• Mathcad tizimining analitik imkoniyatlari
 • -Ma’ruza. Matematika fanini o’qitishda Mathcad imkoniyatlaridan foydalanish
  Download 7.05 Mb.
  bet6/78
  Sana22.07.2021
  Hajmi7.05 Mb.
  #15506
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
  3-Ma’ruza. Matematika fanini o’qitishda Mathcad imkoniyatlaridan foydalanish

  REJA:

  1. Mathcad tizimining analitik imkoniyatlari.

  2. Mathcad tizimida matematik hisoblashlarni tashkil etish.


  Mathcad tizimining analitik imkoniyatlari

  Mathcad tizimining afzalliklaridan biri bu ifodani matematik ko`rinishda hech qanday o`zgarishsiz kiritishdadir. Bunda fakat tizimda joylashgan buyruqlar vazifasini bilish kerak bo`ladi.


  A va B – massivlar (vektor yoki matritsa);

  u va v – haqiqiy yoki kompleks elementli vektorlar;

  M – kvadrat matritsa;

  z va w –haqiqiy yoki kompleks sonlar;

  x va y –haqiqiy sonlar;

  m va n –butun sonlar;

  i –o`zgaruvchilar diapozoni;

  t –o`zgaruvchining istalgan nomi;

  f – funksiya;

  X va Y –o`zgaruvchi yoki ixtiyoriy tipdagi ifoda.  Operator

  Mathcadda yozilishi

  Tugmalardagi ifodasi

  mazmuni

  Yarim global o`zgaruvchining qiymatini (massiv elementi, matritsa ustuni) o`zlashtirib, foydalanuvchining funksiyasini aniqlaydi.

  ■ := ■

  a := b + c

  Mi,j := 5

  M<2> := V

  z(x, [y, …]) := x+5


  :

  O`zgaruvchining qiymatini o`zlashtirib(massiv elementi), mavjud operatorning o`ngroq va pastrokda ko`rinadigan foydalanuvchining funksiyasini aniqlaydi.

  Global o`zgaruvchining qiymati (massiv elementi, matritsa ustuni)ni o`zlashtirib, foydalanuvchining funksiyasini aniqlaydi.

  ■  ■

  a  b + c

  Mi,j  5

  M<2> V

  z(x, [y, …])  x+5


  ~

  O`zgaruvchining qiymatini o`zlashtirib, Mathcad hujjatida kurinadigan barcha funkyiyalarni aniqlaydi.

  Lokal o`zgaruvchining qiymati (massiv elementi, matritsa ustuni)ni o`zlashtiradi.

  ■  ■

  a  b + c

  Mi,j  5

  M<2>  V   

  Faqat programmalar blokida ko`rinadigan o`zgaruvchining qiymatini o`zlashtiradi.

  Sonli belgilarni hisoblash


  ■ = ■ [■]

  a = 23.45

  L = 34.56 m

  f(x) = 21

  Vi = 5   

  Birinchi operanda yozilgan sonli belgilarni, o`zgaruvchi ifoda va funksiyalarni hisoblaydi va ekranda ikkinchi operandga chiqaradi.  Aylana qavslar

  (X)  Operatorlar guruhi

  Quyi indeks

  An

  [

  Massivning indeksli elimenti

  Yuqorigi indeks

  A

  [Ctrl]6

  A matritsadan n kolonkani tanlash.

  Vektorlashtirish  [Ctrl]-

  X ekspressiya bo`yicha bir elementni boshqa son bilan almashtirish operatsiyasini utkazish imkonini beradi. Xning barcha vektor yoki matritsalari bir xil o`lchovli bulishi kerak.

  Faktorial

  n!

  !

  n(n-1)(n-2)…ni ifodalaydi.n-butun son, manfiy bulla olmaydi.

  Yopiq kompleks

  X ning mavhum qismining invert signali

  Transponirlash

  AT

  [Ctrl]1

  A matritsaning satr elementlarini ustunga, ustun elementlarini satrga almashtiradi.

  Daraja

  zw

  ^

  Zni W darajasini ifodalaydi.

  Matritsaning darajasi, matritsa inversiyasi

  Mn

  ^

  nth – M kvadrat matritsaning darajasi (matritsalar ko`paytmasidan foydalanish). n-butun son. M-1 Mga teskari matritsa. Boshqa manfiy darajadagilar inversiya darajasi bo`ladi.

  Ayirish

  -X

  -

  Xni -1ga ko`paytmasi

  Vektor yigindi

  v

  [Ctrl]4

  V vektor elementlarining yigindisi. Skalyarni ifodalaydi

  Kvadrat ildiz  \

  Musbat Zning musbat kvadrat ildizi. Kompleks Zning yoki manfiy Zning absolyut kattaligini ifodalaydi.

  n-darajali ildiz  [Ctrl]\

  Z ning n-ildizini, yani imkoni boricha xamma vaqt ildizini, aniq qiymatini belgilaydi.

