• II. MAJBURIY SUG’URTA SHARTNOMASINI TUZISH, O’ZGARTIRISH VA MUDDATIDAN OLDIN TO’XTATISH TARTIBI
 • III. SUG’URTA PULI, SUG’URTA MUKOFOTI VA SUG’URTA MUKOFOTINI TO’LASH TARTIBI
 • Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 24 iyundagi 141-son qaroriga
  Download 310.43 Kb.
  bet1/4
  Sana15.03.2017
  Hajmi310.43 Kb.
    1   2   3   4

  Vazirlar Mahkamasining

  2008 yil 24 iyundagi

  141-son qaroriga

  4-ILOVA

  Hujjatning rus tilidagi

  matniga qarang

  Transport vositalari egalarining fuqarolik

  javobgarligini majburiy sug’urta qilish

  QOIDALARI
  Mazkur Qoidalarga O’zR VM 07.06.2011 y. 163-son Qaroriga muvofiq o’zgartirishlar kiritilgan

  I. Umumiy qoidalar

  II. Majburiy sug’urta shartnomasini tuzish,

  o’zgartirish va muddatidan oldin to’xtatish tartibi

  III. Sug’urta puli, sug’urta mukofoti va sug’urta

  mukofotini to’lash tartibi

  IV. Sug’urta hodisasi sodir bo’lganda shaxslarning harakatlari

  V. Jabrlanuvchilarning mol-mulkiga zarar yetkazilganda

  sug’urta to’lovi miqdorini aniqlash

  VI. Jabrlanuvchilarning hayoti va sog’lig’iga zarar

  yetkazilganda sug’urta tovoni miqdorini aniqlash

  VII. Sug’urta tovonini to’lash

  VIII. Sug’urtalovchining regress tartibida talab qilish huquqi

  IX. Yakunlovchi qoidalar

  1-ilova. Transport vositalari egalarining fuqarolik

  javobgarligini majburiy sug’urta qilish bo’yicha sug’urta

  polisi blankasi Namunasi

  2-ilova. Maxsus davlat belgisi shakli

  3-ilova. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi

  majburiy sug’urta shartnomasini tuzish to’g’risida Ariza-anketa

  4-ilova. Sug’urta to’g’risida Ma’lumotlar

  5-ilova. Transport vositalari egalarining fuqarolik

  javobgarligini majburiy sug’urta qilish bo’yicha sug’urta tariflari,

  ularning cheklangan darajasi, tuzilmasi va sug’urta mukofotini

  belgilashda sug’urtalovchilar tomonidan ularning qo’llanish Tartibi

  6-ilova. Yuz bergan voqea to’g’risida Ariza  I. UMUMIY QOIDALAR
  1. Ushbu Qoidalar transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish (keyingi o’rinlarda "majburiy sug’urta qilish" deb ataladi) tartibini belgilaydi.
  2. Ushbu Qoidalarda quyidagi tushunchalardan foydalaniladi:
  transport vositasining egasi - transport vositasining mulkdori, shuningdek transport vositasiga xo’jalik yuritish huquqi yoki operativ boshqarish huquqida yoxud boshqa qonuniy asosda (mulk ijarasi shartnomasi, transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi ishonchnoma, tegishli organning mazkur shaxsga transport vositasini topshirish to’g’risidagi farmoyishi va shu kabilar) egalik qiluvchi shaxs. O’z xizmat yoki mehnat majburiyatlarini bajarishi tufayli, shu jumladan transport vositasining mulkdori yoxud o’zga egasi bilan mehnat shartnomasi yoki fuqarolik-huquqiy shartnomasi asosida transport vositasini boshqaruvchi shaxs transport vositasining egasi hisoblanmaydi;
  haydovchi - transport vositasini boshqaruvchi shaxs. Transport vositasini boshqarish o’rgatilayotganda o’rgatuvchi shaxs haydovchi hisoblanadi;
  transport vositalari egasining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish shartnomasi (keyingi o’rinlarda majburiy sug’urta shartnomasi deb ataladi) - sug’urta shartnomasi bo’lib, unga ko’ra sug’urtalovchi sug’urta hodisasi sodir bo’lganda jabrlanuvchilarga ularning hayoti, sog’lig’i va (yoki) mol-mulkiga ushbu sug’urta hodisasi oqibatida yetkazilgan zararning o’rnini shartnomada shartlashilgan haq (sug’urta mukofoti) evaziga sug’urta puli doirasida qoplash majburiyatini oladi;
  transport vositasidan foydalanish - transport vositasidan uning yo’llarda (yo’l harakatida), shuningdek ularga tutash, transport vositalari harakati uchun mo’ljallangan hududlarda harakatlanishidan iborat bo’lgan foydalanish. Transport vositasiga o’rnatilgan va transport vositasining harakatlanishda ishtirok etishi bilan uzviy bog’liq bo’lmagan uskunalardan foydalanish transport vositasidan foydalanish hisoblanmaydi;
