuloze, gramatura min. 60g/m2.


  Sklop 2: Papir za sterilizacijo – ostali

  Ustrezati mora zahtevam standarda EN ISO11607-1:2009 in EN868:deli 2-10: 2009. Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Primeren za plazma in parno sterilizacijo. Primeren za zavijanje kaset z instrumentarijem, težjih od 10kg. Pakiranje izmenično barvno kodirano - papir zložen v izmenični barvi, kar omogoča ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. Papir, namenjen zunanjemu ovoju, mora biti zaščitni: imeti mora visoko natezno trdnost iz 100% polipropilena, min 45g/m2. Papir, namenjen notranjemu, ovoju mora biti barierni, iz netkanega materiala,min 55g/m2, mehak zaradi lažjega zavijanja, odporen proti pretrganju.


  Sklop 3: Papir za plazma sterilizacijo

  Ustrezati mora standardu EN ISO11607-1:2009 in EN868:deli 2-10: 2009. Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Iz 100% polipropilena, gramatura min. 55g/m2.


  Sklop 4: Vpojne podloge za op. sete

  Bele barve oz. barve ki je drugačna od ovojnih plasti, da ne pride do zamenjave s sterilno ovojnino. Gramature min 70g/m2.


  Sklop 5: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom

  Ustrezati mora standardu EN ISO 11607-1:2009. Zagotavljati morajo dobro lepljivost.


  Sklop 6: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa

  Ustrezati mora standardu EN ISO 11607-1:2009. Zagotavljati morajo dobro lepljivost.


  Sklop 7: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa

  Prepustnost za mikroorganizme min. 3,5 cfu.


  Sklop 8: Vrečka za parno sterilizacijo brez preklopa

  Ustrezati mora standardu EN ISO 11607-1:2009. Zagotavljati morajo dobro lepljivost.


  Sklop 9: Vrečka zaščitna za sterilizacijo

  Iz sintetičnega materiala, zagotavljati mora protiprašno zaščito za sterilne pakete. Zapiranje z lepilnim trakom.


  Sklop 10: Testi - nadzor plazma sterilizacije
  Sklop 11: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

  Kompatibilen s plazma sterilizatorjem Sterrad 100S. Ponudnik mora ponuditi pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev.


  Sklop 12: Test ta kontrolo tesnenja varilnika za zapiranje sterilizacijske ovojnine

  Namenjen kontroli zanesljivosti varjenja rokavov. Skladni z ISO 11607-1.


  Sklop 13: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

  Skladni s standardom EN ISO 11138-2:2009.

  Ponudnik mora ponuditi pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev.
  Sklop 14: Kemični indikatorji

  Za parno sterilizacijo, razred 2. Skladni s ISO 11140-1. Ponudnik mora ponuditi pripadajoči nosilec glede na število sterilizatorjev.


  Sklop 15: Integratorji

  Za kontrolo parne sterilizacije, za cikel pri 134°C. Skladni s ISO 11140-1, razred 6.


  Sklop 16: Trak za avtoklav

  Za kontrolo parne sterilizacije, razred 1. Skladni s EN ISO 11140.

  Ponudnik mora ponuditi ustrezne nosilce glede na število operacijskih dvoran.
  Sklop 17: Test sledljivosti

  Za kontrolo parne sterilizacije. Razred 1, skladni s ISO 11140-1.

  Ponudnik mora ponuditi pripadajočo testno napravo glede na število sterilizatorjev.
  Sklop 18: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pare

  Skladen s EN ISO 11140. Paket z indikatorji razreda 2.


  Download 206.98 Kb.
    1   2   3   4   5   6
  Download 206.98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A. povabilo k oddaji ponudbe b. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

  Download 206.98 Kb.