  O`lchov

  z  ni ifodalaydi

  Vektor o`lchovi

  v  Vektor elementlari haqiqiy bo`lsa ni ifodalaydi, kompleks bo`lsa ni ifodalaydi

  Determinant

  M  M kvadrat matritsaning qiymatini ifodalaydi

  Bulinma

  X/z

  /

  X ifodani Z skalyarga bulish, (Z≠0). Agar X massiv bo`lsa uning xar bir elementi Zga bulinadi

  Ko`paytma

  XY  Agar X va U skalyar bo`lsa, ularning ko`paytmasini ifodalaydi. Agar U massiv va X skalyar bo`lsa, unda Uning xar bar elementi Xga ko`paytirilada .

  Kross- ko`paytma

  uv

  [Ctrl]8

  u va v vektor elementlar uchun uchinchi kross hosilani ifodalaydi.

  Yigindiga olish  [Ctrl]

  [Shift]4


  i=m, m+1,... n. uchun X yigindisini hisoblash. X ixtiyoriy ifoda, m va n lar butun sonlar.

  Hosilaga olish  [Ctrl]

  [Shift]3


  i=m,m+1,...n. uchun X hosilani hisoblash. X ixtiyoriy ifoda m va n lar butun sonlar

  Yigindi chegarasi  $

  i o`zgaruvchi katorning X yigindisini hisoblaydi.

  Hosilaning chegarasi  #

  I o`zgaruvchi kator ustida X hosilani ifodalaydi.

  Limit  [Ctrl]L

  x aga intilganda,f(x) funksiya limitini hisoblaydi.

  Limit  [Ctrl]B

  X a ga ung tomondan intilganda, f(x) funksiyaning imkoniyatini ifodalaydi.

  Limit  [Ctrl]A

  X a ga ung tomondan intilganda, f(x) funksiya limitini ifodalaydi.

  Integral  &

  f(t) funksiyani [a, b].intervalda aniq integralini ifodasi. a va b skalyarlar f(t) o`zgaruvchi ifoda.

  Noaniq integral  [Ctrl]I

  f(t). funksiyaning noaniq integrali.

  Hosila  ?

  f(t) funksiyaning t o`zgaruvchi bo`yicha hosilasini ifodalaydi. f(t)ning barcha o`zgaruvchilari aniqlanishi kerak t skalyar. f(t) skalyar ko`rinishda ifodalanadi.

  n-tartibli hosila  [Ctrl]?

  f(t) funksiyaning t o`zgaruvchi bo`yicha n -hosilasini ifodalaydi. f(t)ning barcha o`zgaruvchilari aniqlanishi kerak t skalyar. f(t) skalyar ko`rinishda ifodalanadi

  Qo`shish

  X+Y

  +

  X, Y yoki ikkalasi xam skalyar bulganda skalyar kushishni bajaradi. X va U bir xil o`lchovli vektor yoki matritsa bo`lsa, elementlari yigindisini ifodalaydi.

  Ayirma

  X-Y

  -

  X va U lar skalyar bo`lganda skalyar ayirmani bajaradi. X va U bir xtl o`lchovdagi vektor yoki matritsa bo`lsa, ularning elementlari o`rtasida ayirmani bajaradi..

  Bo`lakli ko`shish

  X...

  +Y


  [Ctrl][]

  Xuddi oddiy qo`shishdek bajariladi.

  …dan katta

  xy

  S1>S2
  X o`zgaruvchi Udan katta bo`lsa 1ni boshqa holatlarda 0ni ifodalaydi. X va U lar skalyarlar bo`lishi lozim.

  …dan kichik

  xy

  S1S2
  X o`zgaruvchi Udan kichiq bo`lsa 1ni , boshqa holatlarda 0ni ifodalaydi. X va U skalyar.

  …dan katta yoki teng

  xy

  S1S2


  [Ctrl]0

  X o`zgaruvchi Udan katta yoki teng bo`lsa 1ni, boshqa xollarda 0ni anglatadi X va U skalyar.

  Kichiq yoki teng

  xy

  S1S2


  [Ctrl]9

  X o`zgaruvchi Udan kichiq yoki teng bo`lsa 1ni, boshqa xollarda 0ni anglatadi X va U skalyar

  Teng emas

  zw

  S1S2


  [Ctrl]3

  Agar Z o`zgaruvchi w bilan teng bo`lsa 1ni boshqa xolatlarda 0ni ifodalaydi.Z va W skalyar bulishi kerak. S1 va S2 matnli o`zgaruvchilar uchun S1 o`zgaruvchining ASCII –kodirovkasi S2 o`zgaruvchini ASCII- kodirovkasi bilan bir xil bo`lmasa 1 ni ifodalaydi.

  Teng

  z=w

  [Ctrl]=

  Agar Z bilan W teng bo`lsa 1 ni boshqa xolatda 0 ni anglatadi.