  kompensatsiya to’lovlari - majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta to’lovini amalga oshirish mumkin bo’lmagan hollarda, jabrlanuvchilarning hayoti, sog’lig’i va (yoki) mol-mulkiga yetkazilgan zararning o’rnini qoplash hisobiga amalga oshiriladigan to’lovlar;
  jabrlanuvchi - transport vositasi boshqa shaxs tomonidan foydalanilayotganda hayoti, sog’lig’i va (yoki) mol-mulkiga zarar yetkazilgan shaxs;
  maxsus davlat belgisi - majburiy sug’urta qilish shartnomasida majburiy sug’urta qilish bo’yicha sug’urta polisi bilan birga sug’urta qildiruvchiga beriladigan va transport vositasi egasining fuqarolik javobgarligi sug’urta qilinganligini ko’rsatadigan belgi;
  sug’urta qildiruvchi - sug’urtalovchi bilan majburiy sug’urta qilish shartnomasini tuzgan transport vositasining egasi;
  sug’urta mukofoti - sug’urta qildiruvchi majburiy sug’urta qilish shartnomasiga muvofiq sug’urtalovchiga to’lashi shart bo’lgan pul mablag’lari summasi;
  sug’urta puli - bu shunday summaki, sug’urtalovchi sug’urta hodisasi sodir bo’lganda yetkazilgan zararning o’rnini uning doirasida jabrlanuvchiga (uning merosxo’riga yoki huquqiy vorisiga) qoplash majburiyatini oladi;
  sug’urta tovoni - sug’urtalovchi majburiy sug’urta qilish shartnomasiga muvofiq sug’urta hodisasi sodir bo’lganda jabrlanuvchiga uning hayoti, sog’lig’i va (yoki) mol-mulkiga yetkazilgan zararning o’rnini qoplash hisobiga sug’urta puli doirasida to’lashi shart bo’lgan pul mablag’lari summasi;
  sug’urta polisi - majburiy sug’urta qilishni amalga oshirishni tasdiqlovchi belgilangan namunadagi hujjat;
  sug’urta hodisasi - majburiy sug’urta qilish shartnomasiga ko’ra transport vositasidan foydalanishda jabrlanuvchining hayoti, sog’lig’i va (yoki) mol-mulkiga yetkazilgan, sug’urta qildiruvchining sug’urta tovonini amalga oshirishiga sabab bo’ladigan zarar bo’yicha javobgarligi sug’urta qilingan, sug’urta qildiruvchi yoki boshqa shaxsning fuqarolik javobgarligining yuzaga kelishi;
  sug’urtalovchi - majburiy sug’urta qilishga haqli tijorat tashkiloti bo’lgan yuridik shaxs;
  transport vositasi - yo’llarda odamlarni, bagajni, yuklarni yoki o’ziga o’rnatilgan asbob-uskunalarni tashish uchun mo’ljallangan qurilma.
  3. Transport vositasiga egalik huquqi vujudga kelganda (u mulk qilib, xo’jalik yuritishiga, operativ boshqarishga yoki boshqa qonuniy asosda olinganda) transport vositasi egasi unga egalik qilish huquqi vujudga kelgan kundan e’tiboran o’n kundan kechiktirmay o’zining fuqarolik javobgarligini sug’urta qildirishi shart.
  4. Fuqarolik javobgarligini sug’urta qilish majburiyati quyidagi transport vositalari egalariga nisbatan tatbiq etilmaydi:

  eng katta konstruktiv tezligi soatiga 20 kilometrdan oshmaydigan transport vositalari;

  tirkamalar va ikki, uch g’ildirakli yoki ish hajmi 50 kub santimetrgacha bo’lgan dvigatel yoki inson yoxud hayvon kuchi bilan harakatga keltiriladigan boshqa transport vositalari;

  O’zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining transport vositalari, O’zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining xo’jalik faoliyatini ta’minlash uchun foydalaniladigan avtobuslar, yengil avtomobillar, boshqa transport vositalari bundan mustasno;

  chet davlatlarda ro’yxatdan o’tkazilgan transport vositalari, agar ular egalarining fuqarolik javobgarligi O’zbekiston Respublikasi hududida amal qiladigan xalqaro majburiy sug’urta tizimlari doirasida sug’urta qilingan bo’lsa;

  egalarining fuqarolik javobgarligi qonunga muvofiq boshqa shaxs tomonidan sug’urta qilingan transport vositalari.


