• N O’RQ-378 JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING MUROJAATLARI TO’G’RISIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2014 yil 29 oktabrda qabul qilingan
 • 1-BOB. UMUMIY QOIDALAR
 • 1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
 • 2-modda. Murojaatlar to’g’risidagi qonun hujjatlari
 • 3-modda. Murojaat etish huquqi
 • 4-modda. Murojaatlarning shakllari
 • 5-modda. Murojaatlarning turlari
 • 6-modda. Murojaatlarga qo’yiladigan talablar
 • Jismoniy va yuridik shaxslarning
  Download 118.69 Kb.
  bet1/2
  Sana16.03.2017
  Hajmi118.69 Kb.
    1   2

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING

  QONUNI

  03.12.2014 y.

  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.  N O’RQ-378

  JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING

  MUROJAATLARI TO’G’RISIDA
  Qonunchilik palatasi tomonidan 2014 yil 29 oktabrda qabul qilingan

  Senat tomonidan 2014 yil 13 noyabrda ma’qullangan
  1-bob. Umumiy qoidalar (1 - 9-moddalar)

  2-bob. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaat

  etish huquqlarining kafolatlari (10 - 15-moddalar)

  3-bob. Murojaatlarni berish va ularni

  ko’rib chiqish tartibi (16 - 20-moddalar)

  4-bob. Murojaatlarni ko’rib chiqishda jismoniy

  va yuridik shaxslarning huquqlari hamda davlat

  organlarining majburiyatlari (21 - 24-moddalar)

  5-bob. Yakunlovchi qoidalar (25 - 31-moddalar)

  1-BOB. UMUMIY QOIDALAR

  1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi

  2-modda. Murojaatlar to’g’risidagi qonun hujjatlari

  3-modda. Murojaat etish huquqi

  4-modda. Murojaatlarning shakllari

  5-modda. Murojaatlarning turlari

  6-modda. Murojaatlarga qo’yiladigan talablar

  7-modda. Murojaatlar va ommaviy axborot vositalari

  8-modda. Jismoniy shaxslarni va yuridik shaxslarning

  vakillarini qabul qilish

  9-modda. Murojaatlar bo’yicha ish yuritish

  1-modda. Ushbu Qonunning maqsadi
  Ushbu Qonunning maqsadi davlat organlari va davlat muassasalariga (bundan buyon matnda davlat organlari deb yuritiladi) jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari (bundan buyon matnda murojaatlar deb yuritiladi) sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

  2-modda. Murojaatlar to’g’risidagi qonun hujjatlari
  Murojaatlar to’g’risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir.

  Fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlariga murojaatlar sohasidagi munosabatlar ushbu Qonunda belgilangan tarzda tartibga solinadi.

  Ushbu Qonunning amal qilishi:

  ko’rib chiqish tartibi ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi, fuqarolik protsessual, jinoyat-protsessual, jinoyat-ijroiya, xo’jalik protsessual qonun hujjatlari va boshqa qonunlar bilan belgilangan murojaatlarga;


  Qarang: MJtK*; FPK; JPK; JIK; XPK; "Fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga shikoyat qilish to’g’risida"gi Qonun; "Prokuratura to’g’risida"gi Qonunning (yang tahrirda) 7-moddasi
  davlat organlarining, shuningdek ular tarkibiy bo’linmalarining o’zaro yozishmalariga nisbatan tatbiq etilmaydi.
  Shuningdek qarang: “NORMA” AQT “Me’yoriy-huquqiy hujjatlar” papkasi “Davlat organlari faoliyatining qonuniy asoslari” papkasi “Davlat organlarida ishni tashkil etish va nazorat” papkasi

  3-modda. Murojaat etish huquqi
  Jismoniy va yuridik shaxslar davlat organlariga murojaat etish huquqiga ega.

  Murojaat etish huquqi ixtiyoriy amalga oshiriladi. Hech kim biron-bir murojaatni himoya qilishga yoxud unga qarshi qaratilgan harakatlarda ishtirok etishga majbur qilinishi mumkin emas.

  Qarshi Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.

  Murojaat etish huquqining amalga oshirilishi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlarini, erkinliklarini hamda qonuniy manfaatlarini, shuningdek jamiyat va davlat manfaatlarini buzmasligi kerak.

  Xorijiy davlatlarning jismoniy va yuridik shaxslari, fuqaroligi bo’lmagan shaxslar O’zbekiston Respublikasi davlat organlariga ushbu Qonunga muvofiq murojaat etish huquqiga ega.


