Fənn: Geyimlərin konstruksiyası və modelləşdirilməsi-2 İxtisas: Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi
Download 29.79 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi29.79 Kb.

Fənn: Geyimlərin konstruksiyası və modelləşdirilməsi-2 İxtisas: Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

 1. Tipik fiqur üçün paltarın BK- ətəyin cizgisinin qurulması

 2. Tipik fiqur üçün paltarın BK-kürəyin cizgisinin qurulması

 3. Qadın üçün sərbəst siluetdə jaketin BK-nın ətəyin cizgisinin qurulması

 4. Qadın üçün sərbəst siluetdə jaketin BK-nın kürəyin cizgisinin qurulması

 5. Qadın üçün yarımdar siluetdə jaketin BK-nın ətəyin cizgisinin qurulması

 6. Qadın üçün yarımdar siluetdə jaketin BK-nın kürəyin cizgisinin qurulması

 7. Formaca müxtəlif olan tumanların qruplara bölünməsi

 8. Birtikişli ensiz tuman modelinin xüsusi cəhətləri və tərtib qaydası

 9. İkitikişli, ensiz, düz və ətəyin azca genişləndirilmiş

 10. Qasmalı düz tuman modelinin xüsusi cəhətləri və tərtib qaydası

 11. Düz sadə tumanın BK-cizgisinin qurulması

 12. Yarımdairə tumanın ülgü cizgisinin qurulması

 13. Konik tumanın BK-cizgisinin qurulması

 14. Dairəvi qasmalı tumanın çertyojunun qurulması

 15. Qode effekttli geyimlərdə çertyojunu qurulması

 16. Qadın şalvarının BK-qabaq hissənin cizgisinin qurulması

 17. Qadın şalvarının BK-arxa hissənin cizgisinin qurulması

 18. Geyim konstruksiyasının bazis çərçivəsi

 19. Bazis çərçivəsində üfüqi və şaquli xətlər

 20. Çiyin geyiminin konstruksiya cizgisini quranda götürülən əsas ölçü göstəriciləri

