Namunaviy fan dasturini modul tizimida moslashtirish
Download 3.21 Mb.
bet16/59
Sana13.06.2021
Hajmi3.21 Mb.
#14997
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   59
Namunaviy fan dasturini modul tizimida moslashtirish.

t/rMavzular

Ajratilgan

vaqt soati

Mashgulot turi

Ta'lim metodlari

Talim metodlari

Talim vositalari

Fanlararo bog'liqlik

O'quvchining auditoriyada bajaradigan mustaqil ishi (mashg'ulotlari)

Foydalanilgan

manbalar

Uyga topshiriq

II KURS IV SEMESTR

I-modul. EHM masalalarni yechish bosqichlari. Algoritm tushunchasi va xususiyatlari. Algoritm

ko'rinishi (harfma harf, blok sxema, soxta kod).1

Algoritm tushunchasi va xususiyatlari. Algoritm ko'rinishi (harfma - harf, blok sxema, soxta kod).

2

Nazariy

Sharxlovchi ma'ruza, tushunti-rish, klaster

proyektor, kompyuterko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"

2

Chiziqli algoritmlar (ergashish).

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol -javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"

masalalar yechish

3

Tarmoqlanuvchi algoritmlar (shartli o'tish).

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter, ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"

masalalar yechish

4

Shartsiz sikl algoritmi.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuterko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"

masalalar yechish

5

Shartli sikl algoritmi.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuterko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"

masalalar yechish

6

Takrorlanuvchi sonli sikl operatori.

2
tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuterko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
II-modul. Dasturlash tillari haqida. Strukturali va obyektga yo'naltirilgan dasturlash asoslari. Inkapsulyatsiya, polimorfizm, meros qoldirish. Sinf va obyekt tushunchasi. C++ tarixi.

7

Strukturali va obyektga yo'naltirilgan dasturlash asoslari. Inkapsulyatsiya, polimorfizm, meros qoldirish. Sinf va obyekt tushunchasi. C++ tarixi.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuterko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
8

Dastur qayta ishlash sikli, #include direktivi, kompilyatsiya.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
9

Main() funksiyasi, {} dastur blok tushunchasi.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
10

O'zgaruvchilar. O'zgaruvchilarning sonli tiplari. Belgili va belgisiz tiplar.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"Jami 20 ta

20

Nazariy 6 soat

Amaliy 14 soat

Mustaqil ish 9 soat


III KURS V SEMESTR.
11

Operatsiyalar va ifodalar.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
12

Standart matematik funksiyalar ( sarlavha fayli). Arifmetik ifodalarni hisoblash.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
13

Typedef tipi. Konstantalar. # define, const kalit so'zidan foydalanish.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
14

Chiziqli algoritm bo'yicha dasturlash.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
15

Mantiqiy ifodalar qurish. Mantiqiy ifodalarni hisoblash. If operatori.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
16

if bilan ichki strukturalar. Tarmoqlanish. Switch operatori.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol -javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
17

Sikllar. While shartli operatori. Break va continue operatorlari.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
18

Sikllar. Do while shartsiz operatori.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
19

Sikllar. For operatori. Ichki joylashtiriligan sikl.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
20

Sikl algoritmlarni dasturlash.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.


tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
21

C++ da funksiyalar. Prototip funksiyalar. Funksiyani chaqirish.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
22

Ko'rsatkichlar va ssilkalar.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
23

Ma'lumotlar tipi strukturasi. Massivlar .

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuterko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
24

Massivlarni saralash.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
25

Ko'p o'lchovli massiv.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
26

Simvolli massivlar. Qatorlar bilan ishlash funksiyasi.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
27

Fayl kiritish/chiqarish. C++ da fayllar bilan ishlash. Klasslar.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter,ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
28

Xotirani lokal va dinamik taqsimlash. Stek, new , delete operatorlari.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
29

Ma'lumotlar tipi strukturasi. Ma'lumotlar strukturasi (tip struct). Struktura a'zolariga ruxsat operatori.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"

III KURS VI SEMESTR.

30

Klasslarni qayta ishlash. Private, public.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
31

Obyektlar initsializatsiyasi. Konstruktor va destruktor.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
32

O'zgarmas qism funksiyalar va o'zgarmas obyektlar. This ko'rsatkichi.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
33

Meros qoldirish. Meros qoldirish ierarxiyasi. Virtual funksiyalar.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
34

Polimorfizm. Klasslar ierarxiyasi. Ko'p qirrali meros qoldirishy.

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
III- modul. Borland C++ Builder. Klas kutubxonasi. (OWL - Object Windows Library, VCL - Visual Component Library, MFC -Microsoft Foundation Class Library)

35

Borland C++ Builder. Klas kutubxonasi. (OWL - Object Windows Library, VCL - Visual Component Library, MFC -Microsoft Foundation Class Library)amaliy ishda qatnashish

2

Nazariy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

vinformati-ka, OYD

tarqatma materiallarga javob berish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
36

Loyiha, loyihani boshqarish uchun yordamchi fayllar.

2

Amaly

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
37


Asosiy oyna uchun farma, dialogli oyna uchun formalar. Formaning asosiy xususiyatlar. Forma metodlari. Forma hodisalari.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
38

Grafik fayllar, belgilar, metfayllardan foydalanib ilovalar yaratish.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
39

Menyuni va formani tahrirlash bilan ishlash. Komponentlarni tekislash. Komponentlarni razmerini o'zgartirish va ko'chirishdan himoyalash.

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish

A. R Azamatov "Algoritmlash va dasturlash asoslari", Sh. Razzoqov "Dasturlash"
40

Vizual va vizual bo'lmagan komponentlar. Name xususiyatlari

2

Amaliy

tushunti-rish, amaliy ish, kuzatish, savol –javob

proyektor, kompyuter ko'rgazmali material

informati-ka, OYD.

amaliy ishda qatnashish


Jami

80soat

Mustaqil ish: 27soat
Download 3.21 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   59
Download 3.21 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNamunaviy fan dasturini modul tizimida moslashtirish

Download 3.21 Mb.