  Qarang: Konstitutsiyaning 20, 23, 35-moddalari; Mazkur Qonunning 2-bobi; VM 2015 yil 31 martdagi 73-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlari va davlat muassasalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to’g’risida”gi Namunaviy nizomning 2-bandi

  4-modda. Murojaatlarning shakllari
  Murojaatlar og’zaki, yozma yoxud elektron shaklda bo’lishi mumkin.
  Qarang: Mazkur Qonun 6-moddasining to’rtinchi, beshinchi qismlari; VM 2015 yil 31 martdagi 73-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlari va davlat muassasalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to’g’risida”gi Namunaviy nizomning 5-bandi

  5-modda. Murojaatlarning turlari
  Murojaatlar arizalar, takliflar va shikoyatlar tarzida bo’lishi mumkin.

  Ariza - huquqlarni, erkinliklarni va qonuniy manfaatlarni amalga oshirishda yordam ko’rsatish to’g’risidagi iltimos bayon etilgan murojaat.

  Taklif - davlat va jamiyat faoliyatini takomillashtirishga doir tavsiyalarni o’z ichiga olgan murojaat.

  Shikoyat - buzilgan huquqlarni, erkinliklarni tiklash va qonuniy manfaatlarni himoya qilish to’g’risidagi talab bayon etilgan murojaat.


  Qarang: VM 2015 yil 31 martdagi 73-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlari va davlat muassasalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to’g’risida”gi Namunaviy nizom 4-bandining ikkinchi-to’rtinchi xatboshilari, 6-bandining birinchi xatboshi
  Murojaatlar, ularning turi va shaklidan qat’i nazar, bir xil ahamiyatga ega.

  6-modda. Murojaatlarga qo’yiladigan talablar
  Jismoniy shaxsning murojaatida jismoniy shaxsning familiyasi (ismi, otasining ismi), uning yashash joyi to’g’risidagi ma’lumotlar ko’rsatilgan va murojaatning mohiyati bayon etilgan bo’lishi kerak.
  Qarang: FKning 19, 21-moddalari
  Yuridik shaxsning murojaatida yuridik shaxsning to’liq nomi, uning joylashgan yeri (pochta manzili) to’g’risidagi ma’lumotlar ko’rsatilgan va murojaatning mohiyati bayon etilgan bo’lishi kerak.
  Qarang: FKning 36, 46-moddalari
  Murojaatlar davlat tilida va boshqa tillarda berilishi mumkin.

  Til Til deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni oʻrganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Tilni oʻrganuvchi sohaga tilshunoslik deyiladi. Jahon tillari miqdorini aniqlash uchun til va sheva orasida farq oʻrnatish zarur.


  Qarang: “Davlat tili haqida”gi Qonunning (yangi tahrirda) 14-moddasi; VM 2015 yil 31 martdagi 73-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlari va davlat muassasalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to’g’risida”gi Namunaviy nizomning 7-bandi
  Yozma murojaat murojaat etuvchi jismoniy shaxsning imzosi yoki murojaat etuvchi yuridik shaxs rahbarining yoxud vakolatli shaxsining imzosi bilan tasdiqlangan bo’lishi lozim. Jismoniy shaxsning yozma murojaatini murojaat etuvchining imzosi bilan tasdiqlash imkoni bo’lmagan taqdirda, bu murojaat uni yozib bergan shaxsning imzosi bilan tasdiqlanib, uning familiyasi (ismi, otasining ismi) ham qo’shimcha ravishda yozib qo’yilishi kerak.

  Elektron murojaat elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va elektron hujjatning uni identifikatsiya qilish imkoniyatini beradigan boshqa rekvizitlariga ega bo’lgan elektron hujjat shaklida bo’lishi kerak. Elektron murojaat qonunda belgilangan talablarga muvofiq bo’lishi kerak.


  Qarang: “Elektron hujjat aylanishi to’g’risida”gi Qonun; "Elektron raqamli imzo to’g’risida"gi Qonun
  Jismoniy shaxsning familiyasi (ismi, otasining ismi), uning yashash joyi to’g’risidagi ma’lumotlar yoki yuridik shaxsning to’liq nomi, uning joylashgan yeri (pochta manzili) to’g’risidagi ma’lumotlar ko’rsatilmagan yoxud ular haqida yolg’on ma’lumotlar ko’rsatilgan, shuningdek imzo (elektron raqamli imzo) bilan tasdiqlanmagan murojaatlar anonim murojaatlar deb hisoblanadi.
  Qarang: VM 2015 yil 31 martdagi 73-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlari va davlat muassasalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to’g’risida”gi Namunaviy nizom 4-bandining beshinchi xatboshi
  Murojaat etuvchi jismoniy va yuridik shaxslarning vakillari orqali berilgan murojaatlarga ularning vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi.
  Qarang: FKning 10-bobi; VM 2015 yil 31 martdagi 73-son Qarori bilan tasdiqlangan “Davlat organlari va davlat muassasalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi to’g’risida”gi Namunaviy nizomning 8-bandi


  Download 118.69 Kb.
    1   2
  Download 118.69 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jismoniy va yuridik shaxslarning

  Download 118.69 Kb.