 21. Düz siluetli qadın geyimlərində arxa hissənin orta xəttinin qurulması

 22. Düz və genişlənmiş siluetdə yan xətlərin hesabatı və qurulması

 23. Dar və yarımdar siluetdə geyimlərin yan xətlərinin hesabatı və qurulması

 24. Konstruksiya quruluşuna görə yaxalıqların növləri

 25. Yaxalığı ülgü çertyojunun qurulması

 26. Dayaqlı yaxalıqların hesabatı və qurulması

 27. Yatımlı yaxalıqların hesabatı və qurulması

 28. Alt yaxalığın ülgü çertyojunun qurulması

 29. Oturacaqlı yaxalığın cizgisinin qurulması

 30. Oturacağı ilə biçilən yaxalığın cizgisinin qurulması

 31. Şal biçimli yaxalığın cizgisinin qurulması

 32. Geyimdə cib yerinin təyin edilməsi və qurulması

 33. Ciblərin hesabatı və qurulması

 34. Geyimdə bortların hesabatı və qurulması

 35. Birbortlu məmulatlarda bortların hesabatı və qurulması

 36. Ikibortlu məmulatlarda bortların hesabatı və qurulması

 37. Konstruksiya quruluşuma görə qolların təsnifatı

 38. Birtikişli qolun cizgisinin qurulması

 39. İkitikişli qolun cizgisinin qurulması

 40. Üzlük ülgülərin (şablonların) qurulması

 41. Astarlıq,araqat ülgülərinin qurulması

 42. Astar hissələrinin ülgüsünün qurulması

 43. Bortun araqatı hissələri üçün ülgü

 44. Yapışqanlı əlavə qat material hissələri ülgüləri

 45. Köməkçi ülgülərin qurulması

 46. Şalvarın arxa hissə ülgüsünün qurulması

 47. Şalvarın qabaq hissə ülgüsünün qurulması

 48. Şalvarın ilgəkvə düymə yerlərinin ülgüsünün qurulması

 49. Reqlan biçimli geyimin konstruktiv xüsusiyyətləri

 50. Reqlan biçimin variantları

 51. Reqlan biçimli geyimlərdə qolun arxa hissəsinin cizgisinin qurulması

 52. Reqlan biçimli geyimlərdə qolun qabaq hissəsinin cizgisinin qurulması

 53. Reqlan biçimli geyimin konstruksiya cizgisinin qurulması(arxa hissə)

 54. Reqlan biçimli geyimin konstruksiya cizgisinin qurulması (qabaq hissə)

 55. Bütöv biçimli qollu geyimlərin konstruktiv xüsusiyyətləri

 56. Bütöv biçimli qollu geyimlərin İMK-kürəyin cizgisinin qurulması

 57. Bütöv biçimli qollu geyimlərin İMK-ətəyin cizgisinin qurulması

 58. Köynək biçimli qollu geyimlərin lahiyələndirilməsi

 59. Geyimin koynək biçimli qolla konstruksiyası

 60. Arxa və qabaq hissələrdə köynək biçimli qol yerinin qurulma xüsusiyyətləri

 61. Köynək biçimli qolun cizgisinin qurulması

 62. Geyimlərin formasının illərə görə dəyişməsinin təhlili

 63. Geyimdə kompazisiyanın rolu

 64. Kompazisiyanın geyimin təyinatında rolu

 65. Kişi kostyumunun modelləşdirilməsində müəyyənləşdirilən şərtlər

 66. Döş qabarıqlığı üçün qarsaqların köçürülməsi və tərtib edilməsi variantları

 67. Kürək qabarıqlığı üçün qarsaqların köçürülməsi və tərtib edilməsi variantları

 68. Geyimin detallarında qatların,qırçınların,yığımların qurulması

 69. Rəsmə görə qolların konstruksiyasının qurulması

 70. Rəsmə görə qolların aşağı kənarının konstruksiyasının qurulması

 71. Rəsmə görə yaxalıqların qurulması

 72. Rəsmə görə ciblərin qurulması

 73. Hazır model əsasında geyimin MK-nın qurulması (ətəyin cizgisini qurmaq)

 74. Hazır model əsasında geyimin MK-nın qurulması (kürəyin cizgisini qurmaq)

 75. Qadın kostyumunun MK-rəsminə görə qurulması (jaketin ətək cizgisini qurmaq)

 76. Qadın kostyumunun MK-rəsminə görə qurulması (jaketin kürək cizgisini qurmaq)

 77. Qadın kostyumunun MK-rəsminə görə qurulması (jaketin qol cizgisinin qurmaq)

 78. Qadın kostyumunun MK-rəsminə görə qurulması (yaxalığın cizgisini qurmaq)

 79. Reqlan qollu geyimlərin model rəsminə görə işlənməsi (kürəyin cizgisini qurmaq)

 80. Reqlan qollu geyimlərin model rəsminə görə işlənməsi (kürəyin cizgisinin qurmaq)

 81. Rəsmə görə reqlan qollu don modelinin işlənməsi

 82. Rəsmə görə reqlan qollu jaket modelinin işlənməsi

 83. Reqlan qollu geyimlərin rəsmə görə işlənməsi

 84. Bütöv biçimli qollu, geyimin rəsmə görə modelləşdirilməsi (kürəyin cizgisini qurmaq)

 85. Bütöv biçimli qollu, geyimin rəsmə görə modelləşdirilməsi (ətəyin cizgisini qurmaq)

 86. Bütöv biçimli qollu, geyimin rəsmə görə modelləşdirilməsi(ətək və qoltuqaltının qurulması)

 87. İdman təyinatlı geyim dəstlərinin MK rəsminə görə işlənməsi

 88. Çiyinli geyimlərin şablonların qurulması

 89. Köməkçi və dəqiqləşdirici ülgülərin hazırlanması

 90. Qadın mövsümü paltosunun MK şablonların yoxlaması və dəqiqləşdirilməsi

 91. Kütləvi tikiş məmulatı istehsalında ülgünün hazırlanması

 92. Əsas ülgünün hazırlanması

 93. İstehsal ülgüsünün hazırlanması

 94. Qadınlar üçün bitişdirmə qollu palto modelinin işlənməsi

 95. Qadınlar üçün reqlan qollu palto modelinin işlənməsi

 96. Qadınlar üçün bütöv bütöv biçimli qollu palto modelinin işlənməsi

 97. Qadınlar üçün quraşdırma qollu palto modelinin işlənməsi

 98. Qadınlar üçün yarımdar siluetdə don modelinin işlənməsi

 99. Qadınlar üçün dar siluetdə don modelinin işlənməsi

 100. Qadınlar üçün sərbəst siluetdə don modelinin işlənməsi

 101. Qadınlar üçün bluzka modelinin işlənməsi

 102. Qadınlar üçün yatımlı yaxalıqlı bluzka modelinin işlənməsi

 103. Arxa hissədə qol yeri xətti qurulması

 104. Qadın fiqur üçün əsas öçü göstəriciləri

 105. Kişi fiqur üçün əsas öçü göstəriciləri


Download 29.79 Kb.
Download 29.79 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaFənn: Geyimlərin konstruksiyası və modelləşdirilməsi-2 İxtisas: Geyimlərin modelləşdirilməsi və konstruksiya edilməsi

Download 29.79 Kb.