• Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet32/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


  Nastavnik

  dr. sc. Ljiljana Rajković, doc.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet

  E-mail

  rajkovicart@gmail.com


  Osobna web-stranica

  http://www.saatchiart.com/Ljilja


  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođena 1950. godine u Mostaru. Srednju školu primijenjenih umjetnosti, Pedagošku akademiju (likovni smjer) te Akademiju likovnih umjetnosti (slikarstvo) završila je u Sarajevu 1976. godine, gdje je magistrirala 2005. godine s temom Kvant art. Uz dugogodišnji pedagoški rad, djelovala je i u Zavodu za školstvo Mostar pri kojem je sudjelovala u kreiranju nastavnog plana i programa devetogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja. Izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Na studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru radi od 2007. godine. Na istom fakultetu obranila je 2012. godine doktorski rad iz područja povijesti umjetnosti na temu Integrare art. Doktorski rad je obranila pod mentorstvom prof.dr.sc. Igora Fiskovića i komentorstvom prof.dr.sc. Antuna Karamana i prof.dr.sc. Zorana Primorca.

  Članica je Udruženja likovnih umjetnika HiB i Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji BiH.  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Stručni i znanstveni radovi:

  1.Kvantna stvarnosti – kroz sliku i mišljenje (de integrov plet)

  2. Michelangelo i suvremena znanost

  3. Imperativ nove kreativnosti – dijalog između umjetnosti i znanosti

  4.Identificiranje novog mišljenja između umjetničkih i znanstvenih disciplina

  5. Problem spomenika u Mostaru: izazovi postmoderne  6. Kroz ples valera. Bilješke uz otvorenje izložbe „Mojsije“ Ljube Laha

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  1. 2012.Međunarodni simpozij "Umjetnička scena i edukacija poslijeratnog perioda - novi izazovi i pitanja" u povodu 40 godina rada ALU Sarajevo (izlaganje na temu Identificiranje novog mišljenja između umjetničkih i znanstvenih disciplina)

  2. 2013. Međunarodni simpozij „Problem spomenika danas“ održanom u Galeriji Antuna Augustinčića u Klanjecu (izlaganje na temu Problem spomenika u Mostaru: izazovi postmoderne).

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  11. veljače 2013.


  Predmet(-i) koje izvodi

  1.Metodika nastave

  2.Praktikum I

  3 Praktikum II

  4.Nastavna sredstva i pomagala

  5. Hospitacije

  6.Uvod u povijest umjetnosti

  7. Umjetnost 19. i 20. st. U BIH I Hrvatskoj

  8. Umjetnost postmoderne  Nastavnik

  Dr. sc. Tatjana Mićević – Đurić, doc.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet

  E-mail

  infozone1@zg.t-com.hr

  Osobna web-stranica

  -

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođena je 16. 12. 1962. godine na Krku, Republika Hrvatska.

  Na Odsjeku za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirala je 1986. godine, poslije čega je na istom fakultetu upisala poslijediplomski studij Poslijebizantska umjetnost na Balkanu. Taj studij, prekinut ratom, nastavila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala 2008. godine. Doktorski rad „Bizant u zidnome slikarstvu na prostoru od Kvarnera do Budve“ obranila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine.

  Do 1992. godine radila na više srednjih škola u Mostaru. Od 1992. do 2003. godine zaposlena u J.P. URBING u Mostaru na poslovima zaštite spomenika kulture. Istodobno, u razdoblju 1997. – 2002. angažirana je kao savjetnik za kulturno-povijesno nasljeđe u UNESCO uredu u BiH. U razdoblju 2002. – 2009. radila je kao asistent na kolegijima povijesti umjetnosti na Studiju likovne kulture Nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Od akademske 2008./2009. angažirana je kao suradnik na Studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, gdje je od 2012. godine i zaposlena.


  Popis radova u zadnjih 5 godina

  -„Freske u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Bogišićima“ , u: Boka br. 33, Herceg Novi 2013., str. 135.-149.
  - „Ikona groba sv. Spiridona sa svecima iz Pinakoteke Župe sv. Nikole u Cavtatu (Prilog poznavanju poslijebizantske ikonografije)“, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33/2009, Zagreb 2009., str. 83.-90., (izvorni znanstveni rad).
  - „Prilog poznavanju ikona iz zbirke bratovštine Svih svetih u Korčuli”, u: Peristil 51/2008, Zagreb 2008., str. 169.–182. (izvorni znanstveni rad).
  - „Ikona Bogorodice Eleuze iz Mostara”, u: Hercegovina br. 22, Mostar 2008., str. 243.-257., (pregledni članak)
  - „Jedinstvo jadranskog prostora iskazano u srednjovjekovnom zidnom slikarstvu istočnojadranske obale“ u zborniku znanstvenog skupa „Jadranski korijeni. Neizbrisivi istorijsko-kulturni temelji jedinstva“ održanog u listopadu 2012. godine u Kotoru
  - „Majstor(i) zidnih slika s dubrovačkog prostora na prijelazu iz 11. u 12. stoljeće“ u zborniku znanstvenog skupa XIII Dani Cvita Fiskovića, održanog u rujnu 2012. godine u Orebiću  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Pozivna predavanja:  • predavanje na Doktorskom kolegiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Boki Kotorskoj“ u ožujku 2013. godine