  Simvolli belgini hisoblash

  ■ 

   

  Ifodaning simvolli belgisini hisoblash.

  Uzluksiz vergul bilan

  ■ float[,n] 

   

  Simvolli hisoblashda ekranga chiqariladigan undan birdan keyin belgilar sonini, istalgancha.

  Hisoblash

  ■ solve ■ 

   

  Berilgan uzgruvchili analitik tenglamani yoki berilgan vektorli o`zgaruvchidan iborat tenglamalar sistemasini hisoblash.

  Ko`paytuvchilarga ajratish

  ■ factor ■ 

   

  Ifodani ko`paytuvchilarga ajratadi, agar bunga imkon bo`lsa. Berilgan o`zgaruvchi bo`yicha alohida oddiy radikallaridan iborat bir yoki bir necha radakallarga taxlaydi.

  Qismlarga ajratish

  ■ collect, ■, ■, ...,■ 

   

  Berilgan ifodani berilgan o`zgaruvchi bazisda jamlangan boshqa ifoda bilan almashtirishni yoki qismlarga ajratishni ta’minlaydi.

  Fur’e ifodasi

  ■, fourier ■ 

   

  Berilgan o`zgaruvchiga nisbatan Fur’e almashtirishni amalga oshiradi..

  Fur’e ifodasiga teskari ifoda

  ■, invfourier ■ 

   

  Berilgan o`zgaruvchiga nisbatan Fur’e ifodasiga teskari ifodani bajaradi.

  Kompleks ko`rinishga keltirish

  ■ complex 

   

  Ajratilgan ifodani kompleks ko`rinishga keltiradi.

  Ifodani soddalashtirish

  ■ simplify 

   

  Analitik almashtirishlarni amalga oshirib, o`xshash kushiluvchilarni kiskartirib, umumiy maxrajga keltirib va trigonometrik ayniyatlardan foydalanib ajratilgan ifodani soddalashtiradi.

  Darajalar bo`yicha yoyish

  ■ expand, ■ 

   

  Berilgan ifodani murakkab funksiyadan oddiylariga, berilgan o`zgaruvchi bo`yicha ifodalar yigindisiga ajratadi.

  Katorga ajratish

  ■ series, ■, ■ 

   

  Ajratilgan ifodani berilgan o`zgaruvchi bo`yicha berilgan sonli kator elementlarini Teylor katoriga keltiradi

  Laplas ko`rinishiga keltirish

  ■ laplace, ■ 

   

  Berilgan o`zgaruvchiga nisbatan Laplas almashtirishini bajaradi.

  Laplas ko`rinishiga teskari almashtirish

  ■ invlaplace, ■ 

   

  Belgilangan o`zgaruvchiga nisbatan Laplas ko`rinishiga teskari almashtirishini bajaradi.

  Alohida simvolli almashtirishga buysunmaslik

  ■ assume, ■ 

   

  Ayrim yunalishdagi simvolli almashtirishga buysunmaydi: o`zgaruvchi kompleks emas balki haqiqiy va h.k.

  O`rnatish

  substitute, ■ = ■ 

   

  Ifodani shunday almashtiradiki, bunda berilgan o`zgaruvchi boshqasi bilan yoki ifoda bilan almashtiriladi.

  Polinom koeffitsiyentlar

  ■ coeffs, ■ 

   

  Ifodaning koeffitsiyentini aniqlaydi, agar bu ifoda polinom bo`lsa yoki berilgan o`zgaruvchi bo`yicha polinom ko`rinishga keltirish mumkin bo`lsa.

  Elementar kasrlarga ajratish

  ■ convert parfrac, ■ 

   

  Ajratilgan ifodani berilgan o`zgaruvchiga nisbatan butun tugri kasrlar yigindisi ko`rinishida ifodalaydi..

  Z-o`zgartirish

  ■ ztrans, ■ 

   

  Berilgan o`zgaruvchiga nisbatan z o`zgartirmani amalga oshiradi.

  Z-o`zgartirishga teskari o`zgartirish

  ■ invztrans, ■ 

   

  Berilgan o`zgaruvchiga nisbatan z o`zgartirmaga teskari o`zgartirishni amalga oshiradi

   

  Matematikada qiyinchilik tug`diradigan bir qancha masalalarni bu tizimda tez va oson hal etish mumkin. Masalan, yig`indi yoki ayirmani istalgan daraja ko`rsatkichi bo`yicha yoyish, berilgan ko`phadni ko`paytuvchilarga ajratish, tenglamalarni yechish va hokazo imkoniyatlari mavjud.  Quyida bu imkoniyatlarga doir misollar ko`rib chiqamiz:
  1. ko'phadni standart ko'rinishga keltiring.  Download 7.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
  Download 7.05 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -Ma’ruza. Matematika fanini o’qitishda Mathcad imkoniyatlaridan foydalanish

  Download 7.05 Mb.