  5. O’zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishda va O’zbekiston Respublikasi hududida amal qiladigan xalqaro majburiy sug’urta tizimlarining sug’urta polislari mavjud bo’lmagan taqdirda chet davlatlarda ro’yxatdan o’tkazilgan va O’zbekiston Respublikasi hududida vaqtinchalik foydalanilayotgan transport vositalari egalari fuqarolik javobgarligini ushbu transport vositalaridan O’zbekiston Respublikasi hududida vaqtinchalik foydalanishning butun muddatiga, lekin kamida o’n besh kunga sug’urta qildirishi shart.
  6. Transport vositalaridan foydalanishda transport vositalari egalarining jabrlanuvchilar hayoti, sog’lig’i va (yoki) mol-mulkiga yetkazilgan zararning o’rnini qoplash bo’yicha fuqarolik javobgarligi qonun hujjatlariga muvofiq yuzaga kelishi bilan bog’liq bo’lgan mulkiy manfaatlari majburiy sug’urta obyektidir.

  Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha sug’urta qildiruvchining va (yoki) majburiy sug’urta shartnomasida ko’rsatilgan transport vositasi boshqa egasining fuqarolik javobgarligi sug’urta qilinishi mumkin.


  7. Quyidagilar oqibatida transport vositalari egalari fuqarolik javobgarligining yuzaga kelishi sug’urta hodisasi hisoblanmaydi:

  majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisida ko’rsatilmagan transport vositasidan foydalanishda zarar yetkazish;

  ma’naviy yetkazilgan zarar va (yoki) boy berilgan foydaning o’rnini qoplash bo’yicha majburiyatning yuzaga kelishi;

  transport vositasidan maxsus ajratilgan joylarda musobaqalar, sinovlar yoki o’quv haydovi davomida foydalanishda zarar yetkazilganligi;

  atrof muhitning ifloslanishi;

  tashilayotgan yuk ta’sirida zarar yetkazilishi, agar bunday javobgarlik majburiy sug’urtaning tegishli turi to’g’risidagi qonun hujjatlariga muvofiq majburiy sug’urta qilinishi kerak bo’lsa;

  xodimlar xizmat yoki mehnat majburiyatlarini bajarayotganida ularning hayoti yoki sog’lig’iga zarar yetkazilishi, agar bu zararning majburiy sug’urtaning tegishli turi to’g’risidagi qonun hujjatlariga muvofiq qoplanishi lozim bo’lsa;

  xodimga zarar yetkazilganligi tufayli kelib chiqqan zararning o’rnini ish beruvchi tomonidan qoplash bo’yicha majburiyati;

  haydovchining o’zi boshqarayotgan transport vositasiga va uning tirkamasiga, ularda tashilayotgan yukka va (yoki) ularga o’rnatilgan asbob-uskunalarga zarar yetkazilganligi;

  yukni ortish yoki tushirishda, shuningdek transport vositasi mazkur transport vositasining egasi bo’lgan korxona, muassasa yoki tashkilot hududida harakatlanganida zarar yetkazilganligi;

  nodir va boshqa noyob buyumlar, me’moriy yodgorliklar, qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar va metallardan ishlangan buyumlarga, diniy qadriyatga ega buyumlar, san’at asarlari, qo’lyozmalar, noyob audiovizual asarlarga hamda intellektual faoliyatning boshqa mahsullariga, qimmatli qog’ozlar, naqd pullarga, shu jumladan chet el valyutasiga shikast yetkazilganligi yoki ularning yo’q qilinganligi;

  jabrlanuvchilarning sug’urta hodisasi yuzaga kelishiga qaratilgan qasddan qilgan xatti-harakatlari natijasida yetkazilgan zarar.

  Ushbu bandda ko’rsatilgan hollarda transport vositasi egalarining fuqarolik javobgarligi yuzaga kelgan taqdirda yetkazilgan zararning o’rni ular tomonidan qonun hujjatlariga muvofiq qoplanishi kerak.
  8. Yo’l harakatida qatnashayotgan transport vositasi haydovchisida majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisi mavjud bo’lishi, transport vositasining o’zida esa maxsus davlat belgisi o’rnatilgan bo’lishi shart.