  • predavanje na diplomskom studiju Povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu s temom „Bizantsko i bizantizirajuće u zidnom slikarstvu istočnojadranske obale“ u prosincu 2013. godine  Znanstveno istraživački projekti:

  • član istraživačkog tima za znanstveni projekt Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji će se baviti dinamikom kulturnih veza na Jadranu u rasponu od antike do 16. stoljeća, prijavljenog u studenome 2013. godine

  Ostalo:

  • surađivala na izradi novog nastavnog plana i programa Studija likovne kulture na Nastavničkom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru (rujan 2008. godine)

  • član Povjerenstva za osiguranje kvalitete nastave Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ispred Studija povijesti umjetnosti

  • nositelj izrade novog plana i programa Studija za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (veljača 2014. godine)  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  11. veljače. 2013.
  Predmet(-i) koje izvodi

  • Bizantska umjetnost

  • Umjetnost gotike

  • Umjetnost islama

  • Umjetnost renesanse i manirizma

  • Spomenička baština Hercegovine

  • Terenska nastava

  • Srednjovjekovna umjetnost u BiH i Hrvatskoj

  • Umjetnost humanističkog doba u Hrvatskoj

  • Osmanlijska umjetnost u BiH

  • Kršćanske teme u umjetnosti
  Nastavnik

  dr. sc. Josipa Baraka Perica

  Ustanova zaposlenja

  Sveučilište u Zadru

  E-mail

  jbaraka@unizd.hr

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Obrazovanje:
  2005. – 2006. Papinski zavod za kršćansku arheologiju, Rim

  • kao redovita studentica treće godine trogodišnjeg specijalističkog studija za starokršćansku arheologiju položila sam sve prepisane ispite dana 16. 06. 2006. čime je izravno dobila pravo pisanja doktorata na istom institutu. Tema doktorskog rada u izradi je Gli insediamenti tardo antichi della Dalmatia in relazione con le reliquie.

  2004.– 2005.Papinski zavod za kršćansku arheologiju, Rim

  • kao redovita studentica druge godine trogodišnjeg specijalističkog studija za starokršćansku arheologiju položila sam sve prepisane ispite dana 17. 06. 2006. i stekla diplomu licencijata (magisterija) obranom radnje koja se odnosila na Kršćansku topografiju kolonije Iader i njenog prostora od početaka do Grgura Velikog (lokaliteti: Iader, Muline, Galovac)

  2003. – 2004.Papinski zavod za kršćansku arheologiju, Rim

  • kao redovita studentica prve godine trogodišnjeg specijalističkog studija za starokršćansku arheologiju položila sam sve prepisane ispite dana 18. 06. 2006. i stekla diplomu bakalaureata.

  1994. – 2001. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

  • kao redovita studentica Filozofskog fakulteta položila sam sve ispite prema programu studija i dana 20.07.2001. obranom diplomskog rada s temom Starokršćanska monumentalna i sitna plastika na zadarskom području stekla zvanje profesora talijanskog jezika i književnosti i diplomiranog arheologa.

  1990. – 1994. Jezična gimnazija Vladimira Nazora, Zadar

  • maturirala u gimnaziji Vladimira Nazora

  1982. – 1990. Osnovna škola «Stanovi», Zadar

  • završeno osnovno obrazovanje u osnovnoj školi Stanovi  Profesionalno i radno iskustvo:
  Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju

  • 2006.

  Od 1. 07. asistent za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologije, grana srednjovjekovna arheologija, na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Kao asistent surađujem na pripremi nastave iz kolegija „Starokršćanska arheologija“, „Postanak i razvoj kršćanstva“, „Starokršćanska ikonografija“, „Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj jadranskoj obali“, „Bizant na istočnom Jadranu“, te održavam seminare iz navedenih kolegija. Također sam sudjelovala na više arheoloških istraživanja: Pakoštane-Crkvina (studeni 2006.); Relja-Lignum (prosinac 2006., veljača 2007.); Krneza – Jokina glavica (svibanj 2007.), te na gore navedenim skupovima.

  • 2000. (srpanj)

  Suradnik na obradi i dokumentaciji arheološkog materijala s lokaliteta Nin-Sv.Križ.

  • 1999. ( mjeseci: lipanj i srpanj)

  Suradnik na obradi i dokumentaciji arheološkog materijala s lokaliteta Nin-Sv. Križ.

  • 1998. ( mjeseci: travanj, srpanj i lipanj)

  Obavljena stručna praksa na lokalitetu Nin-Sv. Križ.

  Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, odsjek za arheologiju

  • 2007.

  surađujem na pripremi nastave iz kolegija „Starokršćanska arheologija“, „Postanak i razvoj kršćanstva“, „Starokršćanska ikonografija“, „Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj jadranskoj obali“, „Bizant na istočnom Jadranu“, „Kasna antika u Bosni i Hercegovini“.

  Arheološki muzej Zadar, AMZ Područna zbirka Nin1

  • 2005. (od 1. 09. do 15. 09.)

  Vanjski suradnik prilikom podmorskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Zaton – antička luka.

  • 2004. (mjeseci: od 23. 07 do 20. 10.)

  Vanjski suradnik na restauraciji rimskih arheoloških posuda s lokaliteta Zaton – antička luka.

  • 2003. (mjeseci: lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad)

  Vanjski suradnik na obradi i konzervaciji posuda s lokaliteta Zadar – T.C. Relja.

  • 2002. (mjeseci: veljača, ožujak, travanj, srpanj)

  Vanjski suradnik na obradi arheološkog materijala s lokaliteta Nin-Kraljevac.

  • 2001. (mjeseci: srpanj, listopad, studeni i prosinac)

  Vanjski suradnik prilikom istraživanja i na obradi arheološkog materijala s lokaliteta Nin-Hram i Nin-Kraljevac.

  • 2000. (prosinac)

  Vanjski suradnik na obradi arheološkog materijala s lokaliteta Nin-Hram.

  • 1998. (veljača)

  Obavljena stručna praksa u Arheološkom muzeju Zadar.

  • 1997. (od 2.02. do 10. 02)

  Suradnik prilikom istraživanja arheološkog lokaliteta Zadar-Šetnica.

  Muzej grada Šibenika, odjel za Arheologiju

  • 2002. (mjeseci: kolovoz, rujan)

  Vanjski suradnik prilikom istraživanja arheološkog lokaliteta Bribir – groblje

  Gradski muzej Drniš

  • 2006. (od 18. 08. do 1. 09.)

  Suradnik prilikom arheoloških istraživanja lokaliteta Burnum koja su održana u suradnji Gradskog muzeja Drniš, Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Bologni.

  • 2005. (od 24. 08. do 1. 09.)

  Suradnik prilikom arheoloških istraživanja lokaliteta Burnum koja su održana u suradnji Gradskog muzeja Drniš, Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Bologni.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Znanstveni skupovi:


  • Toledo (Španjolska), 08.09.2008. - 12.09.2008. – XV. Međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju:

  • Rim, 08.03. 2007. – Pontificio istituto di archeologia cristiana, Giornata di studio sull' „Istria tra la tarda antichità ea altomedioevo“

   • izlaganje o „Starokršćanskim relikvijarima iz Pule i Novalje“.

  • Zadar, 18.09. – 21. 09. 2007. – Godišnja skupština „Europske udruge arheologa“, E. A. A., Sveučilište u Zadru

   • na navedenom skupu organizirala sam sekciju u kojoj su izlaganja bila vezana za starokršćansku arheologiju. Tema sekcije je bila „AspectsofChristianizationinMediterranean“. U sekciji je izlagalo 10 predavača među kojima i ja osobno s temom „Starokršćanski sarkofazi iz Vranjica“.

  • Skradin - Knin, 7.-8. 12. 2007. – Znanstveni skup o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja

   • na navedenom skupu izlagala sam o „Dosadašnjim rezultatima arheoloških istraživanja lokaliteta Pakoštane – Crkvina

  Znanstveni članci i ostale publikacije:

  • J. BARAKA, A proposito di reliquiari di Pola e di Novalja, Atti della giornata tematica „Istra tra la tarda antichità ed altomedioevo”, Città di Vaticano 2009, 185-205.

  • J. BARAKA, Krist i apostoli na relikvijaru iz Novalje u općem kontekstu starokršćanske arheologije, Archaeologia Adriatica 2, vol. 1, Zadar 2009, 113-127.

  • J. BARAKA, Lokalitet Pakoštane – Crkvina, Znanstveni skup o fra Luji Marunu u povodu 150. obljetnice rođenja, u tisku.

  • A. UGLEŠIĆ – J. BARAKA, Podvršje – Glavčine, un nuovo caso di chiese doppie in Dalmatia, AktiXV. Međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju, u tisku.

  • A. UGLEŠIĆ – J. BARAKA, Starokršćanske dvojne crkve u selu Podvršju kod Zadra, Archeo Thema, Paris, u tisku.

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  • Prethodno navedeno.

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  11.prosinca, 2014., docentica  Predmet(-i) koje izvodi

  Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine

  Postanak i razvoj kršćanstva

  Starokršćanska arheologija

  Starokršćanska ikonografija

  Starokršćansko graditeljstvo na istočnoj obali Jadrana  Download 3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.