• Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje
 • vse razrede OŠ
 • Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje
  Download 24.52 Kb.
  Sana14.10.2020
  Hajmi24.52 Kb.
  OSNOVNA ŠOLA

  DOBREPOLJE

  VIDEM 80,

  1312 VIDEM DOBREPOLJE

  Tel: (01) 7807-210, Fax: 7807-210

  E - mail. O-dobrepolje.lj@guest.arnes.si


  Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje

  1. UVOD

  Zakon o varnosti v cestnem prometu velja za vse udeležence v prometu in nam služi za osnovo priprave predloga šolskega pravilnika o varnosti v cestnem prometu. Pomembno je, da se tako starši kot otroci zavedajo pomembnosti upoštevanja pravil, saj so za kršitve predpisov mladoletnikov po zakonu odgovorni starši, skrbniki ali rejniki.

  K varni vožnji veliko prispevajo s svojim vedenjem tudi učenci z upoštevanjem in spoštovanjem predpisov o varnosti cestnega prometa. V primeru nespoštovanja le-teh ogrožajo varno vožnjo, zato ima voznik pravico, da vozilo ustavi in o tem obvesti šolo.  1. DOLŽNOSTI UDELEŽENCEV V PROMETU

  • Učenci na avtobusnem postajališču upoštevajo pravila prometne varnosti in navodila dežurnih učiteljev.

  • Na avtobusih in kombiniranih vozilih učenci sedijo na svojih mestih, se mirno pogovarjajo in kulturno obnašajo. Upoštevajo navodila voznika in z zakonom določena pravila.

  • Učenci so pri prevozih v šolo in domov dolžni upoštevati vozni red glede na začetek in zaključek svojega pouka po urniku.

  • Učenci vozači in drugi učenci lahko predčasno odidejo iz območja šolskega prostora le ob predhodnem pisnem obvestilu starša.

  • Voznik je dolžan šolo obvestiti o neprimernem vedenju učencev na prevozu.

  • Otroke do sedmega leta starosti morajo starši oziroma od njih pooblaščene osebe oddati in sprejeti iz vozila na postajališču šolskega prevoza.

  • Na postajališčih, kjer ni pločnika, morajo učenci po izstopanju iz avtobusa počakati,

  da avtobus odpelje in šele nato nadaljujejo svojo pot.

  1. UČENCI OB VSTOPANJU NA VOZILO

  Šolarji, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom, pred vožnjo:

  pridejo na avtobusno postajo vsaj pet minut pred odhodom avtobusa ali kombiniranega vozila;

  počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in da jim voznik dovoli vstop;


  • ob vstopu na avtobus učenci pokažejo vozniku vozovnico;

  pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb ipd.;

  se morajo vedno prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega;

  se pred prečkanjem ceste ustavijo ob robu avtobusa (pred njim) in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo – desno – levo;


  • voznika avtobusa obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati.

  • če avtobus stoji na postajališču in učenci želijo prečkati cesto na mestu, kjer ni

  pločnika, morajo cesto vedno prečkati pred avtobusom. Ob tem pa se morajo biti zelo previdni in se prepričati, da kakšen voznik ne prehiteva avtobus;

  • učenci na avtobus ne vstopajo z rolerji.

  1. UČENCI MED VOŽNJO

  • morajo biti pripeti z varnostnim pasom;

  • morajo vedno pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje;

  • ne smejo motiti voznika;

  • ne smejo stati;

  • morajo poslušati in slediti navodilom voznika ali morebitnih spremljevalcev;

  • ne smejo vpiti in se prerivati;

  • do ostalih učencev, voznika in starejših oseb se učenci obnašajo spoštljivo;

  • skozi odprto okno se ne učenci ne sklanjajo, ne iztegujejo rok in ne mečejo smeti;

  • predno učenci izstopijo, smeti pospravijo za seboj;

  • iz avtobusa učenci izstopajo posamično.  1. VARNOST MED PREVOZOM IN ODGOVORNOST ZA KRŠENJE PREDPISOV VARNE VOŽNJE

  Zavedamo se pomembnosti zagotovitve prevoza vseh učencev od doma do šole in nazaj. Še bolj pomembno pa je, da je ta prevoz varen za vse udeležence v prometu, zato morajo udeleženci prevoza upoštevati sledeča navodila:

  1. Voznik, učenec ali starši o neprimernem obnašanju/neupoštevanju pravil učencev obvesti šolo, ki je dolžna o tem telefonsko in pisno obvestiti starše in jih seznaniti s kršitvijo.

  2. Vsi starši, katerih otroci koristijo šolske prevoze, morajo podpisati izjave, da so s tem pravilnikom seznanjeni in da prevzemajo odgovornost za dejanja njihovih otrok.

  3. Smiselno bi bilo na začetku šolskega leta povabiti v vse razrede OŠ policista/policistko, ki bi otrokom razložil ta pravilnik (v primeru, da pogovor s policistom ni možen, učence seznani s pravilnikom razrednik).

  VI. KONČNE DOLOČBE

  Pravilnik je bil sprejet na 54. seji sveta staršev dne 12. 6. 2013.

  Veljati začne z dnem 1. 9. 2013.

  Videm, 12. 6. 2013 Predsednica sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje:  Barbara Koritnik Novak
  Download 24.52 Kb.
  Download 24.52 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pravilnik o prevozih učencev na OŠ Dobrepolje

  Download 24.52 Kb.