  II. MAJBURIY SUG’URTA SHARTNOMASINI

  TUZISH, O’ZGARTIRISH VA MUDDATIDAN

  OLDIN TO’XTATISH TARTIBI
  9. Majburiy sug’urta shartnomasi ommaviy hisoblanadi va 1 yil muddatga tuziladi, ushbu Qoidalarda nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno.

  Transport vositasi olinganda (sotib olinganda, meros qilib olinganda, hadaga olinganda va shu kabilar) uning egasi transport vositasini ro’yxatdan o’tkazish joyiga borish muddatiga majburiy sug’urta shartnomasini tuzishga haqlidir. (O’zR VM 07.06.2011 y. 163-son Qarori tahriridagi xatboshi) (Oldingi tahririga qarang)

  Transport vositasidan mavsumiy foydalanishda uning egasi undan foydalanish davridan iborat muddatga majburiy sug’urta shartnomasini tuzish huquqiga ega. Bunda ko’rsatib o’tilgan muddat kalendar yilda olti oydan kam bo’lishi mumkin emas.
  10. Transport vositasining egasi majburiy sug’urtani amalga oshiruvchi sug’urtalovchini tanlash huquqiga ega.
  11. Majburiy sug’urta shartnomasi sug’urtalovchi tomonidan sug’urta qildiruvchiga sug’urta polisini va maxsus davlat belgisini taqdim etish yo’li bilan tuziladi. Sug’urta polisi va maxsus davlat belgisi hisoblangan sug’urta mukofoti to’langandan keyin taqdim etiladi.

  Sug’urta polisi va maxsus davlat belgisi blankasi qat’iy hisobda turadigan hujjatlar hisoblanadi, ular hisobga olish seriyasiga, tartib raqamiga va himoyalanganlikning kamida 3 ta darajasiga ega bo’lishi kerak. Sug’urta polisi va maxsus davlat belgisi blankalari sug’urtalovchining buyurtmasi bo’yicha "Davlat belgisi" davlat-ishlab chiqarish birlashmasida bosmaxona usulida, ushbu Qoidalarga 1 va 2-ilovalarga binoan sug’urta polisi namunasiga hamda maxsus davlat belgisi shakliga muvofiq tayyorlanadi.

  Maxsus davlat belgisi egasining fuqarolik javobgarligi sug’urtalangan transport vositasining old tomonidagi oynasining yuqoridagi o’ng burchagiga joylashtiriladi.
  12. Majburiy sug’urta shartnomasini tuzish uchun sug’urta qildiruvchi sug’urtalovchiga ushbu Qoidalarga 3-ilovaga muvofiq shakl bo’yicha ariza-anketada ko’rsatilgan majburiy sug’urta shartnomasini tuzish to’g’risidagi ariza-anketani har bir transport vositasi bo’yicha taqdim etadi, unga quyidagi hujjatlarning nusxalari ilova qilinadi:

  a) transport vositasini boshqarishga qo’yilgan sug’urta qildiruvchi - jismoniy shaxsning va boshqa shaxslarning pasporti yoki boshqa shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasi (fotosurati va ro’yxatga olinganlik to’g’risidagi oxirgi yozuv qayd etilgan varaqlari);

  b) transport vositasining texnik pasporti (schyot-ma’lumotnomasi) yoki uning davlat ro’yxatidan o’tkazilganligi to’g’risidagi guvohnoma (ushbu Qoidalarning 14-bandida nazarda tutilgan holatda - transport vositasining oldi-sotdi (almashish, hada qilish) shartnomasining nusxasi);

  v) transport vositasini boshqarishga berilgan ishonchnoma yoxud ushbu transport vositasiga egalik huquqini tasdiqlovchi boshqa hujjat agar majburiy sug’urta shartnomasi transport vositasini boshqarishga faqat muayan shaxslargina boshqarishga qo’yilishi sharti bilan tuzilgan bo’lsa (transport vositasini boshqarishga qo’yilgan barcha shaxslar uchun, transport vositasi egasidan tashqari);

  g) transport vositasini boshqarishga qo’yilgan barcha shaxslarning haydovchilik guvohnomasi yoki barcha haydovchilarning transport vositasini boshqarish huquqini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar - transport vositasini boshqarishga faqat muayan shaxslar qo’yilishi sharti bilan majburiy sug’urta shartnomasi tuzilgan taqdirda;

  d) sug’urta qildiruvchi - jismoniy shaxslarning ushbu Qoidalarning 33-bandiga muvofiq sug’urta mukofoti bo’yicha siylov olish huquqiga ega bo’lgan shaxslar toifasiga tegishliligini tasdiqlovchi (guvohnoma, ma’lumotnomalar va shu kabilar) hujjatlar (agar bo’lsa).

  Yuqorida ko’rsatib o’tilgan hujjatlarning asl nusxalari ularning nusxalari bilan taqqoslash uchun taqdim etiladi, ushbu bandning "d" kichik bandida ko’rsatilgan hujjatlar bundan mustasno. Ushbu bandning "d" kichik bandida nazarda tutilgan hujjatlarning nusxalari notarial tasdiqlangan bo’lishi kerak.

  Sug’urta qildiruvchi sug’urtalovchiga taqdim etilayotgan ma’lumotlar va hujjatlarning to’liqligi va haqiqiyligi uchun javobgar hisoblanadi.


  13. Sug’urta qildiruvchi ushbu Qoidalarning 12-bandida sanab o’tilgan hujjatlarga qo’shimcha ravishda ushbu Qoidalarning 3-ilovasiga muvofiq shakl bo’yicha o’tgan 5 yil mobaynida majburiy sug’urta shartnomasi tuzilgan sug’urtalovchilar tomonidan berilgan transport vositasini boshqarishga qo’yilgan har bir shaxs bo’yicha sug’urtalash to’g’risidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.

  Sug’urtalash to’g’risidagi ma’lumotlarni:

  majburiy sug’urta shartnomasini birinchi marta tuzayotgan shaxs;

  transport vositasini boshqarishga qo’yilgan shaxs sifatida majburiy sug’urta qilishda birinchi martda qatnashayotgan shaxslar;

  oldingi majburiy sug’urta shartnomasini tuzgan sug’urtalovchi bo’yicha, shuningdek majburiy sug’urtaning oldingi shartnomasida ko’rsatilgan transport vositasini boshqarishga qo’yilgan shaxslar bo’yicha ushbu sug’urtalovchiga taqdim etishi talab qilinmaydi.
  14. Agar sug’urta qildiruvchi o’zi egasi bo’lgan transport vositasini majburiy sug’urta qilish shartnomasini tuzish vaqtigacha belgilangan tartibda davlat ro’yxatidan o’tkazilmagan bo’lsa, majburiy sug’urta shartnomasini tuzish to’g’risidagi arizani to’ldirishda "Davlat ro’yxatidan o’tkazish raqami" satrini to’ldirmaydi. Transport vositasi davlat ro’yxatidan o’tkazilgan sanadan boshlab 3 ish kuni mobaynida sug’urta qildiruvchi sug’urtalovchiga texnik pasport yoki davlat ro’yxatidan o’tkazilganligi to’g’risidagi guvohnoma nusxasini taqdim etishi shart, sug’urtalovchi ko’rsatib o’tilgan hujjatlar asosida majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisi blankasida tegishli yozuvni qayd etadi.
  15. Transport vositasining egasi o’ziga tegishli transport vositasidan cheklangan tarzda foydalanishni hisobga olgan holda majburiy sug’urta shartnomasini tuzishga haqlidir. Transport vositasidan yil davomida foydalanish davri, shuningdek uni boshqarishga qo’yilgan barcha haydovchilar majburiy sug’urta shartnomasini tuzish to’g’risidagi arizada va sug’urta polisida ko’rsatiladi.
  16. Majburiy sug’urta shartnomasi amal qiladigan davrda sug’urta qildiruvchi sug’urtalovchiga majburiy sug’urta shartnomasi tuzish to’g’risidagi arizada ko’rsatilgan ma’lumotlardagi o’zgarishlar haqida yozma shaklda zudlik bilan xabar qilishi shart.
  17. Sug’urtalovchi majburiy sug’urta shartnomasini tuzishda taqdim etilgan ma’lumotlardagi o’zgarishlar to’g’risidagi arizani sug’urta qildiruvchidan olgan taqdirda zarurat bo’lganda majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisini qayta rasmiylashtiradi.

  Agar sug’urta qildiruvchi xabar qilgan o’zgarishlar majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisidagi va maxsus davlat belgisidagi mavjud ma’lumotlarga taalluqli bo’lsa sug’urtalovchi sug’urta qildiruvchiga 3 ish kuni mobaynida qayta rasmiylashtirilgan majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisini va maxsus davlat belgisini berishi shart. Sug’urta qildiruvchidan qayta rasmiylashtirilgan majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisi va maxsus davlat belgisi olgan taqdirda, u ilgari berilgan majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisini va maxsus davlat belgisini qaytarib berishi shart. Sug’urtalovchi tomonidan qaytarib berilgan majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisi va maxsus davlat belgisi qayta rasmiylashtirilgan hujjatlarning ikkinchi nusxalari bilan birga sug’urtalovchida saqlanadi.


  18. Majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisi va maxsus davlat belgisi yo’qotib qo’yilgan yoki yaroqsiz bo’lib qolgan taqdirda sug’urta qildiruvchi ularning dublikatlarini olish huquqiga ega. Bunda sug’urta qildiruvchi sug’urtalovchining dublikatlar berish uchun xarajatlarini to’langan sug’urta mukofoti summasining 10 foizidan ko’p bo’lmagan miqdorda to’lashi kerak. (O’zR VM 07.06.2011 y. 163-son Qarori tahriridagi xatboshi) (Oldingi tahririga qarang)

  Dublikatlar sug’urtalovchi tomonidan sug’urta qildiruvchi murojaat qilgan va u dublikatlarni tayyorlash bo’yicha xarajatlarni to’lagan kundan boshlab ikki kun muddatda beriladi.


  19. Majburiy sug’urta shartnomasining amal qilishi:

  a) transport vositasidan foydalanish belgilangan tartibda taqiqlanganda;

  b) majburiy sug’urta polisida ko’rsatilgan transport vositasi bundan buyon foydalanish uchun yaroqsiz bo’lib qolganda;

  v) transport vositasining egasi o’zgarganda muddatidan oldin to’xtatiladi.

  Majburiy sug’urta shartnomasining amal qilishi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda ham muddatidan oldin to’xtatilishi mumkin.
  20. Majburiy sug’urta shartnomasining amal qilishi muddatidan oldin to’xtatilgan taqdirda sug’urta mukofotining bir qismi to’langan tovon summasiga va majburiy sug’urta to’g’risidagi shartnomaning amal qilishining kunlar hisobidagi qolgan muddatiga mutanosib ravishda qaytariladi. Bunda majburiy sug’urta shartnomasining amal qilishi ushbu Qoidalarning 19-bandi "a", "b" va "v" kichik bandlarida ko’rsatilgan boshqa asoslarga ko’ra muddatidan oldin to’xtatilgan taqdirda sug’urtalovchi sug’urta mukofotining qaytarilayotgan qismidan uning ushbu majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha isbot qilinadigan xarajatlari summasini sug’urta mukofotining 25 foizidan ko’p bo’lmagan miqdorda chegirishi mumkin.

  Sug’urta qildiruvchiga (uning qonuniy vakillariga, merosxo’rlariga, huquqiy vorislariga) sug’urta summasining bir qismini ushbu bandda nazarda tutilgan hollarda qaytarish sug’urta qildiruvchining (uning qonuniy vakillari, merosxo’rlari, huquqiy vorislari) tegishli tartibda murojaat qilgan kunidan boshlab 14 kalendar kun mobaynida amalga oshiriladi.


  21. Sug’urtalovchi sug’urta qildiruvchining yoki majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta polisida ko’rsatilgan haydovchining tegishli murojaati sanasidan boshlab 5 kun muddatda unga ushbu Qoidalarga 3-ilovaga muvofiq shakl bo’yicha sug’urta qilish to’g’risidagi ma’lumotlarni taqdim etishi shart. Ko’rsatib o’tilgan ma’lumotlarni taqdim etganlik uchun to’lov undirilmaydi.
  22. Majburiy sug’urtalash shartnomasi bo’yicha sug’urtalovchini almashtirish ushbu sug’urtalovchi tomonidan boshqa sug’urtalovchi bilan tuzilgan shartnoma asosida, ushbu Qoidalarning 23 - 25-bandlari talablariga rioya qilingan holda amalga oshirilishi mumkin.
  23. Sug’urtalovchini almashtirishga maxsus vakolatli davlat organining va sug’urtalovchining qaysi sug’urta qildiruvchilar oldidagi majburiyatlari majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha boshqa sug’urtalovchiga o’tkazilgan bo’lsa, sug’urta qildiruvchilarning roziligi bilan yo’l qo’yiladi. Bundan tashqari, majburiyatlar boshqa sug’urtalovchiga o’tkaziladigan majburiy sug’urta shartnomalari bo’yicha sug’urta to’lovlarini amalga oshirishni talab qilayotgan jabrlanuvchilarning (ular merosxo’rlarining yoki huquqiy vorislarining) roziligini olish zarur.

  Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha majburiyatlarni qabul qiluvchi sug’urtalovchining sug’urta qildiruvchilar va jabrlanuvchilar (ularning merosxo’rlari yoki huquqiy vorislari) sug’urtalovchini almashtirishga rozi ekanligi to’g’risidagi so’rovi yozma shaklda amalga oshiriladi. So’rovda sug’urta qildiruvchilarning va jabrlanuvchilarning (ularning merosxo’rlari yoki huquqiy vorislarining) almashtirishni rad etish huquqi tushuntirib berilishi kerak.


  24. Sug’urta qildiruvchilar va jabrlanuvchilar (ularning merosxo’rlari yoki huquqiy vorislari) sug’urtalovchining almashtirilishiga rozi bo’lish yoxud rad etishga haqlidirlar. Sug’urta qildiruvchilar va jabrlanuvchilar (ularning merosxo’rlari yoki huquqiy vorislari) majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha majburiyatlarni topshiruvchi yoki qabul qilib oluvchi sug’urtalovchini o’z qarori to’g’risida yozma shaklda xabardor qiladilar.
  25. Maxsus vakolatli davlat organi, agar:

  majburiy sug’urta shartnomalari bo’yicha majburiyatlarni qabul qilib oluvchi sug’urtalovchi majburiy sug’urta bo’yicha sug’urta faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo’lmasa;

  sug’urtalovchining majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha o’ziga berilayotgan majburiyatlarni qabul qilib olishi qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan bajarilishi majburiy bo’lgan to’lovga qobiliyatlilik normativlarining buzilishiga sabab bo’lsa;

  sug’urtalovchining almashtirilishi tartibi va shartlari qonun hujjatlari talablariga nomuvofiq bo’lsa, sug’urtalovchining almashtirilishini rad etishga haqlidir.  III. SUG’URTA PULI, SUG’URTA MUKOFOTI

  VA SUG’URTA MUKOFOTINI

  TO’LASH TARTIBI
  26. Sug’urta puli majburiy sug’urta shartnomasida milliy valyutada ko’rsatiladi va O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining majburiy sug’urta shartnomasi tuzilgan kundagi kursi bo’yicha belgilanadi.
  27. Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha sug’urta mukofotining miqdori ushbu Qoidalarga 5-ilovaga binoan sug’urta tariflariga muvofiq hisoblab chiqiladi.

  Majburiy sug’urta shartnomasining amal qilish muddati mobaynida sug’urta tariflarining o’zgarishi sug’urta qildiruvchi tomonidan to’lov vaqtidagi amalda bo’lgan sug’urta tariflari bo’yicha to’langan sug’urta mukofotining o’zgarishiga olib kelmaydi.


  28. Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha sug’urta mukofotini hisoblash sug’urtalovchi tomonidan majburiy sug’urta shartnomasini tuzish to’g’risidagi ariza-anketada sug’urta qildiruvchi tomonidan ko’rsatilgan ma’lumotlardan, shuningdek ushbu Qoidalarga 4-ilovaga muvofiq shakl bo’yicha taqdim etilgan ma’lumotlardan hamda sug’urtalovchida mavjud bo’lgan, hujjatlar asosida tasdiqlangan ma’lumotlardan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.
  29. Agar majburiy sug’urta shartnomasi tuzilgandan keyin majburiy sug’urta shartnomasini tuzish to’g’risidagi ariza-anketada sug’urta qildiruvchining noto’g’ri va (yoki) xato ma’lumotlar ko’rsatganligi aniqlansa sug’urta mukofoti miqdorlari majburiy sug’urta shartnomasi tuzilgan vaqtda amalda bo’lgan sug’urta tariflariga muvofiqlashtirilishi kerak.
  30. Majburiy sug’urta shartnomasi shartlari u amal qilgan muddat mobaynida o’zgargan taqdirda, shuningdek ushbu Qoidalarda nazarda tutilgan boshqa holatlarda sug’urta mukofoti miqdori o’zgargan shartlarga muvofiq ravishda tuzatiladi. Bunda tomonlarning sug’urta mukofotini o’zaro hisob-kitob qilishga taalluqli bo’lgan majburiyatlari majburiy sug’urta shartnomasi shartlariga o’zgartirishlar kiritilgan kundan boshlab 3 ish kunidan kechikmay bajarilishi kerak.
  31. Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha sug’urta mukofotining barcha koeffitsiyentlari qo’llanishini hisobga olgan holda tuzatishlar kiritilgan eng yuqori miqdori bazaviy stavkaning besh baravaridan oshishi mumkin emas.

  Sug’urta qilinuvchi sug’urtalovchidan to’lanishi kerak bo’lgan sug’urta mukofotining yozma hisob-kitobini talab qilishga haqlidir. Zarur ma’lumotlar mavjud bo’lgan taqdirda sug’urtalovchi ana shunday hisob-kitobni sug’urta qildiruvchidan tegishli yozma ariza olingan kundan boshlab 2 ish kuni mobaynida taqdim etishi shart.


  32. Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha sug’urta mukofoti sug’urta qildiruvchi tomonidan sug’urtalovchiga (uning filialiga yoki sug’urta agentiga) majburiy sug’urta shartnomasini tuzish vaqtida naqd yoki naqdsiz hisob-kitob yo’li bo’yicha biryo’la to’lanadi.

  Naqd hisob-kitob bo’yicha sug’urta mukofotini to’lashda sug’urtalovchi (uning filiali yoki sug’urta agenti) tomonidan pul mablag’lari qabul qilingan sana to’lov sanasi hisoblanadi. Naqdsiz hisob-kitob bo’yicha sug’urta mukofotini to’lashda pul mablag’larining sug’urtalovchining (uning filiali yoki sug’urta agentining) bankdagi hisob raqamiga tushgan sanasi sug’urta mukofoti to’langan sana hisoblanadi.


  33. Majburiy sug’urta shartnomasi bo’yicha sug’urta mukofoti to’lashda quyidagi sug’urta qildiruvchilarga sug’urta mukofoti summasining 50 foizi miqdorida siylov beriladi:

  1941 - 1945 yillardagi urush qatnashchilari yoki partizanlari yoxud ularga tenglashtirilgan shaxslar;

  1941 - 1945 yillardagi urush davri mehnat fronti faxriylari;

  konsentratsion lagerlarning sobiq yosh tutqunlari;

  harbiy xizmat majburiyatlarini bajarishda yaralanganligi, kontuziya bo’lganligi yoki shikastlanganligi oqibatida yoxud frontda bo’lish bilan bog’liq kasallik tufayli halok bo’lgan harbiy xizmatchining ota-onasidan biri yoki boshqa turmush qurmagan bevasi;

  harbiy xizmatchilar hamda o’quv va tekshiruv yig’inlariga chaqirilgan harbiy xizmatga majburlar, Afg’oniston Respublikasida va jangovar harakatlar olib borilayotgan boshqa mamlakatlarda vaqtincha turishgan qo’shinlarning cheklangan kontingenti tarkibida xizmatni o’taganlar; (O’zR VM 07.06.2011 y. 163-son Qaroriga muvofiq kiritilgan xatboshi)


  O’zR VM 07.06.2011 y. 163-son Qaroriga muvofiq oltinchi-o’n birinchi xatboshilar yettinchi-o’n ikkinchi xatboshilar deb hisoblansin
  Chernobil AESdagi avariya oqibatida jabrlanganlar;

  pensionerlar;

  nogironlar.

  Ushbu bandda nazarda tutilgan siylovlar Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilish bo’yicha to’lovlarni kafolatlash jamg’armasi tomonidan, sug’urtalovchining sug’urta mukofotiga doir siylovni kompensatsiya qilish masalasi yuzasidan yozma ravishda murojaati olingan kundan e’tiboran o’n besh kalendar kun ichida qoplanadi.

  Siylov ushbu bandda ko’rsatilgan sug’urta qilinuvchining o’ziga tegishli bo’lgan bitta transport vositasi bo’yicha fuqarolik javobgarligini majburiy sug’urta qilishda beriladi.

  Ushbu bandga muvofiq berilgan siylov to’g’risida majburiy sug’urta qilish bo’yicha sug’urta polisida tegishli belgi qo’yiladi.
  Download 310.43 Kb.
    1   2   3   4
  Download 310.43 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 24 iyundagi 141-son qaroriga

  Download 310.43 Kb.